Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 26 maart 2024

19:00 - 22:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Arnica Gortzak
Toelichting

NB:


LET OP, NIEUWE AANVANGSTIJD: 19.00. 


Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 21 maart 2024 voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:11:59 - 00:12:00 - Arnica Gortzak
  00:12:00 - 00:14:46 - Arnica Gortzak
 2. 2

  00:13:39 - 00:14:46 - Arnica Gortzak
 3. 3

  00:13:42 - 00:14:46 - Arnica Gortzak
 4. 4

  00:14:02 - 00:14:46 - Arnica Gortzak
  00:14:46 - 00:15:21 - Diana Dekker
  00:15:21 - 00:20:49 - René Assendelft
  00:20:49 - 00:21:24 - Diana Dekker
  00:21:24 - 00:21:58 - René Assendelft
  00:21:58 - 00:23:14 - Roger Tonnaer
  00:23:14 - 00:24:37 - René Assendelft
  00:24:37 - 00:25:28 - Roger Tonnaer
  00:25:28 - 00:25:58 - Chris de Meij
  00:25:58 - 00:26:55 - René Assendelft
  00:26:55 - 00:27:16 - Niek Heijne
  00:27:16 - 00:29:46 - Arnica Gortzak
 5. 5

  00:27:48 - 00:29:46 - Arnica Gortzak
 6. 5.1

  Begin 2023 is een nieuwe aanloop genomen voor de ontwikkelingen in het Eikstraatkwartier. De beide schoolbesturen Penta (Mariaschool) en SCIO (Montessorischool) pakken als bouwheer hun (ver)nieuwbouwproject op. De Mariaschool op de deellocatie Eikstraat - Abbingstraat. De Montessorischool op de deellocatie Johan Messchaertstraat - Eikstraat, ook wel de RAC-parkeerlocatie. Op deze twee deellocaties én op de deellocatie aan de Wilhelminalaan is ook woningbouw gepland. Specifiek voor het deel woningen is een concept Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld. Het college geeft dit concept vrij voor overleg met omgeving en de algemene raadscommissie. In de NvU zijn de beleidsuitgangspunten van de gemeente terug te vinden waar het plan voor de bouw van de woningen aan moet voldoen. Ook het gevolgde participatietraject met de omwonenden en hun inbreng is hierin opgenomen. In deze voorfase van participatie leverde de omgeving belangrijke input via met name verschillende deelwerkgroepen en tijdens een inloopbijeenkomst. Belangrijke onderwerpen voor omwonenden zijn: behoud karakteristieke uitstraling (beeldkwaliteit), verkeer, parkeren, groen en spelen. Daarnaast spreken meerdere bewoners de voorkeur uit om in hun buurt door te stromen naar een nieuwe woning. Met het vrijgeven van de concept-NvU worden omwonenden tijdens een buurtbijeenkomst geïnformeerd over wat met hun inbreng gedaan is en zij mogen daar nogmaals op reageren. Zoals gebruikelijk wordt ook de algemene raadscommissie gevraagd haar mening te geven over de uitgangspunten. Met de reacties van omwonenden en van de algemene raadscommissie wordt de NvU afgerond. Deze wordt door het college definitief vastgesteld en vormt de basis voor het vervolg. Met de definitieve vaststelling van de NvU wordt het college tegelijkertijd voorgesteld een tenderprocedure te doorlopen voor partnerselectie.


  Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn: 
  1. Wat wil de algemene raadscommissie aan het college meegeven wanneer het college de nota van uitgangspunten vaststelt? 
  2. Vindt de algemene raadscommissie de wijze waarop met de inbreng van de omwonenden wordt omgegaan toereikend? 
  3. Wat zijn voor de algemene raadscommissie belangrijke aandachtspunten (inhoudelijk en proces) bij de uitwerking van de drie deelgebieden in het Eikstraatkwartier?
  60 MINUTEN
  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd het college te adviseren over de volgende vragen:


  1. Wat wil de algemene raadscommissie aan het college meegeven wanneer het college de nota van uitgangspunten vaststelt? 
  2. Vindt de algemene raadscommissie de wijze waarop met de inbreng van de omwonenden wordt omgegaan toereikend? 
  3. Wat zijn voor de algemene raadscommissie belangrijke aandachtspunten (inhoudelijk en proces) bij de uitwerking van de drie deelgebieden in het Eikstraatkwartier?++
  ++

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Gesprek bewoners Eikstraatkwartier
  Input nota van uitgangspunten
  Start mobiliteitsonderzoek
  Verdeling sociale - middeldure - dure woningen
  00:27:49 - 00:29:46 - Arnica Gortzak
  00:29:46 - 00:33:43 - De heer Kollen
  00:33:43 - 00:34:23 - Marion van der Bijl
  00:34:23 - 00:34:51 - Robert Vinkenborg
  00:34:51 - 00:35:04 - De heer Kollen
  00:35:04 - 00:35:17 - Rob Droste
  00:35:17 - 00:36:10 - De heer Kollen
  00:36:10 - 00:36:15 - Arnica Gortzak
  00:36:15 - 00:40:01 - Mevrouw Aardse
  00:40:01 - 00:40:19 - Roger Tonnaer
  00:40:19 - 00:40:49 - Mevrouw Aardse
  00:40:49 - 00:41:27 - Chris de Meij
  00:41:27 - 00:42:32 - Mevrouw Aardse
  00:42:32 - 00:43:11 - Roger Tonnaer
  00:43:11 - 00:43:55 - Mevrouw Aardse
  00:43:55 - 00:47:50 - De heer van Leeuwen
  00:47:50 - 00:48:19 - Niek Heijne
  00:48:19 - 00:49:09 - De heer van Leeuwen
  00:49:09 - 00:49:15 - Chris de Meij
  00:49:15 - 00:49:56 - De heer van Leeuwen
  00:49:56 - 00:53:56 - mevrouw Appel
  00:53:56 - 00:54:13 - Lisa Klinkenberg
  00:54:13 - 00:55:44 - mevrouw Appel
  00:55:44 - 00:56:27 - Jessica Visser
  00:56:27 - 00:56:37 - mevrouw Appel
  00:56:37 - 00:56:59 - Roger Tonnaer
  00:56:59 - 00:57:42 - mevrouw Appel
  00:57:42 - 00:58:42 - Robert Vinkenborg
  00:58:42 - 00:58:44 - mevrouw Appel
  00:58:44 - 00:58:53 - Arnica Gortzak
  00:58:53 - 01:03:25 - Mevrouw Reus
  01:03:25 - 01:03:44 - Chris de Meij
  01:03:44 - 01:04:17 - Mevrouw Reus
  01:04:17 - 01:04:30 - Niek Heijne
  01:04:30 - 01:05:35 - Mevrouw Reus
  01:05:35 - 01:05:58 - Rob Droste
  01:05:58 - 01:06:52 - Mevrouw Reus
  01:06:52 - 01:07:21 - Jessica Visser
  01:07:21 - 01:07:31 - Arnica Gortzak
  01:07:31 - 01:10:28 - mevrouw Remmers
  01:10:28 - 01:10:47 - Rob Brandhoff
  01:10:47 - 01:11:09 - mevrouw Remmers
  01:11:09 - 01:12:44 - Roger Tonnaer
  01:12:44 - 01:13:11 - Arnica Gortzak
  01:13:11 - 01:13:30 - Roger Tonnaer
  01:13:30 - 01:14:02 - mevrouw Remmers
  01:14:02 - 01:18:04 - De heer van Dijk
  01:18:04 - 01:18:39 - Rob Droste
  01:18:39 - 01:19:22 - De heer van Dijk
  01:19:22 - 01:24:15 - De heer Ooievaar
  01:24:15 - 01:24:38 - Roger Tonnaer
  01:24:38 - 01:26:08 - De heer Ooievaar
  01:26:08 - 01:27:25 - Arnica Gortzak
  01:27:25 - 01:29:27 - Marion van der Bijl
  01:29:27 - 01:31:59 - Robert Vinkenborg
  01:31:59 - 01:32:21 - Jeroen van der Veer
