Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 15 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Jan Nieuwenburg

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:05 - 00:03:41 - Jan Nieuwenburg
  00:03:41 - 00:07:02 - Jan Nieuwenburg
  00:07:02 - 00:07:06 - Niek Heijne
  00:07:06 - 00:08:29 - Niek Heijne
 2. 2

  00:04:38 - 00:07:02 - Jan Nieuwenburg
  00:07:02 - 00:07:06 - Niek Heijne
  00:07:06 - 00:08:29 - Niek Heijne
  00:08:29 - 00:08:32 - Roy Drommel
  00:08:32 - 00:08:56 - Jan Nieuwenburg
  00:08:56 - 00:08:59 - Jan Nieuwenburg
  00:08:59 - 00:09:34 - Rob Droste
  00:09:34 - 00:09:38 - Jan Nieuwenburg
  00:09:38 - 00:10:10 - Rob Brandhoff
  00:10:10 - 00:10:11 - Jan Nieuwenburg
  00:10:11 - 00:10:13 - Rob Brandhoff
  00:10:13 - 00:10:14 - Jan Nieuwenburg
  00:10:14 - 00:10:15 - Andre van Beusekom
  00:10:15 - 00:10:36 - Guido Breuker
  00:10:36 - 00:10:39 - Jan Nieuwenburg
  00:10:39 - 00:10:41 - Jessica Visser
  00:10:41 - 00:11:03 - Jessica Visser
  00:11:03 - 00:11:06 - Jessica Visser
  00:11:06 - 00:11:08 - Kees Maas
  00:11:08 - 00:11:09 - Kees Maas
  00:11:09 - 00:11:41 - Kees Maas
  00:11:41 - 00:11:43 - Jan Nieuwenburg
  00:11:43 - 00:11:45 - Roger Tonnaer
  00:11:45 - 00:12:21 - Jan Nieuwenburg
  00:12:21 - 00:12:22 - Roger Tonnaer
  00:12:22 - 00:13:25 - Jeroen van der Veer
  00:13:25 - 00:13:32 - Jan Nieuwenburg
  00:13:32 - 00:14:53 - Jan Nieuwenburg
 3. 3

  00:14:19 - 00:14:53 - Jan Nieuwenburg
 4. 4

  00:14:32 - 00:14:53 - Jan Nieuwenburg
 5. 5

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Veiligheid in het Julianapark - reactie politie op melding geluidsoverlast
  00:14:47 - 00:14:53 - Jan Nieuwenburg
  00:14:53 - 00:15:17 - Kholoud al Mobayed
  00:15:17 - 00:15:21 - Robert Vinkenborg
  00:15:21 - 00:15:24 - Robert Vinkenborg
  00:15:24 - 00:15:30 - Jan Nieuwenburg
  00:15:30 - 00:18:47 - Robert Vinkenborg
  00:18:47 - 00:18:50 - Robert Vinkenborg
  00:18:50 - 00:18:54 - Roger Tonnaer
  00:18:59 - 00:20:31 - Jan Nieuwenburg
  00:20:31 - 00:20:35 - Roger Tonnaer
  00:20:35 - 00:20:37 - Robert Vinkenborg
  00:20:37 - 00:20:41 - Roger Tonnaer
  00:20:41 - 00:20:58 - Robert Vinkenborg
  00:20:58 - 00:20:59 - Robert Vinkenborg
  00:21:00 - 00:21:02 - Roger Tonnaer
  00:21:02 - 00:21:22 - Jan Nieuwenburg
  00:21:23 - 00:21:27 - Roger Tonnaer
  00:21:27 - 00:22:17 - Chris de Meij
  00:22:18 - 00:22:20 - Roger Tonnaer
  00:22:26 - 00:22:27 - Niek Heijne
  00:22:27 - 00:22:52 - Niek Heijne
  00:22:52 - 00:23:55 - Jan Nieuwenburg
  00:24:01 - 00:24:06 - Roger Tonnaer
  00:24:06 - 00:24:27 - Arnica Gortzak
  00:24:28 - 00:24:39 - Roger Tonnaer
  00:24:44 - 00:24:46 - Jan Nieuwenburg
  00:24:46 - 00:25:10 - Jan Nieuwenburg
  00:26:43 - 00:27:45 - Jan Nieuwenburg
 6. 6
  Personele besluiten
 7. 6.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  Op verzoek van de fractie GroenLinks te benoemen als lid van de Algemene Raadscommissie:
  - Mevrouw Ellen Wybenga

  00:26:53 - 00:27:45 - Jan Nieuwenburg
 8. 7

  00:27:06 - 00:27:45 - Jan Nieuwenburg
 9. 8
  Stand van zaken moties en toezeggingen
 10. 9
  A-agenda (Bespreekpunten)
 11. 9.1

  De handtekeningenlijst ligt ter inzage bij de Griffie.

  Raadsbesluit
  Aan de gemeenteraad wordt een procesbesluit voorgelegd, geen inhoudelijk besluit. Het procesbesluit houdt in dat het college verzocht wordt de gemeenteraad te adviseren over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het burgerinitiatief. Dit brengt de gemeenteraad in positie op een later moment een inhoudelijk besluit te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. Het burgerinitiatief ‘Groene toekomst Julianapark’ in behandeling te nemen omdat het aan alle in
  de verordening Burgerinitiatief gestelde voorwaarden voldoet.
  2. Het college te verzoeken om een advies, onder meer over haalbaarheid en uitvoerbaarheid, aan
  de gemeenteraad uit te brengen.
  3. De uitkomsten van dit advies in 2023 aan de initiatiefnemers en de gemeenteraad voor te leggen
  voor verdere behandeling;
  4. De initiatiefnemers direct van dit besluit over het proces op de hoogte te brengen.

