Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 14 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Jan Nieuwenburg

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:19 - Guido Breuker
  00:00:19 - 00:03:00 - Jan Nieuwenburg
  00:03:00 - 00:04:52 - Jan Nieuwenburg
  00:04:52 - 00:05:33 - Menno Jas
  00:05:33 - 00:06:18 - Roger Tonnaer
  00:06:18 - 00:07:43 - Marieke Rijk
 2. 2
  Vaststelling van de raadsagenda van 14 maart 2023
 3. 3

 4. 4
  Spreekrecht burgers
 5. 5

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Verstuiving van zand Stadsstrand
  00:06:30 - 00:07:43 - Marieke Rijk
  00:07:43 - 00:07:45 - Arthur Helling
  00:07:45 - 00:07:47 - Jan Nieuwenburg
  00:07:47 - 00:07:52 - Arthur Helling
  00:11:28 - 00:11:29 - Jan Nieuwenburg
  00:11:32 - 00:11:33 - Marieke Rijk
  00:11:33 - 00:11:47 - Jan Nieuwenburg
  00:11:48 - 00:11:53 - Marieke Rijk
  00:11:53 - 00:11:56 - Arthur Helling
  00:11:56 - 00:12:05 - Arthur Helling
  00:12:05 - 00:12:06 - Jan Nieuwenburg
  00:12:06 - 00:12:14 - Marieke Rijk
  00:12:14 - 00:12:15 - Diana Dekker
  00:12:15 - 00:12:16 - Diana Dekker
  00:12:16 - 00:12:17 - Diana Dekker
  00:12:17 - 00:12:18 - Diana Dekker
  00:12:18 - 00:12:19 - Diana Dekker
  00:12:19 - 00:12:20 - Diana Dekker
  00:12:20 - 00:12:23 - Diana Dekker
  00:12:23 - 00:12:28 - Diana Dekker
  00:12:28 - 00:12:37 - Diana Dekker
  00:12:37 - 00:12:38 - Arthur Helling
  00:12:38 - 00:12:39 - Arthur Helling
  00:12:39 - 00:12:40 - Arthur Helling
  00:12:40 - 00:12:41 - Arthur Helling
  00:12:41 - 00:12:45 - Arthur Helling
  00:12:45 - 00:12:47 - Arthur Helling
  00:12:47 - 00:12:51 - Arthur Helling
  00:12:51 - 00:13:08 - Arthur Helling
  00:13:14 - 00:13:26 - Jan Nieuwenburg
  00:13:26 - 00:13:41 - Mitchel Sluis
  00:13:41 - 00:13:42 - Jan Nieuwenburg
  00:13:42 - 00:13:45 - Jan Nieuwenburg
  00:13:45 - 00:14:52 - Mitchel Sluis
  00:14:52 - 00:14:53 - Mitchel Sluis
  00:14:53 - 00:14:56 - Jan Nieuwenburg
  00:14:57 - 00:15:01 - Jan Nieuwenburg
  00:15:01 - 00:19:42 - Jan Nieuwenburg
  00:19:47 - 00:19:48 - Mitchel Sluis
  00:19:48 - 00:19:49 - Jan Nieuwenburg
  00:19:49 - 00:20:11 - Mitchel Sluis
  00:20:11 - 00:20:13 - Jan Nieuwenburg
  00:20:14 - 00:20:51 - Jan Nieuwenburg
  00:20:51 - 00:20:58 - Jan Nieuwenburg
  00:20:58 - 00:21:03 - Arnica Gortzak
  00:21:03 - 00:21:12 - Jan Nieuwenburg
  00:21:12 - 00:21:37 - Arnica Gortzak
  00:21:37 - 00:21:39 - Arnica Gortzak
  00:21:39 - 00:21:45 - Jan Nieuwenburg
  00:21:45 - 00:22:17 - Jan Nieuwenburg
  00:22:17 - 00:22:19 - Arnica Gortzak
  00:22:19 - 00:22:46 - Jan Nieuwenburg
  00:22:46 - 00:22:47 - Arnica Gortzak
  00:22:47 - 00:23:02 - Jan Nieuwenburg
  00:23:02 - 00:23:03 - Aart Ruppert
  00:23:03 - 00:23:06 - Jan Nieuwenburg
  00:23:06 - 00:25:39 - Aart Ruppert
  00:25:39 - 00:25:40 - Aart Ruppert
  00:25:40 - 00:25:43 - Jan Nieuwenburg
  00:25:43 - 00:26:40 - Jan Nieuwenburg
  00:26:45 - 00:26:47 - Jan Nieuwenburg
  00:26:47 - 00:26:58 - Jan Nieuwenburg
 6. 6

