Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Maatschappelijke impact bezuinigingen

ID
1126
Onderwerp
Maatschappelijke impact bezuinigingen
Toezegging
De maatschappelijke impact van bezuinigingen wordt samen met de raad per leeftijdscategorie in beeld gebracht. De wethouder zegt toe zich in te spannen ook subsidiepartners te betrekken. De raad wordt in november geïnformeerd over het tijdspad van het procesvoorstel.
Datum
31-10-2023
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (0.1. Bijdrage fractievoorzitters)
dinsdag 31 oktober 16:00 tot 23:00
Raadszaal
Portefeuillehouder
Axel Boomgaars
Domein
Bedrijfsvoering & Dienstverlening
Medewerker
Sünder, Guus
Stand van zaken
De raad is op 22 november per brief geïnformeerd over het procesvoorstel. Update december 2023: De wethouder heeft in zijn algemeenheid toegezegd om de maatschappelijke impact van de maatregelen in beeld te brengen, omdat het immers om grote bedragen gaat. Het hangt uiteraard af van de aard van de maatregelen in hoeverre deze impact hebben op specifieke leeftijdscategorieën. Waar van toepassing wordt dat in beeld gebracht. Update 21-3-2024: In de raadsbrief van 16 februari is de raad opnieuw geïnformeerd over het proces. In de brief is een planning opgenomen die voorziet in een eindrapportage van het college aan de raad bij de Kadernota 2025 met alle keuzemogelijkheden in een raadsvoorstel. Van elke maatregel wordt daarbij de maatschappelijke impact in beeld gebracht. Hiermee is de toezegging afgehandeld.
Afgedaan
Afgedaan
Deadline
Datum afgedaan