Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 12 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
J. Nieuwenburg

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:05 - 00:02:37 - Jan Nieuwenburg
  00:02:37 - 00:05:04 - Jan Nieuwenburg
 2. 2

  00:04:18 - 00:05:04 - Jan Nieuwenburg
  00:05:04 - 00:05:31 - Lisa Klinkenberg
  00:05:31 - 00:05:43 - Jan Nieuwenburg
  00:05:43 - 00:05:47 - Lisa Klinkenberg
  00:05:53 - 00:06:06 - Guido Breuker
  00:06:06 - 00:06:30 - Roger Tonnaer
  00:06:31 - 00:06:47 - Jan Nieuwenburg
  00:06:47 - 00:07:15 - Dick Bennis
  00:08:00 - 00:08:03 - Jan Nieuwenburg
  00:08:03 - 00:09:15 - Chris de Meij
  00:09:15 - 00:10:23 - Rob Droste
  00:10:23 - 00:10:31 - Jan Nieuwenburg
  00:10:31 - 00:10:42 - Roy Drommel
  00:10:42 - 00:10:49 - Chris de Meij
  00:10:49 - 00:12:11 - Jan Nieuwenburg
 3. 3

  00:10:55 - 00:12:11 - Jan Nieuwenburg
 4. 4

  Er zijn geen sprekers aangemeld.

 5. 5

  00:11:19 - 00:12:11 - Jan Nieuwenburg
  00:12:11 - 00:12:12 - Jan Nieuwenburg
  00:13:54 - 00:14:24 - Jan Nieuwenburg
 6. 5.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Hoorn Open & Eerlijk (2), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (1)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  Op verzoek van de fractie VVD te benoemen als lid van de Algemene Raadscommissie:
  - Mevrouw Liz Mara Delcour

 7. 5.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Hoorn Open & Eerlijk (2), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (1)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  Als lid van de Auditcommissie te benoemen:
  1. Elise van Os GroenLinks

  00:14:05 - 00:14:24 - Jan Nieuwenburg
 8. 5.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Hoorn Open & Eerlijk (2), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  Per 12 maart 2024 als extern lid van de Rekenkamer te benoemen:
  1. Evert Jan van den Brink

  00:14:15 - 00:14:24 - Jan Nieuwenburg
  00:14:24 - 00:14:52 - Roger Tonnaer
  00:14:52 - 00:15:18 - Rob Droste
  00:15:18 - 00:15:28 - Roger Tonnaer
  00:15:28 - 00:15:47 - Jan Nieuwenburg
  00:15:47 - 00:15:50 - Jan Nieuwenburg
  00:17:33 - 00:18:31 - Jan Nieuwenburg
 9. 6

  00:18:05 - 00:18:31 - Jan Nieuwenburg
 10. 7

  Raadslid Van der Veer (Sociaal Hoorn) stelt vragen over de status van de toezegging met betrekking tot het voorstel voor het verhogen van het kindpakket.

  00:18:28 - 00:18:31 - Jan Nieuwenburg
  00:18:31 - 00:19:13 - Jeroen van der Veer
  00:19:13 - 00:19:20 - Jan Nieuwenburg
  00:19:24 - 00:19:53 - Karin Hakhoff
  00:19:53 - 00:19:56 - Jan Nieuwenburg
 11. 8

  00:20:32 - 00:20:57 - Jan Nieuwenburg
 12. 8.1

  Dit voorstel bevat drie kernpunten die gezamenlijk bijdragen aan het behoud van het groene karakter van de stad Hoorn. In de eerste plaats wordt voorgesteld om het proces en de financiële vergoeding voor bomen bij projectontwikkelaars vast te leggen. Daarnaast richt het voorstel zich op het verschuiven van de focus bij de compensatie van bomen van kwantiteit naar kwaliteit. Ten slotte wordt voorgesteld om het compensatiebedrag per boom te verhogen van €500 naar €1.250.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Hoorn Open & Eerlijk (2), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (1)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. In te stemmen met de nadere uitwerking van het bomenfonds
  2. Voor te compenseren bomen een vergoeding vast te stellen van € 1.250 per boom, waarbij rekening gehouden kan worden van gelijkwaardige groenoplossingen
  3. De voorziening bomenfonds te openen in 2024 met een maximale looptijd, om hierin de van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel te storten;
  4. Onttrekkingen aan de voorziening te doen volgens Bijlage A Toelichting inzet compensatie_5 stappen;
  5. De te ontvangen middelen met betrekking tot het bomenfonds te storten in de te vormen voorziening;
  6. Bijgevoegde begrotingswijzing vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  Bomenplan