  01:32:21 - 01:33:06 - Robert Vinkenborg
  01:33:06 - 01:35:28 - Rob Brandhoff
  01:35:28 - 01:36:21 - Robert Vinkenborg
  01:36:21 - 01:36:52 - Rob Droste
  01:36:52 - 01:37:33 - Rob Brandhoff
  01:37:33 - 01:38:00 - Roger Tonnaer
  01:38:00 - 01:38:44 - Rob Brandhoff
  01:38:44 - 01:40:46 - Rob Droste
  01:40:46 - 01:41:09 - Marion van der Bijl
  01:41:09 - 01:41:21 - Rob Droste
  01:41:21 - 01:41:27 - Arnica Gortzak
  01:41:27 - 01:43:28 - Chris de Meij
  01:43:28 - 01:43:56 - Rob Droste
  01:43:56 - 01:44:42 - Chris de Meij
  01:44:42 - 01:45:07 - Rob Droste
  01:45:07 - 01:45:55 - Chris de Meij
  01:45:55 - 01:46:37 - Robert Vinkenborg
  01:46:37 - 01:47:21 - Chris de Meij
  01:47:21 - 01:47:57 - Robert Vinkenborg
  01:47:57 - 01:48:31 - Chris de Meij
  01:48:31 - 01:50:39 - Bram Berendse
  01:50:39 - 01:51:12 - Marion van der Bijl
  01:51:12 - 01:51:38 - Rob Droste
  01:51:38 - 01:53:57 - Roger Tonnaer
  01:53:57 - 01:54:18 - Rob Droste
  01:54:18 - 01:54:30 - Roger Tonnaer
  01:54:30 - 01:54:48 - Niek Heijne
  01:54:48 - 01:55:25 - Roger Tonnaer
  01:55:25 - 01:57:42 - Jeroen van der Veer
  01:57:42 - 01:57:51 - Roger Tonnaer
  01:57:51 - 01:58:43 - Jeroen van der Veer
  01:58:43 - 01:59:17 - Marion van der Bijl
  01:59:17 - 01:59:44 - Jeroen van der Veer
  01:59:44 - 01:59:54 - Rob Droste
  01:59:54 - 02:00:44 - Jeroen van der Veer
  02:00:44 - 02:02:44 - Niek Heijne
  02:02:44 - 02:07:04 - Jessica Visser
  02:07:04 - 02:07:47 - Rob Brandhoff
  02:07:47 - 02:07:55 - Jessica Visser
  02:07:55 - 02:08:46 - Rob Droste
  02:08:46 - 02:08:57 - Bram Berendse
  02:08:57 - 02:09:22 - Jessica Visser
  02:09:22 - 02:10:49 - Chris de Meij
  02:10:49 - 02:11:11 - Jessica Visser
  02:11:11 - 02:11:52 - Roger Tonnaer
  02:11:52 - 02:11:57 - Jessica Visser
  02:11:57 - 02:13:59 - Lisa Klinkenberg
  02:13:59 - 02:17:15 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:18:39 - 02:28:20 - René Assendelft
  02:28:20 - 02:29:07 - Marion van der Bijl
  02:29:07 - 02:29:15 - René Assendelft
  02:29:15 - 02:30:12 - Roger Tonnaer
  02:30:12 - 02:30:56 - René Assendelft
  02:30:56 - 02:31:10 - Niek Heijne
  02:31:10 - 02:32:14 - René Assendelft
  02:32:14 - 02:32:53 - Jeroen van der Veer
  02:32:53 - 02:34:15 - René Assendelft
  02:34:15 - 02:34:42 - Bram Berendse
  02:34:42 - 02:35:38 - René Assendelft
  02:35:38 - 02:35:50 - Rob Droste
  02:35:50 - 02:36:40 - René Assendelft
  02:36:40 - 02:37:04 - Robert Vinkenborg
  02:37:04 - 02:38:07 - René Assendelft
  02:38:07 - 02:38:38 - Rob Brandhoff
  02:38:38 - 02:39:12 - René Assendelft
  02:39:12 - 02:39:54 - Chris de Meij
  02:39:54 - 02:40:38 - René Assendelft
  02:40:38 - 02:41:06 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:41:06 - 02:42:23 - René Assendelft
  02:42:23 - 02:42:41 - Arnica Gortzak
  02:42:41 - 02:54:37 - SCHORSING
 7. 5.2

