Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad kan veranderingen in voorstellen van het College doen. Dit zijn zogenoemde amendementen. Wanneer een amendement wordt aangenomen, moet het College dit precies zo uitvoeren.

Met het stellen van vragen controleert de raad het College. Artikel 36-vragen verwijzen naar het betreffende artikel in het Reglement van Orde gemeenteraad. Artikel 36-vragen zijn politieke vragen aan het College die binnen een termijn van 30 dagen beantwoord moeten worden. Feitelijke of technische vragen worden doorgaans rechtstreeks aan de ambtenaren gesteld. Via mondelinge vragen, die aan het begin van een raadsvergadering kunnen worden gesteld, kan de raad zich door het college laten informeren over actuele situaties.

Een overzicht van belangrijke documenten, waaronder de groenvisie, begroting 2024 en het coalitieakkoord 2022 - 2026.

Op grond van de gemeentewet (artikel 169 en 180) zijn het college en de burgemeester verplicht de raad (ook ongevraagd) te informeren over relevante wijzigingen in de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het belang kan liggen in politieke gevoeligheid, in media-aandacht, in lange termijn financiële gevolgen, in maatschappelijke risico’s etc.

De raad heeft onder andere een aantal eigen regels gesteld over de eigen vergaderorde, de gedragscode, burgerinitiatieven en het referendum.

Een motie is een politieke uitspraak of verzoek van de gemeenteraad gericht aan het college of aan individuele leden van het college. Het college wordt dan verzocht om iets te doen of te laten. Als de motie in de gemeenteraad wordt aangenomen, kan het College zelf bepalen of ze die uitvoert. Hierover moet het College de raad informeren.

Alle overige acties vanuit de gemeenteraad, zoals brieven en verzoeken, worden geplaatst in deze categorie.

Met het stellen van vragen controleert de raad het College. Deze politieke schriftelijke vragen hebben in principe een beantwoordingstermijn van 60 dagen.

In vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies kunnen door individuele leden van het college van burgemeester en wethouders mondelinge toezeggingen worden gedaan naar aanleiding van of aanvullend op de bespreking van een onderwerp of voorstel. Toezeggingen vragen om een inspanningsverplichting door het college of zijn onderdeel van een besluit en worden daarom geregistreerd.