Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Bevorderen gezonde levensverwachting van mensen in armoede te verbeteren

ID
603
Onderwerp
Bevorderen gezonde levensverwachting van mensen in armoede te verbeteren
Toelichting
Verzoekt het college: ● De ‘gezonde levensverwachting’ van mensen in armoede te verbeteren en dit doel op te nemen in het lokaal gezondheidsbeleid. ● Dit doel te bereiken door ten minste de conclusies, aanbevelingen en methode uit het rapport “Armoede, chronische stress en gezondheid in de gemeente Den Haag” over te nemen. ● De gemeenteraad voor de behandeling van de kadernota 2025 in 2024 een voorstel aan te bieden waarin beleidsmaatregelen staan beschreven die chronische stress, ziektelast, fitheid en emotioneel welzijn versterken, teneinde de gezondheid van mensen in armoede te bevorderen.
Datum
16-5-2023
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (8.2. Vaststelling kaders nota lokaal gezondheidsbeleid (1914475))
dinsdag 16 mei 19:00 tot 23:00
Raadszaal
Partijen
  • De Realistische Partij
  • PvdA
Portefeuillehouder
Marjon van der Ven
Status
Ingetrokken
Medewerker
Stand van zaken
Afgedaan
Afgedaan
Deadline
Datum afgedaan
16-5-2023
Bijlage(s)