Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 13 februari 2024

20:00 - 21:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Marion van der Bijl
Toelichting

NB:


Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 8 februari 2024 voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:11:12 - 00:12:54 - Marion van der Bijl
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:00
 3. 3

  00:12:20 - 00:12:54 - Marion van der Bijl
  00:12:54 - 00:13:11 - Roger Tonnaer
  00:13:11 - 00:14:44 - Marion van der Bijl
 4. 4

  Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


 5. 5

  Toelichting:
  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

  00:13:26 - 00:14:44 - Marion van der Bijl
 6. 5.1

  Dit voorstel bevat drie kernpunten die gezamenlijk bijdragen aan het behoud van het groene karakter van de stad Hoorn. In de eerste plaats wordt voorgesteld om het proces en de financiële vergoeding voor bomen bij projectontwikkelaars vast te leggen. Daarnaast richt het voorstel zich op het verschuiven van de focus bij de compensatie van bomen van kwantiteit naar kwaliteit. Ten slotte wordt voorgesteld om het compensatiebedrag per boom te verhogen van €500 naar €1.250.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. In te stemmen met de nadere uitwerking van het bomenfonds 
  2. Voor te compenseren bomen een vergoeding vast te stellen van € 1.250 per boom, waarbij rekening gehouden kan worden met gelijkwaardige groenoplossingen 
  3. De voorziening bomenfonds te openen in 2024 met een maximale looptijd, om hierin de van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel te storten; 
  4. Onttrekkingen aan de voorziening te doen volgens Bijlage A Toelichting inzet compensatie 5 stappen; 
  5. De te ontvangen middelen met betrekking tot het bomenfonds te storten in de te vormen voorziening; 
  6. Bijgevoegde begrotingswijzing vast te stellen.

