Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 29 juni 2021

18:00 - 23:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
J. Nieuwenburg
Toelichting

Deze raadsagenda staat met name in het teken van de jaarstukken 2020 en de kaderbrief 2021.

Vanwege de coronaregels blijft de gemeenteraad dit jaar zonder publiek vergaderen. De raads- en commissievergaderingen zijn wel live te volgen of later terug te kijken via www.hoorn.nl/raad

Uitzending

Agendapunten

00:00:06 - 00:21:08 - Jan Nieuwenburg

Resultaat stemming

Besluit

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
1. De jaarstukken 2020 vast te stellen, deze bevatten onder meer:
- de verantwoording van de resultaten en prestaties uit de Programmabegroting 2020;
- het weerstandsvermogen. Met een ratio van 1,33 past deze binnen de door de gemeenteraad
vastgestelde minimale bandbreedte (tussen de 1,0 en 1,5).
2. Het financiële resultaat over 2020 van afgerond 2,062 miljoen euro positief te storten in de Algemene reserve.
3. De voorstellen voor resultaatbestemming, met een omvang van 1,408 miljoen euro, vast te stellen en deze ten laste te brengen van de Algemene reserve en vervolgens te storten in de reserve Incidentele bestemmingen.
4. De verrekeningen met de egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen coronacrisis, zoals opgenomen in hoofdstuk 2 Corona 2020 van de jaarstukken 2020 vast te stellen.
5. De afsluiting of overheveling van de restantkredieten naar 2021 vast te stellen.
6. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Amendementen

Onderwerp
75.000 - voor wonen boven en in winkels.

