Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

Implementatie inclusiebeleid in raadsvoorstellen en besluiten

ID

368

Onderwerp

Implementatie inclusiebeleid in raadsvoorstellen en besluiten

Toelichting

Voegt toe aan het raadsbesluit een vijfde bullet:
● In elk raadsvoorstel en besluit dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden te beschrijven
hoe voorliggend voorstel en besluit zich verhouden tot de inhoudelijke focuspunten uit de
(meest recente) nota Inclusiebeleid.

Datum

16-5-2023

Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (8.3. Nota Inclusiebeleid 2023-2026 (2033503))
dinsdag 16 mei 19:00 tot 23:00
Raadszaal
Partijen
  • De Realistische Partij
Portefeuillehouder

Axel Boomgaars

Status

Verworpen

Stand van zaken
Datum afgedaan

16-5-2023

Bijlage(s)
Stemmen