Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 14 december 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
J. Nieuwenburg
Toelichting

De raadsvergadering van 12 december 2023 is geschorst. Deze raadsvergadering is een voortzetting van de agenda van 12 december 2023.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:08:43 - 00:10:25 - Jan Nieuwenburg
  00:10:25 - 00:11:51 - Roy Drommel
 2. 7

 3. 9

  00:11:18 - 00:11:51 - Roy Drommel
 4. 9.3

  De financiële verordening is een belangrijk kaderstellend instrument op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. De raad bepaalt hiermee op hoofdlijnen de regels voor het financieel beleid, de financiële organisatie en financieel beheer. De Hoornse verordening is voor het laatst in 2017 vastgesteld. Sindsdien zijn er ontwikkelingen geweest in wet- en regelgeving die vragen om aanpassing van de verordening. De raad wordt geadviseerd de financiële verordening vast te stellen. De verordening treedt, na vaststelling door de raad, met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2023. Hiermee is de verordening van toepassing op alle financiële documenten die na deze datum worden opgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De raad van de gemeente Hoorn besluit de financiële verordening  vast te stellen

  Amendementen

  Onderwerp
  Financiële verordening
  00:11:25 - 00:11:51 - Roy Drommel
  00:11:51 - 00:12:12 - Sabine Bruijne
  00:12:12 - 00:12:37 - Jan Nieuwenburg
  00:12:37 - 00:12:53 - Sabine Bruijne
  00:12:54 - 00:13:23 - Jan Nieuwenburg
  00:13:32 - 00:13:52 - Axel Boomgaars
  00:13:53 - 00:14:04 - Jan Nieuwenburg
  00:14:04 - 00:14:19 - Sabine Bruijne
  00:14:21 - 00:14:23 - Jan Nieuwenburg
  00:14:29 - 00:14:31 - Rob Droste
  00:14:31 - 00:14:50 - Jan Nieuwenburg
  00:14:50 - 00:14:51 - Rob Droste
  00:14:55 - 00:14:57 - Axel Boomgaars
  00:14:57 - 00:15:00 - Rob Droste
  00:15:00 - 00:15:11 - Jan Nieuwenburg
  00:15:11 - 00:15:38 - Mitchel Sluis
  00:15:53 - 00:15:56 - Rob Droste
  00:15:56 - 00:16:02 - Axel Boomgaars
  00:16:02 - 00:16:43 - Axel Boomgaars
  00:16:43 - 00:16:44 - Jan Nieuwenburg
  00:16:44 - 00:16:45 - Rob Droste
  00:16:45 - 00:16:47 - Jan Nieuwenburg
  00:16:47 - 00:17:08 - Mitchel Sluis
  00:17:08 - 00:17:09 - Rob Droste
  00:17:09 - 00:17:10 - Jeroen van der Veer
  00:17:14 - 00:17:26 - Jan Nieuwenburg
  00:17:26 - 00:17:51 - Jeroen van der Veer
  00:17:51 - 00:17:52 - Jan Nieuwenburg
  00:18:12 - 00:18:50 - Axel Boomgaars
  00:18:53 - 00:18:54 - Roy Drommel
  00:18:54 - 00:19:13 - Jan Nieuwenburg
  00:19:13 - 00:19:14 - Jan Nieuwenburg
  00:19:19 - 00:19:47 - Axel Boomgaars
  00:19:47 - 00:19:50 - Sabine Bruijne
  00:19:50 - 00:19:58 - Jan Nieuwenburg
  00:19:58 - 00:20:03 - Sabine Bruijne
  00:20:03 - 00:20:10 - SCHORSING
  00:20:10 - 00:22:10 - Jan Nieuwenburg
  00:22:10 - 00:22:21 - Sabine Bruijne
  00:22:21 - 00:22:51 - Rob Brandhoff
  00:23:19 - 00:24:28 - Jan Nieuwenburg
  00:24:28 - 00:25:17 - Debbie Katers
 5. 9.4

  Elk jaar stelt de raad de belastingverordeningen vast. Conform bestuurlijke wens zijn de belastingenverordeningen 2024 gelijktijdig met de Begroting 2024 aangeboden met uitzondering van de Verordening Afvalstoffenheffing en de Verordening Reclamebelasting. De verordening Reclamebelasting wordt nu gepresenteerd. Voor de bepaling van de tarieven 2024 is uitgegaan dat de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen met de trendmatige indexering van 3,2% stijgen en dat tarieven van leges en retributies kostendekkend zijn.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4)
  tegen
  Hart van Hoorn (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit vast te stellen:
  De verordening op de heffing en invordering van de reclamebelasting 2024.

  Amendementen

  Onderwerp
  Opheffen reclamebelasting en instellen BIZ
  00:24:31 - 00:25:17 - Debbie Katers
 6. 9.5

  Intermaris, Verenigde Huurdersorganisatie De Boog (voortaan VH De Boog) en de gemeente Hoorn hebben de jaarschijf 2024 binnen de kaderprestatieafspraken 2021-2025 opgesteld. Met deze jaarschijf 2024 werken Intermaris, VH De Boog en de gemeente Hoorn aan de uitvoering van de nieuwe “Woonvisie Hoorn 2020-2025 Een nieuwe koers” van de gemeente Hoorn.
  De thema’s van de jaarschijf 2024 zijn en blijven het meer stad worden met een groei van de betaalbare woningvoorraad, het samenwerken aan een energiezuinige woningvoorraad, de huisvesting van senioren en bijzondere doelgroepen en het samenwerken aan evenwichtig opgebouwde, veerkrachtige wijken. Daarbinnen zijn de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voldoende sociale huurwoningen, de energietransitie en klimaatadaptatie, het goed ouder worden, het rondkomen, een woonschool en de leefbaarheid in de wijken belangrijke onderwerpen. Het college van de gemeente Hoorn, Intermaris en VH De Boog geven met deze prestatieafspraken invulling aan de ambities en opgaven in de gemeente Hoorn.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  De jaarschijf 2024 van de kaderprestatieafspraken 2021-2025 tussen Intermaris, Verenigde Huurdersorganisatie De Boog en gemeente Hoorn vast te stellen met als thema’s:

  1. Meer stad worden: groei betaalbare woningvoorraad.
  2. Samenwerken aan een energiezuinige woningvoorraad.
  3. Huisvesting van senioren en kwetsbare huurders.
  4. Samenwerken aan evenwichtig opgebouwde, veerkrachtige wijken.

  Amendementen

  Onderwerp
  Actieve ondersteuning huurder door gemeente

  Moties

  Onderwerp
  Woningdelen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Huisuitzetting van weeskinderen
  Meldingen conflict woningcorporatie
  00:43:27 - 00:43:29 - Rob Brandhoff
  00:43:29 - 00:43:36 - Jan Nieuwenburg
 7. 9.6

  Gemeente Hoorn werkt samen met haar samenwerkingspartners aan een goede gezondheid van haar inwoners. Om dit ook de komende jaren te blijven doen en om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor een lokale gezondheidsnota heeft het college een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid opgesteld. Hierbij is een nieuwe bestuurlijke route bewandeld, waarbij eerst de kaders en vervolgens de kaderinvulling ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Op 16 mei 2023 zijn de kaders door de raad vastgesteld en met deze uitvoeringsnota wordt de kaderinvulling ter vaststelling aangeboden. De opbrengsten van het invullingsproces met de stad (enquêteresultaten en gespreksopbrengsten) zijn in de uitvoeringsnota verwerkt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. In te stemmen met de inhoud van de uitvoeringsnota lokaal gezondheidsbeleid die is opgesteld binnen de eerder door de raad vastgestelde kaders.
  2. In te stemmen met een budget-neutrale uitwerking van het lokale gezondheidsbeleid