  Moties

  Onderwerp
  Bomenplan aanspreken projectontwikkelaars
  Progressieve verdeling bomencompensatie.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Bomenfonds
  00:20:42 - 00:20:57 - Jan Nieuwenburg
  00:20:57 - 00:21:01 - Roy Drommel
  00:21:01 - 00:21:05 - Roy Drommel
  00:21:05 - 00:22:06 - Jan Nieuwenburg
  00:22:06 - 00:22:08 - Jan Nieuwenburg
  00:22:08 - 00:22:13 - Roy Drommel
  00:22:13 - 00:22:14 - Diana Dekker
  00:22:14 - 00:22:15 - Jan Nieuwenburg
  00:22:15 - 00:22:33 - Diana Dekker
  00:22:33 - 00:22:35 - Diana Dekker
  00:22:35 - 00:22:36 - Jan Nieuwenburg
  00:22:36 - 00:22:42 - Roy Drommel
  00:22:42 - 00:22:58 - Roy Drommel
  00:22:58 - 00:22:59 - Jan Nieuwenburg
  00:22:59 - 00:23:04 - Roy Drommel
  00:23:04 - 00:23:06 - Jeroen van der Veer
  00:23:06 - 00:23:07 - Jan Nieuwenburg
  00:23:07 - 00:23:40 - Jeroen van der Veer
  00:23:40 - 00:23:42 - Jeroen van der Veer
  00:23:42 - 00:23:43 - Roy Drommel
  00:23:43 - 00:23:46 - Jan Nieuwenburg
  00:23:46 - 00:24:35 - Roy Drommel
 13. 8.2

  In 2022 besloot de gemeenteraad een nieuwe start te maken met de marketing van Hoorn, onder regie van de gemeente Hoorn. In 2023 besloot de raad de ingeslagen weg voort te zetten. Voorgesteld wordt in 2024 de ingezette lijn opnieuw voort te zetten en de laatste stappen te zetten om het fundament af te ronden. In 2024 worden een nieuw campagneconcept, een nieuwe website incl. evenementenkalender ontwikkeld en is de vernieuwing van de toeristische voetgangersbewegwijzering afgerond. Wanneer de basiswerkzaamheden afgerond zijn, kan vanaf 2025 met een meerjarenplan worden gewerkt.
  Dit voorstel heeft alleen betrekking op 2024. Voorgesteld wordt om in 2024 gebruik te maken van het gereserveerde budget in de meerjarenbegroting. De gemeenteraad ontvangt zoals gebruikelijk periodieke updates over de voortgang voor de marketing van Hoorn.

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (1)
  tegen
  Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Open & Eerlijk (2)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. In 2024 door te gaan met de marketing van Hoorn, onder regie van de gemeente Hoorn, waarbij de in 2022 en 2023 ingezette lijn wordt doorgezet;
  2. Te stoppen met het concept 'Ik hou van Hoorn' en de daarbij horende huisstijl voor de marketing van Hoorn en het concept 'Hoorn heeft het' hiervoor in te zetten;
  3. Het beschikbare budget van € 200.000 voor de marketing van Hoorn te gebruiken. Dit voor € 100.000 te dekken uit reeds bestaande middelen en voor € 100.000 te dekken uit gereserveerde middelen binnen de investeringsagenda (speerpunt Stadspromotie);
  4. In de financiële cyclusdocumenten te rapporteren over de marketing van Hoorn en aanvullend via voortgangsbrieven aan de gemeenteraad;
  5. In het voorjaar van 2025 in commissieverband de voortgang te bespreken en vooruit te blikken naar de toekomst, aan de hand van een meerjarenplan.
  6. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  Landelijke campagne op TV, radio en NS stations
  Marketingbudget onderhevig aan integrale afweging
  Nieuw merk Hoorn

  Moties

  Onderwerp
  Beleef Westfriesland online!