  00:26:54 - 00:26:58 - Jan Nieuwenburg
  00:26:58 - 00:27:40 - Rob Droste
  00:27:40 - 00:27:52 - Diana Dekker
  00:27:52 - 00:28:24 - Jan Nieuwenburg
  00:28:24 - 00:28:33 - Diana Dekker
  00:28:33 - 00:28:34 - René Assendelft
  00:28:34 - 00:28:35 - Jan Nieuwenburg
  00:29:07 - 00:29:09 - Jan Nieuwenburg
  00:29:12 - 00:29:21 - Jan Nieuwenburg
  00:29:21 - 00:30:01 - Jeroen van der Veer
  00:30:01 - 00:31:15 - Jan Nieuwenburg
 7. 7

  00:30:12 - 00:31:15 - Jan Nieuwenburg
 8. 8
  A-agenda (Bespreekpunten)
 9. 8.1

  Spreektijd 1 minuut


  Loomans advocaten verzoekt namens de eigenaar van de bedrijfswoning aan de Neutronweg 8a om een herziening van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoorn 80. Met de voorgestelde herziening wordt de begripsbepaling van ‘bedrijfswoning’ aangepast zodat de huisvesting van arbeidsmigranten is toegestaan in bedrijfswoningen. Geadviseerd wordt om geen medewerking te verlenen aan het verzoek omdat dit een aantasting is van het karakter van het bedrijventerrein dat ruimte biedt aan zware
  bedrijfscategorieën en dat tevens is aangemerkt als gezoneerd industrieterrein. Bovendien is er geen sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat vanwege de milieueffecten die uitgaan van zware bedrijfscategorieën op een gezoneerd industrieterrein.

  Stemuitslag

  voor 66%
  tegen 34%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4)
  tegen
  Fractie Tonnaer (6), De Realistische Partij (1), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  Het verzoek om het bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoorn 80 te herzien door de begripsbepaling ‘bedrijfswoning’ in artikel 1.13 te wijzigen door middel van toevoeging van de zinsnede ‘danwel voor de huisvesting van arbeidsmigranten (met een maximum van één arbeidsmigrant per 25 m2 bedrijfswoning)’, af te wijzen.

  Moties

  Onderwerp
  Arbeidsmigranten op bedrijventerreinen
  Wonen op bedrijventerreinen
  00:30:23 - 00:31:15 - Jan Nieuwenburg
  00:31:15 - 00:31:17 - Roger Tonnaer
  00:31:17 - 00:31:24 - Jan Nieuwenburg
  00:31:24 - 00:33:14 - Roger Tonnaer
 10. 8.2

  Spreektijd 1 minuut


  Een adequate luchtbehandelingsinstallatie is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en het voortbestaan van Theater Het Pakhuis. Bij de kadernota 2017 is er daarom door de gemeenteraad een bedrag van € 40.000,- beschikbaar gesteld. Op 6 juli 2021 heeft de raad besloten om een aanvullend investeringskrediet van € 114.000,- inclusief BTW ter beschikking te stellen, omdat het beschikbaar gestelde bedrag niet voldoende bleek voor het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie. Opnieuw is gebleken dat het beschikbare bedrag ontoereikend is. Dit onder meer vanwege prijsstijgingen en diverse onvoorziene extra kosten. Voorgesteld wordt om de extra benodigde kosten van € 89.500,- te dekken uit het investeringsbudget van Vastgoed en de installatie zo snel mogelijk te plaatsen.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (6), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), PVDA (3)
  tegen
  De Realistische Partij (1), Liberaal Hoorn (2)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  De benodigde extra kosten van € 89.500,- inclusief BTW voor de luchtbehandelingsinstallatie in Theater
  Het Pakhuis te dekken uit het investeringsbudget van Vastgoed