  Amendementen

  Onderwerp
  Sport en Activiteiten voor mensen afhankelijk van een rolstoel
  01:21:25 - 01:21:39 - Jan Nieuwenburg
  01:21:39 - 01:21:58 - Jan Nieuwenburg
  01:21:58 - 01:23:24 - Ellen van der Knaap
  01:23:25 - 01:23:27 - Kees Maas
  01:23:27 - 01:23:28 - Jan Nieuwenburg
  01:23:28 - 01:24:01 - Diana Dekker
  01:24:21 - 01:24:37 - Kees Maas
  01:24:37 - 01:24:39 - Mitchel Sluis
  01:24:39 - 01:25:13 - Jan Nieuwenburg
  01:25:13 - 01:25:16 - Mitchel Sluis
  01:25:16 - 01:25:19 - Chris de Meij
  01:25:19 - 01:26:41 - Jan Nieuwenburg
  01:26:41 - 01:26:42 - Chris de Meij
  01:26:42 - 01:26:44 - Jan Nieuwenburg
  01:26:44 - 01:26:48 - Jeroen van der Veer
  01:28:06 - 01:28:08 - Jan Nieuwenburg
  01:28:08 - 01:28:09 - Jeroen van der Veer
  01:28:09 - 01:28:11 - Jan Nieuwenburg
  01:28:11 - 01:28:15 - Jessica Visser
  01:28:15 - 01:28:16 - Jan Nieuwenburg
  01:28:16 - 01:28:20 - Menno Jas
  01:28:25 - 01:28:53 - Kees Maas
  01:28:53 - 01:28:55 - Jan Nieuwenburg
  01:28:55 - 01:28:59 - Menno Jas
  01:28:59 - 01:29:06 - Jan Nieuwenburg
  01:29:06 - 01:29:08 - Kees Maas
  01:29:08 - 01:29:09 - Chris de Meij
  01:29:09 - 01:29:44 - Jan Nieuwenburg
  01:29:44 - 01:30:02 - Chris de Meij
  01:30:03 - 01:30:04 - Jan Nieuwenburg
  01:30:08 - 01:31:42 - Marjon van der Ven
  01:31:45 - 01:31:46 - Chris de Meij
  01:31:46 - 01:32:29 - Jan Nieuwenburg
  01:32:29 - 01:32:30 - Chris de Meij
  01:33:24 - 01:33:26 - Jan Nieuwenburg
  01:33:29 - 01:33:30 - Kees Maas
  01:33:30 - 01:33:59 - Jan Nieuwenburg
  01:34:19 - 01:34:27 - Jan Nieuwenburg
  01:34:45 - 01:34:53 - Chris de Meij
  01:34:53 - 01:35:14 - Jan Nieuwenburg
  01:35:14 - 01:35:15 - Mitchel Sluis
  01:35:15 - 01:35:16 - Rob Droste
  01:35:16 - 01:35:18 - Jan Nieuwenburg
  01:35:18 - 01:35:19 - Rob Droste
  01:35:19 - 01:35:20 - Jan Nieuwenburg
  01:35:20 - 01:35:36 - Jeroen van der Veer
  01:35:36 - 01:35:39 - Jan Nieuwenburg
  01:35:39 - 01:35:40 - Jeroen van der Veer
  01:35:40 - 01:35:41 - Jan Nieuwenburg
  01:35:41 - 01:35:50 - Kees Maas
  01:35:50 - 01:35:52 - Jan Nieuwenburg
  01:35:52 - 01:35:53 - Kees Maas
  01:35:53 - 01:36:00 - Jan Nieuwenburg
  01:36:00 - 01:36:01 - Renzo van Houten
  01:36:01 - 01:36:03 - Jan Nieuwenburg
  01:36:03 - 01:36:19 - Guido Breuker
  01:36:19 - 01:36:20 - Jan Nieuwenburg
  01:36:20 - 01:36:22 - Guido Breuker
  01:36:22 - 01:36:34 - Menno Jas
  01:36:34 - 01:36:37 - Jan Nieuwenburg
  01:36:37 - 01:36:38 - Jan Nieuwenburg
  01:36:38 - 01:36:55 - Jessica Visser
  01:36:55 - 01:37:38 - Jan Nieuwenburg
  01:37:38 - 01:38:08 - Kees Maas
  01:38:08 - 01:38:09 - Mitchel Sluis
  01:38:09 - 01:38:31 - Jan Nieuwenburg
  01:38:31 - 01:38:32 - Mitchel Sluis
  01:38:32 - 01:38:33 - Jan Nieuwenburg
  01:38:33 - 01:39:28 - Rob Droste
 8. 10

  01:39:13 - 01:39:28 - Rob Droste
  01:39:28 - 01:39:30 - Andre van Beusekom
  01:39:30 - 01:39:38 - Jan Nieuwenburg
  01:39:38 - 01:39:39 - Andre van Beusekom
  01:39:39 - 01:39:55 - Jan Nieuwenburg
  01:39:55 - 01:40:22 - Roger Tonnaer
  01:40:22 - 01:40:24 - Jan Nieuwenburg
  01:40:24 - 01:40:33 - Bianca Bos
  01:40:33 - 01:40:34 - Jan Nieuwenburg
  01:40:34 - 01:41:09 - Bianca Bos
  01:41:09 - 01:41:18 - Kees Maas
  01:41:18 - 01:41:51 - Jan Nieuwenburg
  01:41:51 - 01:41:54 - Kees Maas
  01:41:54 - 01:42:00 - Arnica Gortzak
  01:42:00 - 01:42:35 - Jan Nieuwenburg
  01:42:35 - 01:42:36 - Arnica Gortzak
  01:42:36 - 01:42:38 - Jan Nieuwenburg
  01:42:38 - 01:42:39 - Rob Brandhoff
  01:42:39 - 01:43:21 - Jan Nieuwenburg
  01:43:21 - 01:43:35 - Rob Brandhoff
  01:43:35 - 01:43:37 - Wouter de Vries
  01:43:37 - 01:43:55 - Jan Nieuwenburg
  01:43:55 - 01:43:56 - Wouter de Vries
  01:43:56 - 01:43:59 - Jan Nieuwenburg
  01:43:59 - 01:44:03 - Bianca Bos
  01:44:03 - 01:44:05 - Jan Nieuwenburg
  01:44:05 - 01:44:20 - Bianca Bos
  01:44:20 - 01:44:34 - Roger Tonnaer
  01:44:34 - 01:45:05 - Rob Brandhoff
  01:45:05 - 01:45:17 - Jan Nieuwenburg
  01:45:17 - 01:45:23 - Robert Vinkenborg
  01:45:23 - 01:45:40 - John Halsema
  01:45:40 - 01:45:42 - Jan Nieuwenburg
  01:45:42 - 01:45:51 - Sabine Bruijne
  01:45:51 - 01:46:22 - Jan Nieuwenburg
  01:46:22 - 01:46:51 - Bianca Bos
  01:46:51 - 01:47:15 - Roger Tonnaer
  01:47:15 - 01:47:16 - Roy Drommel
  01:47:16 - 01:47:27 - Roger Tonnaer
  01:47:27 - 01:47:32 - Roy Drommel
  01:47:32 - 01:47:55 - Rob Brandhoff
  01:47:55 - 01:48:17 - Andre van Beusekom
  01:48:17 - 01:48:42 - Wouter de Vries
  01:48:42 - 01:48:44 - Sabine Bruijne
  01:48:44 - 01:48:57 - Jan Nieuwenburg
  01:48:57 - 01:49:19 - Sabine Bruijne
  01:49:19 - 01:50:02 - Bianca Bos
  01:50:02 - 01:50:14 - Rob Droste
  01:50:14 - 01:50:28 - Debbie Katers
  01:50:28 - 01:50:31 - Rob Droste
  01:50:31 - 01:50:36 - Ellen van der Knaap
  01:50:36 - 01:50:45 - SCHORSING
  01:50:45 - 01:51:14 - Jan Nieuwenburg
  01:51:14 - 02:05:13 - SCHORSING
 9. 10.1

  Elk jaar stelt de raad de verordening Afvalstoffenheffing vast. De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing. De opbrengsten zijn bestemd voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang: het ophalen en verwerken van afval door de Huisvuilcentrale (HVC). De gemeente mag niet meer afvalstoffenheffing heffen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. de verordening Afvalstoffenheffing 2024 vast te stellen.
  2. de begrotingswijziging Afvalstoffenheffing vast te stellen.