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Kosten landelijke campagne schetsen in meerjarenplan
  00:49:52 - 00:49:52 - Roger Tonnaer
  00:49:52 - 00:50:06 - Roger Tonnaer
  00:50:06 - 00:50:53 - Menno Jas
  00:50:53 - 00:51:53 - Jan Nieuwenburg
  00:51:53 - 00:52:03 - Menno Jas
  00:52:03 - 00:52:04 - Diana Dekker
  00:52:04 - 00:54:17 - Jan Nieuwenburg
  00:54:17 - 00:54:38 - Diana Dekker
  00:54:38 - 00:54:49 - Diana Dekker
  00:54:49 - 00:54:52 - Mitchel Sluis
  00:54:52 - 00:54:53 - Jan Nieuwenburg
  00:54:53 - 00:55:39 - Mitchel Sluis
  00:55:39 - 00:55:40 - Mitchel Sluis
  00:55:40 - 00:56:25 - Roger Tonnaer
  00:56:25 - 00:56:32 - Roger Tonnaer
  00:56:32 - 00:56:33 - Marion van der Bijl
  00:56:33 - 00:56:41 - Jan Nieuwenburg
  00:56:41 - 00:56:42 - Marion van der Bijl
  00:56:42 - 00:56:43 - Marion van der Bijl
  00:56:43 - 00:56:45 - Marion van der Bijl
  00:56:45 - 00:57:02 - Marion van der Bijl
  00:57:02 - 00:57:18 - Arnica Gortzak
  00:57:18 - 00:57:22 - Jan Nieuwenburg
  00:57:23 - 00:57:26 - Jan Nieuwenburg
  00:57:26 - 00:57:45 - Guido Breuker
  00:57:46 - 00:57:53 - Roger Tonnaer
  00:57:53 - 00:58:17 - Roger Tonnaer
  00:58:17 - 00:58:23 - Jan Nieuwenburg
  00:58:23 - 00:58:32 - Roger Tonnaer
  00:58:32 - 00:58:36 - Roger Tonnaer
  00:58:36 - 00:58:38 - Niek Heijne
  00:58:38 - 00:58:44 - Jan Nieuwenburg
  00:58:44 - 00:59:29 - Niek Heijne
  00:59:29 - 00:59:30 - Niek Heijne
  00:59:30 - 00:59:37 - Jan Nieuwenburg
  00:59:37 - 01:00:11 - Niek Heijne
  01:00:11 - 01:00:19 - Roger Tonnaer
  01:00:19 - 01:00:20 - Jan Nieuwenburg
  01:00:20 - 01:00:25 - Roger Tonnaer
  01:00:25 - 01:00:30 - Jan Nieuwenburg
  01:00:30 - 01:00:55 - Roger Tonnaer
  01:00:55 - 01:00:56 - Jan Nieuwenburg
  01:00:56 - 01:00:58 - Diana Dekker
  01:00:58 - 01:02:00 - Diana Dekker
  01:02:00 - 01:02:12 - Jan Nieuwenburg
  01:02:12 - 01:02:13 - Roger Tonnaer
  01:02:13 - 01:02:27 - Diana Dekker
  01:02:27 - 01:02:53 - Jan Nieuwenburg
  01:02:53 - 01:02:55 - Arthur Helling
  01:02:55 - 01:03:09 - Jan Nieuwenburg
  01:03:09 - 01:08:48 - Arthur Helling
  01:08:48 - 01:08:53 - Jan Nieuwenburg
  01:08:53 - 01:08:57 - Niek Heijne
  01:08:57 - 01:09:06 - Niek Heijne
  01:09:06 - 01:09:07 - Jan Nieuwenburg
  01:09:08 - 01:09:09 - Jan Nieuwenburg
  01:09:09 - 01:09:59 - Arthur Helling
  01:10:00 - 01:10:02 - Jan Nieuwenburg
  01:10:02 - 01:10:07 - Mitchel Sluis
  01:10:07 - 01:10:24 - Mitchel Sluis
  01:10:24 - 01:10:25 - Mitchel Sluis
  01:10:28 - 01:10:40 - Arthur Helling
  01:10:40 - 01:10:41 - Jan Nieuwenburg
  01:10:42 - 01:10:47 - Roger Tonnaer
  01:10:47 - 01:11:14 - Roger Tonnaer
  01:11:14 - 01:11:19 - Jan Nieuwenburg
  01:11:19 - 01:11:20 - Roger Tonnaer
  01:11:32 - 01:11:42 - Arthur Helling
  01:11:42 - 01:11:43 - Jan Nieuwenburg
  01:11:43 - 01:11:44 - Roger Tonnaer
  01:12:22 - 01:12:26 - Jan Nieuwenburg
  01:12:26 - 01:12:58 - Arthur Helling
  01:13:00 - 01:13:47 - Diana Dekker
  01:13:47 - 01:13:51 - Diana Dekker
  01:13:51 - 01:13:53 - Kees Maas
  01:13:53 - 01:14:08 - Jan Nieuwenburg
  01:14:08 - 01:14:09 - Kees Maas
  01:14:09 - 01:14:10 - Jan Nieuwenburg
  01:14:13 - 01:14:15 - Arthur Helling
  01:14:15 - 01:14:22 - Jan Nieuwenburg
  01:14:22 - 01:14:53 - Arthur Helling
  01:14:56 - 01:14:58 - Menno Jas
  01:14:58 - 01:15:21 - Jan Nieuwenburg
  01:15:22 - 01:15:27 - Menno Jas
  01:15:27 - 01:15:30 - Arthur Helling
  01:15:30 - 01:15:41 - Arthur Helling
  01:15:41 - 01:15:46 - Jan Nieuwenburg
  01:15:46 - 01:15:55 - Arthur Helling
  01:16:21 - 01:16:22 - Jan Nieuwenburg
  01:16:22 - 01:17:19 - Guido Breuker
  01:17:19 - 01:17:24 - Jan Nieuwenburg
  01:17:24 - 01:17:34 - Jan Nieuwenburg
  01:17:34 - 01:17:39 - Jan Nieuwenburg
  01:17:39 - 01:17:57 - Niek Heijne
  01:17:57 - 01:19:58 - Niek Heijne
  01:19:58 - 01:20:15 - Roger Tonnaer
  01:20:15 - 01:21:23 - Menno Jas
  01:21:23 - 01:21:30 - Jan Nieuwenburg
 14. 8.3