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement A Burgerinitiatief ‘Groene toekomst Julianapark’

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Burgerinitiatief ‘Groene toekomst Julianapark
  00:27:25 - 00:27:45 - Jan Nieuwenburg
  00:27:47 - 00:32:06 - Jan Nieuwenburg
  00:32:09 - 00:32:10 - Marieke Rijk
  00:32:10 - 00:32:11 - Jan Nieuwenburg
  00:32:11 - 00:32:21 - Marieke Rijk
  00:32:22 - 00:32:28 - Marieke Rijk
  00:32:29 - 00:32:32 - Jan Nieuwenburg
  00:32:32 - 00:32:37 - Marieke Rijk
  00:32:37 - 00:32:45 - Jan Nieuwenburg
  00:32:45 - 00:32:46 - Jan Nieuwenburg
  00:32:46 - 00:32:57 - Marieke Rijk
  00:37:59 - 00:38:36 - Jeroen van der Veer
  00:38:36 - 00:38:37 - Jan Nieuwenburg
  00:38:37 - 00:38:42 - Menno Jas
  00:38:42 - 00:39:39 - Menno Jas
  00:39:39 - 00:39:40 - Jan Nieuwenburg
  00:39:40 - 00:39:45 - Menno Jas
  00:39:45 - 00:39:48 - Jan Nieuwenburg
  00:39:48 - 00:39:50 - Menno Jas
  00:39:50 - 00:39:56 - Jan Nieuwenburg
  00:39:56 - 00:39:57 - Marieke Rijk
  00:39:57 - 00:41:15 - Marieke Rijk
  00:41:15 - 00:41:19 - Marieke Rijk
  00:41:19 - 00:41:29 - Jan Nieuwenburg
  00:41:29 - 00:42:21 - Joyce Beuken
  00:42:21 - 00:42:25 - Joyce Beuken
  00:42:25 - 00:44:40 - Jan Nieuwenburg
  00:44:40 - 00:44:43 - Jeroen van der Veer
  00:44:43 - 00:44:47 - Jessica Visser
  00:44:47 - 00:46:30 - Jessica Visser
  00:46:30 - 00:46:31 - Jan Nieuwenburg
  00:46:31 - 00:46:33 - Jessica Visser
  00:46:33 - 00:46:34 - Jan Nieuwenburg
  00:46:34 - 00:46:38 - Robert Vinkenborg
  00:46:38 - 00:48:23 - Robert Vinkenborg
  00:48:23 - 00:48:26 - Robert Vinkenborg
  00:48:26 - 00:48:30 - Jan Nieuwenburg
  00:48:30 - 00:51:16 - Chris de Meij
  00:51:16 - 00:51:18 - Chris de Meij
  00:51:18 - 00:51:22 - Jan Nieuwenburg
  00:51:22 - 00:52:43 - Rob Brandhoff
  00:52:43 - 00:52:46 - Rob Brandhoff
  00:52:46 - 00:53:15 - Mitchel Sluis
  00:53:15 - 00:53:19 - Jan Nieuwenburg
  00:53:19 - 00:53:23 - Jan Nieuwenburg
  00:53:23 - 00:53:45 - Wouter de Vries
  00:53:45 - 00:53:47 - Wouter de Vries
  00:53:47 - 00:53:48 - Kees Maas
  00:53:48 - 00:53:51 - Jan Nieuwenburg
  00:53:51 - 00:54:54 - Kees Maas
  00:54:54 - 00:54:57 - Kees Maas
  00:54:57 - 00:55:01 - Lisa klinkenberg
  00:55:01 - 00:56:06 - Lisa klinkenberg
  00:56:06 - 00:56:08 - Robert Vinkenborg
  00:56:08 - 00:56:11 - Jan Nieuwenburg
  00:56:11 - 00:56:28 - Robert Vinkenborg
  00:56:28 - 00:56:38 - Robert Vinkenborg
  00:56:38 - 00:56:39 - Menno Jas
  00:56:39 - 00:56:44 - Jan Nieuwenburg
  00:56:44 - 00:56:50 - Robert Vinkenborg
  00:56:50 - 00:56:53 - Menno Jas
  00:56:53 - 00:57:24 - Menno Jas
  00:57:24 - 00:57:27 - Robert Vinkenborg
  00:57:27 - 00:57:34 - Jan Nieuwenburg
  00:57:34 - 00:57:36 - Menno Jas
  00:57:36 - 00:57:41 - Robert Vinkenborg
  00:57:41 - 00:57:44 - Menno Jas
  00:57:44 - 00:57:57 - Jan Nieuwenburg
  00:57:57 - 00:58:09 - Joyce Beuken
  00:58:09 - 00:58:14 - Dick Bennis
  00:58:14 - 00:58:15 - Jan Nieuwenburg
  00:58:19 - 01:02:04 - Dick Bennis
  01:02:04 - 01:02:10 - Jan Nieuwenburg
  01:02:10 - 01:02:12 - Marieke Rijk
  01:02:12 - 01:02:33 - Jan Nieuwenburg
  01:02:33 - 01:02:36 - Dick Bennis
  01:02:36 - 01:02:53 - Jan Nieuwenburg
  01:02:53 - 01:03:03 - Dick Bennis
  01:03:04 - 01:03:07 - Marieke Rijk
  01:03:07 - 01:03:13 - Jan Nieuwenburg
  01:03:13 - 01:03:14 - Marieke Rijk
  01:03:14 - 01:03:16 - Dick Bennis
  01:03:16 - 01:03:37 - Robert Vinkenborg
  01:03:37 - 01:03:38 - Jan Nieuwenburg
  01:03:38 - 01:03:39 - Jan Nieuwenburg
  01:03:41 - 01:03:59 - Dick Bennis
  01:03:59 - 01:04:00 - Jan Nieuwenburg
  01:04:02 - 01:04:03 - Jan Nieuwenburg
  01:04:03 - 01:04:15 - Jessica Visser
  01:04:15 - 01:04:16 - Jessica Visser
  01:04:35 - 01:05:19 - Chris de Meij
  01:05:19 - 01:05:27 - Jan Nieuwenburg
  01:05:27 - 01:05:28 - Chris de Meij
  01:05:28 - 01:06:12 - Jan Nieuwenburg
  01:06:16 - 01:06:18 - Robert Vinkenborg
  01:06:18 - 01:06:34 - Jan Nieuwenburg
  01:06:34 - 01:06:35 - Robert Vinkenborg
  01:06:35 - 01:07:23 - Jan Nieuwenburg
  01:07:23 - 01:07:32 - Chris de Meij
  01:07:32 - 01:07:47 - Jeroen van der Veer
  01:07:47 - 01:08:23 - Jan Nieuwenburg
  01:08:28 - 01:09:21 - Dick Bennis
  01:09:21 - 01:09:22 - Jan Nieuwenburg
  01:09:31 - 01:09:39 - Jan Nieuwenburg
  01:09:39 - 01:09:40 - Menno Jas
  01:09:40 - 01:10:24 - Jan Nieuwenburg
  01:10:26 - 01:10:28 - Jan Nieuwenburg
  01:10:28 - 01:10:46 - Dick Bennis
  01:10:49 - 01:10:51 - Jan Nieuwenburg
  01:10:51 - 01:11:00 - Joyce Beuken
  01:11:00 - 01:11:09 - Jan Nieuwenburg
  01:11:09 - 01:11:17 - Joyce Beuken
  01:11:17 - 01:11:18 - Joyce Beuken
  01:11:18 - 01:11:20 - Menno Jas
  01:11:20 - 01:11:21 - Menno Jas
  01:11:21 - 01:11:48 - Jan Nieuwenburg
  01:11:48 - 01:12:10 - Menno Jas
  01:12:10 - 01:12:11 - Menno Jas
  01:12:11 - 01:12:17 - Mitchel Sluis
  01:12:17 - 01:12:32 - Jan Nieuwenburg
  01:12:32 - 01:12:35 - Mitchel Sluis
  01:12:35 - 01:12:38 - Mitchel Sluis
  01:12:38 - 01:12:44 - Menno Jas
  01:12:44 - 01:13:03 - Jan Nieuwenburg
  01:13:03 - 01:13:16 - Menno Jas
  01:13:16 - 01:13:22 - Menno Jas
  01:13:22 - 01:13:24 - Robert Vinkenborg
  01:13:24 - 01:13:47 - Robert Vinkenborg
  01:13:47 - 01:13:49 - Robert Vinkenborg
  01:13:49 - 01:13:50 - Joyce Beuken
  01:13:50 - 01:13:58 - Jan Nieuwenburg
  01:13:58 - 01:14:21 - Joyce Beuken
  01:14:21 - 01:14:23 - Joyce Beuken
  01:14:23 - 01:14:46 - Robert Vinkenborg
  01:14:46 - 01:15:01 - Jan Nieuwenburg
  01:15:01 - 01:15:12 - Jan Nieuwenburg
 12. 9.2

