Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 16 april 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Marion van der Bijl
Toelichting

Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 11 april 2024 voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:40 - 00:08:05 - Marion van der Bijl
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:00
 3. 3

  00:06:02 - 00:08:05 - Marion van der Bijl
 4. 4
  Rondvraag algemeen - 20:10
 5. 5

  00:06:55 - 00:08:05 - Marion van der Bijl
 6. 5.1

  De afgelopen jaren hebben de gemeenten in Westfriesland nauw samengewerkt met ketenpartners om zorg en ondersteuning te bieden aan (psychisch) kwetsbare inwoners. Deze samenwerking was gebaseerd op het regionale beleidskader "Herstel en Participatie: Toekomstvisie Kwetsbare Inwoners Regio Westfriesland 2018-2023". Ook in 2024 en de daaropvolgende jaren (in ieder geval tot en met 2028) nemen de Westfriese gemeenten gezamenlijk verantwoordelijkheid voor inwoners die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Deze Toekomstvisie is het kader voor het uitvoeren van deze zorg en ondersteuning. Ook geeft richting aan de lokale en regionale verantwoordelijkheden op dit thema en de besteding van het regionale budget.


  45 MINUTEN
  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit (of: de volgende besluitpunten):


  In het kader van de Westfriese Toekomstvisie (psychisch) kwetsbare inwoners 
  1. in te stemmen met de Toekomstvisie (psychisch) kwetsbare inwoners 
  2. één beleidsuitgangspunt van "beleidsuitgangspunten psychisch kwetsbare inwoners met een woon- én ondersteuningsbehoefte 2025 en verder", te wijzigen naar het innen van een eigen bijdrage op basis van voorziening en draagkracht.++

  00:06:57 - 00:08:05 - Marion van der Bijl
  00:08:05 - 00:09:12 - Andre van Beusekom
  00:09:12 - 00:10:49 - Diana Dekker
  00:10:49 - 00:12:20 - Kees Maas
  00:12:20 - 00:13:40 - Marieke Rijk
  00:13:40 - 00:14:02 - Diana Dekker
  00:14:02 - 00:14:14 - Marieke Rijk
  00:14:14 - 00:14:30 - Liz Delcour
  00:14:30 - 00:14:45 - Marieke Rijk
  00:14:45 - 00:14:52 - Marion van der Bijl
  00:14:52 - 00:14:57 - Jeroen van der Veer
  00:14:57 - 00:16:37 - Jeroen van der Veer
  00:16:37 - 00:16:47 - Diana Dekker
  00:16:47 - 00:17:11 - Jeroen van der Veer
  00:17:11 - 00:17:26 - Diana Dekker
  00:17:26 - 00:17:44 - Jeroen van der Veer
  00:17:44 - 00:18:04 - Liz Delcour
  00:18:04 - 00:18:48 - Jeroen van der Veer
  00:18:48 - 00:18:56 - Marion van der Bijl
  00:18:56 - 00:19:51 - Nadine voor den Dag
  00:19:51 - 00:20:22 - Diana Dekker
  00:20:22 - 00:20:26 - Marion van der Bijl
  00:20:26 - 00:21:32 - Liz Delcour
  00:21:32 - 00:22:50 - Chris de Meij
  00:22:50 - 00:23:33 - Bram Berendse
  00:23:33 - 00:23:39 - Marion van der Bijl
  00:23:39 - 00:24:37 - Lisa Klinkenberg
  00:24:37 - 00:24:42 - Marion van der Bijl
  00:24:42 - 00:25:56 - Elise van Os
  00:25:56 - 00:26:07 - Marion van der Bijl
  00:26:07 - 00:27:28 - John Halsema
  00:27:28 - 00:27:35 - Marion van der Bijl
  00:27:35 - 00:27:43 - Andre van Beusekom
  00:27:43 - 00:28:29 - Andre van Beusekom
  00:28:29 - 00:28:48 - Marieke Rijk
  00:28:48 - 00:29:12 - Chris de Meij
  00:29:12 - 00:37:55 - Karin Hakhoff
  00:37:55 - 00:38:19 - Liz Delcour
  00:38:19 - 00:38:44 - Karin Hakhoff
  00:38:44 - 00:38:46 - Liz Delcour
  00:38:46 - 00:38:52 - Karin Hakhoff
  00:38:52 - 00:38:58 - Liz Delcour
  00:38:58 - 00:39:23 - Liz Delcour
  00:39:23 - 00:40:03 - Karin Hakhoff
  00:40:03 - 00:40:40 - Diana Dekker
  00:40:40 - 00:40:53 - Karin Hakhoff
  00:40:53 - 00:41:29 - Diana Dekker
  00:41:29 - 00:42:36 - Karin Hakhoff
  00:42:36 - 00:42:54 - Marieke Rijk
  00:42:54 - 00:43:04 - Karin Hakhoff
  00:43:04 - 00:43:21 - Marieke Rijk
  00:43:21 - 00:44:47 - Chris de Meij
  00:44:47 - 00:45:11 - Karin Hakhoff
  00:45:11 - 00:46:10 - Jeroen van der Veer
  00:46:10 - 00:47:10 - Karin Hakhoff
  00:47:10 - 00:47:26 - Marion van der Bijl
  00:47:26 - 00:47:57 - Marieke Rijk
  00:47:57 - 00:48:00 - Marion van der Bijl
  00:48:00 - 00:48:22 - Andre van Beusekom
  00:48:22 - 00:48:37 - Liz Delcour
  00:48:37 - 00:48:59 - Karin Hakhoff
  00:48:59 - 00:49:27 - Chris de Meij
  00:49:27 - 00:50:05 - Karin Hakhoff
  00:50:05 - 00:50:29 - Kees Maas
  00:50:29 - 00:51:26 - Karin Hakhoff
  00:51:26 - 00:51:41 - Kees Maas
  00:51:41 - 00:52:04 - Lisa Klinkenberg
  00:52:04 - 00:52:28 - Karin Hakhoff
  00:52:28 - 00:52:39 - Marion van der Bijl
  00:52:39 - 00:52:50 - Marieke Rijk
  00:52:50 - 00:53:07 - Marion van der Bijl
  00:53:07 - 00:58:39 - SCHORSING
  00:58:39 - 01:00:24 - Marion van der Bijl
 7. 5.2

