Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 11 oktober 2022

19:00 - 22:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Arnica Gortzak
Toelichting

NB:

 • Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag  6 oktober voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl)
 • Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).

Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.

 • wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.
 • wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk drie uur voor de vergadering contact op met de griffie.
  U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:15:55 - 00:18:14 - Arnica Gortzak
  00:18:14 - 00:20:40 - INSPREKER
  00:20:40 - 00:21:02 - Arnica Gortzak
  00:21:02 - 00:24:45 - INSPREKER
  00:24:45 - 00:24:55 - Arnica Gortzak
  00:24:55 - 00:25:26 - Niek Heijne
  00:25:26 - 00:27:07 - Arnica Gortzak
 2. 2
  Publieksrondvraag - 19:00
 3. 3

  Toelichting:
  Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

  00:25:54 - 00:27:07 - Arnica Gortzak
  00:27:07 - 00:27:46 - Roy Drommel
  00:27:46 - 00:27:59 - Chris de Meij
  00:27:59 - 00:28:20 - Niek Heijne
  00:28:20 - 00:28:34 - Lisa Klinkenberg
  00:28:34 - 00:29:34 - Arnica Gortzak
 4. 4

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Schriftelijke beantwoording rondvraag algemeen geweldsincident station Hoorn
  00:29:19 - 00:29:34 - Arnica Gortzak
  00:29:34 - 00:34:10 - John Halsema
  00:34:10 - 00:34:34 - Arthur Helling
  00:34:34 - 00:39:10 - Arnica Gortzak
 5. 5
  A-agenda - 19:15
 6. 5.1

  Voor de herontwikkeling van de Oude Hockeyvelden op de Nieuwe Steen heeft het college op 26 juli 2022 een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Op dat moment werd nog onderzocht of er binnen het plangebied (financiële) ruimte is voor een half verdiepte parkeergarage.
  Uit de planberekening is gebleken dat het mogelijk is om een half verdiepte parkeergarage aan te leggen als de middeldure woningen (grotendeels) in het koopsegment in plaats van in het huursegment worden gerealiseerd.
  Het college wil het voorstel - om een halfverdiepte parkeergarage in de plannen op te nemen - ter bespreking voorleggen aan de raadscommissie. Daarna neemt het college een besluit over deze aanvulling op de Nota van Uitgangspunten Oude Hockeyvelden.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  Vraag van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn:
  Wilt u het college nog iets meegeven alvorens een besluit te nemen over het in de Nota van Uitgangspunten Oude Hockeyvelden opnemen van een halfverdiepte parkeergarage en 60 (overwegend) middeldure koopwoningen in plaats van middeldure huurwoningen?