  Moties

  Onderwerp
  Beëindiging huurovereenkomst

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Stand van zaken huurovereenkomst Het Pakhuis
  00:54:22 - 00:54:32 - John Halsema
  00:54:32 - 00:54:51 - Jan Nieuwenburg
  00:54:51 - 00:55:06 - Menno Jas
  00:55:06 - 00:55:35 - Jan Nieuwenburg
  00:55:35 - 00:55:40 - Menno Jas
  00:55:40 - 00:55:43 - Menno Jas
  00:55:43 - 00:55:46 - Jan Nieuwenburg
  00:55:46 - 00:55:54 - Marieke Rijk
  00:55:54 - 00:56:00 - Jan Nieuwenburg
  00:56:00 - 00:56:45 - Marieke Rijk
  00:56:45 - 00:57:12 - Marieke Rijk
  00:57:12 - 00:57:13 - Diana Dekker
  00:57:13 - 00:57:20 - Jan Nieuwenburg
  00:57:20 - 00:57:27 - Diana Dekker
  00:57:27 - 00:57:42 - Diana Dekker
  00:57:42 - 00:57:51 - Jan Nieuwenburg
  00:57:51 - 00:58:34 - Diana Dekker
  00:58:34 - 00:58:37 - Diana Dekker
  00:58:37 - 00:58:41 - Jan Nieuwenburg
  00:58:41 - 00:58:42 - Mitchel Sluis
  00:58:42 - 00:58:50 - Jan Nieuwenburg
  00:58:50 - 00:58:56 - Mitchel Sluis
  00:58:56 - 00:59:06 - Mitchel Sluis
  00:59:06 - 00:59:08 - Jan Nieuwenburg
  00:59:08 - 00:59:15 - Arthur Helling
  00:59:15 - 00:59:19 - Jan Nieuwenburg
  00:59:19 - 01:03:11 - Arthur Helling
  01:03:11 - 01:03:12 - Mitchel Sluis
  01:03:12 - 01:03:13 - Jan Nieuwenburg
  01:03:16 - 01:03:32 - Jan Nieuwenburg
  01:03:44 - 01:03:48 - Jan Nieuwenburg
  01:04:00 - 01:04:07 - Mitchel Sluis
  01:04:07 - 01:04:14 - Jan Nieuwenburg
  01:04:14 - 01:04:22 - Diana Dekker
  01:04:22 - 01:04:27 - Jan Nieuwenburg
  01:04:27 - 01:04:30 - Diana Dekker
  01:04:30 - 01:04:47 - Roy Drommel
  01:04:47 - 01:04:55 - Jan Nieuwenburg
  01:04:55 - 01:05:09 - Roy Drommel
  01:05:09 - 01:05:33 - Roy Drommel
  01:05:33 - 01:05:34 - Piet Schaap
  01:05:34 - 01:05:37 - Jan Nieuwenburg
  01:05:37 - 01:05:39 - Piet Schaap
  01:05:39 - 01:05:56 - Piet Schaap
  01:05:56 - 01:05:58 - Piet Schaap
  01:05:58 - 01:06:04 - Jan Nieuwenburg
  01:06:04 - 01:06:27 - Piet Schaap
  01:06:27 - 01:06:29 - Debbie Katers
  01:06:29 - 01:06:32 - Jeroen van der Veer
  01:06:32 - 01:07:00 - Jan Nieuwenburg
  01:07:00 - 01:07:01 - Jeroen van der Veer
  01:07:01 - 01:07:03 - Arnold Wegner
  01:07:03 - 01:07:24 - Jan Nieuwenburg
  01:07:24 - 01:07:31 - Arnold Wegner
  01:07:31 - 01:07:33 - Aart Ruppert
  01:07:33 - 01:07:37 - Jan Nieuwenburg
  01:07:37 - 01:07:51 - Aart Ruppert
  01:07:51 - 01:07:53 - Aart Ruppert
  01:07:53 - 01:07:54 - Jan Nieuwenburg
  01:07:54 - 01:07:59 - Jan Nieuwenburg
  01:07:59 - 01:08:06 - Kees Maas
  01:08:06 - 01:08:08 - Kees Maas
  01:08:08 - 01:08:10 - Wouter de Vries
  01:08:10 - 01:08:19 - Jan Nieuwenburg
  01:08:19 - 01:08:29 - Wouter de Vries
  01:08:29 - 01:08:32 - Wouter de Vries
  01:08:32 - 01:08:33 - Mitchel Sluis
  01:08:33 - 01:08:36 - Jan Nieuwenburg
  01:08:36 - 01:08:46 - Mitchel Sluis
  01:08:46 - 01:09:55 - Mitchel Sluis
 11. 8.3