Toezeggingen

Onderwerp
Aangepaste verordening - Wonen boven winkels (amendement)
00:21:08 - 00:28:36 - Dick Bennis
00:28:36 - 00:28:47 - Jan Nieuwenburg
00:28:47 - 00:30:12 - Dick Bennis
00:30:12 - 00:30:20 - Jan Nieuwenburg
00:30:20 - 00:31:03 - Jeroen van der Veer
00:31:03 - 00:32:06 - Dick Bennis
00:32:06 - 00:32:46 - Roy Drommel
00:32:46 - 00:33:27 - Dick Bennis
00:33:27 - 00:33:36 - Jan Nieuwenburg
00:33:36 - 00:34:14 - Aart Ruppert
00:34:14 - 00:35:07 - Dick Bennis
00:35:07 - 00:35:54 - Aart Ruppert
00:35:54 - 00:36:00 - Dick Bennis
00:36:00 - 00:36:09 - Jan Nieuwenburg
00:36:09 - 00:44:19 - Jeroen van der Veer
00:44:19 - 00:44:27 - Jan Nieuwenburg
00:44:27 - 00:45:01 - Arnica Gortzak
00:45:01 - 00:45:16 - Jeroen van der Veer
00:45:16 - 00:45:17 - Jan Nieuwenburg
00:45:17 - 00:45:25 - Arnica Gortzak
00:45:32 - 00:46:02 - René Assendelft
00:46:02 - 00:47:02 - Jeroen van der Veer
00:47:02 - 00:47:10 - Jan Nieuwenburg
00:47:10 - 00:47:58 - Arwin Rood
00:47:58 - 00:48:28 - Jeroen van der Veer
00:48:28 - 00:49:06 - Guido Breuker
00:49:06 - 00:50:05 - Jeroen van der Veer
00:50:05 - 00:50:17 - Guido Breuker
00:50:17 - 00:50:47 - Rob Droste
00:50:47 - 00:51:54 - Jeroen van der Veer
00:51:54 - 00:51:58 - Jan Nieuwenburg
00:51:58 - 00:53:49 - Linda Koekkoek
00:53:49 - 00:54:02 - Jan Nieuwenburg
00:54:02 - 01:00:24 - Bianca Bos
01:00:24 - 01:01:08 - Dick Bennis
01:01:08 - 01:15:14 - Bianca Bos
01:15:14 - 01:16:10 - Kees Maas
01:16:10 - 01:17:04 - Robert Vinkenborg
01:17:04 - 01:17:39 - Kees Maas
01:17:39 - 01:18:55 - Roger Tonnaer
01:18:55 - 01:20:23 - Kees Maas
01:20:23 - 01:21:14 - Roger Tonnaer
01:21:14 - 01:21:43 - Kees Maas
01:21:43 - 01:22:22 - Jeroen van der Veer
01:22:22 - 01:23:34 - Kees Maas
01:23:34 - 01:23:54 - Jeroen van der Veer
01:23:54 - 01:23:59 - Jan Nieuwenburg
01:23:59 - 01:25:04 - Arwin Rood
01:25:04 - 01:25:59 - Kees Maas
01:25:59 - 01:26:00 - Jan Nieuwenburg
01:26:00 - 01:26:21 - Arwin Rood
01:26:21 - 01:27:48 - Kees Maas
01:27:48 - 01:27:55 - Jan Nieuwenburg
01:27:55 - 01:34:51 - René Assendelft
01:34:51 - 01:34:52 - Jan Nieuwenburg
01:34:52 - 01:35:36 - Arwin Rood
01:35:36 - 01:37:02 - René Assendelft
01:37:02 - 01:38:45 - Roger Tonnaer
01:38:45 - 01:40:34 - René Assendelft
01:40:34 - 01:51:02 - Jan Nieuwenburg
01:53:02 - 02:00:19 - Roy Drommel
02:00:19 - 02:00:24 - Jan Nieuwenburg
02:00:24 - 02:01:55 - Roger Tonnaer
02:01:55 - 02:03:21 - Roy Drommel
02:03:21 - 02:04:09 - Roger Tonnaer
02:04:09 - 02:05:32 - Roy Drommel
02:05:32 - 02:05:59 - Dick Bennis
02:05:59 - 02:08:39 - Roy Drommel
02:08:39 - 02:08:48 - Robert Vinkenborg
02:08:48 - 02:09:42 - Roger Tonnaer
02:09:42 - 02:10:10 - Roy Drommel
02:10:10 - 02:11:04 - Robert Vinkenborg
02:11:04 - 02:12:31 - Roy Drommel
02:12:31 - 02:13:14 - René Assendelft
02:13:14 - 02:14:43 - Roy Drommel
02:14:52 - 02:16:21 - Yousuf Yousufi
02:16:21 - 02:17:31 - Roy Drommel
02:17:31 - 02:23:46 - Arnica Gortzak
02:23:46 - 02:24:57 - Rob Droste
02:24:57 - 02:26:37 - Arnica Gortzak
02:26:37 - 02:27:25 - Rob Droste
02:27:25 - 02:27:50 - Arnica Gortzak