 10. 10.2

  Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de raad op 6 juli 2021 de verordening op de Ruimtelijke Adviescommissie Hoorn 2022 (RAC) vastgesteld. Deze zou gelijktijdig met de Omgevingswet inwerkingtreden. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is sindsdien al een aantal keren uitgesteld. Nu de Omgevingswet op 1 januari 2024 daadwerkelijk inwerking treedt, wordt er volop gewerkt aan de voorbereidingen hiervan. Tijdens dit proces is gebleken dat de verordening op enkele punten nog moet worden aangepast. De aanpassingen zijn voornamelijk technische aanpassingen. Daarnaast is er één inhoudelijke wijziging die onbedoeld niet was opgenomen in de eerder vastgestelde verordening: het opnemen van een ambtelijk mandaat voor bepaalde plannen voor gemeentelijke monumenten. Dit mandaat bestaat al onder de huidige regels. De aanpassingen worden aan de raad voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), GroenLinks (4), PVDA (3)
  tegen
  VVD (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. De verordening op de Ruimtelijke Adviescommissie Hoorn 2024 vast te stellen.
  2. De verordening op de Ruimtelijke Adviescommissie Hoorn 2022 in te trekken.
  3. De verordening gelijktijdig met de Omgevingswet in werking te laten treden.

 11. 10.5

  Ten gevolge van de nieuwe CAO 2023 verwacht de GGD Hollands Noorden (GGD) een hogere loonkostenstijging dan begroot. Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 besloten om het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig te verhogen voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Omdat het hier over personeelskosten gaat, zijn dit autonome kosten die uitgevoerd moeten worden. Voor Hoorn betekent het voorstel een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage van €224.234.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig te verhogen, met daarbij de voorwaarde dat de herrekening in de kadernota 2025 over het jaar 2023 voor de GGD niet wordt meegenomen.
  2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

 12. 10.6

  De starterslening is een belangrijk instrument om mensen met een laag inkomen te helpen aan een koopwoning. Zeker in een tijd van stijgende hypotheekrente is de starterslening van grote betekenis. Het beschikbare geld voor startersleningen is op. Om te kunnen voorzien in de lopende aanvragen, de restant verwachte aanvragen voor 2023 en voor een deel van de aanvragen in 2024 wordt de raad voorgesteld om een aanvullend budget van €3 miljoen beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen minimaal 60 extra startersleningen verstrekt worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. een aanvullend budget beschikbaar te stellen zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van de verordening starterslening 2023 van;
  a. €500.000 voor de lopende verplichtingen;
  b. €1.000.000 voor de nog te verwachte leningen in 2023; en
  c. €1.500.000 voor 2024;
  2. de beheerskosten van maximaal €10.000 per jaar in 2023 te dekken uit de extra opbrengst van de rente van de te verstrekken startersleningen en dit mee te nemen in de reguliere bijstelling van de budgetten bij cyclusdocumenten;
  3. het (tijdelijke) effect op de rentelasten mee te nemen in de reguliere bijstelling van de rente in de cyclusdocumenten.

 13. 10.7

  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een verordening voor de rekenkamer vast te stellen. De huidige verordening van de rekenkamercommissie moet worden aangepast om te voldoen aan nieuwe landelijke wetgeving. De grootste verandering is de onafhankelijke positie van de rekenkamer. Deelname van raadsleden aan de rekenkamer is niet langer mogelijk. De rekenkamer wordt uitsluitend gevuld met externe leden. In de nieuwe verordening vervult de raad wel een klankbordfunctie. Daarnaast is de functie van de rekenkamer versterkt door ruimere bevoegdheden in de gemeentewet. De raad wordt nu gevraagd de verordening rekenkamer gemeente Hoorn 2024 vast te stellen en de nodige personele besluiten hiervoor te nemen.

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)
  tegen
  Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. De Verordening gemeentelijke rekenkamer Hoorn 2024 vast te stellen.
  2. De Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Hoorn 2009 in te trekken.

 14. 10.8

  Als op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt, is het voor gemeenten met rijksmonumenten verplicht een adviescommissie op de omgevingskwaliteit in te stellen. De taken en bevoegdheden van de huidige adviescommissie (commissie voor Monumenten en Welstand) vervallen automatisch op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Het is dus noodzakelijk dat er op 1 januari 2024 een nieuwe commissie is ingesteld. Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad hiervoor de verordening op de Ruimtelijke Adviescommissie (RAC) vastgesteld. Daarbij is ook toegezegd dat er op een later moment een voorstel voor het instellen en benoemen van de leden van deze commissie zou volgen. De voorgestelde leden voldoen met hun deskundigheid aan de gestelde eisen uit de verordening RAC. Voorgesteld wordt een RAC in te stellen en de deskundigen voor een periode van anderhalf jaar te benoemen als lid van de RAC. Er is gekozen voor een periode van anderhalf jaar omdat eind 2024/begin 2025 de verordening op de Ruimtelijke Adviescommissie Hoorn en het functioneren van de commissie worden geëvalueerd.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), GroenLinks (4), PVDA (3)
  tegen
  VVD (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. De Ruimtelijke Adviescommissie Hoorn (RAC) in te stellen.
  2. Mevrouw A. Adolph en de heer H. Boonstra, voor een periode van anderhalf jaar, te benoemen als monumentenleden van de RAC.
  3. De heer R. Baltussen en de heer K. Doornenbal, voor een periode van anderhalf jaar, te benoemen als welstandsleden van de RAC.
  4. De heer J. van der Hout, voor een periode van anderhalf jaar, te benoemen als lid vanuit een historische vereniging.
  5. Het college de benoemingen schriftelijk te laten bevestigen aan de leden.
  6. Te bepalen dat dit besluit gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt.

 15. 10.9

  Het plan Koopvaarder 1 gaat over de transformatie en uitbreiding van het bestaande gebouw naar 26 appartementen. Op 11 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de start van de ruimtelijke procedure door de afgifte van de ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’. Ook is besloten het beeldkwaliteitsplan in procedure te brengen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning is één zienswijze ingediend die door 27 bewoners van het aangrenzende wooncomplex is ondertekend. In deze zienswijze is aangegeven dat met het verhogen van het gebouw Koopvaarder 1 er sprake is van extra schaduwwerking naar een deel van het aangrenzende wooncomplex. Daarnaast hebben de bewoners van acht woningen, in de periode medio november tot eind januari, wanneer de zon schijnt, minder of zelfs geen direct zonlicht meer in hun huis.
  De zienswijze geeft geen aanleiding om het bouwplan aan te passen. De uitleg hierop is te vinden onder de argumenten en bij de beantwoording van de zienswijzen. De beantwoording van de zienswijze is opgenomen in de ‘Nota van zienswijzen Koopvaarder 1’. Geadviseerd wordt om een definitieve 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven, zodat het college de omgevingsvergunning kan verlenen.

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)
  tegen
  Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. de zienswijze te beantwoorden zoals opgenomen in de ‘Nota van zienswijzen Koopvaarder 1’;
  2. een definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen (vvgb)’ af te geven voor het bouwplan op perceel Koopvaarder 1;
  3. de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen.

 16. 10.10

  Als gemeente zijn we verplicht om alle vastgestelde verordeningen, beleidsregels, aanwijzingsbesluiten en nadere regels (hierna: regelingen) bekend te maken en te publiceren op overheid.nl. Zo zijn alle geldende regelingen te vinden op één plek (https://www.overheid.nl/lokale\_wet\_en\_regelgeving).
  Er zijn nog een aantal oude en/of ongebruikte regelingen gepubliceerd. Deze zijn onbedoeld niet ingetrokken en dat moet nu alsnog gebeuren. Zo houden we een actueel overzicht.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  Intrekken oude verordeningen, nadere regels, aanwijzingsbesluiten en beleid
  De Raad van de gemeente Hoorn besluit de volgende regelingen in te trekken:
  1. Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW), zaaknummer 1210786;
  2. Verordening Gemeenteblad 2016, zaaknummer 1328710;
  3. Gemeenschappelijke regeling inzake de uitvoering van de wet Sociale Werkvoorziening, corsanummer 11.19076;
  4. Verordening ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen Hoorn 2012, corsa nummer 12.02611;
  5. Verordening tegemoetkoming kinderopvang, corsa nummer 05.03720;
  6. Verordening kinderopvang Hoorn 1997, corsa nummer 96.00919;
  7. Verordening inspraakorgaan sociale zaken Hoorn, corsa nummer 03.16945;
  8. Rampenplan gemeente Hoorn 2002, corsa nummer 02.40884;
  9. Welstandsvrij bouwen fase 2 Bangert en Oosterpolder, corsa nummer 08.35046;
  10. Subsidieverordening kopersbegeleiding particulier opdrachtgeverschap Hoorn, corsa nummer 09.05743;
  11. Raadsbesluit puntensysteem, registratienummer onbekend, in werking getreden 1 juli 1997;
  12. Verordening stimuleringsfonds volkshuisvesting 2001, corsa nummer 01.80685.