  01:27:14 - 01:28:43 - Arnica Gortzak
  01:28:43 - 01:31:55 - INSPREKER
  01:31:55 - 01:32:07 - Chris de Meij
  01:32:07 - 01:32:32 - INSPREKER
  01:32:32 - 01:33:01 - Chris de Meij
  01:33:01 - 01:33:21 - INSPREKER
  01:33:21 - 01:33:52 - Roger Tonnaer
  01:33:52 - 01:34:10 - INSPREKER
  01:34:10 - 01:34:23 - Niek Heijne
  01:34:23 - 01:34:33 - Roger Tonnaer
  01:34:33 - 01:37:34 - INSPREKER
  01:37:34 - 01:37:42 - Robert Vinkenborg
  01:37:42 - 01:39:05 - INSPREKER
  01:39:05 - 01:39:53 - Robert Vinkenborg
  01:39:53 - 01:40:07 - INSPREKER
  01:40:07 - 01:40:39 - Niek Heijne
  01:40:39 - 01:40:55 - INSPREKER
  01:40:55 - 01:41:48 - Rob Brandhoff
  01:41:48 - 01:42:25 - Roy Drommel
  01:42:25 - 01:42:41 - INSPREKER
  01:42:41 - 01:43:11 - Roy Drommel
  01:43:11 - 01:43:38 - Roger Tonnaer
  01:43:38 - 01:46:34 - INSPREKER
  01:46:34 - 01:49:12 - Robert Vinkenborg
  01:49:12 - 01:51:11 - Roger Tonnaer
  01:51:11 - 01:53:30 - Roy Drommel
  01:53:30 - 01:55:37 - Bianca Bos
  01:55:37 - 01:57:18 - Niek Heijne
  01:57:18 - 02:00:24 - Chris de Meij
  02:00:24 - 02:02:24 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:02:24 - 02:04:13 - Rob Brandhoff
  02:04:13 - 02:06:15 - Lisa Klinkenberg
  02:06:15 - 02:09:07 - Jeroen van der Veer
  02:09:07 - 02:09:22 - Arnica Gortzak
  02:09:22 - 02:11:14 - Robert Vinkenborg
  02:11:14 - 02:11:48 - Jeroen van der Veer
  02:11:48 - 02:12:16 - Robert Vinkenborg
  02:12:16 - 02:14:00 - Niek Heijne
  02:14:00 - 02:14:48 - Jeroen van der Veer
  02:14:48 - 02:15:12 - Niek Heijne
  02:15:12 - 02:16:34 - Jeroen van der Veer
  02:16:34 - 02:18:54 - Roger Tonnaer
  02:18:54 - 02:20:35 - Bianca Bos
  02:20:35 - 02:21:48 - Roy Drommel
  02:21:48 - 02:22:21 - Chris de Meij
  02:22:21 - 02:24:15 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:24:15 - 02:25:09 - Rob Brandhoff
  02:25:09 - 02:26:03 - Roger Tonnaer
  02:26:03 - 02:33:40 - Marjon van der Ven
  02:33:40 - 02:34:41 - Jeroen van der Veer
  02:34:41 - 02:37:57 - Marjon van der Ven
  02:37:57 - 02:39:40 - Roger Tonnaer
  02:39:40 - 02:49:05 - SCHORSING
 7. 5.2

  Het college sloot op 16 mei 2022 met grondeigenaar en ontwikkelaar Pro6Vastgoed een intentieovereenkomst voor de bouw van een appartementencomplex aan de Jan Willemszstraat 18. De raad werd hier met de raadsbrief van 25 april 2022 over geïnformeerd. Indachtig de eerste fase van de intentieovereenkomst werd de omgeving uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. Veel omwonenden gaven hier gehoor aan en reageerden op de eerste schetsen van het plan. De belangrijkste onderwerpen voor omwonenden zijn: parkeren, hoogte, bezonning, veiligheid, groen, ontmoeting en spelen, eenrichtingsverkeer en afval. In deze fase van de intentieovereenkomst is, zoals gebruikelijk, ook een nota van uitgangspunten opgesteld. Hierin zijn de beleidsuitgangspunten van de gemeente terug te vinden waar het plan bij de verdere uitwerking aan moet voldoen. Ook zijn hierin opgenomen de belangrijkste onderwerpen voor omwonenden in relatie tot de bouwontwikkeling en de wijze waarop de inbreng van omwonenden is verwerkt in het plan.
  De raad wordt nu gevraagd haar mening te geven over deze nota van uitgangspunten. Daarnaast worden omwonenden geïnformeerd over wat met hun inbreng gedaan is. De reacties van raad en omwonenden worden verwerkt in de definitieve versie van de nota van uitgangspunten. Deze wordt door het college vastgesteld en vormt de basis voor het vervolg.
  Vervolgens worden, in fase twee van de intentieovereenkomst, de nodige onderzoeken uitgevoerd.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn:
  • Vraag 1: Wat wil de raad aan het college meegeven bij de definitieve vaststelling van de nota van uitgangspunten?
  • Vraag 2: Hoe kijkt de raad aan tegen het tot op heden doorlopen participatietraject en de wijze waarop met de inbreng van omwonenden wordt omgegaan?
  • Vraag 3: Wat is voor de raad met het oog op de huidige uitwerking van het plan van de initiatiefnemer nog nodig om straks bij de ruimtelijke procedure een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven?

