Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Hondenbeleid

ID
733
Onderwerp
Hondenbeleid
Toezegging
Wethouder Broersma zegt toe ruim voor de kadernota 2021 met de raad in gesprek te gaan over de achtergronden van het hondenbeleid en de maatregelen die met de inkomsten van de hondenbelasting worden uitgevoerd. Hij kan daarbij ook ingaan op de financiële aspecten, zoals genoemd in de aangenomen motie
Datum
8-12-2020
Agendapunt
Gemeenteraad 2020 (9.8. Belastingverordeningen 2021 (wethouder M. van der Ven))
dinsdag 8 december 19:00 tot 23:00
IBabs Connect
Portefeuillehouder
Simon Broersma
Medewerker
Kessens, Adriana
Stand van zaken
Planning De motie 4 Hondenbelasting van 8 december 2020, met de 3 scenario’s en als bijlage de memo hondenbelasting en het hondenbeleid worden besproken in de raadscommissie van 20 mei 2021. Besluitvormend raadsvoorstel in de planning voor commissie november en raad december 2021.
Afgedaan
Afgedaan
Deadline
Datum afgedaan