 17. 10.11

  Als gevolg van de wetswijziging Wet decentrale rekenkamers wordt vanaf boekjaar 2023 door het college verantwoording afgelegd over het rechtmatig tot stand komen van baten, lasten en balansmutaties. Dit doet zij door een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De accountant controleert deze verantwoording vervolgens op getrouwheid. Eén van de nieuwe rollen als gevolg van deze wetswijziging is dat de raad jaarlijks het normenkader vaststelt. Op 14 maart 2023 heeft de raad het normenkader 2023 vastgesteld. Doordat het normenkader aan het begin van 2023 is vastgesteld, dient deze aan het eind van het jaar geactualiseerd te worden. Er zijn elf wijzigingen of toevoegingen op het normenkader 2023. Deze wijzigingen betreffen het formeel verwerken van reeds genomen raadsbesluiten in het afgelopen jaar. De wijzigingen zijn heel beperkt en leiden niet tot andere interne controle werkzaamheden. Daarom wordt voorgesteld om het geactualiseerde normenkader rechtmatigheid 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  De actualisatie van het normenkader 2023 vast te stellen;

 18. 10.12

  Elk jaar wordt er een Najaarsbijstelling gemaakt. Doel van de Najaarsbijstelling is zoveel mogelijk budgetten op de juiste hoogte te ramen, zodat er een beter beeld ontstaat van het resultaat in aanloop naar de Jaarrekening 2023.


  Op basis van de bijstellingen in de Najaarsbijstelling 2023 sluit het jaar 2023 met een positief resultaat van € 1.379.446. Dit is hoger dan bij de Kadernota is geschat. Bij de Jaarstukken 2023 is het werkelijke resultaat over 2023 bekend. Dan volgt ook een voorstel voor de bestemming van het resultaat 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. De najaarsbijstelling 2023 vast te stellen.
  2. De aangemelde wijzigingen, inclusief de budgettair neutrale wijzigingen te verwerken in de begroting 2023.
  3. De bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen.

 19. 10.13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (5), Fractie Tonnaer (5), Hart van Hoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  begrotingswijziging BWN 1.24, bestaande uit de AWN 4.27 t/m 4.32 vast te stellen.