  01:31:46 - 01:32:53 - Jan Nieuwenburg
  01:32:53 - 01:32:54 - Menno Jas
  01:32:54 - 01:32:55 - Jan Nieuwenburg
  01:32:55 - 01:32:58 - Menno Jas
  01:32:58 - 01:34:35 - Menno Jas
  01:34:35 - 01:34:48 - Menno Jas
  01:34:48 - 01:34:51 - Jan Nieuwenburg
  01:34:51 - 01:37:51 - Axel Boomgaars
  01:37:55 - 01:38:00 - Jan Nieuwenburg
  01:38:00 - 01:38:05 - Menno Jas
  01:38:05 - 01:38:06 - Menno Jas
  01:38:09 - 01:38:27 - Jan Nieuwenburg
  01:38:27 - 01:38:29 - Menno Jas
  01:38:29 - 01:38:30 - Jan Nieuwenburg
  01:38:56 - 01:39:46 - Axel Boomgaars
  01:39:46 - 01:39:58 - Jan Nieuwenburg
  01:39:58 - 01:40:02 - Roger Tonnaer
  01:40:03 - 01:40:04 - Roger Tonnaer
  01:40:04 - 01:40:05 - Jan Nieuwenburg
  01:40:10 - 01:40:13 - Kees Maas
  01:40:13 - 01:40:57 - Kees Maas
  01:40:57 - 01:41:04 - Jan Nieuwenburg
  01:41:04 - 01:41:05 - Kees Maas
  01:42:04 - 01:42:06 - Jan Nieuwenburg
  01:42:07 - 01:42:08 - Jan Nieuwenburg
  01:42:08 - 01:42:41 - Chris de Meij
  01:42:41 - 01:42:42 - Jan Nieuwenburg
  01:42:42 - 01:42:44 - Chris de Meij
  01:42:57 - 01:43:38 - Axel Boomgaars
  01:43:38 - 01:43:39 - Jan Nieuwenburg
  01:43:45 - 01:44:09 - Jeroen van der Veer
  01:44:09 - 01:44:10 - Jan Nieuwenburg
  01:44:11 - 01:44:33 - Jan Nieuwenburg
  01:44:45 - 01:44:47 - Jan Nieuwenburg
  01:44:47 - 01:45:34 - Axel Boomgaars
  01:45:34 - 01:45:37 - Jeroen van der Veer
  01:46:57 - 01:47:03 - Jan Nieuwenburg
  01:47:03 - 01:47:04 - Arnica Gortzak
  01:47:04 - 01:47:08 - Jan Nieuwenburg
  01:47:08 - 01:47:15 - Arnica Gortzak
  01:47:15 - 01:48:02 - Arnica Gortzak
  01:48:02 - 01:48:04 - Arnica Gortzak
  01:48:07 - 01:49:17 - Axel Boomgaars
  01:49:17 - 01:49:18 - Jan Nieuwenburg
  01:49:19 - 01:49:26 - Niek Heijne
  01:49:29 - 01:49:32 - Jan Nieuwenburg
  01:49:32 - 01:50:07 - Rob Droste
  01:50:07 - 01:50:09 - Jan Nieuwenburg
  01:50:09 - 01:50:10 - Jan Nieuwenburg
  01:50:15 - 01:50:49 - Axel Boomgaars
  01:50:49 - 01:50:52 - Jan Nieuwenburg
  01:50:57 - 01:51:06 - Jan Nieuwenburg
  01:51:06 - 01:52:08 - Roy Drommel
  01:52:08 - 01:52:10 - Jan Nieuwenburg
  01:52:13 - 01:52:48 - Axel Boomgaars
  01:52:48 - 01:52:52 - Jan Nieuwenburg
  01:53:06 - 01:53:09 - Menno Jas
  01:53:09 - 01:53:19 - Menno Jas
  01:53:19 - 01:53:26 - SCHORSING
  01:53:26 - 02:12:19 - Jan Nieuwenburg
  02:12:19 - 02:12:20 - Menno Jas
  02:12:20 - 02:12:30 - Jan Nieuwenburg
  02:12:30 - 02:13:34 - Menno Jas
  02:13:34 - 02:13:44 - Menno Jas
  02:13:44 - 02:13:48 - Axel Boomgaars
  02:13:50 - 02:14:12 - Axel Boomgaars
  02:14:12 - 02:14:39 - Jan Nieuwenburg
 13. 10