  02:48:59 - 02:49:05 - SCHORSING
  02:49:05 - 02:50:33 - Arnica Gortzak
  02:50:33 - 02:52:24 - Gezani Chauke
  02:52:24 - 02:55:10 - Robert Vinkenborg
  02:55:10 - 02:55:58 - Rob Brandhoff
  02:55:58 - 02:57:05 - John Halsema
  02:57:05 - 02:59:01 - Simon Broersma
  02:59:01 - 03:00:46 - Marion van der Bijl
  03:00:46 - 03:03:12 - Chris de Meij
  03:03:12 - 03:05:30 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  03:05:30 - 03:07:31 - Lisa Klinkenberg
  03:07:31 - 03:07:55 - Niek Heijne
  03:07:55 - 03:08:46 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  03:08:46 - 03:09:13 - Rob Brandhoff
  03:09:13 - 03:12:11 - Robert Vinkenborg
  03:12:11 - 03:12:40 - Jeroen van der Veer
  03:12:40 - 03:13:16 - Rob Brandhoff
  03:13:16 - 03:14:08 - Simon Broersma
  03:14:08 - 03:20:55 - René Assendelft
  03:20:55 - 03:21:58 - Gezani Chauke
  03:21:58 - 03:22:55 - René Assendelft
  03:22:55 - 03:23:54 - Niek Heijne
  03:23:54 - 03:25:01 - Chris de Meij
  03:25:01 - 03:25:22 - Lisa Klinkenberg
  03:25:22 - 03:26:15 - René Assendelft
  03:26:15 - 03:26:31 - Arnica Gortzak
 8. 5.3

  Verlaging van de snelheid op de Westerdijk tussen de Galgenbocht en schouwburg Het Park draagt bij aan de veiligheid en omgevingskwaliteit langs dit deel van de dijk. In het bestemmingsplan stadsstrand is de ambitie uitgesproken om de maximumsnelheid op dit deel van de Westerdijk te verlagen naar 50 km/uur.
  Meerdere omwonenden hebben gevraagd om een verdere verlaging naar 30 km/uur. Het college heeft de mogelijkheden onderzocht om de maximumsnelheid te verlagen naar 50 km/uur en naar 30 km/uur.
  Uit het onderzoek blijkt dat verlaging naar 30 km/uur verkeerstechnisch niet uitvoerbaar is. De weg kan niet zo worden ingericht dat het voldoet aan de wettelijke regels en richtlijnen. De politie geeft een sterk negatief advies voor 30 km/uur op dit deel van de dijk.
  Voor een verlaging naar 50 km/uur zijn wel mogelijkheden. De juridische voorwaarde voor de verlaging naar 50km/u is dat dit deel van de dijk binnen de bebouwde komt te vallen. Het college stelt voor om de maximale snelheid tussen Galgenbocht en Schouwburg Het Park te verlagen naar 50km/u en hierop de weginrichting aan te passen.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:

  1. de maximumsnelheid tussen de Galgenbocht en de Schouwburg Het Park te verlagen van 60 km/uur naar 50 km/uur, door de bebouwde komgrens te verplaatsen richting de Galgenbocht en de weginrichting hierop aan te passen.
  2. deze nieuwe weginrichting te realiseren middels levensduurverlengend onderhoud
  3. een uitvoeringskrediet in principe beschikbaar te stellen in 2024 horende bij herinrichting conform voorkeursvariant:
   • €850.000 en de kapitaallasten van € 63.467 ( 15 jaar / 0,8%) ;
  4. het uitvoeringskrediet pas daadwerkelijk beschikbaar te stellen als, na integrale afweging bij de behandeling van de begroting 2023, dit krediet in de begroting opgenomen wordt.
  03:26:17 - 03:26:31 - Arnica Gortzak
  03:26:31 - 03:28:01 - SCHORSING
  03:28:01 - 03:29:52 - Arnica Gortzak
  03:29:52 - 03:34:46 - Marieke Rijk
  03:34:46 - 03:35:25 - Rob Brandhoff
  03:35:25 - 03:36:52 - Lisa Klinkenberg
  03:36:52 - 03:37:07 - Marion van der Bijl
  03:37:07 - 03:39:19 - Arnica Gortzak
  03:39:19 - 03:45:32 - René Assendelft
 9. 5.4

  Het college heeft op 26 juli jl. een raadsbrief gestuurd over het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor de Koopvaarder 1. De ontwikkelaar is voornemens om dit kantoorpand te transformeren naar 25 á 26 goedkope en middeldure woningen. Op verzoek is deze brief nu geagendeerd voor bespreking in de commissie.