 20. 11

  02:04:17 - 02:05:13 - SCHORSING
  02:05:13 - 02:06:02 - Marieke Rijk
 21. 11.4

  Moties

  Onderwerp
  Geen vervolgonderzoek, direct excuses
  02:05:39 - 02:06:02 - Marieke Rijk
  02:06:02 - 02:06:12 - Debbie Katers
  02:06:12 - 02:06:16 - Jan Nieuwenburg
  02:06:16 - 02:06:20 - Menno Jas
  02:06:20 - 02:06:31 - Marieke Rijk
  02:06:31 - 02:07:22 - Arnica Gortzak
  02:07:22 - 02:07:37 - Marieke Rijk
  02:07:37 - 02:07:38 - Rob Droste
  02:07:38 - 02:07:45 - Jan Nieuwenburg
  02:07:45 - 02:08:46 - Mitchel Sluis
  02:08:46 - 02:08:52 - Rob Droste
  02:08:52 - 02:08:53 - Jan Nieuwenburg
  02:08:53 - 02:09:01 - Debbie Katers
  02:09:01 - 02:09:46 - Menno Jas
  02:09:46 - 02:09:56 - Jan Nieuwenburg
  02:09:56 - 02:10:51 - Menno Jas
  02:10:51 - 02:11:08 - Jan Nieuwenburg
  02:11:08 - 02:11:15 - Menno Jas
  02:11:15 - 02:11:18 - Rob Droste
  02:11:18 - 02:11:39 - Jan Nieuwenburg
  02:11:39 - 02:11:40 - Rob Droste
  02:11:40 - 02:11:44 - Jan Nieuwenburg
  02:11:44 - 02:11:45 - Debbie Katers
  02:11:45 - 02:12:20 - Jan Nieuwenburg
  02:12:20 - 02:12:21 - Debbie Katers
  02:12:21 - 02:12:24 - Jan Nieuwenburg
  02:12:24 - 02:13:08 - Rob Droste
  02:13:08 - 02:13:11 - Jan Nieuwenburg
  02:13:11 - 02:13:16 - Rob Droste
  02:13:16 - 02:13:19 - Debbie Katers
  02:13:19 - 02:14:08 - Jan Nieuwenburg
  02:14:08 - 02:14:13 - Debbie Katers
  02:14:13 - 02:14:17 - Rob Droste
  02:14:17 - 02:14:57 - Jan Nieuwenburg
  02:14:57 - 02:15:01 - Rob Droste
  02:15:01 - 02:15:02 - Arnica Gortzak
  02:15:02 - 02:15:42 - Jan Nieuwenburg
  02:15:42 - 02:15:43 - Rob Droste
  02:15:43 - 02:16:02 - Jan Nieuwenburg
  02:16:02 - 02:16:04 - Rob Droste
  02:16:04 - 02:16:49 - Roger Tonnaer
  02:16:49 - 02:17:35 - Jan Nieuwenburg
  02:17:35 - 02:17:39 - Roger Tonnaer
  02:17:39 - 02:17:40 - Jan Nieuwenburg
  02:17:40 - 02:18:57 - Debbie Katers
  02:18:57 - 02:19:26 - Jan Nieuwenburg
  02:19:26 - 02:19:28 - Debbie Katers
  02:19:28 - 02:19:33 - Marieke Rijk
  02:19:33 - 02:19:36 - Rob Droste
  02:19:36 - 02:19:38 - Mitchel Sluis
  02:19:38 - 02:20:17 - Mitchel Sluis
  02:20:17 - 02:20:38 - Jan Nieuwenburg
  02:20:38 - 02:20:40 - Rob Droste
  02:20:40 - 02:20:42 - Stephan Lallhit
  02:20:42 - 02:21:01 - Jan Nieuwenburg
  02:21:01 - 02:21:04 - Stephan Lallhit
  02:21:04 - 02:21:07 - Robert Vinkenborg
  02:21:07 - 02:22:52 - Jan Nieuwenburg
  02:22:52 - 02:22:54 - Stephan Lallhit
  02:22:54 - 02:22:56 - Jan Nieuwenburg
  02:22:56 - 02:23:14 - Stephan Lallhit
  02:23:14 - 02:25:24 - Jan Nieuwenburg
  02:25:24 - 02:25:40 - Robert Vinkenborg
  02:25:40 - 02:27:27 - Jan Nieuwenburg
  02:27:27 - 02:27:35 - Arnica Gortzak
  02:27:35 - 02:27:36 - Kees Maas
  02:27:36 - 02:27:57 - Jan Nieuwenburg
  02:27:57 - 02:28:00 - Jan Nieuwenburg
  02:28:00 - 02:28:01 - Arnica Gortzak
  02:28:01 - 02:29:08 - Jan Nieuwenburg
  02:29:08 - 02:29:11 - Arnica Gortzak
  02:29:11 - 02:29:19 - Robert Vinkenborg
  02:29:19 - 02:29:49 - Jan Nieuwenburg
  02:29:49 - 02:29:52 - Rob Droste
  02:29:52 - 02:29:53 - Robert Vinkenborg
  02:29:53 - 02:30:51 - Jan Nieuwenburg
  02:30:51 - 02:30:52 - Rob Droste
  02:30:52 - 02:31:12 - Stephan Lallhit
  02:31:12 - 02:31:15 - John Halsema
  02:31:15 - 02:33:14 - Jan Nieuwenburg
  02:33:14 - 02:33:17 - John Halsema
  02:33:17 - 02:33:19 - Jeroen van der Veer
  02:33:19 - 02:36:22 - Jan Nieuwenburg
  02:36:22 - 02:36:30 - Jeroen van der Veer
  02:36:30 - 02:38:50 - Jan Nieuwenburg
  02:38:50 - 02:39:04 - Debbie Katers
  02:39:04 - 02:40:52 - Arnica Gortzak
  02:40:52 - 02:41:15 - Jan Nieuwenburg
  02:41:15 - 02:41:17 - Stephan Lallhit
  02:41:17 - 02:43:14 - Jan Nieuwenburg
  02:43:14 - 02:43:15 - Stephan Lallhit
  02:43:15 - 02:43:17 - Jan Nieuwenburg
  02:43:17 - 02:43:18 - Menno Jas
  02:43:18 - 02:43:41 - Jan Nieuwenburg
  02:43:41 - 02:43:42 - Menno Jas
  02:43:42 - 02:43:45 - Jan Nieuwenburg
  02:43:45 - 02:43:46 - Debbie Katers
  02:43:46 - 02:44:19 - Jan Nieuwenburg
  02:44:19 - 02:44:24 - Debbie Katers
  02:44:24 - 02:44:26 - Mitchel Sluis
  02:44:26 - 02:44:37 - Jan Nieuwenburg
  02:44:37 - 02:44:50 - Mitchel Sluis
  02:44:50 - 02:44:55 - Jan Nieuwenburg
  02:44:57 - 02:44:58 - Jan Nieuwenburg
  02:44:58 - 02:46:53 - Jan Nieuwenburg
  02:46:53 - 02:46:54 - Mitchel Sluis
  02:46:54 - 02:47:24 - Jan Nieuwenburg
  02:47:24 - 02:47:26 - Mitchel Sluis
  02:47:26 - 02:48:07 - Jan Nieuwenburg
  02:48:07 - 02:48:09 - Mitchel Sluis
  02:48:09 - 02:48:23 - Jan Nieuwenburg
  02:48:23 - 02:48:42 - Jan Nieuwenburg
  02:48:42 - 02:49:42 - Debbie Katers
  02:49:42 - 02:49:54 - Jan Nieuwenburg
  02:49:54 - 02:50:14 - Debbie Katers
  02:50:14 - 02:50:20 - Jan Nieuwenburg
  02:50:20 - 02:51:23 - Debbie Katers
  02:51:23 - 02:51:25 - Jan Nieuwenburg
  02:51:25 - 02:51:26 - Debbie Katers
  02:51:26 - 02:52:34 - Jan Nieuwenburg
  02:52:34 - 02:53:13 - Roger Tonnaer
  02:53:13 - 02:53:41 - Jan Nieuwenburg
  02:53:41 - 02:55:07 - Robert Vinkenborg
  02:55:07 - 02:55:49 - Jan Nieuwenburg
  02:55:49 - 02:55:53 - Robert Vinkenborg
  02:55:53 - 02:56:03 - Jan Nieuwenburg
  02:56:03 - 02:56:05 - Robert Vinkenborg
  02:56:05 - 02:56:08 - Jan Nieuwenburg
  02:56:08 - 02:56:11 - Jan Nieuwenburg
  02:56:11 - 02:56:12 - Arnica Gortzak
  02:56:12 - 02:56:20 - Jan Nieuwenburg
  02:56:24 - 02:56:25 - Arnica Gortzak
  02:56:25 - 02:56:55 - Jan Nieuwenburg
  02:56:55 - 02:56:59 - Arnica Gortzak
  02:56:59 - 02:57:10 - Jan Nieuwenburg
  02:57:10 - 02:57:11 - Arnica Gortzak
  02:57:11 - 02:57:14 - Jan Nieuwenburg
  02:57:22 - 02:57:33 - Marieke Rijk
  02:57:33 - 02:57:36 - Sabine Bruijne
  02:57:36 - 02:57:40 - Jan Nieuwenburg
  02:57:40 - 02:57:44 - Sabine Bruijne
  02:57:44 - 02:57:46 - Jan Nieuwenburg
  02:57:46 - 02:57:50 - Robert Vinkenborg
  02:57:53 - 02:57:57 - Jan Nieuwenburg
  02:57:57 - 02:58:02 - Robert Vinkenborg
  02:58:02 - 02:58:11 - Mitchel Sluis
  02:58:11 - 02:58:15 - Mitchel Sluis
  02:58:16 - 02:58:23 - Sabine Bruijne
  02:58:23 - 02:58:28 - Rob Droste
  02:58:28 - 02:58:29 - Menno Jas
  02:58:29 - 02:58:30 - Rob Droste
  02:58:30 - 02:58:37 - Jan Nieuwenburg
  02:58:37 - 02:58:42 - Menno Jas
  02:58:42 - 02:58:47 - Jan Nieuwenburg
  02:58:47 - 03:08:45 - SCHORSING
  03:08:45 - 03:11:06 - Marieke Rijk
  03:11:06 - 03:11:10 - Robert Vinkenborg
  03:11:10 - 03:11:59 - Robert Vinkenborg
  03:11:59 - 03:12:04 - Jan Nieuwenburg
  03:12:04 - 03:12:23 - Robert Vinkenborg
  03:12:23 - 03:12:26 - Arnica Gortzak
  03:12:26 - 03:12:27 - Arnica Gortzak
  03:12:30 - 03:12:38 - Marieke Rijk
  03:12:38 - 03:12:43 - Debbie Katers
  03:12:43 - 03:12:54 - Menno Jas
  03:12:54 - 03:13:29 - Jan Nieuwenburg
  03:13:29 - 03:13:34 - Menno Jas
  03:13:34 - 03:13:38 - Debbie Katers
  03:13:38 - 03:13:39 - Jan Nieuwenburg
  03:13:39 - 03:13:41 - Robert Vinkenborg
  03:13:41 - 03:14:25 - Robert Vinkenborg
  03:14:25 - 03:14:27 - Debbie Katers
  03:14:27 - 03:14:34 - Robert Vinkenborg
  03:14:34 - 03:14:35 - Debbie Katers
  03:14:35 - 03:14:36 - Debbie Katers
  03:14:36 - 03:14:46 - Menno Jas
  03:14:46 - 03:14:47 - Jan Nieuwenburg
  03:14:47 - 03:14:52 - Debbie Katers
  03:14:52 - 03:15:11 - Robert Vinkenborg
  03:15:11 - 03:15:12 - Jan Nieuwenburg
  03:15:12 - 03:15:22 - Robert Vinkenborg
  03:15:22 - 03:15:23 - Stephan Lallhit