  De ambitie is om de binnenstad te ontwikkelen tot de huiskamer van de stad. Afgelopen jaar is er een actie-agenda samengesteld die onder meer gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van onze binnenstad. Deze actie-agenda is ontwikkeld in samenwerking met belanghebbenden uit de stad. De agenda bevat concrete acties die bedoeld zijn om onze binnenstad aantrekkelijker te maken, zoals het vergroenen van de omgeving en het verminderen van leegstand. De opbrengst van de meningvormende bespreking in de raad over de actie-agenda, het programmaplan en de evaluatie Programma Waterfront is meegenomen in de actie-agenda. De actie-agenda is op 6 februari door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Om zowel in- als extern goed samen te kunnen werken en de activiteiten in samenhang te kunnen uitvoeren, is gekozen voor een programmatische aanpak. De resultaten van de evaluatie van het programma Waterfront zijn meegenomen in het programmaplan van het Programma Binnenstad & Waterfront.


  60 MINUTEN
  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:


  1. Het programmaplan Binnenstad& Waterfront vast te stellen waarin de strategische doelen zijn: 1) Een aantrekkelijk aanbod: het nastreven van een mix van centrumfuncties, het vergroten van de herkenbaarheid en het verminderen van leegstand 2) Bezoekers stimuleren: het trekken van meer bezoekers die langer verblijven, meer besteden en vaker terugkomen voor de kernkwaliteiten van Hoorn. Hierbij gaat extra aandacht naar het trekken van bezoekers buiten het hoogseizoen. 3) Bedrijvigheid bevorderen: stimuleren en versterken van de (kennis)economie in de binnenstad. Een indicator voor succes is een toename van banen en werkplekken in de binnenstad. 4) Verblijfsklimaat verbeteren: bijvoorbeeld meer groen en meer ruimte voor de voetganger en fietser. Essentieel daarbij zijn betere loopverbindingen in de binnenstad, bijvoorbeeld tussen het stationsgebied, het kernwinkelgebied, de havens en het stadsstrand.
  2. De evaluatie Programma Waterfront vast te stellen.
  3. Voor 2024 een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen als werkbudget. Dit bedrag is bij het besluit om te starten met het programma Binnenstad & Waterfront voor het jaar 2024 op een stelpost gezet. Deze wordt door het vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging overgeboekt naar het programma.
  4. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Uitvoeringsagenda economie tussen wal en schip
  02:54:35 - 02:54:37 - SCHORSING
  02:54:37 - 02:55:53 - Arnica Gortzak
  02:55:53 - 02:57:56 - Diana Dekker
  02:57:56 - 02:59:27 - Rob Droste
  02:59:27 - 03:01:53 - Roger Tonnaer
  03:01:53 - 03:02:42 - Roy Drommel
  03:02:42 - 03:03:47 - Roger Tonnaer
  03:03:47 - 03:04:05 - Andre van Beusekom
  03:04:05 - 03:04:33 - Roger Tonnaer
  03:04:33 - 03:05:05 - Arnold Wegner
  03:05:05 - 03:05:38 - Roger Tonnaer
  03:05:38 - 03:08:00 - Lisa Klinkenberg
  03:08:00 - 03:08:19 - Diana Dekker
  03:08:19 - 03:08:51 - Lisa Klinkenberg
  03:08:51 - 03:09:39 - Roy Drommel
  03:09:39 - 03:10:09 - Roger Tonnaer
  03:10:09 - 03:10:26 - Roy Drommel
  03:10:26 - 03:12:31 - Debbie Katers
  03:12:31 - 03:14:17 - Kees Maas
  03:14:17 - 03:14:36 - Diana Dekker
  03:14:36 - 03:15:00 - Kees Maas
  03:15:00 - 03:15:17 - Roger Tonnaer
  03:15:17 - 03:15:48 - Kees Maas
  03:15:48 - 03:16:57 - Jeroen van der Veer
  03:16:57 - 03:17:35 - Andre van Beusekom
  03:17:35 - 03:18:28 - Arnold Wegner
  03:18:28 - 03:18:49 - Wouter de Vries
  03:18:49 - 03:20:17 - Jessica Visser
  03:20:17 - 03:21:01 - Roger Tonnaer
  03:21:01 - 03:21:21 - Jessica Visser
  03:21:21 - 03:21:38 - Arnica Gortzak
  03:21:38 - 03:31:21 - Arthur Helling
  03:31:21 - 03:32:21 - Roger Tonnaer
  03:32:21 - 03:33:12 - Arthur Helling
  03:33:12 - 03:35:03 - Roy Drommel
  03:35:03 - 03:35:21 - Arthur Helling
  03:35:21 - 03:35:52 - Rob Droste
  03:35:52 - 03:36:22 - Arthur Helling
  03:36:22 - 03:38:40 - René Assendelft
  03:38:40 - 03:39:41 - Kees Maas
  03:39:41 - 03:40:43 - Arnica Gortzak
 8. 5.3