  De volgende spreektijden worden gehanteerd voor fracties die dit onderwerp wensen te bespreken:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Dubbel check zonnestudies Koopvaarder 1
  Schriftelijke beantwoording bezwaar Politie op Koopvaarder 1
  00:25:56 - 00:27:07 - Arnica Gortzak
  00:27:07 - 00:27:46 - Roy Drommel
  00:27:46 - 00:27:59 - Chris de Meij
  00:27:59 - 00:28:20 - Niek Heijne
  00:28:20 - 00:28:34 - Lisa Klinkenberg
  00:28:34 - 00:29:34 - Arnica Gortzak
  00:29:34 - 00:34:10 - John Halsema
  00:34:10 - 00:34:34 - Arthur Helling
  00:34:34 - 00:39:10 - Arnica Gortzak
  00:39:10 - 00:39:39 - INSPREKER
  00:39:39 - 00:39:57 - Marieke Rijk
  00:39:57 - 00:40:22 - INSPREKER
  00:40:22 - 00:40:36 - Arnica Gortzak
  00:40:36 - 00:42:02 - Marieke Rijk
  00:42:02 - 00:42:14 - Arnica Gortzak
  00:42:14 - 00:43:46 - Guido Breuker
  00:43:46 - 00:44:50 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:44:50 - 00:44:59 - Arnica Gortzak
  00:44:59 - 00:46:00 - Bart Faber
  00:46:00 - 00:46:09 - Arnica Gortzak
  00:46:09 - 00:47:31 - Lisa Klinkenberg
  00:47:31 - 00:48:49 - Jeroen van der Veer
  00:48:49 - 00:49:00 - Arnica Gortzak
  00:49:00 - 00:50:01 - Chris de Meij
  00:50:01 - 00:51:26 - Roy Drommel
  00:51:26 - 00:52:44 - Rob Brandhoff
  00:52:44 - 00:53:40 - Piet Schaap
  00:53:40 - 00:54:42 - Niek Heijne
  00:54:42 - 00:54:52 - Arnica Gortzak
  00:54:52 - 00:55:41 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:55:41 - 00:55:46 - Roy Drommel
  00:55:46 - 00:56:59 - Chris de Meij
  00:56:59 - 00:57:25 - Rob Brandhoff
  00:57:25 - 00:57:54 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:57:54 - 00:58:06 - Rob Brandhoff
  00:58:06 - 00:58:14 - Arnica Gortzak
  00:58:14 - 01:08:01 - Arthur Helling
  01:08:01 - 01:08:24 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:08:24 - 01:08:55 - Arthur Helling
  01:08:55 - 01:09:29 - Guido Breuker
  01:09:29 - 01:09:45 - Arthur Helling
  01:09:45 - 01:09:50 - Marieke Rijk
  01:09:50 - 01:10:14 - Marieke Rijk
  01:10:14 - 01:11:09 - Arthur Helling
  01:11:09 - 01:11:22 - Marieke Rijk
  01:11:22 - 01:11:54 - Arthur Helling
  01:11:54 - 01:12:14 - Lisa Klinkenberg
  01:12:14 - 01:12:29 - Arthur Helling
  01:12:29 - 01:13:33 - Jeroen van der Veer
  01:13:33 - 01:14:06 - Arthur Helling
  01:14:06 - 01:15:04 - Jeroen van der Veer
  01:15:04 - 01:15:44 - Arthur Helling
  01:15:44 - 01:16:09 - Guido Breuker
  01:16:09 - 01:16:58 - Niek Heijne
  01:16:58 - 01:17:27 - Marieke Rijk
  01:17:27 - 01:18:20 - Chris de Meij
  01:18:20 - 01:20:12 - Jeroen van der Veer
  01:20:12 - 01:21:05 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:21:05 - 01:21:37 - Arnica Gortzak
  01:21:37 - 01:26:14 - SCHORSING
  01:26:14 - 01:28:43 - Arnica Gortzak
 10. 6

  Toelichting:
  voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van25 oktober 2022.
  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 11. 6.1

