Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 12 september 2023

20:00 - 21:45
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Arnica Gortzak
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 7 september voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:11:29 - 00:15:05 - Arnica Gortzak
 2. 2

  00:13:25 - 00:15:05 - Arnica Gortzak
 3. 3

  00:13:27 - 00:15:05 - Arnica Gortzak
  00:15:05 - 00:16:53 - Robert Vinkenborg
 4. 4

  00:15:49 - 00:16:53 - Robert Vinkenborg
  00:16:53 - 00:17:01 - Arnica Gortzak
  00:17:01 - 00:17:06 - Jan Nieuwenburg
  00:17:06 - 00:19:48 - Jan Nieuwenburg
  00:19:48 - 00:20:54 - Arnica Gortzak
 5. 5

  Toelichting:
  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 6. 5.1

  Historisch onderzoeksbureau STAD en BEDRIJF heeft in opdracht van de gemeente Hoorn een verkennend onderzoek gedaan naar de rol van het stadsbestuur bij het slavernijverleden van Hoorn. Het Onderzoeksrapport slavernijverleden van Hoorn is op 29 juni 2023 gepresenteerd en overhandigd aan de gemeente. Voordat het college mogelijke vervolgstappen bepaalt, wil zij van de raad als medestadsbestuurders weten hoe zij de inhoud en conclusies van het rapport duiden, wat zij met de kennis in dit rapport willen doen en of zij nog meer onderzoek zouden willen doen.


  Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn:

  • Wat vindt de raadscommissie van het onderzoek en de conclusies?
  • Wat wil de raadscommissie met de kennis en conclusies in dit rapport doen?
  • Wat vindt de raadscommissie over de aanbevelingen over mogelijk vervolgonderzoek? Wil de raadscommissie naar aanleiding van dit rapport nog verder onderzoek doen, en zo ja waarnaar?

  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max.) 45 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 10 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn:

  • Wat vindt de raadscommissie van het onderzoek en de conclusies?
  • Wat wil de raadscommissie met de kennis en conclusies in dit rapport doen?
  • Wat vindt de raadscommissie over de aanbevelingen over mogelijk vervolgonderzoek? Wil de raadscommissie naar aanleiding van dit rapport nog verder onderzoek doen, en zo ja waarnaar?
  00:19:54 - 00:20:54 - Arnica Gortzak
  00:20:54 - 00:24:33 - Mevrouw Kaçmis
  00:24:33 - 00:28:23 - Marisella de Cuba
  00:28:23 - 00:29:49 - Stephan Lallhit
  00:29:49 - 00:31:34 - Marisella de Cuba
  00:31:34 - 00:31:44 - Arnica Gortzak
  00:31:44 - 00:35:49 - De heer Koevoets
  00:35:49 - 00:38:42 - Mevrouw de Jong
  00:38:42 - 00:39:33 - Stephan Lallhit
  00:39:33 - 00:42:02 - De heer Swift
  00:42:02 - 00:42:33 - Arnica Gortzak
  00:42:33 - 00:45:19 - Stephan Lallhit
  00:45:19 - 00:45:29 - Arnica Gortzak
  00:45:29 - 00:48:25 - Roger Tonnaer
  00:48:25 - 00:51:14 - Gezani Chauke
  00:51:14 - 00:51:18 - Arnica Gortzak
  00:51:18 - 00:53:35 - Wouter de Vries
  00:53:35 - 00:56:48 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:56:48 - 00:56:54 - Arnica Gortzak
  00:56:54 - 01:00:16 - Jeroen van der Veer
  01:00:16 - 01:03:32 - Chris de Meij
  01:03:32 - 01:04:45 - Menno Jas
  01:04:45 - 01:06:19 - Youssef Nassiri
  01:06:19 - 01:09:07 - John Halsema
  01:09:07 - 01:12:50 - Rob Brandhoff
  01:12:50 - 01:16:03 - Robert Vinkenborg
  01:16:03 - 01:17:13 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:17:13 - 01:17:34 - Robert Vinkenborg
  01:17:34 - 01:18:21 - Stephan Lallhit
  01:18:21 - 01:18:42 - Robert Vinkenborg
  01:18:42 - 01:19:41 - Stephan Lallhit
  01:19:41 - 01:20:35 - Arnica Gortzak
  01:20:35 - 01:21:09 - Rob Brandhoff
  01:21:09 - 01:21:49 - Stephan Lallhit
  01:21:49 - 01:21:58 - Youssef Nassiri
  01:21:58 - 01:23:31 - Jeroen van der Veer
  01:23:31 - 01:24:05 - Wouter de Vries
  01:24:05 - 01:24:20 - Jeroen van der Veer
  01:24:20 - 01:25:38 - Roger Tonnaer
  01:25:38 - 01:26:30 - Stephan Lallhit
  01:26:30 - 01:27:17 - Roger Tonnaer
  01:27:17 - 01:28:05 - John Halsema
  01:28:05 - 01:28:26 - Stephan Lallhit
  01:28:26 - 01:28:50 - Arnica Gortzak
  01:28:50 - 01:33:20 - Jan Nieuwenburg
  01:33:20 - 01:34:13 - Gezani Chauke
  01:34:13 - 01:35:41 - Jan Nieuwenburg
  01:35:41 - 01:36:14 - Menno Jas
  01:36:14 - 01:37:24 - Jan Nieuwenburg
  01:37:24 - 01:37:47 - Menno Jas
  01:37:47 - 01:38:32 - Jan Nieuwenburg
  01:38:32 - 01:39:17 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:39:17 - 01:39:48 - Jan Nieuwenburg
  01:39:48 - 01:40:59 - Roger Tonnaer
  01:40:59 - 01:43:38 - Jan Nieuwenburg
  01:43:38 - 01:45:23 - Robert Vinkenborg
  01:45:23 - 01:46:30 - Stephan Lallhit
  01:46:30 - 01:47:37 - Jan Nieuwenburg
  01:47:37 - 01:48:44 - Stephan Lallhit
  01:48:44 - 01:49:14 - Rob Brandhoff
  01:49:14 - 01:49:52 - Arnica Gortzak
 7. 6