  In Westfriesland is er geen geschikte woonvoorziening voor dakloze mensen met psychische en/of psychosociale problemen die een prikkelarme omgeving nodig hebben en niet in een woonwijk kunnen wonen. Hierdoor verblijft deze groep mensen vaak op straat. Dit zorgt voor maatschappelijke onrust en achteruitgang. In 2021 en 2022 heeft daarom een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden in de regio door een bureau naar kansrijke prikkelarme woonplekken. Uit het onderzoek zijn twee kansrijke plekken naar voren gekomen, waarvan één in Hoorn tussen de A7 en het Leekerpad. Deze locatie moet in een businesscase nog verder worden onderzocht op geschiktheid.
  In de businesscase vindt omwonendenparticipatie plaats en worden er diverse omgevingsonderzoeken gedaan. De businesscase geeft duidelijkheid over de realisatie-, exploitatie- en zorgkosten en draagvlak in de buurt. Ook wordt in de businesscase een maatschappelijke kosten- en batenanalyse gedaan. Verdere (raads)besluitvorming wordt voorbereid als uit de businesscase naar voren komt dat de locatie daadwerkelijk geschikt is voor een pilot prikkelarm wonen.


  60 MINUTEN
  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit (of: de volgende besluitpunten):  1. Het college opdracht te geven te onderzoeken of de locatie tussen de A7 en het Leekerpad geschikt is voor een pilot prikkelarm wonen.
  2. Het college opdracht te geven om de omgeving vroegtijdig en goed te betrekken bij dit onderzoek.
  3. En aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek een besluit voor te bereiden over of de locatie tussen de A7 en het Leekerpad kan worden ingezet voor prikkelarm wonen.