  03:15:23 - 03:15:36 - Jan Nieuwenburg
  03:15:36 - 03:15:38 - Stephan Lallhit
  03:15:38 - 03:15:42 - Jan Nieuwenburg
  03:15:42 - 03:15:45 - Roger Tonnaer
  03:15:45 - 03:16:17 - Jan Nieuwenburg
  03:16:17 - 03:16:18 - Roger Tonnaer
  03:16:18 - 03:16:25 - Jan Nieuwenburg
  03:16:25 - 03:16:28 - Robert Vinkenborg
  03:16:28 - 03:17:05 - Jan Nieuwenburg
  03:17:06 - 03:17:09 - Robert Vinkenborg
  03:17:09 - 03:17:11 - Sabine Bruijne
  03:17:11 - 03:17:18 - Jan Nieuwenburg
  03:17:18 - 03:17:19 - Rob Droste
  03:17:19 - 03:17:45 - Rob Brandhoff
  03:17:45 - 03:17:46 - Sabine Bruijne
  03:17:46 - 03:17:50 - Jan Nieuwenburg
  03:17:50 - 03:17:57 - Rob Droste
  03:17:57 - 03:18:15 - Mitchel Sluis
  03:18:15 - 03:18:16 - Sabine Bruijne
  03:18:16 - 03:18:26 - Jan Nieuwenburg
  03:18:26 - 03:18:27 - Sabine Bruijne
  03:18:27 - 03:18:31 - Jan Nieuwenburg
  03:18:31 - 03:18:32 - Jessica Visser
  03:18:32 - 03:18:37 - Jan Nieuwenburg
  03:18:37 - 03:18:42 - Jessica Visser
  03:18:42 - 03:18:53 - Jessica Visser
  03:18:53 - 03:18:54 - Jessica Visser
  03:18:54 - 03:19:03 - Jan Nieuwenburg
  03:19:03 - 03:19:08 - Kees Maas
  03:19:08 - 03:19:14 - Rob Droste
  03:19:14 - 03:19:21 - Mitchel Sluis
  03:19:21 - 03:19:48 - Jessica Visser
  03:19:48 - 03:19:51 - Jessica Visser
  03:19:51 - 03:20:15 - Jan Nieuwenburg
  03:20:15 - 03:20:16 - John Halsema
  03:20:16 - 03:21:20 - Jan Nieuwenburg
  03:21:20 - 03:21:21 - John Halsema
  03:21:21 - 03:21:25 - Rob Droste
  03:21:25 - 03:21:28 - Jan Nieuwenburg
  03:21:28 - 03:21:29 - Mitchel Sluis
  03:21:29 - 03:21:30 - Rob Droste
  03:21:30 - 03:21:34 - Jan Nieuwenburg
  03:21:34 - 03:21:42 - Marieke Rijk
  03:21:42 - 03:23:45 - Jan Nieuwenburg
  03:23:45 - 03:23:46 - Mitchel Sluis
  03:23:46 - 03:23:50 - Jan Nieuwenburg
  03:23:50 - 03:25:32 - Sabine Bruijne
  03:25:32 - 03:25:37 - Sabine Bruijne
  03:25:37 - 03:26:24 - Kees Maas
  03:26:24 - 03:26:25 - Jan Nieuwenburg
  03:26:25 - 03:26:31 - Kees Maas
  03:26:31 - 03:27:55 - Jan Nieuwenburg
  03:27:55 - 03:28:00 - Jan Nieuwenburg
  03:28:00 - 03:28:01 - Menno Jas
  03:28:01 - 03:29:12 - Jan Nieuwenburg
  03:29:12 - 03:29:13 - Menno Jas
  03:29:13 - 03:29:17 - Jan Nieuwenburg
  03:29:17 - 03:30:50 - Jeroen van der Veer
  03:30:50 - 03:30:53 - Jeroen van der Veer
  03:30:53 - 03:31:12 - Jan Nieuwenburg
  03:31:12 - 03:31:13 - Debbie Katers
  03:31:13 - 03:31:29 - Jan Nieuwenburg
  03:31:29 - 03:31:30 - Arnica Gortzak
  03:31:30 - 03:31:41 - Jan Nieuwenburg
  03:31:41 - 03:31:42 - Arnica Gortzak
  03:31:42 - 03:31:47 - Jan Nieuwenburg
  03:31:47 - 03:31:49 - Stephan Lallhit
  03:31:49 - 03:31:57 - Jan Nieuwenburg
  03:31:57 - 03:32:10 - Stephan Lallhit
  03:32:10 - 03:32:52 - Jan Nieuwenburg
  03:32:52 - 03:32:59 - Diana Dekker
  03:32:59 - 03:33:04 - Lisa Klinkenberg
  03:33:04 - 03:33:08 - Chris de Meij
  03:33:08 - 03:33:19 - Willem Kukler
  03:33:19 - 03:33:22 - Stephan Lallhit
  03:33:22 - 03:33:26 - Menno Jas
  03:33:26 - 03:33:30 - Rob Brandhoff
  03:33:30 - 03:33:43 - Kholoud al Mobayed
  03:33:43 - 03:33:48 - Peter Peerdeman
  03:33:48 - 03:33:58 - Piet Schaap
  03:33:58 - 03:34:00 - Jeroen van der Veer
  03:34:00 - 03:34:02 - Bianca Bos
  03:34:02 - 03:34:03 - Bianca Bos
  03:34:03 - 03:34:04 - Robert Vinkenborg
  03:34:04 - 03:34:05 - Jessica Visser
  03:34:05 - 03:34:06 - Arnold Wegner
  03:34:06 - 03:34:07 - Jessica Visser
  03:34:07 - 03:34:15 - Mitchel Sluis
  03:34:15 - 03:34:21 - Norbert de Vries
  03:34:21 - 03:34:26 - Arnold Wegner
  03:34:26 - 03:34:30 - Guido Breuker
  03:34:30 - 03:34:32 - Marion van der Bijl
  03:34:32 - 03:34:36 - Patrick Hoefman
  03:34:36 - 03:34:39 - Sabine Bruijne
  03:34:39 - 03:34:43 - Andre van Beusekom
  03:34:43 - 03:34:46 - Niek Heijne
  03:34:46 - 03:34:50 - Kees Maas
  03:34:50 - 03:34:54 - Roy Drommel
  03:34:54 - 03:34:57 - Bianca Bos
  03:34:57 - 03:34:59 - Arnica Gortzak
  03:34:59 - 03:35:00 - Marieke Rijk
  03:35:00 - 03:35:02 - John Halsema
  03:35:02 - 03:35:04 - Marieke Rijk
  03:35:04 - 03:35:06 - Wouter de Vries
  03:35:06 - 03:35:10 - Marieke Rijk
  03:35:10 - 03:35:15 - Renzo van Houten
  03:35:15 - 03:35:23 - Debbie Katers
  03:35:23 - 03:35:25 - Wouter de Vries
  03:35:25 - 03:35:26 - Jan Nieuwenburg
  03:35:26 - 03:35:50 - Wouter de Vries
  03:35:50 - 03:36:49 - Jan Nieuwenburg
  03:36:49 - 03:36:54 - Debbie Katers
  03:36:54 - 03:37:33 - Jan Nieuwenburg
  03:37:33 - 03:37:34 - Debbie Katers
  03:37:34 - 03:37:49 - Jan Nieuwenburg
  03:37:49 - 03:37:52 - Diana Dekker
  03:37:52 - 03:37:53 - Jan Nieuwenburg
  03:37:53 - 03:37:54 - Diana Dekker
  03:37:54 - 03:38:00 - Jan Nieuwenburg
  03:38:00 - 03:38:03 - Lisa Klinkenberg
  03:38:03 - 03:38:11 - Chris de Meij
  03:38:11 - 03:38:15 - Willem Kukler
  03:38:15 - 03:38:18 - Stephan Lallhit
  03:38:18 - 03:38:21 - Menno Jas
  03:38:21 - 03:38:22 - Frank van Rooij
  03:38:22 - 03:38:27 - Rob Brandhoff
  03:38:27 - 03:38:34 - Kholoud al Mobayed
  03:38:34 - 03:38:38 - Frank van Rooij
  03:38:38 - 03:38:43 - Peter Peerdeman
  03:38:43 - 03:38:47 - Piet Schaap
  03:38:47 - 03:38:49 - Roger Tonnaer
  03:38:49 - 03:38:51 - Rob Droste
  03:38:51 - 03:38:57 - Jeroen van der Veer
  03:38:57 - 03:39:00 - Robert Vinkenborg
  03:39:00 - 03:39:04 - Jessica Visser
  03:39:04 - 03:39:06 - Mitchel Sluis
  03:39:06 - 03:39:10 - Norbert de Vries
  03:39:10 - 03:39:11 - Arnold Wegner
  03:39:11 - 03:39:12 - Norbert de Vries
  03:39:12 - 03:39:17 - Arnold Wegner
  03:39:17 - 03:39:21 - Guido Breuker
  03:39:21 - 03:39:23 - Marion van der Bijl
  03:39:23 - 03:39:27 - Patrick Hoefman
  03:39:27 - 03:39:31 - Sabine Bruijne
  03:39:31 - 03:39:34 - Andre van Beusekom
  03:39:34 - 03:39:37 - Niek Heijne
  03:39:37 - 03:39:39 - Kees Maas
  03:39:39 - 03:39:43 - Roy Drommel
  03:39:43 - 03:39:46 - Bianca Bos
  03:39:46 - 03:39:49 - Arnica Gortzak
  03:39:49 - 03:39:52 - John Halsema
  03:39:52 - 03:39:55 - Wouter de Vries
  03:39:55 - 03:39:59 - Marieke Rijk
  03:39:59 - 03:40:04 - Renzo van Houten
  03:40:04 - 03:40:08 - Debbie Katers
  03:40:08 - 03:42:11 - Jan Nieuwenburg
  03:42:11 - 03:42:12 - Rob Droste
  03:42:12 - 03:43:51 - Rob Droste
  03:43:51 - 03:44:03 - Rob Droste
  03:44:03 - 03:44:19 - Ellen van der Knaap
  03:44:47 - 03:44:56 - Marieke Rijk
  03:44:56 - 03:45:04 - Jan Nieuwenburg
  03:45:04 - 03:45:30 - Jan Nieuwenburg
  03:45:30 - 03:46:04 - Mitchel Sluis
  03:46:04 - 03:46:05 - Rob Droste
  03:46:05 - 03:46:06 - Ellen van der Knaap
  03:46:06 - 03:46:08 - Jan Nieuwenburg
  03:46:08 - 03:46:28 - Marieke Rijk
  03:46:28 - 03:46:34 - Ellen van der Knaap
  03:46:34 - 03:46:35 - Jan Nieuwenburg
  03:46:35 - 03:46:38 - Debbie Katers
  03:46:38 - 03:47:25 - Menno Jas
  03:47:25 - 03:47:30 - Jan Nieuwenburg
  03:47:30 - 03:47:31 - Mitchel Sluis
  03:47:31 - 03:47:37 - Jan Nieuwenburg
  03:47:37 - 03:47:39 - Wouter de Vries
  03:47:39 - 03:47:40 - Mitchel Sluis
  03:47:40 - 03:47:44 - Jan Nieuwenburg
  03:47:44 - 03:47:49 - Jeroen van der Veer
  03:47:49 - 03:49:28 - Jeroen van der Veer
  03:49:28 - 03:49:32 - Jan Nieuwenburg
  03:49:32 - 03:49:35 - Rob Droste
  03:49:35 - 03:49:37 - Mitchel Sluis
  03:49:37 - 03:49:40 - Jan Nieuwenburg
  03:49:40 - 03:50:05 - Mitchel Sluis
  03:50:05 - 03:50:24 - Rob Droste
 22. 11.5

