Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

Herziening atelierbeleid

ID
436
Onderwerp
Herziening atelierbeleid
Toelichting
De gemeenteraad van Hoorn besluit: Voegt toe beslispunt 2 en 3: 2. Het college de opdracht te geven om een meningsvormend raadsvoorstel voor te leggen, waarbij de volgende elementen worden uitgewerkt: De voor- en nadelen van het verkopen van de twee atelierspanden, waarbij per pand een apart afwegingskader weergegeven wordt. Meerdere toekomstscenario's voor de kunstenaars, waarbij het behoud van de huidige situatie per pand in kaart wordt gebracht, het verkopen van beide panden, het verkopen van 1 van de 2 panden en overige constructies, zoals het aanbieden van een andere locatie aan de kunstenaars. - De relevante mogelijke toekomstige functies van beide atelierspanden, inclusief (sociaal) wonen, kantoren en overige functies. Bijvoorbeeld het aantrekken van een grote winkelketen voor Muntstraat 7. 3. Het ateliersbeleid uit 2012 te herzien in de huidige bestuursperiode in combinatie met de cultuurnota
Datum
9-7-2024
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (7.1. Gemeentelijk vastgoedbeleid 2024 - 2028 )
dinsdag 9 juli 20:00 tot 22:30
Raadszaal
Partijen
  • ÉénHoorn
  • VVD
Portefeuillehouder
Status
Ingetrokken
Stand van zaken
Datum afgedaan
9-7-2024
Bijlage(s)