  00:13:28 - 00:14:44 - Marion van der Bijl
  00:14:44 - 00:16:39 - Ellen Wybenga
  00:16:39 - 00:17:20 - Roger Tonnaer
  00:17:20 - 00:17:40 - Ellen Wybenga
  00:17:40 - 00:17:47 - Diana Dekker
  00:17:47 - 00:18:28 - Ellen Wybenga
  00:18:28 - 00:21:14 - Debbie Katers
  00:21:14 - 00:21:43 - Roger Tonnaer
  00:21:43 - 00:22:16 - Debbie Katers
  00:22:16 - 00:22:45 - Roger Tonnaer
  00:22:45 - 00:23:02 - Debbie Katers
  00:23:02 - 00:23:28 - Jessica Visser
  00:23:28 - 00:24:11 - Debbie Katers
  00:24:11 - 00:24:43 - Ellen Wybenga
  00:24:43 - 00:25:07 - Debbie Katers
  00:25:07 - 00:25:12 - Marion van der Bijl
  00:25:12 - 00:27:28 - Roger Tonnaer
  00:27:28 - 00:27:34 - Marion van der Bijl
  00:27:34 - 00:27:56 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:27:56 - 00:28:17 - Roger Tonnaer
  00:28:17 - 00:28:29 - Marion van der Bijl
  00:28:29 - 00:30:28 - Lisa Klinkenberg
  00:30:28 - 00:30:46 - Marion van der Bijl
  00:30:46 - 00:32:10 - Diana Dekker
  00:32:10 - 00:32:18 - Marion van der Bijl
  00:32:18 - 00:34:41 - Jeroen van der Veer
  00:34:41 - 00:34:46 - Marion van der Bijl
  00:34:46 - 00:35:12 - Roger Tonnaer
  00:35:12 - 00:36:08 - Jeroen van der Veer
  00:36:08 - 00:36:24 - Diana Dekker
  00:36:24 - 00:37:06 - Jeroen van der Veer
  00:37:06 - 00:37:37 - Jessica Visser
  00:37:37 - 00:38:13 - Jeroen van der Veer
  00:38:13 - 00:40:12 - Jessica Visser
  00:40:12 - 00:40:14 - Marion van der Bijl
  00:40:14 - 00:40:48 - Jeroen van der Veer
  00:40:48 - 00:40:54 - Marion van der Bijl
  00:40:54 - 00:40:58 - Wouter de Vries
  00:40:58 - 00:42:23 - Wouter de Vries
  00:42:23 - 00:42:52 - Roger Tonnaer
  00:42:52 - 00:43:29 - Gezani Chauke
  00:43:29 - 00:44:06 - Jeroen van der Veer
  00:44:06 - 00:44:27 - Gezani Chauke
  00:44:27 - 00:44:45 - Jeroen van der Veer
  00:44:45 - 00:44:49 - Gezani Chauke
  00:44:49 - 00:45:10 - Roger Tonnaer
  00:45:10 - 00:45:36 - Gezani Chauke
  00:45:36 - 00:48:07 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:48:07 - 00:48:31 - Debbie Katers
  00:48:31 - 00:48:39 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:48:39 - 00:49:09 - Jessica Visser
  00:49:09 - 00:49:21 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:49:21 - 00:50:28 - Roger Tonnaer
  00:50:28 - 00:51:37 - Bram Berendse
  00:51:37 - 00:51:56 - Roger Tonnaer
  00:51:56 - 00:52:19 - Bram Berendse
  00:52:19 - 00:52:36 - Roger Tonnaer
  00:52:36 - 00:52:58 - Bram Berendse
  00:52:58 - 00:54:55 - Guido Breuker
  00:54:55 - 00:55:11 - Marion van der Bijl
  00:55:11 - 01:05:52 - Dick Bennis
  01:05:52 - 01:06:29 - Debbie Katers
  01:06:29 - 01:07:44 - Dick Bennis
  01:07:44 - 01:08:00 - Debbie Katers
  01:08:00 - 01:08:05 - Dick Bennis
  01:08:05 - 01:08:53 - Roger Tonnaer
  01:08:53 - 01:09:27 - Dick Bennis
  01:09:27 - 01:10:01 - Gezani Chauke
  01:10:01 - 01:10:30 - Dick Bennis
  01:10:30 - 01:11:45 - Jeroen van der Veer
  01:11:45 - 01:12:33 - Dick Bennis
  01:12:33 - 01:13:09 - Roger Tonnaer
  01:13:09 - 01:13:44 - Dick Bennis
  01:13:44 - 01:14:19 - Jessica Visser
  01:14:19 - 01:14:37 - Dick Bennis
  01:14:37 - 01:15:07 - Jessica Visser
  01:15:07 - 01:17:27 - Dick Bennis
  01:17:27 - 01:17:45 - Ellen Wybenga
  01:17:45 - 01:18:56 - Dick Bennis
  01:18:56 - 01:19:49 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:19:49 - 01:20:18 - Dick Bennis
  01:20:18 - 01:20:41 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:20:41 - 01:21:04 - Dick Bennis
  01:21:04 - 01:21:39 - Bram Berendse
  01:21:39 - 01:22:10 - Dick Bennis
  01:22:10 - 01:22:39 - Roger Tonnaer
  01:22:39 - 01:22:47 - Dick Bennis
  01:22:47 - 01:23:14 - Bram Berendse
  01:23:14 - 01:23:43 - Debbie Katers
  01:23:43 - 01:24:05 - Dick Bennis
  01:24:05 - 01:25:03 - Marion van der Bijl
  01:25:03 - 01:29:16 - SCHORSING
  01:29:16 - 01:30:45 - Marion van der Bijl
  01:30:45 - 01:32:14 - Roger Tonnaer
  01:32:14 - 01:32:22 - Sabine Bruijne
  01:32:22 - 01:33:07 - Roger Tonnaer
  01:33:07 - 01:33:18 - Sabine Bruijne
  01:33:18 - 01:33:50 - Roger Tonnaer
  01:33:50 - 01:34:03 - Mitchel Sluis
  01:34:03 - 01:34:57 - Roger Tonnaer
  01:34:57 - 01:36:15 - Diana Dekker
  01:36:15 - 01:36:40 - Roger Tonnaer
  01:36:40 - 01:37:02 - Diana Dekker
  01:37:02 - 01:39:25 - Menno Jas
  01:39:25 - 01:40:17 - Elise van Os
  01:40:17 - 01:40:32 - Roger Tonnaer
  01:40:32 - 01:40:49 - Elise van Os
  01:40:49 - 01:42:19 - Mitchel Sluis
  01:42:19 - 01:42:35 - Marion van der Bijl
  01:42:35 - 01:42:36 - Arnold Wegner
  01:42:36 - 01:42:39 - Arnold Wegner
  01:43:19 - 01:44:35 - Jeroen van der Veer
  01:44:35 - 01:45:15 - Menno Jas
  01:45:15 - 01:46:15 - Jeroen van der Veer
  01:46:15 - 01:47:30 - Roger Tonnaer
  01:47:30 - 01:47:43 - Jeroen van der Veer
  01:47:43 - 01:48:33 - Arnica Gortzak
  01:48:33 - 01:49:32 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:49:32 - 01:50:45 - Guido Breuker
  01:50:45 - 01:51:50 - Menno Jas
  01:51:50 - 01:52:30 - Guido Breuker
  01:52:30 - 01:52:57 - Menno Jas
  01:52:57 - 01:53:32 - Guido Breuker
  01:53:32 - 01:53:53 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
 7. 6

  Toelichting:
  voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 12 maart 2024.