02:27:50 - 02:28:36 - Jan Nieuwenburg
02:28:36 - 02:29:44 - Jeroen van der Veer
02:29:44 - 02:30:30 - Arnica Gortzak
02:30:30 - 02:30:57 - Jeroen van der Veer
02:30:57 - 02:32:08 - Roger Tonnaer
02:32:08 - 02:33:15 - Dick Bennis
02:33:15 - 02:33:26 - Arnica Gortzak
02:33:26 - 02:34:30 - Arnold Wegner
02:34:30 - 02:34:41 - Jan Nieuwenburg
02:34:41 - 02:35:13 - Roger Tonnaer
02:35:13 - 02:35:37 - Arnold Wegner
02:35:37 - 02:37:02 - Patricia Kusters
02:37:02 - 02:38:22 - René Assendelft
02:38:22 - 02:39:01 - Arnica Gortzak
02:39:01 - 02:39:29 - René Assendelft
02:39:29 - 02:40:04 - Arnica Gortzak
02:40:04 - 02:40:43 - René Assendelft
02:40:43 - 02:41:28 - Jeroen van der Veer
02:41:28 - 02:42:24 - Arnica Gortzak
02:42:24 - 02:42:36 - Jan Nieuwenburg
02:42:36 - 02:42:47 - Jeroen van der Veer
02:42:47 - 02:42:53 - Jan Nieuwenburg
02:42:53 - 02:43:06 - Arnica Gortzak
02:43:06 - 02:43:29 - Roger Tonnaer
02:43:29 - 02:43:50 - Arnica Gortzak
02:43:50 - 02:44:07 - Roger Tonnaer
02:44:07 - 02:44:24 - Patricia Kusters
02:44:24 - 02:44:34 - Jan Nieuwenburg
02:44:34 - 02:51:30 - Roger Tonnaer
02:51:30 - 02:51:33 - Jan Nieuwenburg
02:51:33 - 02:52:23 - Roger Tonnaer
02:52:23 - 02:52:32 - Jan Nieuwenburg
02:52:32 - 02:52:57 - Niek Heijne
02:52:57 - 02:53:41 - Roger Tonnaer
02:53:41 - 02:54:07 - Niek Heijne
02:54:07 - 02:55:13 - Roger Tonnaer
02:55:13 - 02:55:59 - Aart Ruppert
02:55:59 - 02:56:45 - Roger Tonnaer
02:56:45 - 02:57:41 - Aart Ruppert
02:57:41 - 02:58:40 - Roy Drommel
02:58:40 - 03:00:08 - Roger Tonnaer
03:00:08 - 03:00:42 - Ingrid Tillema
03:00:42 - 03:01:21 - Roger Tonnaer
03:01:21 - 03:02:13 - Ingrid Tillema
03:02:13 - 03:02:29 - Jan Nieuwenburg
03:02:29 - 03:03:47 - René Assendelft
03:03:47 - 03:04:29 - Roger Tonnaer
03:04:29 - 03:05:13 - René Assendelft
03:05:13 - 03:05:28 - Roger Tonnaer
03:05:28 - 03:05:35 - Jan Nieuwenburg
03:05:35 - 03:05:58 - Dick Bennis
03:05:58 - 03:06:19 - Roger Tonnaer
03:06:19 - 03:06:26 - Dick Bennis
03:06:26 - 03:06:33 - Jan Nieuwenburg
03:06:33 - 03:07:22 - Kees Maas
03:07:22 - 03:08:15 - Roger Tonnaer
03:08:15 - 03:08:21 - Jan Nieuwenburg
03:08:21 - 03:15:07 - Guido Breuker
03:15:07 - 03:15:57 - Roger Tonnaer
03:15:57 - 03:16:34 - Guido Breuker
03:16:34 - 03:16:41 - Jan Nieuwenburg
03:16:41 - 03:19:37 - Menno Jas
03:19:37 - 03:20:08 - Jan Nieuwenburg
03:20:08 - 03:26:21 - Menno Jas
03:26:21 - 03:27:30 - Dick Bennis
03:27:30 - 03:28:30 - Menno Jas
03:28:30 - 03:28:48 - Dick Bennis
03:28:48 - 03:28:52 - Menno Jas
03:28:52 - 03:28:54 - Jan Nieuwenburg
03:29:03 - 03:39:48 - Roy Drommel
03:40:05 - 03:40:47 - Jan Nieuwenburg
03:40:47 - 03:42:02 - Roger Tonnaer
03:42:02 - 03:42:51 - Jan Nieuwenburg
03:42:51 - 03:43:24 - Arnold Wegner
03:43:24 - 03:44:07 - Menno Jas
03:44:07 - 03:44:26 - Roger Tonnaer
03:44:26 - 03:44:34 - Jan Nieuwenburg
03:44:34 - 03:50:13 - Arwin Rood
03:50:13 - 03:50:58 - Roger Tonnaer
03:50:58 - 03:51:24 - Arwin Rood
03:51:24 - 03:51:44 - Dick Bennis
03:51:44 - 03:53:24 - Arwin Rood
03:53:24 - 03:53:29 - Jan Nieuwenburg
03:53:29 - 03:54:22 - Guido Breuker
03:54:22 - 03:54:54 - Arwin Rood