  Spreektijd 1 minuut


  In 2022 is een nieuwe start gemaakt voor de marketing van Hoorn, waarbij de focus lag op het op orde brengen van de basis. Het voorstel is om onder vrijwel gelijke voorwaarden in 2023 door te gaan met de ingezette werkwijze. Daarbij is de positionering van Hoorn (gebaseerd op en in lijn met de ambitie Meer stad worden) leidend in plannen, ontwikkelingen, activiteiten en uitingen. Deze positionering wordt komend jaar door vertaald naar een campagneconcept en een communicatie – en mediastrategie.
  Dit voorstel heeft alleen betrekking op 2023. Voorgesteld wordt om in 2023 opnieuw gebruik te maken van het gereserveerde budget in de meerjarenbegroting. De gemeenteraad ontvangt opnieuw periodieke updates over de voortgang voor de marketing van Hoorn.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)
  tegen
  Fractie Tonnaer (6), De Realistische Partij (1)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. In 2023 een vervolg te geven aan de marketing van Hoorn, onder regie van de gemeente Hoorn, waarbij de in 2022 ingezette lijn wordt doorgezet;
  2. Het beschikbare budget van € 200.000 voor de marketing van Hoorn te gebruiken. Dit voor € 100.000 te dekken uit reeds bestaande middelen en voor € 100.000 te dekken uit
  gereserveerde middelen binnen de investeringsagenda (speerpunt Stadspromotie);
  3. In de financiële cyclusdocumenten te rapporteren over de marketing van Hoorn en aanvullend via voortgangsbrieven aan de gemeenteraad;
  4. In het najaar van 2023 in commissieverband de voortgang uit 2023 te bespreken en vooruit te blikken naar de toekomst.

  Amendementen

  Onderwerp
  De marketing van Hoorn in 2023
  Informatie over extern uitgezette marketingactiviteiten
  Marketing van Hoorn
  Toeristeninformatie op website hoorn.nl

  Moties

  Onderwerp
  Geen onderzoek naar slogan marketing Hoorn

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Marketing van Hoorn in 2023
  01:09:51 - 01:09:55 - Mitchel Sluis
  01:09:55 - 01:10:28 - Jan Nieuwenburg
  01:10:28 - 01:10:45 - Menno Jas
 12. 9