  Amendementen

  Onderwerp
  Een punt zetten achter de discussie

  Moties

  Onderwerp
  Erkenning
  02:07:32 - 02:07:37 - Marieke Rijk
  02:07:37 - 02:07:38 - Rob Droste
  02:07:38 - 02:07:45 - Jan Nieuwenburg
  02:07:45 - 02:08:46 - Mitchel Sluis
  02:08:46 - 02:08:52 - Rob Droste
  02:08:52 - 02:08:53 - Jan Nieuwenburg
  02:08:53 - 02:09:01 - Debbie Katers
  02:09:01 - 02:09:46 - Menno Jas
  02:09:46 - 02:09:56 - Jan Nieuwenburg
 23. 11.7

  Moties

  Onderwerp
  Stadsgesprekken
  03:50:18 - 03:50:24 - Rob Droste
  03:51:22 - 03:51:24 - Jan Nieuwenburg
  03:51:24 - 03:52:23 - Debbie Katers
  03:52:23 - 03:52:37 - Jan Nieuwenburg
  03:52:37 - 03:52:42 - Ellen van der Knaap
  03:52:42 - 03:53:02 - Marieke Rijk
  03:53:02 - 03:53:04 - Jan Nieuwenburg
  03:53:04 - 03:53:05 - Ellen van der Knaap
  03:53:05 - 03:53:15 - Jan Nieuwenburg
  03:53:15 - 03:53:30 - Jan Nieuwenburg
  03:53:30 - 03:54:11 - Jeroen van der Veer
  03:54:11 - 03:54:13 - Jeroen van der Veer
  03:54:13 - 03:54:15 - Jan Nieuwenburg
  03:54:15 - 03:54:49 - Jan Nieuwenburg
  03:54:49 - 03:54:51 - Jeroen van der Veer
  03:54:51 - 03:55:35 - Jan Nieuwenburg
  03:55:35 - 03:55:36 - Jeroen van der Veer
  03:55:36 - 03:56:24 - Jan Nieuwenburg
  03:56:24 - 03:56:26 - Sabine Bruijne
  03:56:26 - 03:56:41 - Rob Brandhoff
  03:56:41 - 03:56:45 - Jan Nieuwenburg
  03:56:45 - 03:57:47 - Jan Nieuwenburg
  03:57:47 - 03:57:55 - Ellen van der Knaap
  03:58:02 - 03:58:15 - Marieke Rijk
  03:58:15 - 03:58:18 - Ellen van der Knaap
  03:58:18 - 03:58:19 - Jan Nieuwenburg
  03:58:19 - 03:58:20 - Roy Drommel
  03:58:20 - 03:58:28 - Jan Nieuwenburg
  03:58:28 - 03:58:31 - Roy Drommel
  03:58:31 - 03:58:32 - Roy Drommel
  03:58:32 - 03:58:51 - Jan Nieuwenburg
  03:58:51 - 03:59:11 - Roger Tonnaer
  03:59:11 - 03:59:23 - Ellen van der Knaap
  03:59:23 - 03:59:29 - Marieke Rijk
  03:59:29 - 03:59:34 - Jan Nieuwenburg
  03:59:34 - 03:59:36 - Debbie Katers
  03:59:36 - 03:59:51 - Menno Jas
  03:59:51 - 04:01:27 - Jan Nieuwenburg
 24. 11.8

  Moties

  Onderwerp
  geen uithuiszettingen kinderen van overleden ouders
  04:01:00 - 04:01:27 - Jan Nieuwenburg
  04:01:27 - 04:01:37 - Wouter de Vries
  04:01:37 - 04:02:20 - Niek Heijne
  04:02:20 - 04:02:21 - Ellen van der Knaap
  04:02:21 - 04:02:44 - Jan Nieuwenburg
  04:02:44 - 04:03:41 - Ellen van der Knaap
  04:03:41 - 04:03:42 - Ellen van der Knaap
  04:03:42 - 04:03:44 - Ellen van der Knaap
  04:03:44 - 04:03:46 - Jan Nieuwenburg
  04:03:46 - 04:04:00 - Rob Brandhoff
  04:04:00 - 04:04:26 - Jan Nieuwenburg
  04:04:26 - 04:04:43 - Wouter de Vries
  04:04:43 - 04:04:46 - Marion van der Bijl
  04:04:46 - 04:04:50 - Jan Nieuwenburg
  04:04:50 - 04:04:51 - Marion van der Bijl
  04:04:51 - 04:04:59 - Marion van der Bijl
  04:04:59 - 04:05:23 - Jan Nieuwenburg
  04:05:33 - 04:06:29 - Karin Hakhoff
  04:06:29 - 04:06:31 - Jan Nieuwenburg
  04:06:31 - 04:06:38 - Wouter de Vries
  04:06:38 - 04:07:24 - Niek Heijne
  04:07:24 - 04:07:32 - Wouter de Vries
  04:07:32 - 04:07:41 - Jan Nieuwenburg
  04:07:41 - 04:07:44 - Jan Nieuwenburg
  04:07:44 - 04:07:54 - Wouter de Vries
  04:07:54 - 04:08:17 - Niek Heijne
  04:08:17 - 04:09:55 - Marion van der Bijl
 25. 11.9

