Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

mei 2023

23
Gemeenteraad (Raadszaal)
dinsdag 23 mei 2023
19:00 - 19:45
Commissie (Raadszaal)
dinsdag 23 mei 2023
20:00 - 21:30

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 18 mei voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).

Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).

Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.

Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.

Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.

U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.