  01:55:32 - 01:55:52 - Jan Nieuwenburg
 13. 9.1

  Het ontwerpbestemmingsplan vormt het planologische kader voor de herontwikkeling van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen. Het is het vervolg op de vastgestelde Nota van Uitgangspunten Oude Hockeyvelden. Op basis van het bestemmingsplan is het mogelijk vergunning te verlenen voor de bouw van 4 appartementenblokken. Verder biedt dit bestemmingsplan de basis voor de bouw van de halfverdiepte parkeergarage, de inrichting van het maaiveld en de gedeeltelijke herinrichting van de waterlopen in en rond het plangebied. De procedure voor een omgevingsvergunning voor het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) loopt parallel aan dit nieuwe bestemmingsplan, maar wordt naar alle waarschijnlijkheid eerder verleend, zodat de bouw tijdig kan starten. In het bestemmingsplan is het IKEC ook opgenomen, omdat het logisch is om voor het hele gebied één bestemmingsplan op te stellen.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)
  tegen
  Fractie Tonnaer (6)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. In afwijking van de bestaande procedure zoals vermeld in de Inspraakverordening gemeente Hoorn
  2005 het voorontwerpbestemmingplan te vervangen door het ontwerpbestemmingsplan;
  2. dat er geen exploitatieplan wordt opgesteld;
  3. In te stemmen het ontwerp bestemmingsplan oude hockeyvelden Nieuwe Steen;
  4. In te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitplan;
  5. het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitplan in procedure te brengen

  01:55:51 - 01:55:52 - Jan Nieuwenburg
  01:55:52 - 01:56:12 - Roger Tonnaer
  01:56:12 - 01:56:21 - Jan Nieuwenburg
  01:56:21 - 01:56:27 - Roger Tonnaer
  01:56:27 - 01:56:36 - Roger Tonnaer
  01:56:36 - 01:56:40 - Jan Nieuwenburg
 14. 9.2

  Het Kerkplein is in de Binnenstadsvisie ‘Binnenstad in beweging, Integrale visie voor de binnenstad van Hoorn’ benoemd als een lokale huiskamer en visitekaartje van de binnenstad. In september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van het Kerkplein. Zodoende hebben het Kerkplein, de Breestraat, de Kerkstraat en de Nieuwstraat een gelijkvloerse inrichting gekregen. Het Kerkplein is omgevormd tot een verblijfsgebied, waar de voetganger de ruimte krijgt en fietsen, scooters en auto’s ‘te gast’ zijn. De herinrichting is in februari 2020 gestart. In de zomer van 2020 is het plein volledig opengesteld voor gebruik. In 2021 zijn de restantpunten en opleverpunten uitgevoerd. Op enkele onderdelen na zijn de werkzaamheden afgerond, die onder meer te maken hebben met de verbouwing van de Grote Kerk. De afgelopen tijd is ervaring opgedaan met het dagelijks gebruik, tijdens evenementen en met de terrassen. Ook zijn in 2021 bewoners, ondernemers en bezoekers van het plein bevraagd naar hun beleving en heeft Bureau Ongehinderd de toegankelijkheid van het Kerkplein en de Nieuwstraat beoordeeld. Uit deze evaluaties zijn verbeter- en aandachtspunten naar voren gekomen. Het raadsvoorstel beschrijft deze punten en de hieruit voortkomende oplossingen met financiële toelichting. Na uitvoering van de verbeterpunten wordt het project Herinrichting Kerkplein afgesloten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (6), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. kennis te nemen van de in 2021 en 2022 uitgevoerde evaluatie van het project Herinrichting Kerkplein.
  2. voor de uitvoering van de verbeterpunten een aanvullend krediet van € 88.000,- bij het project Herinrichting Kerkplein beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt de kapitaallast van €4.664 (20 jaar, 0,3%) te dekken uit de investeringsagenda/leefbare wijken.
  3. de bij dit besluit horende begrotingswijzing vast te stellen.
  4. na uitvoering van de verbeterpunten het project Herinrichting Kerkplein is afgerond en het project af te sluiten.

 15. 9.3

  De raad heeft bij de Vaststelling van de Begroting voor 2023 besloten om voor de jaren 2023 t/m 2025 een bedrag van € 50.000 per jaar toe te voegen aan het huidige budget van de subsidieregeling. Hiervoor is gekozen omdat het budget altijd aan het begin van het nieuwe jaar meteen op is en de vraag veel hoger is dan het aanbod. Daarnaast zijn de huidige subsidiebedragen niet meer passend bij de huidige kosten die een monumenteneigenaar heeft bij restauratiewerkzaamheden. De kosten van materialen en daarmee restauratie zijn de laatste jaren enorm gestegen.
  Het voorstel is om de bedragen uit de subsidieregeling aan te passen. De belangrijkste wijziging is de verhoging van € 3.500 naar € 5.000 voor restauratiewerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten. Van deze subsidiemogelijkheid wordt ook het meeste gebruik gemaakt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (6), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  De Stimuleringsregeling Restauraties Monumenten op de volgende punten te wijzigen:
  - In artikel 3, onder d en e, wordt “€3.500” vervangen door €5.000;
  - In artikel 3, onder g, wordt “€5.000” vervangen door €10.000.