  Moties

  Onderwerp
  Expoost structurele subsidie

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Expoost
  04:08:53 - 04:09:55 - Marion van der Bijl
  04:09:55 - 04:10:10 - Jan Nieuwenburg
  04:10:10 - 04:10:23 - Diana Dekker
  04:10:23 - 04:10:27 - Kees Maas
  04:10:27 - 04:11:57 - Jan Nieuwenburg
  04:11:57 - 04:11:59 - Rob Droste
  04:11:59 - 04:12:03 - Roger Tonnaer
  04:12:03 - 04:12:05 - Jan Nieuwenburg
  04:12:05 - 04:12:08 - Marion van der Bijl
  04:12:08 - 04:13:13 - Marion van der Bijl
  04:13:13 - 04:13:16 - Marion van der Bijl
  04:13:16 - 04:13:35 - Roger Tonnaer
  04:13:35 - 04:14:07 - Jan Nieuwenburg
  04:14:07 - 04:14:12 - Roger Tonnaer
  04:14:12 - 04:14:23 - Marion van der Bijl
  04:14:23 - 04:14:31 - Arnold Wegner
  04:14:31 - 04:14:44 - Arnold Wegner
  04:14:44 - 04:14:46 - Jan Nieuwenburg
  04:14:46 - 04:14:47 - Arnold Wegner
  04:14:47 - 04:14:51 - Jan Nieuwenburg
  04:14:51 - 04:14:56 - Jeroen van der Veer
  04:14:56 - 04:16:26 - Jan Nieuwenburg
  04:16:26 - 04:16:28 - Jeroen van der Veer
  04:16:28 - 04:16:31 - Marion van der Bijl
  04:16:31 - 04:16:35 - Jan Nieuwenburg
  04:16:35 - 04:17:23 - Marion van der Bijl
  04:17:23 - 04:17:26 - Marion van der Bijl
  04:17:26 - 04:17:48 - Roger Tonnaer
  04:17:48 - 04:18:12 - Jan Nieuwenburg
  04:18:12 - 04:18:19 - Marion van der Bijl
  04:18:19 - 04:18:41 - Jan Nieuwenburg
  04:18:41 - 04:18:48 - Marion van der Bijl
  04:18:48 - 04:18:57 - Jeroen van der Veer
  04:18:57 - 04:19:11 - Jan Nieuwenburg
  04:19:11 - 04:19:16 - Jeroen van der Veer
  04:19:16 - 04:19:18 - Guido Breuker
  04:19:18 - 04:19:55 - Jan Nieuwenburg
  04:19:55 - 04:20:05 - Guido Breuker
  04:20:17 - 04:20:23 - Axel Boomgaars
  04:20:23 - 04:21:36 - Jan Nieuwenburg
  04:21:40 - 04:22:26 - Jan Nieuwenburg
  04:22:27 - 04:22:49 - Jan Nieuwenburg
  04:22:52 - 04:23:14 - Roger Tonnaer
  04:23:19 - 04:23:31 - Jan Nieuwenburg
  04:23:31 - 04:24:03 - Arnold Wegner
  04:24:03 - 04:24:28 - Jan Nieuwenburg
  04:24:28 - 04:24:29 - Arnold Wegner
  04:24:38 - 04:24:39 - Arnold Wegner
  04:24:39 - 04:24:40 - Jan Nieuwenburg
  04:24:40 - 04:25:03 - Arnold Wegner
  04:25:03 - 04:25:04 - Jan Nieuwenburg
  04:25:05 - 04:25:31 - Jan Nieuwenburg
  04:25:32 - 04:25:36 - Wouter de Vries
  04:25:36 - 04:25:48 - Jan Nieuwenburg
  04:25:49 - 04:25:58 - Jan Nieuwenburg
  04:25:58 - 04:26:08 - Jan Nieuwenburg
  04:26:08 - 04:26:33 - Jeroen van der Veer
  04:26:33 - 04:27:24 - Jan Nieuwenburg
  04:27:30 - 04:27:52 - Jan Nieuwenburg
  04:27:55 - 04:27:56 - Jeroen van der Veer
  04:27:56 - 04:28:17 - Jan Nieuwenburg
  04:28:17 - 04:28:20 - Jeroen van der Veer
  04:28:20 - 04:28:21 - Marion van der Bijl
  04:28:21 - 04:29:00 - Jan Nieuwenburg
  04:29:00 - 04:29:01 - Marion van der Bijl
  04:29:12 - 04:29:34 - Jan Nieuwenburg
  04:29:42 - 04:29:45 - Marion van der Bijl
  04:29:45 - 04:34:25 - Jan Nieuwenburg
  04:34:25 - 04:35:01 - Marion van der Bijl
  04:35:01 - 04:35:04 - Jan Nieuwenburg
  04:35:04 - 04:35:15 - Marion van der Bijl
  04:35:15 - 04:35:28 - Kees Maas
  04:35:29 - 04:35:52 - Axel Boomgaars
  04:35:52 - 04:36:12 - Wouter de Vries
  04:36:12 - 04:36:13 - Roger Tonnaer
  04:36:13 - 04:37:15 - Marion van der Bijl
  04:37:15 - 04:37:21 - Roger Tonnaer
  04:37:21 - 04:38:06 - Marion van der Bijl
  04:38:06 - 04:38:19 - Kees Maas
  04:38:19 - 04:38:56 - Marion van der Bijl
  04:38:56 - 04:39:40 - Jan Nieuwenburg
  04:39:47 - 04:40:43 - SCHORSING
  04:40:43 - 04:41:16 - Marion van der Bijl
  04:41:16 - 04:41:31 - Jan Nieuwenburg
  04:41:31 - 04:42:03 - Marion van der Bijl
  04:42:03 - 04:42:29 - Guido Breuker
  04:42:42 - 04:42:59 - Jan Nieuwenburg
  04:42:59 - 04:43:04 - Axel Boomgaars
  04:43:12 - 04:43:44 - Roger Tonnaer
  04:43:44 - 04:43:46 - Rob Droste
  04:43:46 - 04:43:58 - Jan Nieuwenburg
  04:43:58 - 04:44:00 - Rob Droste
  04:44:00 - 04:44:18 - Jan Nieuwenburg
  04:44:18 - 04:44:20 - Kees Maas
  04:44:20 - 04:44:24 - Jan Nieuwenburg
  04:44:24 - 04:44:27 - Jan Nieuwenburg
  04:44:27 - 04:44:28 - Jeroen van der Veer
  04:44:28 - 04:44:52 - Jan Nieuwenburg
  04:44:52 - 04:45:03 - Jeroen van der Veer
  04:45:03 - 04:45:20 - Menno Jas
  04:45:20 - 04:45:35 - Arnold Wegner
  04:45:35 - 04:45:58 - Jan Nieuwenburg
  04:45:58 - 04:45:59 - Arnold Wegner
  04:45:59 - 04:46:01 - Jan Nieuwenburg
  04:46:01 - 04:46:09 - Wouter de Vries
  04:46:09 - 04:46:11 - Jan Nieuwenburg
  04:46:11 - 04:47:40 - Guido Breuker
  04:47:40 - 04:48:06 - Jan Nieuwenburg
 26. 11.10

  Moties

  Onderwerp
  Verminderen regeldruk
  04:47:56 - 04:48:06 - Jan Nieuwenburg
  04:48:06 - 04:48:08 - Guido Breuker
  04:48:08 - 04:48:13 - Jan Nieuwenburg
  04:48:13 - 04:49:44 - Andre van Beusekom
  04:49:44 - 04:49:48 - Guido Breuker
  04:49:48 - 04:49:49 - Jan Nieuwenburg
  04:49:49 - 04:50:45 - Debbie Katers
  04:50:45 - 04:51:01 - Jan Nieuwenburg
  04:51:01 - 04:51:05 - Debbie Katers
  04:51:05 - 04:51:06 - Sabine Bruijne
  04:51:06 - 04:51:11 - Jan Nieuwenburg
  04:51:11 - 04:51:13 - Sabine Bruijne
  04:51:13 - 04:51:36 - Jan Nieuwenburg
  04:52:14 - 04:52:32 - Jan Nieuwenburg
  04:52:37 - 04:52:42 - Guido Breuker
  04:52:42 - 04:53:08 - Jan Nieuwenburg
  04:53:08 - 04:53:09 - Jan Nieuwenburg
  04:53:09 - 04:53:12 - Jan Nieuwenburg
  04:53:14 - 04:53:16 - Jan Nieuwenburg
  04:53:16 - 04:53:33 - Guido Breuker
  04:53:33 - 04:53:37 - Jan Nieuwenburg
  04:53:37 - 04:55:00 - Guido Breuker
  04:55:00 - 04:55:01 - Jan Nieuwenburg
  04:55:01 - 04:55:07 - Debbie Katers
  04:55:07 - 04:55:32 - Roger Tonnaer
  04:55:32 - 04:55:33 - Jan Nieuwenburg
  04:55:33 - 04:55:34 - Debbie Katers
  04:55:34 - 04:56:14 - Roger Tonnaer
  04:56:14 - 04:56:24 - Jan Nieuwenburg
  04:56:24 - 04:56:27 - Debbie Katers
  04:56:27 - 04:56:30 - Marion van der Bijl
  04:56:30 - 04:56:53 - Jan Nieuwenburg
  04:56:53 - 04:56:59 - Marion van der Bijl
  04:56:59 - 04:57:00 - Debbie Katers
  04:57:00 - 04:57:29 - Jan Nieuwenburg
  04:57:29 - 04:57:33 - Debbie Katers
  04:57:33 - 04:57:45 - Bianca Bos
 27. 11.11

  Moties

  Onderwerp
  Opschorten terrassenbeleid

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Jaarcijfers LOF
  Terrassenbeleid
  04:57:36 - 04:57:45 - Bianca Bos
  04:57:45 - 04:58:16 - Jan Nieuwenburg
  04:58:16 - 04:58:20 - Bianca Bos
  04:58:20 - 04:58:51 - Jan Nieuwenburg
  04:58:51 - 04:58:57 - Roger Tonnaer
  04:58:57 - 04:59:54 - Jan Nieuwenburg
  04:59:54 - 04:59:57 - Roger Tonnaer
  05:00:05 - 05:03:27 - Jan Nieuwenburg
  05:03:33 - 05:04:08 - Bianca Bos
  05:04:08 - 05:04:37 - Bianca Bos
  05:04:37 - 05:05:25 - Jan Nieuwenburg
  05:05:29 - 05:06:16 - Roger Tonnaer
  05:06:25 - 05:06:59 - Roy Drommel
  05:06:59 - 05:07:35 - Debbie Katers
  05:07:36 - 05:07:51 - Debbie Katers
  05:07:52 - 05:07:58 - Debbie Katers
  05:08:10 - 05:08:16 - Debbie Katers
 28. 12
  Sluiting