Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Algemene raadscommissie

U kunt de vergaderingen van de raadscommissie bijwonen. Vergaderingen van de raad en de raadscommissie zijn openbaar. In de kalender staat het vergaderschema. Het is niet nodig om u van tevoren aan te melden.


U kunt uw stem laten horen en invloed uitoefenen door in te spreken bij een commissievergadering. Uw verhaal moet gaan over onderwerpen die in Hoorn spelen. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie.


Publieksrondvraag: aan het begin van elke commissievergadering is de publieksrondvraag. Dan kunt u raadsleden toespreken over zaken die niet op de agenda staan. Wilt u inspreken tijdens deze rondvraag? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie. U mag maximaal 3 minuten spreken.


Inspreken op een agendapunt van de commissie: wilt u vóór de discussie van een agendapunt in de commissie uw standpunt geven? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie. U mag maximaal 3 minuten spreken.

Gemeenteraad

U kunt de vergaderingen van de raadscommissie bijwonen. Vergaderingen van de raad en de raadscommissie zijn openbaar. In de kalender staat het vergaderschema. Het is niet nodig om u van tevoren aan te melden.


U kunt tijdens de vergadering van de gemeenteraad inspreken op een agendapunt. U mag dan maximaal 3 minuten spreken. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Neem dan uiterlijk 6 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Brief aan de gemeenteraad: als u een probleem of vraagstuk onder de politieke aandacht wilt brengen, kunt u een officiële ‘Brief aan de raad’ schrijven. U kunt deze versturen naar griffie@hoorn.nl
Dit betekent niet altijd dat de gemeenteraad uitgebreid op de brief ingaat. Het kan ook voorkomen dat het college de brief verder behandelt of dat de raadscommissie er over wil discussiëren. In dit laatste geval wordt u als schrijver uitgenodigd.

Raadsgriffie

Voor informatie over of contact met de Hoornse gemeenteraad kunt u contact opnemen met de raadsgriffie,