 16. 9.4

  De komst van nieuwe wet- en regelgeving heeft invloed op de manier waarop gemeenten met geheimhouding omgaan. De rekenkamercommissie heeft daarom de afgelopen periode onderzocht hoe geheimhouding binnen de gemeente Hoorn wordt toegepast en wat er verbeterd kan worden.
  De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de gemeente geheimhouding volgens de juiste wettelijke grondslag oplegt. Het geheimhoudingsprotocol van de gemeente moet wel worden geactualiseerd concludeert de rekenkamercommissie. Zo is niet altijd duidelijk op welke stukken geheimhouding rust door het ontbreken van een centraal overzicht. Dat maakt het voor de raad moeilijke om te controleren of die geheimhouding nog nodig is. Ten slotte wordt niet altijd eenduidig omgegaan met begrippen. De termen ‘vertrouwelijk’ en ‘geheim’ worden beide gebruikt, terwijl alleen de term ‘geheim’ een wettelijke basis heeft.
  De raad wordt nu gevraagd de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (6), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  De aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Geheimhouding Hoorn’ over te nemen:
  • Actualiseer de interne richtlijnen conform de wettelijke kaders;
  • Neem in het protocol handvatten voor de organisatie op over opheffing van de
  geheimhouding;
  • Houd oog voor het vereiste van het juiste wetsartikel én de motivatie bij het opleggen
  van geheimhouding en neem die in het protocol op;
  • Stel een centraal overzicht van geheime stukken op en wijs een verantwoordelijke aan
  die hierop toeziet;
  • Wees eenduidig in terminologie en zie hier ook op toe;
  • Investeer in structurele kennis over geheimhouding onder medewerkers;
  • Voer als raad en college het gesprek over de afwegingen omtrent geheimhouding (en
  formuleer uitgangspunten voor het vervolg).

 17. 9.5

  Het wetsvoorstel Wet versterking decentrale rekenkamers is op 27 september 2022 door de Eerste Kamer aangenomen. Als gevolg van deze wetswijziging controleert de accountant niet meer op rechtmatigheid. Het college legt hierover zelf verantwoording af via een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De accountant controleert deze op getrouwheid. De gewijzigde rollen vragen om aanpassing van de controleverordening en het controleprotocol. Daarnaast bepaalt de raad vanaf 2023 welke wet- en regelgeving in de rechtmatigheidscontroles door het college wordt meegenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (6), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. de ‘Controleverordening 2023 en verder’, en het ‘Controleprotocol 2023 en verder’, vast te stellen;
  2. de regeling ‘Controleverordening 2019 en Controleprotocol 2019’ in te trekken;
  3. het normenkader rechtmatigheid 2023 vast te stellen;
  4. de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen op 3% van de totale lasten (herbevestiging raadsbesluit 8 februari 2022);
  5. de signaleringsgrens voor fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering vast te stellen op 1% van de totale lasten (herbevestiging raadsbesluit 8 februari 2022).

 18. 9.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (4), Fractie Tonnaer (6), Hoorn Lokaal (4), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  • begrotingswijziging BWN 1.08, bestaande uit de AWN 4.15 vast te stellen.