  Op 21 september 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Rozenbuurt vastgesteld. Tegen dit besluit zijn beroepschriften bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend.
  Op 24 augustus 2022 heeft de Afdeling een tussenuitspraak gedaan in deze zaak. De Afdeling heeft de gemeente in het merendeel van de beroepsgronden in het gelijk gesteld, op twee punten na.
  De Afdeling constateert twee gebreken in het besluit en geeft de opdracht om deze te herstellen en daarover een nieuw besluit te nemen (bestuurlijke lus). Het gaat om het vastleggen van het aantal bouwlagen (maximaal acht) en het borgen van het aantal bomen. In overeenstemming met de tussenuitspraak stelt het college de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Rozenbuurt opnieuw vast te stellen, waarin de gevraagde aanpassingen zijn verwerkt.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. het bestemmingsplan Rozenbuurt opnieuw vast te stellen met inachtneming van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 24 augustus 2022. Dit besluit houdt in:

  • het vastleggen van het aantal bouwlagen (maximaal acht)
  • het borgen van het aantal bomen

  Beide betekenen een aanpassing van de toelichting en van de regels (artikel 6 en 7) van het bestemmingsplan.
  2. De Raad van State en appellanten in kennis te stellen van het herstelbesluit.
  3. Een kennisgeving van het herstelbesluit te publiceren in het gemeenteblad en op de gemeentelijke website.

 12. 6.2

  De afgelopen tien jaar is een ingewikkeld geheel ontstaan van wet- en regelgeving binnen het fysieke domein, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Daarom treedt per 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking: één wet waarin alle wetten op het gebied van de leefomgeving staan. Hierdoor verbetert en versnelt de dienstverlening naar inwoners en wordt deze ook gedigitaliseerd. De organisatie moet aanpassingen realiseren, zodat de organisatie vanaf 2023 voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Het doel is ook om beleid en organisatie binnen het fysieke domein verder te verbeteren. Zo vragen de aanpassingen in processen en werkwijze bij vergunningenprocessen, omgevingsplannen, intake- en omgevingstafel, maar zeker ook de samenwerking met partners zoals de Omgevingsdienst Noord Holland Noord en de Veiligheidsregio nog de benodigde inspanning. De voorbereidingen vinden plaats binnen het Programma Omgevingswet waarvoor in de begroting van 2020 een meerjaren programmabudget is vastgesteld. Met dit raadsvoorstel wordt gevraagd de ruimtevrager 2022 beschikbaar te stellen voor het Programma Omgevingswet.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Het budget voor de implementatie van de Omgevingswet van € 283.000 voor 2022 beschikbaar te stellen en te dekken uit het begrotingsresultaat (ruimtevrager begroting 2022);
  2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

 13. 6.3

  De eigenaar van het agrarisch bedrijf aan de Dorpstraat 155 in Zwaag heeft gevraagd om een burgerwoning (hierna: woning) te realiseren tussen de agrarische bedrijfswoning op nummer 155 en de woning op nummer 155A. Onderdeel van dit verzoek is ook de sloop van een agrarisch bedrijfsgebouw op nummer 155. Op 5 juli 2022 heeft de gemeenteraad besloten het ontwerpbestemmingsplan voor deze planontwikkeling in procedure te brengen. Tegen dit ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan moet door de gemeenteraad worden vastgesteld om in werking te kunnen treden.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. het bestemmingsplan Dorpsstraat 155 (NLIMR0.0405.BPDorpsstraat155-on01) vast te stellen.
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

 14. 6.4

  Op 6 juli 2022 heeft het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden (HN) ingestemd met de voorgestelde gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD HN. Het algemeen bestuur heeft besloten de gewijzigde tekst ter besluitvorming aan te bieden aan de deelnemende gemeenten. De wijziging betreft allereerst de fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard tot gemeente Dijk en Waard. De tweede wijziging betreft het toevoegen van de taak crisisfunctie jeugd. Wanneer de raad besluit om toestemming te verlenen is het college bevoegd de wijziging vast te stellen. Als gevolg van de per 1 juli 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de raad ook de bevoegdheid een zienswijze af te geven over de voorgestelde wijziging. Het voorstel aan de raad is om een positieve zienswijze af te geven en toestemming te verlenen aan het college om de wijziging vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Een positieve zienswijze af te geven op de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, waarbij:
  - de crisisfunctie jeugd wordt toegevoegd als taak;
  - gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard wordt gewijzigd naar gemeente Dijk en Waard.
  2. Het college toestemming te verlenen om de vijfde wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden vast te stellen volgens bijgaand ontwerp.