  De inzameling voor restafval, plastic-, blik- en drankenverpakkingen (PBD) en groente, fruit en tuinafval/etensresten (GFT/GFE) in de binnenstad en bij de hoogbouw moet worden aangepast. Volgens nieuwe landelijke regelgeving moet ieder huishouden GFT/GFE gescheiden weg kunnen gooien. Ook is bron- én nascheiding van PBD op één woonadres niet langer toegestaan.
  Op dit moment kunnen inwoners van de binnenstad en hoogbouw PBD in zakken scheiden (bronscheiding) en wordt tevens hun restafval nagescheiden. Daarnaast hebben deze huishoudens geen gescheiden gft inzamelvooziening. Door de voorgestelde aanpassingen worden deze basisvoorzieningen op orde gebracht en wordt de overlast gevende zakkeninzameling in de binnenstad beëindigd. Ook worden álle inwoners in staat gesteld om GFT/GFE afval beter te scheiden. Deze basis aanpassingen lopen gelijk met de ontwikkeling van een nieuw gemeentelijk grondstoffenplan. Voor beide activiteiten is een apart participatietraject uitgewerkt in een participatieplan. De basis aanpassingen voor binnenstad en hoogbouw en de uitvoering van het participatieplan worden gedekt uit reeds beschikbare middelen. Deze middelen zijn in 2021 en 2022 voor een totaal bedrag van € 1.541.400 gestort in de reserve incidentele bestemmingen bij de vaststelling van de jaarrekening en hebben betrekking op hoger dan verwachte inkomsten uit recyclevergoeding van PMD’s.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Hoorn Open & Eerlijk (2), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (1)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1) De basis inzamelvoorzieningen voor bewoners van de binnenstad (zakken inzameling) en de hoogbouw (verzamelcontainers) op orde te brengen door 
  a) restafval in de binnenstad met ondergrondse verzamelcontainers in te      zamelen in plaats van met zakken
  b) nascheiden van restafval uit ondergrondse verzamelcontainers in binnenstad en van hoogbouw te handhaven voor plastic-, blik- en drankenverpakkingen (PBD).
  c) groente, fruit en tuinafval/etensresten (GFT/GFE) in de binnenstad en bij hoogbouw mogelijk maken met de plaatsing van bovengrondse cocons,
  d) te stoppen met de inzameling van zakken aan huis van PBD in binnenstad en bij hoogbouw (bronscheiding) nadat de besluiten 1a — 1c gerealiseerd zijn.
  e) bovengrondse verzamelcontainers voor restafval bij hoog-en gestapelde bouw te vervangen door ondergrondse containers met pascontrole.


  2. Het aanwijsproces voor de ondergrondse containers en het participatieproces voor de ontwikkeling van het Gemeentelijk Grondstoffenplan vast te stellen conform bijgaand participatieplan;
  3. In 2024 een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.420.000 (kapitaallasten € 82.360, 20 jaar / 0,8%) voor de verbetering van de afvalinfrastructuur.
  4. Voor de dekking van het uitvoeringskrediet een storting te doen vanuit de reserve incidentele bestemmingen aan de reserve kapitaallasten voor een bedrag van € 1.541.400;
  5. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
  6. Het structureel effect van circa € 7 per woonhuisaansluiting aan afvalstoffenheffing te verwerken bij de vaststelling van de belastingtarieven voor 2025;

  Amendementen

  Onderwerp
  Basis op orde en aanpak Gemeentelijk Grondstoffenplan

  Moties

  Onderwerp
  Nascheiding (Plastic, blik en drinkpakken) voor de hele gemeente Hoorn