 19. 10
  C-agenda (Wilde moties)
 20. 10.2

  Moties

  Onderwerp
  Giro 555
  01:56:39 - 01:56:40 - Jan Nieuwenburg
  01:56:40 - 01:56:52 - Jan Nieuwenburg
  01:56:52 - 01:58:11 - Kholoud al Mobayed
  01:58:11 - 02:01:33 - Jan Nieuwenburg
  02:01:33 - 02:01:34 - Kholoud al Mobayed
  02:01:34 - 02:01:40 - Rob Droste
  02:01:40 - 02:02:27 - Rob Droste
  02:02:27 - 02:02:30 - Jan Nieuwenburg
  02:02:30 - 02:02:38 - Roger Tonnaer
  02:02:38 - 02:02:46 - Jan Nieuwenburg
  02:02:46 - 02:03:56 - Roger Tonnaer
  02:03:56 - 02:03:57 - Roger Tonnaer
  02:03:57 - 02:04:01 - Jan Nieuwenburg
  02:04:01 - 02:04:04 - John Halsema
  02:04:04 - 02:04:36 - John Halsema
  02:04:36 - 02:04:39 - John Halsema
  02:04:39 - 02:04:40 - Jan Nieuwenburg
  02:04:40 - 02:05:42 - Menno Jas
  02:05:42 - 02:05:43 - Jan Nieuwenburg
  02:05:43 - 02:05:46 - Menno Jas
  02:05:46 - 02:05:47 - Jan Nieuwenburg
  02:05:47 - 02:05:50 - Kees Maas
  02:05:50 - 02:06:21 - Kees Maas
  02:06:21 - 02:06:23 - Jan Nieuwenburg
  02:06:23 - 02:06:29 - Jan Nieuwenburg
  02:06:29 - 02:07:24 - Chris de Meij
  02:07:24 - 02:07:26 - Chris de Meij
  02:07:26 - 02:07:30 - Roy Drommel
  02:07:30 - 02:08:50 - Roy Drommel
  02:08:50 - 02:08:51 - Jan Nieuwenburg
  02:08:51 - 02:08:52 - Rob Brandhoff
  02:08:52 - 02:08:54 - Jan Nieuwenburg
  02:08:54 - 02:09:31 - Rob Brandhoff
  02:09:31 - 02:09:35 - Rob Brandhoff
  02:09:35 - 02:09:39 - Guido Breuker
  02:09:39 - 02:09:40 - Jan Nieuwenburg
  02:09:40 - 02:09:46 - Andre van Beusekom
  02:09:46 - 02:10:27 - Andre van Beusekom
  02:10:27 - 02:10:28 - Guido Breuker
  02:10:28 - 02:10:30 - Jan Nieuwenburg
  02:10:30 - 02:10:41 - Kholoud al Mobayed
  02:10:41 - 02:10:43 - Kholoud al Mobayed
  02:10:43 - 02:10:57 - Jan Nieuwenburg
  02:10:57 - 02:11:02 - Kholoud al Mobayed
  02:11:02 - 02:11:08 - Kholoud al Mobayed
  02:11:08 - 02:11:12 - Jan Nieuwenburg
  02:11:12 - 02:11:32 - Kholoud al Mobayed
  02:11:32 - 02:11:40 - Jan Nieuwenburg
  02:11:40 - 02:12:43 - Arnold Wegner
  02:12:43 - 02:12:48 - Arnold Wegner
  02:12:48 - 02:12:51 - Menno Jas
  02:12:51 - 02:13:01 - Jan Nieuwenburg
  02:13:01 - 02:13:46 - Menno Jas
  02:13:46 - 02:13:50 - Menno Jas
  02:13:50 - 02:14:11 - Roger Tonnaer
  02:14:12 - 02:14:20 - Jan Nieuwenburg
  02:14:20 - 02:19:24 - Jan Nieuwenburg
  02:19:24 - 02:19:25 - Kholoud al Mobayed
  02:19:28 - 02:20:07 - Jan Nieuwenburg
  02:20:08 - 02:20:17 - Jan Nieuwenburg
  02:20:17 - 02:20:19 - Roger Tonnaer
  02:20:19 - 02:20:21 - Kholoud al Mobayed