03:54:54 - 03:55:03 - Guido Breuker
03:55:03 - 03:55:55 - Jan Nieuwenburg
03:55:55 - 04:21:10 - SCHORSING
04:21:10 - 04:24:01 - Jan Nieuwenburg
04:24:01 - 04:34:17 - Marjon van der Ven
04:34:17 - 04:34:26 - Jan Nieuwenburg
04:34:26 - 04:35:03 - Roy Drommel
04:35:03 - 04:36:12 - Marjon van der Ven
04:36:12 - 04:36:47 - Dick Bennis
04:36:47 - 04:36:56 - Marjon van der Ven
04:36:56 - 04:37:36 - Arwin Rood
04:37:36 - 04:38:02 - Marjon van der Ven
04:38:02 - 04:39:12 - Elsbeth Broerse
04:39:12 - 04:39:45 - Marjon van der Ven
04:39:45 - 04:40:07 - Elsbeth Broerse
04:40:07 - 04:40:49 - Kees Maas
04:40:49 - 04:40:52 - Jan Nieuwenburg
04:40:52 - 04:41:36 - Guido Breuker
04:41:36 - 04:42:36 - Marjon van der Ven
04:42:36 - 04:43:54 - Roger Tonnaer
04:43:54 - 04:45:11 - Danny Verdonk
04:45:11 - 04:46:31 - Marjon van der Ven
04:46:31 - 04:48:19 - Roy Drommel
04:48:19 - 04:48:57 - Rob Droste
04:48:57 - 04:49:09 - Marjon van der Ven
04:49:09 - 04:49:22 - Danny Verdonk
04:49:22 - 04:49:54 - Marjon van der Ven
04:49:54 - 04:50:08 - Jan Nieuwenburg
04:50:08 - 04:50:26 - Thomas de Groot
04:50:26 - 04:50:30 - Marjon van der Ven
04:50:30 - 04:50:37 - Jan Nieuwenburg
04:50:37 - 04:56:49 - Samir Bashara
04:56:49 - 04:57:59 - Roger Tonnaer
04:57:59 - 04:59:20 - Samir Bashara
04:59:20 - 04:59:26 - Jan Nieuwenburg
04:59:26 - 04:59:59 - René Assendelft
04:59:59 - 05:01:40 - Samir Bashara
05:01:40 - 05:03:31 - Arnold Wegner
05:03:31 - 05:04:10 - Samir Bashara
05:04:10 - 05:04:42 - Roy Drommel
05:04:42 - 05:05:28 - Samir Bashara
05:05:28 - 05:07:20 - Roy Drommel
05:07:20 - 05:09:02 - Samir Bashara
05:09:02 - 05:09:14 - Jan Nieuwenburg
05:09:14 - 05:14:38 - Simon Broersma
05:14:38 - 05:16:23 - Roger Tonnaer
05:16:23 - 05:16:35 - Simon Broersma
05:16:35 - 05:17:00 - Roger Tonnaer
05:17:00 - 05:17:26 - Robert Vinkenborg
05:17:26 - 05:17:46 - Jan Nieuwenburg
05:17:46 - 05:18:23 - Arnold Wegner
05:18:23 - 05:29:32 - Arthur Helling
05:29:32 - 05:29:41 - Jan Nieuwenburg
05:29:41 - 05:31:53 - Arnica Gortzak
05:31:53 - 05:32:55 - Robert Vinkenborg
05:32:55 - 05:33:43 - Arthur Helling
05:33:43 - 05:33:53 - Jan Nieuwenburg
05:33:53 - 05:35:25 - René Assendelft
05:35:25 - 05:39:00 - Menno Jas
05:39:00 - 05:39:52 - Roy Drommel
05:39:52 - 05:39:58 - Danny Verdonk
05:39:58 - 05:40:04 - Arthur Helling
05:40:50 - 05:41:29 - Danny Verdonk
05:41:29 - 05:47:07 - Kholoud al Mobayed
05:47:07 - 05:48:18 - Guido Breuker
05:48:18 - 05:49:17 - Kholoud al Mobayed
05:49:17 - 05:49:30 - Jan Nieuwenburg
05:49:30 - 05:50:57 - Aart Ruppert
05:50:57 - 05:51:07 - Jan Nieuwenburg
05:51:07 - 05:51:27 - Aart Ruppert
05:51:27 - 05:52:02 - Kholoud al Mobayed
05:52:02 - 05:52:25 - Jan Nieuwenburg
05:52:25 - 05:52:34 - Roger Tonnaer
05:52:34 - 05:57:46 - Jan Nieuwenburg
05:57:46 - 05:58:03 - Roger Tonnaer
05:58:03 - 05:58:48 - Dick Bennis
05:58:48 - 05:59:42 - Jan Nieuwenburg
05:59:42 - 06:00:14 - Dick Bennis
06:00:14 - 06:01:07 - Roger Tonnaer
06:01:07 - 06:02:09 - Jan Nieuwenburg
06:02:09 - 06:03:10 - Arnica Gortzak
06:03:10 - 06:08:40 - Jan Nieuwenburg
06:08:40 - 06:08:59 - Roger Tonnaer