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Grondstoffenplan
  Locatie extra glascontainers binnenstad
  01:21:27 - 01:21:30 - Jan Nieuwenburg
  01:21:30 - 01:32:36 - Jan Nieuwenburg
  01:32:36 - 01:34:21 - SCHORSING
  01:34:21 - 01:35:04 - Jan Nieuwenburg
  01:35:04 - 01:35:05 - Ellen van der Knaap
  01:35:05 - 01:35:10 - Jan Nieuwenburg
  01:35:10 - 01:37:35 - Ellen van der Knaap
  01:37:35 - 01:37:47 - Ellen van der Knaap
  01:37:47 - 01:37:48 - Roy Drommel
  01:37:48 - 01:37:55 - Jan Nieuwenburg
  01:37:55 - 01:38:24 - Roy Drommel
  01:38:24 - 01:38:25 - Jan Nieuwenburg
  01:38:25 - 01:38:29 - Ellen van der Knaap
  01:38:29 - 01:38:40 - Jan Nieuwenburg
  01:38:40 - 01:39:02 - Ellen van der Knaap
  01:39:02 - 01:39:04 - Ellen van der Knaap
  01:39:04 - 01:39:07 - Roy Drommel
  01:39:07 - 01:39:10 - Jan Nieuwenburg
  01:39:10 - 01:39:19 - Roy Drommel
  01:39:19 - 01:39:23 - Roy Drommel
  01:39:23 - 01:39:41 - Rob Droste
  01:39:41 - 01:39:42 - Jan Nieuwenburg
  01:39:42 - 01:39:43 - Rob Droste
  01:39:43 - 01:39:44 - Ellen van der Knaap
  01:39:44 - 01:39:47 - Jan Nieuwenburg
  01:39:47 - 01:40:20 - Ellen van der Knaap
  01:40:20 - 01:40:21 - Ellen van der Knaap
  01:40:21 - 01:40:22 - Marieke Rijk
  01:40:22 - 01:40:29 - Jan Nieuwenburg
  01:40:29 - 01:40:45 - Marieke Rijk
  01:40:45 - 01:40:48 - Jan Nieuwenburg
  01:40:48 - 01:41:48 - Ellen van der Knaap
  01:41:48 - 01:41:58 - Marieke Rijk
  01:41:58 - 01:42:23 - Jan Nieuwenburg
  01:42:23 - 01:42:28 - Marieke Rijk
  01:42:28 - 01:42:41 - Jan Nieuwenburg
  01:42:41 - 01:43:15 - Jessica Visser
  01:43:15 - 01:43:22 - Jessica Visser
  01:43:22 - 01:43:28 - Jan Nieuwenburg
  01:43:28 - 01:44:02 - Guido Breuker
  01:44:03 - 01:44:04 - Jan Nieuwenburg
  01:44:04 - 01:44:09 - Ellen van der Knaap
  01:44:09 - 01:44:12 - Ellen van der Knaap
  01:44:12 - 01:45:01 - Jan Nieuwenburg
  01:45:04 - 01:45:06 - Jan Nieuwenburg
  01:45:06 - 01:45:30 - Guido Breuker
  01:45:32 - 01:46:31 - Ellen van der Knaap
  01:46:31 - 01:46:32 - Jan Nieuwenburg
  01:46:41 - 01:50:44 - Dick Bennis
  01:50:44 - 01:50:48 - Jan Nieuwenburg
  01:50:51 - 01:50:52 - Jan Nieuwenburg
  01:50:52 - 01:51:13 - Marieke Rijk
  01:51:14 - 01:51:22 - Marieke Rijk
  01:51:24 - 01:51:36 - Jan Nieuwenburg
  01:51:36 - 01:51:37 - Marieke Rijk
  01:51:37 - 01:51:56 - Jan Nieuwenburg
  01:51:57 - 01:52:00 - Jan Nieuwenburg
  01:52:00 - 01:52:01 - Marieke Rijk
  01:52:01 - 01:52:02 - Rob Droste
  01:52:02 - 01:52:32 - Jan Nieuwenburg
  01:52:32 - 01:52:35 - Jan Nieuwenburg
  01:52:39 - 01:53:23 - Jan Nieuwenburg
  01:53:24 - 01:53:25 - Dick Bennis
  01:53:25 - 01:53:33 - Rob Droste
  01:53:36 - 01:53:38 - Dick Bennis
  01:53:38 - 01:53:42 - Dick Bennis
  01:53:42 - 01:53:43 - Marieke Rijk
  01:53:43 - 01:53:58 - Jan Nieuwenburg
  01:53:59 - 01:54:13 - Marieke Rijk
  01:54:14 - 01:54:28 - Jan Nieuwenburg
  01:54:28 - 01:54:41 - Ellen van der Knaap
  01:54:41 - 02:01:25 - Jan Nieuwenburg
  02:01:25 - 02:01:28 - Ellen van der Knaap
  02:01:28 - 02:01:58 - Ellen van der Knaap
  02:01:59 - 02:02:14 - Jan Nieuwenburg
  02:02:29 - 02:02:32 - Rob Brandhoff
  02:02:32 - 02:02:48 - Jan Nieuwenburg
  02:02:48 - 02:02:57 - Rob Brandhoff
  02:02:57 - 02:03:03 - Jan Nieuwenburg
  02:03:03 - 02:03:11 - Jan Nieuwenburg
  02:03:11 - 02:03:30 - Guido Breuker
  02:03:30 - 02:03:33 - Jan Nieuwenburg
  02:03:33 - 02:03:34 - Roy Drommel
  02:03:34 - 02:03:42 - Jan Nieuwenburg
  02:03:42 - 02:03:51 - Roy Drommel
  02:03:51 - 02:03:54 - Roy Drommel
  02:03:54 - 02:03:55 - Rob Droste
  02:03:55 - 02:04:06 - Jan Nieuwenburg
  02:04:06 - 02:04:21 - Rob Droste
  02:04:21 - 02:04:24 - Rob Droste
  02:04:24 - 02:04:33 - Jan Nieuwenburg
  02:04:33 - 02:05:50 - Marieke Rijk
 15. 8.4

  De gemeente Hoorn is één van de sterkst groeiende steden van het land. Het aantal inwoners stijgt naar verwachting met ten minste 10% tot 2035. Dit betekent dat meer mensen zich gaan verplaatsen door de stad en dat het drukker wordt op de wegen en de fietspaden. De gemeente speelt in op deze groei met het Actieplan Fiets. Hierin staan maatregelen om het voor inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag zo aantrekkelijk mogelijk te maken om de fiets te pakken. De verkeersveiligheid wordt verbeterd door de maximum snelheid van veel wegen te verlagen naar 30 km/u en de inrichting daarop aan te passen. Kruispunten worden veiliger gemaakt en de wachttijd bij verkeerslichten wordt verlaagd. De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van enkele nieuwe fietsverbindingen en zorgt voor goede fietsparkeerplaatsen. Speciale aandacht wordt besteed aan kwetsbare verkeersdeelnemers: ouderen en kinderen. Jaarlijks ontvangen alle scholen een verkeerseducatiepakket en ouderen kunnen veilig de weg op na deelname aan het programma ‘Doortrappen’.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Hoorn Open & Eerlijk (2), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (1)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. Het Actieplan Fiets 2024 - 2028 vast te stellen, waarbij de belangrijkste punten zijn:
  a. Fietsen over ruime en veilige routes
  b. Gemakkelijk en veilig de fiets parkeren
  c. Met zijn allen vanzelfsprekend op de fiets
  2. Onderzoeken, verkenningen en campagnes voor een bedrag van € 350.000 over de periode van 2024-2028 uit te laten voeren en te dekken uit reeds beschikbaar gesteld budget voor kleine verkeersmaatregelen en verkeersonderzoek.
  2a Met uitzondering van de verkenning en het onderzoek naar een nieuwe fietsverbinding aan de
  oostzijde van de Zwaagmergouw.
  3. Investeringen horend bij het actieplan fiets 2024-2028 voor een bedrag van € 1.495.000 uit te voeren, op voorwaarde van beschikbaar komen van subsidie, en dit te dekken uit het restant krediet fietsnota voor een bedrag van € 881.000.
  4. Een jaarlijks exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de periode 2024-2028 voor de verbetering van fietsparkeervoorzieningen en dit te dekken uit de reserve parkeren.
  5. Akkoord gaan met het voorstel om maatregelen met grote financiële en maatschappelijk impact, apart met bijbehorend financieringsvoorstel, later op projectbasis aan de raad voor te leggen.
  6. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