  Op 17 oktober is de Nota van Uitgangspunten (NvU) De Compagnie 1 in de raadsvergadering vastgesteld. Hierin zijn alle eisen en wensen voor de herontwikkeling van De Compagnie 1 vastgelegd. Vervolgens heeft de grondeigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, bureau Urhahn opdracht gegeven om aan de hand van deze nota een Stedenbouwkundig Plan en een Beeldkwaliteitsplan op te stellen. Beide documenten vormen straks voor de koper van de gronden belangrijke kaders voor de ontwikkeling van de bouwplannen en het inrichtingsplan. Het Stedenbouwkundig Plan en het Beeldkwaliteitsplan zijn nu gereed en kunnen worden vastgesteld.


  45 MINUTEN
  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten: 


  1. In te stemmen met bijgevoegd Stedenbouwkundig Plan De Compagnie 1 en het te hanteren als aanvullend ruimtelijk kader.
  2. In te stemmen met bijgevoegd Beeldkwaliteitsplan De Compagnie 1.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Kostenplaatje spoorwegovergang
  Opslaglocatie stoomtram
  Raadsbrief toevoegen middeldure koop
  03:40:41 - 03:40:43 - Arnica Gortzak
  03:41:45 - 03:42:48 - Arnica Gortzak
  03:42:48 - 03:44:09 - Rob Brandhoff
  03:44:09 - 03:46:00 - Aart Ruppert
  03:46:00 - 03:47:07 - Jessica Visser
  03:47:07 - 03:48:33 - Roger Tonnaer
  03:48:33 - 03:50:47 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  03:50:47 - 03:51:31 - Bram Berendse
  03:51:31 - 03:52:17 - Rob Droste
  03:52:17 - 03:53:10 - Lisa Klinkenberg
  03:53:10 - 03:54:27 - Chris de Meij
  03:54:27 - 03:55:50 - Jeroen van der Veer
  03:55:50 - 03:56:44 - Niek Heijne
  03:56:44 - 03:58:07 - Marion van der Bijl
  03:58:07 - 03:59:00 - Jeroen van der Veer
  03:59:00 - 04:12:48 - Arthur Helling
  04:12:48 - 04:13:16 - Arnica Gortzak
  04:13:16 - 04:14:23 - Chris de Meij
  04:14:23 - 04:15:29 - Arthur Helling
  04:15:29 - 04:15:56 - Jeroen van der Veer
  04:15:56 - 04:16:42 - Arthur Helling
  04:16:42 - 04:16:46 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  04:16:46 - 04:16:57 - Bram Berendse
  04:16:57 - 04:17:53 - Arthur Helling
  04:17:53 - 04:18:01 - Aart Ruppert
  04:18:01 - 04:19:07 - Arthur Helling
  04:19:07 - 04:20:28 - Marion van der Bijl
  04:20:28 - 04:20:51 - Jessica Visser
  04:20:51 - 04:21:45 - Arthur Helling
  04:21:45 - 04:23:36 - Roger Tonnaer
  04:23:36 - 04:24:22 - Arthur Helling
 9. 7

  04:23:48 - 04:24:22 - Arthur Helling