  02:14:23 - 02:14:39 - Jan Nieuwenburg
  02:14:39 - 02:15:09 - Roger Tonnaer
  02:15:09 - 02:15:34 - Kees Maas
 14. 10.1

  Voor de percelen Holenweg 6, 8 en 10 is een woningbouwplan ontwikkeld dat bestaat uit 133 appartementen, 153 parkeerplaatsen en openbare ruimte. Omdat het plan in strijd is met geldende bestemmingsplannen is een nieuw bestemmingsplan (met bijbehorende onderzoeken) en beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op 13 december 2022 heeft de gemeenteraad besloten het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan voor deze planontwikkeling in procedure te brengen. Tegen beide ontwerpbesluiten zijn in totaal twaalf zienswijzen ingediend. De meeste zienswijzen zijn gericht op de grootte van het plan (aantal woningen en bouwhoogten) en dat het plan niet aansluit op het plan Holenkwartier. De zienswijzen geven geen aanleiding om tot een ander plan te komen. Wel wordt voorgesteld het bestemmingsplan op een aantal onderdelen aan te passen, waarbij de toelichting wordt aangevuld en de regels worden aangescherpt. De beantwoording van de zienswijzen en de voorgestelde aanpassingen aan het bestemmingsplan zijn opgenomen in de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen De Vrijheid’. Het bestemmingsplan moet door de gemeenteraad gewijzigd worden vastgesteld om in werking te kunnen treden. Het beeldkwaliteitsplan moet worden vastgesteld en wordt daarna onderdeel van de Welstandsnota.

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)
  tegen
  Fractie Tonnaer (5)

  Bijlagen

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. de zienswijze te beantwoorden zoals opgenomen in de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen De Vrijheid’;
  2. het bestemmingsplan De Vrijheid gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het
  ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig de van dit besluit onderdeel uitmakende ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruikgemaakt is van een ondergrond ontleend aan de BGT en BRK 2021-02-11;
  3. de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen;
  5. het beeldkwaliteitsplan Hoorn De Vrijheid vast te stellen.

  02:15:11 - 02:15:34 - Kees Maas
  02:15:34 - 02:15:56 - Chris de Meij
 15. 10.2

  De regio Westfriesland heeft een regionaal woningverdeelsysteem en een regionale huisvestingsverordening. Iedere gemeente stelt deze regionale verordening in haar eigen gemeenteraad vast. Op grond van deze verordening beoordeelt een regionale urgentiecommissie aanvragen voor voorrang op een sociale huurwoning. Voor juli 2023 moeten de gemeenten een nieuwe regionale verordening vaststellen.
  De enige wijziging zit in de categorie relatieverbreking. Vanuit een werkgroep bestaande uit corporaties, gemeenten en de urgentiecommissie werd voorgesteld deze categorie te schrappen. Vanwege de politieke gevoeligheid is dit voorstel aan alle Westfriese raden voorgelegd om te kunnen beoordelen of dit voorstel kans van slagen heeft. Er is door de regionale raden verschillend gereageerd op het voorstel. Meerdere raden, zoals de raad van de gemeente Hoorn, hebben aangegeven dat voorkomen moet worden dat kinderen op straat komen te staan bij het verbreken van een relatie.
  In het Madivosa/VVRE van 6 april 2023 zijn de portefeuillehouders tot een regionaal gedragen voorstel gekomen. Het uitgangspunt blijft dat het verbreken van de duurzame relatie niet voldoende is om urgentie te krijgen. De huisvesting van kinderen staat, zoals de raad van de gemeente Hoorn heeft gevraagd, voorop bij het verkrijgen van urgentie. In het voorliggende voorstel komen mensen alleen in aanmerking voor urgentie bij het verbreken van de relatie als dit de enige optie is om te kunnen voldoen aan de afgesproken omgangsregeling voor de kinderen. Via de sociale wijkteams wordt bijgehouden of hierdoor meer hulpvragen ontstaan.
  In alle gemeenten van Westfriesland wordt dit voorstel voor 1 juli 2023 voorgelegd aan de gemeenteraden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  vast te stellen de Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland gemeente Hoorn 2023.

  02:15:55 - 02:15:56 - Chris de Meij
  02:15:56 - 02:15:59 - Menno Jas
  02:15:59 - 02:16:16 - Menno Jas
  02:16:16 - 02:16:26 - Guido Breuker
  02:16:26 - 02:16:51 - Andre van Beusekom
  02:16:51 - 02:17:44 - Niek Heijne
 16. 10.3

  Nadat door uw college de nota van uitgangspunten is vastgesteld, kon de volgende fase in het traject worden ingegaan. In deze fase zijn door de initiatiefnemer een ruimtelijke onderbouwing (rob), de benodigde onderzoeken en een Aanmeldnotitie aangeleverd en is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. Uit de rob blijkt dat het plan goed inpasbaar is op de locatie, voorziet in een behoefte en niet in strijd is met wet- en regelgeving en gemeentelijke kaders. Omdat het plan wel in strijd is met het bestemmingsplan waarin de gronden een maatschappelijke bestemming hebben, dient een planologische procedure (zogenaamde uitgebreide afwijkingsprocedure) gevoerd te worden. Het opstarten van deze procedure is een bevoegdheid van uw college. Uit de Aanmeldnotitie blijkt dat het plan geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Deze Aanmeldnotitie dient door het college te worden vastgesteld. Tevens dient in het kader van deze procedure door de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te worden afgegeven.
  In verband met kostenverhaal is een anterieure overeenkomst (AOK) opgesteld. Door de ondertekening van de AOK zijn de gemeentelijke kosten gedekt en zijn afspraken geborgd.
  Gelet op het aantal woningen is de Crisis- en herstelwet van toepassing op het plan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. In beginsel medewerking te verlenen aan het plan voor het bouwen van een woongebouw op de locatie Jan Willemszstraat 18 te Hoorn door het afgeven van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb).
  2. Indien er geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen de definitieve vvgb af te geven.
  3. Indien er wel zienswijzen worden ingediend, zij betrokken wil worden bij de afhandeling en weging van deze zienswijzen.
  4. Het voor de locatie ontwikkelde Beeldkwaliteitsplan vast te stellen en deze onderdeel te laten uitmaken van de welstandsnota.