  Amendementen

  Onderwerp
  Onderzoek fietsverbinding oostzijde Zwaagermergouw

  Moties

  Onderwerp
  Motie fietsveiligheid

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Aanpassingen in actieplan fiets
  Actieplan Fiets naar schoolbesturen
  Verkeerslessen voor nieuwkomers
  02:05:41 - 02:05:50 - Marieke Rijk
  02:05:50 - 02:05:58 - Jan Nieuwenburg
  02:05:58 - 02:05:59 - Jan Nieuwenburg
  02:05:59 - 02:07:50 - Marieke Rijk
 16. 9

  02:32:36 - 02:32:38 - Marieke Rijk
  02:32:38 - 02:32:58 - Jan Nieuwenburg
 17. 9.1

  De meest effectieve en efficiënte oplossing voor de volle fysieke opslagdepots bij het WFA is een interne verbouwing van het depot op de begane grond. Het ombouwen van vaste stellingen naar verrijdbare stelling levert een ruimtewinst op van 1000 strekkende meter archief.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Hoorn Open & Eerlijk (2), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (1)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit: 
   1. In te stemmen met het plaatsen van verrijdbare stellingen bij het Westfries Archief en hiervoor een krediet van € 133.000 beschikbaar te stellen. 
   2. De kapitaallasten € 5.497 (30 jaar / 0.8%) door te berekenen aan het Westfries Archief. 
   3. De hogere bijdrage aan het Westfries Archief van € 1.894 te dekken uit het budget structureel onvoorzien. 
  4. De bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen.

  02:32:39 - 02:32:58 - Jan Nieuwenburg
 18. 9.2

  De tarieventabel van de Algemene Legesverordening 2024 en de Verordening Havengeld 2024 moeten worden gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Gebleken is dat in beide verordeningen enkele tarieven onjuist zijn gepubliceerd. Deze onjuiste tarieven moeten aangepast via een Eerste wijziging Algemene Legesverordening 2024 en een Eerste wijziging Verordening Havengeld 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Hoorn Open & Eerlijk (2), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (1)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;
  gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet; vast te stellen:
  De eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2024 (eerste wijziging algemene legesverordening 2024)
  De eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van havengeld 2024 (de eerste wijziging verordening havengeld 2024)

 19. 9.3

  In april 2024 worden de woningen van het vijfde nieuwbouwcomplex aan het Noorderlicht (woonblok 5) door Intermaris opgeleverd. Het inrichten van de openbare ruimte rondom woonblok 5 moet nog gebeuren. Daarnaast moeten de groenstroken voor de vijf wooncomplexen langs de Siriusstraat (de groene hoven) nog worden ingericht.
  In de anterieure overeenkomst van 11 april 2017 zijn met Intermaris afspraken vastgelegd over de vaste bijdrage van Intermaris in de kosten voor het inrichten van de openbare ruimte. Het destijds geraamde budget is te laag, doordat er niet is geïndexeerd, de bouw is vertraagd en de kosten zijn flink gestegen. Er is nog € 165.000 nodig voor de gemaakte kosten voor het inrichten van de openbare ruimte rondom de wooncomplexen 1 tot en met 4.
  Voor het inrichten van de openbare ruimte rondom woonblok 5 en de participatie en inrichting van de groene hoven voor de vijf wooncomplexen is een krediet nodig van € 1,190 miljoen. Intermaris draagt daar naar verwachting € 522.000 aan bij. De kapitaallasten worden gedekt door het restant van de post kapitaallasten van de eerdere investering.
  De nieuwbouw in de Steenbokstraat maakt onderdeel uit van de gesloten anterieure overeenkomst. De gemaakte afspraken worden samen met Intermaris opnieuw beoordeeld, als het plan voor de nieuwbouw bekend is. Dan worden ook nieuwe financiële afspraken gemaakt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Hoorn Open & Eerlijk (2), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (1)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1 Voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het vijfde nieuwbouwcomplex aan Noorderlicht én voor de participatie en inrichting van de groenstroken van de vijf nieuwbouwcomplexen langs Siriusstraat een krediet beschikbaar te stellen van € 1.190.000, waarvan € 522.000 wordt gedekt
  door een verwachte bijdrage van Intermaris;
  2. Een extra krediet beschikbaar te stellen van € 165.000 wegens gestegen kosten en langere doorlooptijd van eerdere kredieten;
  3. De kapitaallasten van de netto investering van € 833.000 van in totaal € 31.654 (afschrijving 40 jaar, rente 1,3%), komen vanaf 2025 structureel ten laste van de post Leefbare wijken/ Herstructurering;
  4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen;
  5. De geheimhouding volgens artikel 87 Gemeentewet op te leggen op de volgende stukken "Overzicht kosten inrichten openbare ruimte woonblok 5 en groenstroken vijf wooncomplexen Siriusstraat" op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b van de WOO, waarbij de geheimhouding geldt tot oplevering van het uitgevoerde werk.