  Toelichting:
  voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 26 september 2023.


  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 8. 6.1

  Op de Schelphoek is sinds 2013 Oranje Buiten gevestigd. Voor Oranje Buiten zijn tot nu toe tijdelijke vergunningen verleend. De eigenaar van Oranje Buiten heeft nu een vergunning aangevraagd voor permanente afwijking van het bestemmingsplan. Oranje Buiten staat er inmiddels 10 jaar tot tevredenheid van de Hoornse bevolking en de gemeente. Oranje Buiten is populair en wordt goed bezocht. Er is met de aanwezigheid van Oranje Buiten ook meer zicht op Schelphoek. Dit is goed voor de sociale veiligheid. Daarom is het goed als Oranje Buiten blijft bestaan. Oranje Buiten past in het gemeentelijke beleid voor Schelphoek. Voor deze vergunning is een verklaring van geen bedenkingen (WGB) van de raad nodig, anders kan de vergunning niet verleend worden.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. In te stemmen met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor Oranje Buiten op Schelphoek. 
  2. Dat in het geval dat er tegen het ontwerpbesluit van de verklaring van geen bedenkingen geen zienswijzen zijn ontvangen, het ontwerpbesluit na afloop van de zienswijzentermijn als definitieve verklaring van geen bedenkingen wordt aangemerkt.

 9. 6.2

  Dit raadsvoorstel vraagt de tarieventabel van de Algemene Legesverordening 2023 te wijzigen en opnieuw te publiceren. Gebleken is dat enkele legestarieven onjuist zijn gepubliceerd. Ook zijn er afwijkingen geconstateerd die hersteld dienen te worden. Verder is er een tariefsverhoging voor het rijbewijs die na wijziging en publicatie van de Algemene Legesverordening 2023 van kracht zal zijn. Het financieel effect van de te laag gepubliceerde vergunningen bedraagt ca 20.000 euro, met name op het aanvragen van horecavergunningen. Bij de najaarsbijstelling 2023 wordt dit financieel effect meegenomen.

 10. 7

  01:49:31 - 01:49:52 - Arnica Gortzak
  01:49:52 - 01:50:00 - Robert Vinkenborg
  01:50:00 - 01:50:04 - Arnica Gortzak