Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Bevorderen gezonde levensverwachting van mensen in armoede te verbeteren

ID

603

Onderwerp

Bevorderen gezonde levensverwachting van mensen in armoede te verbeteren

Toelichting

Verzoekt het college:
● De ‘gezonde levensverwachting’ van mensen in armoede te verbeteren en dit doel op te
nemen in het lokaal gezondheidsbeleid.
● Dit doel te bereiken door ten minste de conclusies, aanbevelingen en methode uit het
rapport “Armoede, chronische stress en gezondheid in de gemeente Den Haag” over te
nemen.
● De gemeenteraad voor de behandeling van de kadernota 2025 in 2024 een voorstel aan
te bieden waarin beleidsmaatregelen staan beschreven die chronische stress, ziektelast,
fitheid en emotioneel welzijn versterken, teneinde de gezondheid van mensen in
armoede te bevorderen.

Datum

16-5-2023

Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (8.2. Vaststelling kaders nota lokaal gezondheidsbeleid (1914475))
dinsdag 16 mei 19:00 tot 23:00
Raadszaal
Partijen
  • De Realistische Partij
  • PvdA
Portefeuillehouder

Marjon van der Ven

Status

Ingetrokken

Stand van zaken
Afgedaan
Afgedaan
Deadline
Datum afgedaan

16-5-2023

Bijlage(s)