  02:32:52 - 02:32:58 - Jan Nieuwenburg
  02:32:58 - 02:33:27 - Diana Dekker
 20. 9.4

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (4), Hoorn Open & Eerlijk (2), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (1)
  tegen
  Hart van Hoorn (4)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  begrotingswijziging BWN 1.06, bestaande uit de AWN 4.11 t/m 4.13 vast te stellen.

  02:33:20 - 02:33:27 - Diana Dekker
  02:33:27 - 02:33:55 - Menno Jas
  02:33:55 - 02:34:42 - Roger Tonnaer
  02:34:42 - 02:34:52 - Jan Nieuwenburg
 21. 10

  Mevrouw Van der Knaap (Hart van Hoorn) stelt vragen over het Willem Wiesepark en het warmtenet.

  02:34:44 - 02:34:52 - Jan Nieuwenburg
  02:34:52 - 02:35:00 - Ellen van der Knaap
  02:35:00 - 02:35:32 - Jan Nieuwenburg
  02:35:32 - 02:35:37 - Ellen van der Knaap
  02:35:37 - 02:35:45 - Jan Nieuwenburg
  02:35:47 - 02:35:49 - Jan Nieuwenburg
  02:35:49 - 02:38:30 - Arthur Helling
 22. 11
  C-agenda (Wilde moties)
 23. 11.6

  Moties

  Onderwerp
  Behoud en verplaatsing van bomen aan de Patio en Pergola

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Behoud en Verplaatsing van Bomen aan de Patio en Pergola
  02:39:02 - 02:39:08 - Chris de Meij
  02:39:08 - 02:39:10 - Jan Nieuwenburg
  02:39:10 - 02:40:53 - Chris de Meij
  02:40:53 - 02:41:02 - Chris de Meij
  02:41:02 - 02:41:14 - Stephan Lallhit
  02:41:14 - 02:41:27 - Jan Nieuwenburg
  02:41:27 - 02:42:06 - Stephan Lallhit
  02:42:06 - 02:42:11 - Stephan Lallhit
  02:42:14 - 02:42:22 - Jan Nieuwenburg
  02:42:22 - 02:46:01 - Karin Hakhoff
  02:46:01 - 02:46:08 - Stephan Lallhit
  02:46:08 - 02:46:41 - Jan Nieuwenburg
  02:46:41 - 02:46:44 - Stephan Lallhit
  02:46:44 - 02:47:17 - Stephan Lallhit
  02:47:20 - 02:47:34 - Jan Nieuwenburg
  02:47:34 - 02:47:37 - Chris de Meij
  02:47:37 - 02:48:41 - Jan Nieuwenburg
  02:48:41 - 02:48:46 - Chris de Meij
  02:48:49 - 02:48:50 - Chris de Meij
  02:48:50 - 02:48:58 - Jan Nieuwenburg
  02:48:58 - 02:49:07 - Karin Hakhoff
  02:49:07 - 02:49:43 - Chris de Meij
  02:49:43 - 02:50:06 - Karin Hakhoff
  02:50:06 - 02:50:15 - Mitchel Sluis
  02:50:57 - 02:51:00 - Chris de Meij
  02:51:00 - 02:51:05 - Roger Tonnaer
  02:51:05 - 02:51:52 - Jan Nieuwenburg
  02:51:52 - 02:51:58 - Roger Tonnaer
  02:51:58 - 02:52:02 - Roger Tonnaer
  02:52:02 - 02:52:04 - Jan Nieuwenburg
  02:52:04 - 02:52:23 - Karin Hakhoff
  02:52:23 - 02:52:31 - Roger Tonnaer
  02:52:44 - 02:53:11 - Chris de Meij
  02:53:11 - 02:53:24 - Jan Nieuwenburg
  02:53:24 - 02:53:50 - Jan Nieuwenburg
 24. 11.7