Resultaat stemming

Besluit

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
1. De Kadernota 2021 vast te stellen, waarvan de kernpunten zijn:
a. de autonome ontwikkelingen worden in de Begroting verwerkt;
b. met de financiële claim van de ruimtevragers in de Kadernota 2021 wordt in de Begroting rekening gehouden, waarbij de volgende ruimtevragers worden verwerkt in de Begroting om er direct mee te kunnen starten:
I. realisatie consultatiebureau Bangert en Oosterpolder en
II. Sportpark De Kromme Elleboog - parkkosten;
c. de meicirculaire gemeentefonds 2021 is verwerkt;
d. het principe 'we doen het voor het geld dat we er voor krijgen' wordt voor het sociaal domein losgelaten;
e. compensatie Jeugdzorg: een voorzichtige inschatting in de Begroting opnemen vanaf 2023;
f. er wordt gerapporteerd over corona en er wordt voorgesteld de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis te gebruiken als dekking voor bepaalde uitgaven. Ook wordt voorgesteld akkoord te gaan met het gebruiken van het 'Hoornse' geld;
g. de uitgangspunten voor het maken van de Begroting 2022 worden vastgelegd.
2. Het college opdracht te geven mogelijke bezuinigingsrichtingen voor te bereiden voor de
volgende bestuursperiode, gericht op het structureel dekkend maken van de jaren 2023 en verder;
3. De bij de Kadernota 2021 horende begrotingswijziging vast te stellen.

Amendementen

Onderwerp
Modulaire woningbouw
TopX KN 2021
Werkbudget Economie Hoorn

Moties

Onderwerp
Bijdrage HBA
Bijverdienen bijstand
Bijzondere bijstand
Budget Hoorn Marketing Citymarketeer
Compensatie achterblijven indexering
Duurzaamheidslening
Inwonerssteun bij participatieproces
Onafhankelijk onderzoek concurrentievervalsing ongeoorloofde staatssteun onwettig handelen financiering WH
Onbenutte belastingcapaciteit inzetten vanaf 2022

Toezeggingen

Onderwerp
Aanpassing subsidiebeleid
Evaluatie Warenhuis Hoorn
Inzet coördinator Kunst & Cultuur
Kerkplein: kleine (veiligheids) maatregelen
Ontwikkelingen Glasbak
Reclamebelasting
Terrassen Binnenstad
Veiligheidsambitie
Verruimen opstelling Zaterdagmarkt
06:08:59 - 06:16:26 - Jan Nieuwenburg