  02:17:14 - 02:17:44 - Niek Heijne
 17. 10.4

  Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden (GGD HN) heeft op 14 april 2023 de begroting 2024 aangeboden. De raad kan tot uiterlijk 25 juni 2023 een zienswijze geven. Met een zienswijze kan de raad sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 2024 van de GGD HN. Het algemeen bestuur van de GGD HN behandelt de begroting 2024 en de ingediende zienswijzen op 12 juli 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. Aan de het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden met uitzondering van de voorgestelde vermindering van de dienstverlening om de kosten voor informatiebeveiliging en privacybescherming op te vangen.
  2. Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden te verzoeken een verhoging van de algemene deelnemersbijdrage 2024, voor de structurele kosten van informatiebeveiliging en privacybescherming, te heroverwegen bij de besluitvorming over de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden en de incidentele kosten voor overige bedrijfsvoering en andere kosten op te vangen binnen de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden.
  3. De meerjarenraming 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden voor kennisgeving aan te nemen.
  4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

  02:17:23 - 02:17:44 - Niek Heijne
 18. 10.5

  Jaarstukken 2022
  Het resultaat ambulancezorg bedraagt € 416.000 positief. Op de overige programma’s is een positief resultaat van € 382.000 gerealiseerd.
  Begroting 2024
  Op 10 januari 2023 heeft het college bij de kadernota 2024 VR NHN de gemeenteraad voorgesteld:
  - een negatieve zienswijze te geven op het voorstel versterking informatieveiligheid uit de Kadernota 2024 VR NHN en de VR NHN te verzoeken binnen de eigen begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor het versterken van de informatieveiligheid. De VR wordt geadviseerd samen met de GGD Hollands Noorden te onderzoeken of samenwerking op het
  gebied van versterking informatieveiligheid kan leiden tot een kostenbesparing voor zowel de VR als de GGD.
  Op 7 februari 2023 heeft de raad besloten:
  - een negatieve zienswijze te geven op het voorstel versterking informatieveiligheid uit de Kadernota 2024. Mits de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR) binnen de eigen begroting dekking weet te vinden voor de structurele lasten voor het versterken van de informatieveiligheid.
  In lijn met de door het college eerder voorgestelde negatieve zienswijze wordt de gemeenteraad voorgesteld een negatieve zienswijze op de begroting te geven. De reden is dat de VR NHN binnen de eigen begroting geen dekking heeft gevonden voor dit onderwerp en structureel € 265.000 extra vraagt met ingang van de begroting 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  Jaarstukken 2022
  1. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel om het positieve resultaat ambulancezorg van
  € 416.000 te reserveren in de algemene reserve ambulancezorg
  2. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel om het positieve resultaat op de overige programma’s, exclusief ambulancezorg, van € 382.000 als volgt te bestemmen:
  • De algemene reserve te verhogen met € 164.000, zodat deze op het afgesproken peil komt van 2,5% van onze lasten.
  • Het restant € 218.000 ook te bestemmen aan de algemene reserve ter dekking van het te verwachte omvangrijke éénmalige tekort in 2023 als gevolg van hogere inflatie en CAO stijging dan de loon- en prijsindexatie van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023.
  Begroting 2024
  3. Een negatieve zienswijze te geven op de begroting 2024 omdat geen dekking is gevonden binnen de eigen begroting voor het versterken van de informatieveiligheid.
  Stichting waarborgfonds Veiligheidsregio’s
  4. Geen wensen en bedenkingen te geven op het voorstel tot oprichting en deelname aan de stichting waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

  02:17:33 - 02:17:44 - Niek Heijne
  02:17:44 - 02:18:16 - Diana Dekker
  02:18:16 - 02:18:51 - Rob Droste
 19. 10.6

  WerkSaam biedt de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 aan. Het algemeen bestuur van WerkSaam stelt deze op 13 juli 2023 vast. Gemeenten kunnen voor deze datum hun zienswijze op deze stukken geven. Daarnaast kunnen zij kennisnemen van het Sociaal jaarverslag 2022 van WerkSaam.
  Niet alle doelen zijn volledig gerealiseerd in 2022. Dit is verklaarbaar en wordt uitgelegd in het jaarverslag. De conceptbegroting 2024 is in overeenstemming met de eerder vastgestelde kadernota. Er wordt voorgesteld om positieve zienswijzen af te geven op beide documenten. Ook wordt voorgesteld om kennis te nemen van het Sociaal jaarverslag 2022 van WerkSaam.
  WerkSaam sluit 2022 af met een positief resultaat van 487.000 euro. In de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen is afgesproken dat het voordelige rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Over een periode van drie jaar wordt beoordeeld of de stand van de algemene reserve voldoende is om de risico’s op te vangen. Als dit het geval is, wordt het ‘overschot’ op de algemene reserve teruggestort aan de gemeenten. Dit gebeurt dan bij de jaarrekening 2023.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)
  tegen
  VVD (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. Positieve zienswijzen af te geven op de jaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van WerkSaam Westfriesland.
  2. In te stemmen met het voorstel om het positieve exploitatieresultaat 2022 van 487.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve van WerkSaam Westfriesland.

  02:18:18 - 02:18:51 - Rob Droste
  02:18:51 - 02:19:42 - Diana Dekker
 20. 10.7

  Vanuit Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs (STABO) is het bouwheerschap opgepakt voor de permanente uitbreiding van de school De Tandem. Bij de voorbereiding van het project is gebleken dat door marktomstandigheden de overeengekomen uitbreiding van het schoolgebouw niet voor het toegekende krediet kan worden uitgevoerd. In dit voorstel wordt een aanvullend krediet gevraagd om de uitbreiding van het schoolbestuur wel te kunnen realiseren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. De geheimhouding volgens artikel 25 Gemeentewet die het college heeft opgelegd op de financiële bijlage en de begrotingswijziging op grond van artikel 10 lid 2 sub 2, sub f van WOO, waarbij de geheimhouding geldt tot juni 2024 (ingebruikname gebouw), te bekrachtigen.
  2. Een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding van de basisschool De Tandem en de aanpassing van de tijdelijke huisvesting zoals opgenomen in de geheime financiële bijlage en de éénmalige aanvullende lasten van € 120.000 in 2023 en aanvullende structurele kosten van € 13.226 vanaf 2025 ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO.
  3. In te stemmen met het afwijken van de VNG-normbedragen, zoals genoemd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hoorn 2019;
  4. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

  02:19:32 - 02:19:42 - Diana Dekker
  02:19:42 - 02:20:04 - Jan Nieuwenburg
 21. 10.8