  02:20:21 - 02:20:22 - Roger Tonnaer
  02:20:22 - 02:21:34 - Jan Nieuwenburg
  02:21:34 - 02:21:37 - Roger Tonnaer
  02:21:38 - 02:21:42 - Jan Nieuwenburg
  02:21:42 - 02:21:56 - Jan Nieuwenburg
  02:21:56 - 02:21:57 - Jan Nieuwenburg
  02:21:58 - 02:22:00 - Roger Tonnaer
  02:22:00 - 02:22:02 - Jan Nieuwenburg
  02:22:02 - 02:22:04 - Roger Tonnaer
  02:22:04 - 02:22:14 - Jan Nieuwenburg
  02:22:14 - 02:22:15 - Roger Tonnaer
  02:22:16 - 02:22:33 - Jan Nieuwenburg
  02:22:33 - 02:23:18 - Chris de Meij
  02:23:18 - 02:23:19 - Jan Nieuwenburg
  02:23:20 - 02:23:27 - Jan Nieuwenburg
  02:23:27 - 02:23:34 - Jan Nieuwenburg
  02:23:36 - 02:23:44 - Jan Nieuwenburg
  02:23:44 - 02:24:34 - Roy Drommel
  02:24:34 - 02:24:39 - Roy Drommel
  02:24:39 - 02:24:40 - Jan Nieuwenburg
  02:24:40 - 02:25:08 - Arnold Wegner
  02:25:08 - 02:25:09 - Jan Nieuwenburg
  02:25:09 - 02:25:16 - Arnold Wegner
  02:25:16 - 02:25:31 - Guido Breuker
  02:25:31 - 02:25:45 - Andre van Beusekom
  02:25:45 - 02:25:47 - Guido Breuker
  02:25:47 - 02:25:48 - Jan Nieuwenburg
  02:25:48 - 02:25:51 - Menno Jas
  02:25:51 - 02:26:06 - Menno Jas
  02:26:06 - 02:26:08 - Arnold Wegner
  02:26:08 - 02:26:11 - Jan Nieuwenburg
  02:26:11 - 02:26:40 - Arnold Wegner
  02:26:40 - 02:26:45 - Arnold Wegner
  02:26:45 - 02:26:47 - Kholoud al Mobayed
  02:26:47 - 02:26:50 - Roger Tonnaer
  02:26:50 - 02:26:54 - Roger Tonnaer
  02:26:54 - 02:26:59 - Kholoud al Mobayed
  02:26:59 - 02:27:32 - Roger Tonnaer
  02:27:32 - 02:27:34 - Jan Nieuwenburg
  02:27:34 - 02:27:38 - Roger Tonnaer
  02:27:38 - 02:27:40 - Kholoud al Mobayed
  02:27:40 - 02:28:58 - Kholoud al Mobayed
  02:28:58 - 02:29:03 - Kholoud al Mobayed
  02:29:04 - 02:29:25 - Jan Nieuwenburg
  02:29:25 - 02:29:27 - Arnica Gortzak
  02:29:33 - 02:29:39 - Jan Nieuwenburg
  02:29:39 - 02:29:47 - Jan Nieuwenburg
  02:29:47 - 02:30:13 - Sabine Bruijne
  02:30:13 - 02:30:29 - Sabine Bruijne
  02:30:29 - 02:31:14 - Marieke Rijk
  02:31:14 - 02:31:20 - Jan Nieuwenburg
  02:31:20 - 02:31:25 - Jan Nieuwenburg
  02:31:25 - 02:31:51 - Kees Maas
  02:31:51 - 02:31:53 - Kees Maas
  02:31:53 - 02:31:54 - Roy Drommel
  02:31:54 - 02:32:00 - Jan Nieuwenburg
  02:32:00 - 02:32:11 - Roy Drommel
  02:32:11 - 02:32:14 - Jan Nieuwenburg
  02:32:14 - 02:32:19 - Rob Brandhoff
  02:32:19 - 02:32:26 - Rob Brandhoff
  02:32:26 - 02:33:10 - Jan Nieuwenburg
  02:33:10 - 02:34:23 - Jan Nieuwenburg
 21. 11

  02:33:39 - 02:34:23 - Jan Nieuwenburg