Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 26 oktober 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
J. Nieuwenburg

Agendapunten

Dit verzoek is conform artikel 37 van het Reglement van Orde gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt bij de vaststelling het moment van behandelen. Het rapport van Pro Facto en het logboek zijn aan het agendapunt gevoegd. Deze documenten zijn openbaar.

Het college stelt de raad voor (zie brief van vrijdag 15 oktober) om een extra tussenstap te maken. Dit zou betekenen dat het onderwerp van de raadsagenda zou kunnen.
De raad bepaalt dat zelf bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 2).

Bijlagen

Het college stelt de raad voor (zie brief van vrijdag 15 oktober) om een extra tussenstap te maken. Dit zou betekenen dat het onderwerp van de raadsagenda zou kunnen.
De raad bepaalt dat zelf bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 2).

Bijlagen

Dit dossier is op 12 oktober in de commissie aan de orde geweest. In de commissie is geconstateerd dat het dossier niet rijp is voor beraad. Er wordt door de agendacommissie naar een moment en vorm gezocht om het verder te bespreken. Formeel moet de raad toestemming geven om het agendapunt van de raadsagenda af te halen.