  In februari dit jaar is het bestemmingsplan Pelmolenpad vastgesteld. Nu blijkt dat de bouwhoogte van een appartementengebouw in kavel E nabij de Kometenstraat niet goed is verwerkt in het bestemmingsplan. Met bewoners van de Kometenstraat is afgesproken om de bouwhoogte van het appartementengebouw te beperken tot 3 en 4 bouwlagen. Dit komt overeen met een bouwhoogte van 10 en 14 meter. In het bestemmingsplan wordt op deze plek echter 10 en 17 meter bouwhoogte mogelijk gemaakt. Binnen dit aantal meters zijn 3 en 5 bouwlagen te realiseren. Dit is een technische fout, in plaats van 10 en 17 meter had hier 10 en 14 meter moeten staan. Met dit herstelbesluit wordt in het bestemmingsplan de hoogte van de zuidzijde van het appartementengebouw teruggebracht naar maximaal 14 meter. Hiermee brengt de raad het bestemmingsplan in overeenstemming met de communicatie naar de buurt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  Het besluit van 7 februari 2023 tot vaststelling van het bestemmingsplan Pelmolenpad met planid NL.IMRO.0405.BPPelmolenpad-va01 als volgt te wijzigen:
  a) ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte’ op de locatie van de zuidelijke helft van het appartementencomplex in veld E tegenover de bestaande woningen aan de Kometenstraat, wordt de bouwhoogte op de verbeelding gewijzigd van 17 meter naar 14 meter;
  b) planid wordt gewijzigd naar NL.IMRO.0405.BPPelmolenpad-va02.

  02:19:43 - 02:20:04 - Jan Nieuwenburg
 22. 10.9

  Het ontwerpbestemmingsplan Bangert Oosterpolder fase 5a zuid heeft ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om 94 woningen met bijbehorende openbare ruimte te realiseren. Over het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. De zienswijze is beantwoord in de Nota vooroverleg, zienswijzen en wijzigingen. De zienswijze leidt niet tot aanpassingen in het bestemmingsplan. De reacties uit het wettelijk vooroverleg en enkele ondergeschikte aanpassingen zijn ook in genoemde nota opgenomen. Deze betreffen het tekstueel aanpassen van de paragraaf Water in de toelichting, het borgen van de bomennorm in de toelichting en regels, het actualiseren van de toelichting met stikstofberekeningen en een aanvullend ecologisch onderzoek en het wijzigen van een klein deel van de bestemming Verkeer in de bestemming Groen om speelvoorzieningen te kunnen plaatsen.
  De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Ook wordt de raad voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals opgenomen in de Nota vooroverleg, zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Bangert Oosterpolder fase 5a zuid die onderdeel uitmaakt van dit besluit;
  2. het bestemmingsplan Bangert Oosterpolder fase 5a zuid gewijzigd vast te stellen (waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond ontleend aan de BGT van 26 oktober 2021);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

  02:19:46 - 02:20:04 - Jan Nieuwenburg
 23. 10.10

  Deelgebied 5a zuid ligt in Bangert en Oosterpolder. Dit gaat om het gebied tussen De Strip, Westerblokker, Plantage en de boven het plangebied gelegen fase 5 Noord. De ontwikkeling in dit gebied gaat om het realiseren van grondgebonden woningen en de bijbehorende openbare ruimte. In het beeldkwaliteitsplan staan de contouren van de gewenste ruimtelijke uitstraling van het gebied. Het beeldkwaliteitsplan bevat welstandscriteria waaraan bebouwing en inrichting van het plangebied moeten voldoen.
  Het ontwerp beeldkwaliteitsplan heeft ter inzage gelegen. Over het ontwerp zijn geen reacties ingediend. Om het beeldkwaliteitsplan rechtskracht te geven wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Welstandsnota Gemeente Hoorn 2020 ongewijzigd vast te stellen. Het beeldkwaliteitsplan wordt op die manier een formeel toetsingskader voor de Commissie voor Monumenten en Welstand voor de inrichting van deelgebied fase 5a zuid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  Het beeldkwaliteitsplan Bangert en Oosterpolder deelgebied 5a zuid als onderdeel van de Welstandsnota Gemeente Hoorn 2020 ongewijzigd vast te stellen.

  02:19:53 - 02:20:04 - Jan Nieuwenburg
 24. 10.11

  In navolging van de wijziging van de Faillissementswet wil de gemeente de aflosperiode van de minnelijke schuldregeling (Msnp) gaan verkorten in lijn met de duur van de wettelijke trajecten (Wsnp). Dit betekent een verkorting van de aflosperiode van 36 maanden naar 18 maanden. De halvering van de aflosperiode geeft inwoners met problematische schulden sneller perspectief op een schuldenvrije toekomst. De Beleidsvisie Integrale Schuldhulpverlening moet daarom in tekst worden aangepast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  De Beleidsvisie Integrale Schuldhulpverlening per 1 juli 2023 op één onderdeel te wijzigen, namelijk: van na drie jaar is de inwoner schuldenvrij naar na anderhalf jaar is de inwoner schuldenvrij.

  02:19:57 - 02:20:04 - Jan Nieuwenburg
  02:20:04 - 02:20:08 - Guido Breuker
  02:20:08 - 02:20:15 - Andre van Beusekom
  02:20:15 - 02:20:35 - Rob Droste
  02:20:35 - 02:20:39 - Stephan Lallhit
  02:20:39 - 02:20:44 - Stephan Lallhit
  02:20:44 - 02:21:15 - Diana Dekker
  02:21:15 - 02:21:22 - Kholoud al Mobayed
  02:21:22 - 02:21:30 - Kholoud al Mobayed
  02:21:30 - 02:21:40 - Jan Nieuwenburg
 25. 10.12

  Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 aangeleverd zodat de gemeenteraad hier een zienswijze op kan geven.
  Met een zienswijze kan de raad sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de OD NHN.
  Het voorstel is om een positieve zienswijze af te geven op de resultaatbestemming 2022 en de jaarstukken 2022. Over het jaar 2022 is een positief resultaat behaald. Bij de resultaatbestemming stelt de OD NHN voor om een deel hiervan terug te betalen aan de deelnemers.
  Het voorstel is om een positieve zienswijze, met enkele aandachtspunten, af te geven op de begroting 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. Een positieve zienswijze af te geven op de resultaatbestemming 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, met de volgende kanttekeningen:
  - Er zijn zorgen zijn over de bestaande risico’s en het daarbij behorende weerstandsvermogen.
  - De raad ziet de noodzaak in voor het beschikbaar stellen van middelen voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. En zien graag een verantwoording in de jaarrekening 2023 terug;
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Noord- Holland Noord;
  3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging wordt verwerkt op het moment dat de jaarrekening 2022 is vastgesteld en de restitutie als gevolg van de resultaatverdeling definitief is.
  4. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Noord-
  Holland Noord, met inachtneming van de volgende aandachtspunten:
  - De financiële gevolgen van de Omgevingswet zijn als P.M. post opgenomen. Het is nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen zijn. Dit is dus een risico. Echter is deze niet als financieel risico in de begroting opgenomen. Het verzoek is om hiervoor aandacht te hebben bij de uitwerking van de P.M. post.
  - De geschatte kosten voor de uitvoering van de bodemtaken zijn als structurele kosten opgenomen in de begroting, terwijl de exacte gevolgen nog niet duidelijk zijn. De raming is zorgvuldig, maar als opdrachtgever zullen wij dit onderdeel van de begroting in 2024 evalueren.
  Mocht blijken dat de bijdrage substantieel te hoog is, wordt dit met de OD NHN besproken.

  02:21:33 - 02:21:40 - Jan Nieuwenburg
  02:21:40 - 02:21:41 - Diana Dekker
  02:21:41 - 02:22:25 - Diana Dekker
  02:22:25 - 02:22:50 - Jan Nieuwenburg
 26. 10.13

  De jaarstukken 2022 en concept begroting 2024 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) van 12 juli 2023 vastgesteld. De Westfriese gemeenteraden wordt gevraagd een zienswijze op de jaarstukken en concept begroting te geven.
  Het beleid en de uitvoering passen binnen de kaders van het Natuur- en Recreatieplan en het hieraan gekoppelde Uitvoeringsplan. Het draagt tevens bij aan de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact van Westfriesland.
  Het college adviseert de raad om een positieve zienswijze af te geven omdat er geen sprake is van andere doelstellingen of gewijzigd beleid ten opzichte van voorgaande jaren. De jaarstukken bevatten een goedkeurende verklaring.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2022 van het Recreatieschap Westfriesland;
  2. Een positieve zienswijze af te geven op de concept begroting 2024 van het Recreatieschap Westfriesland;
  3. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel om in te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2024 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag.

  02:22:26 - 02:22:50 - Jan Nieuwenburg
 27. 10.14

  De Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) heeft de conceptjaarstukken 2022 en conceptbegroting 2024 ingediend. Er zijn op voorhand geen zaken geconstateerd die een positieve zienswijze in de weg staan. Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze af te geven over de conceptjaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024. Een eventuele zienswijze van de raad wordt meegenomen bij de vaststelling van de ABWF-begroting door het Algemeen Bestuur.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  Een positieve zienswijze af te geven over de conceptjaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalbeheer Westfriesland.

  02:22:46 - 02:22:50 - Jan Nieuwenburg
  02:22:50 - 02:22:54 - Andre van Beusekom
  02:22:54 - 02:23:12 - Guido Breuker
  02:23:12 - 02:23:35 - Menno Jas
 28. 10.15

  Het Westfries Archief overlegt de jaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024. Het jaar 2022 wordt met een negatief resultaat afgesloten. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het negatieve rekeningresultaat 2022 € 42.147,80 te onttrekken aan hun bestemmingsreserve. Met de zienswijze stemt u in met de onttrekking aan de bestemmingsreserve van het Westfries Archief.
  De structurele kosten voor 2024 nemen toe met de regionaal afgesproken indexering. Dit heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met 7,1% tot gevolg. Het financiële effect voor de gemeente Hoorn wordt meegenomen in de Kadernota 2023.
  Na besluitvorming neemt de portefeuillehouder de uitkomst mee naar de vergadering van het Algemeen Bestuur waar de zienswijzen worden meegewogen en verwerkt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:


  1. Voor de jaarrekening 2022 een positieve zienswijze af te geven.
  2. Voor de begroting 2024 een positieve zienswijze af te geven.
  3. De meerjarenraming 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen.

  02:23:29 - 02:23:35 - Menno Jas
  02:23:35 - 02:23:56 - Diana Dekker
  02:23:56 - 02:24:44 - Jan Nieuwenburg
 29. 10.16

  Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden heeft op 2 mei 2023 de jaarstukken 2022 aangeboden. De raad kan tot uiterlijk 25 juni 2023 een zienswijze geven. Met een zienswijze kan de raad sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten van de GGD. Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden behandelt de jaarstukken 2022 en de ingediende zienswijzen op 12 juli 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden onder voorwaarde dat het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden een plan van aanpak opstelt met betrekking tot de inkoop- en aanbestedingsrechtmatigheid.
  2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

  02:23:57 - 02:24:44 - Jan Nieuwenburg
 30. 10.17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  1. het beslissen op verzoeken op informatie op grond van de Wet open overheid gericht aan de gemeenteraad te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;
  2. dat de gemeenteraad dan wel een medewerker van griffie van de gemeenteraad, de bij de raad berustende documenten verstrekt aan het college als een verzoek op grond van de Wet open overheid dat nodig maakt;
  3. dat het aanwijzen van contactpersonen zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid wordt gedelegeerd aan het college;
  4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking.

  02:24:05 - 02:24:44 - Jan Nieuwenburg
 31. 10.18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA Hoorn (2), Christen Unie (1), D66 (3), ÉénHoorn (3), Fractie Tonnaer (5), Hoorn Lokaal (3), Sociaal Hoorn (2), VVD (3), De Realistische Partij (1), GroenLinks (4), Liberaal Hoorn (2), PVDA (3)

  Besluit

  De Raad van de gemeente Hoorn besluit:
  • begrotingswijziging BWN 1.13, bestaande uit de AWN 4.19 vast te stellen.