 15. 6.5

  De gemeente Hoorn is bezig met de ontwikkeling van de woonwijk Bangert en Oosterpolder rondom het gebied Westerblokker. Om de ontwikkelingen door te kunnen te laten gaan, is het belangrijk dat de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit neemt. Dit besluit zorgt ervoor dat er geen andere activiteiten of ontwikkelingen kunnen plaatsvinden in dit gebied. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenteraad hiervoor dit besluit neemt.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. een voorbereidingsbesluit te nemen ter voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan of deelomgevingsplan voor het gebied Westerblokker, ter hoogte van Bangert en Oosterpolder, nader aangeduid op de bij dit besluit behorende situatietekening (NL.IMRO.0405.VBBangertO-va01;
  2. dat op grond van artikel 3.3 lid 1 onder a. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunningaanvragen voor de activiteit bouwen moeten worden aangehouden;
  3. dat het verboden is het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van gebruik dan aanwezig is op de dag van inwerkingtreding van dit besluit;
  4. dat het college van burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kan afwijken van het hiervoor genoemde verbod indien en voor zover:
  - geen onevenredig nadelige effecten voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen ontstaan;
  - geen verslechtering van het woon- en leefklimaat ontstaat, en
  - redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het beoogde gebruik positief bestemd wordt in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
  5. het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op 28 oktober 2022.

 16. 6.6

  Er wordt een ruimtelijke procedure gevolgd om op de locatie Bangert en Oosterpolder fase 5a zuid 94 woningen te ontwikkelen. Voor deze planontwikkeling is een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Deze aanmeldnotitie beschrijft de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van eventuele effecten van het project op het milieu. Uit deze notitie komt naar voren dat de milieubelangen die bij deze planontwikkeling horen voldoende zijn belicht en gewaarborgd. De ontwikkeling van fase 5a zuid naar woningbouw heeft geen nadelige milieueffecten. Er is geen milieueffectrapportage nodig en er hoeft geen m.e.r. procedure te worden doorlopen.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:
  geen m.e.r.-procedure te doorlopen voor de ontwikkeling Bangert en Oosterpolder fase 5a zuid omdat uit de ‘Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r beoordeling Bangert en Oosterpolder fase 5a zuid’ blijkt dat er geen nadelige milieueffecten zijn.

 17. 6.7

  Er ligt een plan om 94 woningen te realiseren binnen deelgebied fase 5a zuid in Bangert en Oosterpolder. Hier is een wijziging van het moederbestemmingsplan voor nodig. Omdat niet volledig wordt voldaan aan de uitwerkingseisen uit het moederbestemmingsplan is ervoor gekozen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen en die voor te leggen aan de gemeenteraad. Een klein deel van het plangebied ligt namelijk niet binnen het moederbestemmingsplan en de rug-aan-rugwoningen voldoen niet aan de uitwerkingseisen. Het bestemmingsplan is stedenbouwkundig aanvaardbaar en past binnen de beleidskaders van het Rijk, provincie en de gemeente. Uit onderzoeken blijkt dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. De omgeving is (en blijft) betrokken bij de voorgenomen ontwikkeling. Met initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten. Het stedenbouwkundig plan is door het college vastgesteld vóór de raadsbehandeling.
  Het opgestelde beeldkwaliteitsplan gaat in op bebouwing en uitstraling van de ontwikkeling van dit deelgebied. Het college stelt voor het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen samen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. akkoord te gaan met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bangert en Oosterpolder fase 5a zuid en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Bangert en Oosterpolder deelgebied 5a zuid en kennis te nemen van het Stedenbouwkundig plan Bangert en Oosterpolder 5a zuid
  2. een aanpassing te doen op de bestaande procedure zoals vermeld in de inspraakverordening gemeente Hoorn 2005 en daarmee het voorontwerpbestemmingsplan te vervangen door het ontwerpbestemmingsplan;
  3. het ontwerpbestemmingsplan Bangert en Oosterpolder fase 5a zuid en het ontwerp beeldkwaliteitsplan Bangert en Oosterpolder deelgebied 5a zuid in procedure te brengen.

 18. 7

  03:45:28 - 03:45:32 - René Assendelft