  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 8. 6.1

  In 2022 besloot de gemeenteraad een nieuwe start te maken met de marketing van Hoorn, onder regie van de gemeente Hoorn. In 2023 besloot de raad de ingeslagen weg voort te zetten. Voorgesteld wordt in 2024 de ingezette lijn opnieuw voort te zetten en de laatste stappen te zetten om het fundament af te ronden. In 2024 worden een nieuw campagneconcept, een nieuwe website incl. evenementenkalender ontwikkeld en is de vernieuwing van de toeristische voetgangersbewegwijzering afgerond. Wanneer de basiswerkzaamheden afgerond zijn, kan vanaf 2025 met een meerjarenplan worden gewerkt. Dit voorstel heeft alleen betrekking op 2024. Voorgesteld wordt om in 2024 gebruik te maken van het gereserveerde budget in de meerjarenbegroting. De gemeenteraad ontvangt zoals gebruikelijk periodieke updates over de voortgang voor de marketing van Hoorn.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. In 2024 door te gaan met de marketing van Hoorn, onder regie van de gemeente Hoorn, waarbij de in 2022 en 2023 ingezette lijn wordt doorgezet; 
  2. Te stoppen met het concept ‘Ik hou van Hoorn’ en de daarbij horende huisstijl voor de marketing van Hoorn en het concept ‘Hoorn heeft het’ hiervoor in te zetten; 
  3. Het beschikbare budget van € 200.000 voor de marketing van Hoorn te gebruiken. Dit voor € 100.000 te dekken uit reeds bestaande middelen en voor € 100.000 te dekken uit gereserveerde middelen binnen de investeringsagenda (speerpunt Stadspromotie); 
  4. In de financiële cyclusdocumenten te rapporteren over de marketing van Hoorn en aanvullend via voortgangsbrieven aan de gemeenteraad; 
  5. In het voorjaar van 2025 in commissieverband de voortgang te bespreken en vooruit te blikken naar de toekomst, aan de hand van een meerjarenplan. 
  6. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

  01:53:37 - 01:53:53 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:53:53 - 01:54:16 - Guido Breuker
  01:54:16 - 01:54:22 - Roger Tonnaer
  01:54:22 - 01:54:36 - Marion van der Bijl
  01:54:36 - 01:55:46 - John Halsema
  01:55:46 - 01:57:12 - Sabine Bruijne
  01:57:12 - 01:57:22 - Diana Dekker
  01:57:22 - 01:57:41 - Sabine Bruijne
  01:57:41 - 01:59:25 - Roger Tonnaer
  01:59:25 - 01:59:46 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:59:46 - 02:00:15 - Mitchel Sluis
  02:00:15 - 02:01:06 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:01:06 - 02:01:42 - Guido Breuker
  02:01:42 - 02:02:24 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:02:24 - 02:03:33 - Menno Jas
  02:03:33 - 02:04:07 - Arnica Gortzak
  02:04:07 - 02:04:47 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:04:47 - 02:05:34 - Mitchel Sluis
  02:05:34 - 02:06:31 - Roger Tonnaer
  02:06:31 - 02:07:22 - Mitchel Sluis
  02:07:22 - 02:08:17 - Elise van Os
  02:08:17 - 02:08:32 - Sabine Bruijne
  02:08:32 - 02:08:46 - Roger Tonnaer
  02:08:46 - 02:09:09 - Sabine Bruijne
  02:09:09 - 02:09:22 - Marion van der Bijl
  02:09:22 - 02:22:47 - Arthur Helling
  02:22:47 - 02:22:58 - Marion van der Bijl
  02:22:58 - 02:23:13 - Mitchel Sluis
  02:23:13 - 02:23:41 - Arnica Gortzak
  02:23:41 - 02:24:22 - Arthur Helling
  02:24:22 - 02:24:49 - Diana Dekker
  02:24:49 - 02:26:04 - Arthur Helling
  02:27:09 - 02:27:56 - Menno Jas
  02:27:56 - 02:28:52 - Arthur Helling
  02:28:52 - 02:29:52 - Roger Tonnaer
  02:29:52 - 02:30:14 - Arthur Helling
  02:30:14 - 02:31:19 - Marion van der Bijl
 9. 6.2

  De meest effectieve en efficiënte oplossing voor de volle fysieke opslagdepots bij het WFA is een interne verbouwing van het depot op de begane grond. Het ombouwen van vaste stellingen naar verrijdbare stelling levert een ruimtewinst op van 1000 strekkende meter archief.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. In te stemmen met het plaatsen van verrijdbare stellingen bij het Westfries Archief en hiervoor een krediet van € 133.000 beschikbaar te stellen. 
  2. De kapitaallasten € 5.497 (30 jaar / 0.8%) door te berekenen aan het Westfries Archief. 
  3. De hogere bijdrage aan het Westfries Archief van € 1.894 te dekken uit het budget structureel onvoorzien. 
  4. De bij dit besluit horende begrotingswijziging vast te stellen.

 10. 7
  Sluiting - 21:15