  02:24:16 - 02:24:44 - Jan Nieuwenburg
 32. 11
  C-agenda (Wilde moties)
 33. 11.1

  Moties

  Onderwerp
  Wilde Motie 1: Behoud hertenkampen
  02:24:23 - 02:24:44 - Jan Nieuwenburg
  02:24:44 - 02:26:12 - Diana Dekker
  02:26:12 - 02:26:16 - Debbie Katers
  02:26:16 - 02:26:37 - Jan Nieuwenburg
  02:26:37 - 02:26:40 - Debbie Katers
  02:26:40 - 02:26:48 - Joyce Beuken
  02:26:48 - 02:27:11 - Jan Nieuwenburg
  02:27:11 - 02:27:12 - Joyce Beuken
  02:27:12 - 02:27:14 - Marieke Rijk
  02:27:14 - 02:27:36 - Jan Nieuwenburg
  02:27:36 - 02:27:38 - Marieke Rijk
  02:27:38 - 02:27:39 - Jan Nieuwenburg
  02:27:39 - 02:27:40 - Lisa klinkenberg
  02:27:40 - 02:27:49 - Jan Nieuwenburg
  02:27:49 - 02:28:40 - Lisa klinkenberg
  02:28:40 - 02:28:42 - Lisa klinkenberg
  02:28:42 - 02:28:44 - Jeroen van der Veer
  02:28:44 - 02:29:01 - Jan Nieuwenburg
  02:29:01 - 02:29:23 - Jeroen van der Veer
  02:29:23 - 02:29:27 - Jeroen van der Veer
  02:29:27 - 02:29:29 - Jan Nieuwenburg
  02:29:29 - 02:30:21 - Menno Jas
  02:30:21 - 02:30:25 - Menno Jas
  02:30:25 - 02:30:32 - Jan Nieuwenburg
  02:30:32 - 02:30:50 - Kees Maas
  02:30:50 - 02:30:52 - Kees Maas
  02:30:52 - 02:31:08 - Andre van Beusekom
  02:31:08 - 02:31:23 - Jan Nieuwenburg
  02:31:25 - 02:36:05 - René Assendelft
  02:36:05 - 02:36:08 - Jan Nieuwenburg
  02:36:17 - 02:36:18 - Diana Dekker
  02:36:18 - 02:36:22 - Jan Nieuwenburg
  02:36:22 - 02:36:54 - Diana Dekker
  02:36:56 - 02:37:07 - Jan Nieuwenburg
  02:37:07 - 02:38:03 - René Assendelft
  02:38:18 - 02:38:36 - Mitchel Sluis
  02:38:36 - 02:38:57 - Diana Dekker
  02:38:57 - 02:39:08 - Jan Nieuwenburg
  02:39:08 - 02:42:18 - SCHORSING
  02:42:18 - 02:42:37 - Jan Nieuwenburg
  02:42:37 - 02:42:47 - Diana Dekker
  02:42:47 - 02:42:50 - Jan Nieuwenburg
  02:42:50 - 02:43:09 - Diana Dekker
  02:43:09 - 02:43:10 - Arnold Wegner
  02:43:10 - 02:43:24 - Jan Nieuwenburg
  02:43:24 - 02:45:12 - Arnold Wegner
 34. 11.2

  Moties

  Onderwerp
  Wilde motie 2 Duurzame toekomst van ons erfgoed
  02:43:59 - 02:45:12 - Arnold Wegner
  02:45:12 - 02:45:16 - Arnold Wegner
  02:45:16 - 02:45:19 - Rob Droste
  02:45:19 - 02:45:23 - Jan Nieuwenburg
  02:45:23 - 02:45:37 - Rob Droste
  02:45:37 - 02:45:39 - Roger Tonnaer
  02:45:39 - 02:45:42 - Jan Nieuwenburg
  02:45:42 - 02:46:15 - Roger Tonnaer
  02:46:15 - 02:46:19 - Roger Tonnaer
  02:46:19 - 02:46:35 - Debbie Katers
  02:46:35 - 02:46:36 - Jan Nieuwenburg
  02:46:36 - 02:46:50 - Wouter de Vries
  02:46:50 - 02:46:51 - Jan Nieuwenburg
  02:46:51 - 02:46:52 - Wouter de Vries
  02:46:52 - 02:47:00 - Arnold Wegner
  02:47:00 - 02:47:08 - Jan Nieuwenburg
  02:47:08 - 02:47:14 - Arnold Wegner
  02:47:14 - 02:47:21 - Jan Nieuwenburg
  02:47:21 - 02:47:27 - Piet Schaap
  02:47:27 - 02:47:44 - Piet Schaap
  02:48:12 - 02:50:11 - Arthur Helling
  02:50:11 - 02:50:12 - Jan Nieuwenburg
  02:50:14 - 02:50:16 - Roger Tonnaer
  02:50:16 - 02:50:41 - Jan Nieuwenburg
  02:50:42 - 02:51:31 - Jan Nieuwenburg
  02:51:40 - 02:52:04 - Arthur Helling
  02:52:04 - 02:52:06 - Jan Nieuwenburg
  02:52:06 - 02:52:28 - Kees Maas
  02:52:28 - 02:52:29 - Jan Nieuwenburg
  02:52:29 - 02:52:32 - Kees Maas
  02:52:32 - 02:52:54 - Jan Nieuwenburg
  02:52:54 - 02:52:55 - Jan Nieuwenburg
  02:52:57 - 02:52:58 - Jan Nieuwenburg
  02:52:58 - 02:53:39 - Arthur Helling
  02:53:46 - 02:54:03 - Arnold Wegner
  02:54:03 - 02:54:05 - Menno Jas
  02:54:05 - 02:54:34 - Jan Nieuwenburg
  02:54:34 - 02:54:36 - Menno Jas
  02:54:36 - 02:54:46 - Wouter de Vries
  02:54:46 - 02:54:48 - Jan Nieuwenburg
  02:54:48 - 02:54:57 - Joyce Beuken
  02:54:57 - 02:55:04 - Jan Nieuwenburg
  02:55:04 - 02:55:05 - Joyce Beuken
  02:55:05 - 02:55:07 - Rob Brandhoff
  02:55:07 - 02:55:31 - Jan Nieuwenburg
  02:55:31 - 02:55:32 - Rob Brandhoff
  02:55:32 - 02:55:33 - Rob Droste
  02:55:33 - 02:55:43 - Jan Nieuwenburg
  02:55:43 - 02:55:47 - Rob Droste
  02:55:47 - 02:55:48 - Andre van Beusekom
  02:55:48 - 02:56:03 - Jan Nieuwenburg
  02:56:03 - 02:56:04 - Andre van Beusekom
  02:56:04 - 02:56:05 - Piet Schaap
  02:56:05 - 02:56:14 - Jan Nieuwenburg
  02:56:14 - 02:57:27 - Jan Nieuwenburg
 35. 12
  Sluiting