  00:58:42 - 01:00:24 - Marion van der Bijl
  01:00:24 - 01:00:32 - Diana Dekker
  01:00:32 - 01:02:43 - Rob Brandhoff
  01:02:43 - 01:02:58 - Niek Heijne
  01:02:58 - 01:03:32 - Rob Brandhoff
  01:03:32 - 01:05:55 - Andre van Beusekom
  01:05:55 - 01:05:57 - Marion van der Bijl
  01:05:57 - 01:06:03 - Niek Heijne
  01:06:03 - 01:06:07 - Marion van der Bijl
  01:06:07 - 01:06:53 - Jeroen van der Veer
  01:06:53 - 01:07:12 - Andre van Beusekom
  01:07:12 - 01:07:18 - Marion van der Bijl
  01:07:18 - 01:07:24 - Niek Heijne
  01:07:24 - 01:08:55 - Niek Heijne
  01:08:55 - 01:10:16 - Kees Maas
  01:10:16 - 01:12:40 - Jeroen van der Veer
  01:12:40 - 01:12:48 - Marion van der Bijl
  01:12:48 - 01:14:20 - Ellen van der Knaap
  01:14:20 - 01:14:30 - Niek Heijne
  01:14:30 - 01:15:41 - Ellen van der Knaap
  01:15:41 - 01:17:00 - Jessica Visser
  01:17:00 - 01:17:07 - Marion van der Bijl
  01:17:07 - 01:20:05 - Norbert de Vries
  01:20:05 - 01:20:15 - Niek Heijne
  01:20:15 - 01:20:39 - Norbert de Vries
  01:20:39 - 01:21:13 - Bianca Bos
  01:21:13 - 01:21:43 - Norbert de Vries
  01:21:43 - 01:22:08 - Andre van Beusekom
  01:22:08 - 01:22:39 - Norbert de Vries
  01:22:39 - 01:23:42 - Stephan Lallhit
  01:23:42 - 01:25:41 - Bianca Bos
  01:25:41 - 01:26:02 - Marion van der Bijl
  01:26:02 - 01:26:25 - Bianca Bos
  01:26:25 - 01:26:33 - Marion van der Bijl
  01:26:33 - 01:28:05 - Lisa Klinkenberg
  01:28:05 - 01:28:16 - Andre van Beusekom
  01:28:16 - 01:28:32 - Lisa Klinkenberg
  01:28:32 - 01:28:43 - Andre van Beusekom
  01:28:43 - 01:29:00 - Lisa Klinkenberg
  01:29:00 - 01:29:25 - Niek Heijne
  01:29:25 - 01:30:03 - Lisa Klinkenberg
  01:30:03 - 01:31:05 - Bram Berendse
  01:31:05 - 01:43:53 - Karin Hakhoff
  01:43:53 - 01:44:25 - Niek Heijne
  01:44:25 - 01:44:43 - Karin Hakhoff
  01:44:43 - 01:45:16 - Jessica Visser
  01:45:16 - 01:45:23 - Karin Hakhoff
  01:45:23 - 01:45:47 - Bram Berendse
  01:45:47 - 01:46:09 - Stephan Lallhit
  01:46:09 - 01:46:12 - Karin Hakhoff
  01:46:12 - 01:46:20 - Stephan Lallhit
  01:46:20 - 01:46:37 - Karin Hakhoff
  01:46:37 - 01:47:44 - Andre van Beusekom
  01:47:44 - 01:48:51 - Ellen van der Knaap
  01:48:51 - 01:49:00 - Karin Hakhoff
  01:49:00 - 01:50:22 - Rob Brandhoff
  01:50:22 - 01:50:30 - Stephan Lallhit
  01:50:30 - 01:51:26 - Karin Hakhoff
  01:51:26 - 01:51:57 - Marion van der Bijl
 8. 6
  B-agenda - 22:00
 9. 6.1

  Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) is een jaarlijkse rapportage die een actueel inzicht geeft in alle door de raad vastgestelde grondexploitaties. Het is tevens het middel voor de gemeenteraad om (financiële) kaders mee te geven aan het college voor de uitvoering van de projecten zoals deze in het MPG zijn beschreven. De jaarlijkse rapportage is opgesteld per 1 januari 2024.

 10. 6.2

  Op 23 maart 2021 besloot u een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de uitwerking van een plan voor een Knarrenhof op locatie Dovenetel 78.U onderschreef dat dit initiatief als een bijzonder woonconcept voor Hoornse senioren kan worden beschouwd. Het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is niet toereikend om ook de planuitwerking en de voorbereiding van de planologische procedure uit te voeren. Deze procedure is nodig om te komen tot een aanvraag omgevingsvergunning. Dit is een publieke taak die de gemeente uitvoert. De initiatiefnemer draagt zorg voor het verder uitwerken van het ontwerp bouwplan en maaiveldinrichting.
  Het schetsontwerp wat aan het voorstel van het eerste voorbereidingskrediet ten grondslag lag, is inmiddels uitgewerkt in een nota van uitgangspunten. In de nota van uitgangspunten is geconcludeerd dat een Knarrenhof met 25 woningen tezamen met een gemeenschappelijk tuin en hofhuis voor de seniorendoelgroep ruimtelijk, stedenbouwkundig en economisch haalbaar wordt geacht. Om de planologische procedure te kunnen voorbereiden moet een voorbereidingskrediet beschikbaar worden gesteld van € 100.000.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluit (of: de volgende besluitpunten):
  1. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de dekking van de
  kosten voor de voorbereiding van de planologische procedure, voor de uitwerking van het bouwplan
  Knarrenhof op de locatie Dovenetel 78 in samenwerking met de Stichting Knarrenhof.
  2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen

 11. 7

  01:51:51 - 01:51:57 - Marion van der Bijl