  Moties

  Onderwerp
  Hoorn doet mee met landelijke zaaidag
  02:53:38 - 02:53:50 - Jan Nieuwenburg
  02:53:50 - 02:54:43 - Chris de Meij
  02:54:43 - 02:54:45 - Marion van der Bijl
  02:54:45 - 02:54:56 - Jan Nieuwenburg
  02:54:56 - 02:55:46 - Marion van der Bijl
  02:55:46 - 02:55:50 - Marion van der Bijl
  02:55:50 - 02:55:52 - Jan Nieuwenburg
  02:55:52 - 02:55:54 - Diana Dekker
  02:55:54 - 02:56:08 - Diana Dekker
  02:56:08 - 02:56:09 - Jan Nieuwenburg
  02:56:09 - 02:56:13 - Diana Dekker
  02:56:13 - 02:56:37 - Niek Heijne
  02:56:37 - 02:56:49 - Jan Nieuwenburg
  02:56:49 - 02:56:52 - Niek Heijne
  02:56:52 - 02:56:58 - Niek Heijne
  02:56:58 - 02:56:59 - Jan Nieuwenburg
  02:56:59 - 02:57:15 - Roger Tonnaer
  02:57:15 - 02:57:25 - Roger Tonnaer
  02:57:25 - 02:58:38 - Chris de Meij
  02:58:38 - 02:58:39 - Chris de Meij
  02:58:39 - 02:58:57 - Roger Tonnaer
  02:58:57 - 02:58:58 - Jessica Visser
  02:58:58 - 02:59:10 - Jan Nieuwenburg
  02:59:10 - 02:59:18 - Jessica Visser
  02:59:18 - 02:59:21 - Jessica Visser
  02:59:21 - 02:59:28 - Jeroen van der Veer
  02:59:28 - 02:59:45 - Jeroen van der Veer
  02:59:45 - 03:00:02 - Jan Nieuwenburg
  03:00:02 - 03:00:08 - Chris de Meij
  03:00:08 - 03:00:41 - Jan Nieuwenburg
  03:00:41 - 03:00:44 - Chris de Meij
  03:00:44 - 03:00:46 - Dick Bennis
  03:00:46 - 03:00:50 - Jan Nieuwenburg
  03:01:55 - 03:02:01 - Jan Nieuwenburg
  03:02:04 - 03:03:31 - Chris de Meij
  03:03:31 - 03:04:05 - Dick Bennis
  03:03:31 - 03:04:05 - Marjon van der Ven
  03:03:31 - 03:04:05 - Arnold Wegner
  03:04:05 - 03:04:58 - Arnold Wegner
  03:04:58 - 03:05:13 - Niek Heijne
  03:05:13 - 03:05:21 - Jan Nieuwenburg
  03:05:21 - 03:05:22 - Niek Heijne
  03:05:22 - 03:05:38 - Jan Nieuwenburg
  03:05:38 - 03:05:40 - Arnold Wegner
  03:05:38 - 03:05:40 - Marjon van der Ven
  03:05:38 - 03:05:40 - Dick Bennis
  03:05:40 - 03:05:42 - Marieke Rijk
  03:05:42 - 03:05:51 - Jan Nieuwenburg
  03:05:51 - 03:05:53 - Marieke Rijk
  03:05:53 - 03:06:02 - Marjon van der Ven
  03:05:53 - 03:06:02 - Dick Bennis
  03:05:53 - 03:06:02 - Arnold Wegner
  03:06:07 - 03:06:18 - Jan Nieuwenburg
  03:06:18 - 03:07:33 - Dick Bennis
  03:07:33 - 03:07:38 - Jan Nieuwenburg
  03:07:38 - 03:07:41 - Dick Bennis
  03:07:38 - 03:07:41 - Arnold Wegner
  03:07:38 - 03:07:41 - Marjon van der Ven
  03:07:41 - 03:07:42 - Jan Nieuwenburg
  03:07:42 - 03:07:44 - Arnold Wegner
  03:07:44 - 03:08:17 - Arnold Wegner
  03:08:17 - 03:08:21 - Marjon van der Ven
  03:08:17 - 03:08:21 - Arnold Wegner
  03:08:17 - 03:08:21 - Dick Bennis
  03:08:21 - 03:08:23 - Niek Heijne
  03:08:23 - 03:08:34 - Niek Heijne
  03:08:34 - 03:08:52 - Jan Nieuwenburg
  03:08:52 - 03:08:58 - Niek Heijne
  03:08:58 - 03:09:02 - Andre van Beusekom
  03:08:58 - 03:09:02 - Guido Breuker
  03:09:02 - 03:09:06 - Jan Nieuwenburg
  03:09:06 - 03:09:08 - Andre van Beusekom
  03:09:09 - 03:09:10 - Jan Nieuwenburg
  03:09:10 - 03:09:12 - Guido Breuker
  03:09:10 - 03:09:12 - Andre van Beusekom
  03:09:12 - 03:09:13 - Dick Bennis
  03:09:13 - 03:09:22 - Jan Nieuwenburg
  03:09:23 - 03:09:40 - Jan Nieuwenburg
  03:09:40 - 03:09:41 - Jan Nieuwenburg
  03:09:48 - 03:09:58 - Jeroen van der Veer
  03:09:58 - 03:10:46 - Jan Nieuwenburg
  03:10:46 - 03:10:49 - Jan Nieuwenburg
  03:11:06 - 03:11:33 - Dick Bennis
  03:11:33 - 03:11:37 - Stephan Lallhit
  03:11:37 - 03:11:55 - Jan Nieuwenburg
  03:11:59 - 03:12:00 - Stephan Lallhit
  03:12:00 - 03:12:32 - Jan Nieuwenburg
 25. 11.8

  Moties

  Onderwerp
  Verbeteren buurtbudgetten

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informatievoorziening buurtbudgetten
 26. 12

  03:13:43 - 03:14:10 - Arnica Gortzak
  03:14:10 - 03:14:40 - Jan Nieuwenburg