Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 28 november 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Marion van der Bijl
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 23 november voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:59 - 00:07:51 - Marion van der Bijl
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:00
 3. 3

  00:06:48 - 00:07:51 - Marion van der Bijl
  00:07:51 - 00:09:30 - Menno Jas
 4. 4

  00:09:17 - 00:09:30 - Menno Jas
  00:09:30 - 00:10:26 - Renzo van Houten
  00:10:26 - 00:10:34 - Marion van der Bijl
  00:10:34 - 00:13:53 - Dick Bennis
  00:13:53 - 00:14:01 - Marion van der Bijl
  00:14:01 - 00:14:22 - Jessica Visser
  00:14:22 - 00:14:36 - Marion van der Bijl
  00:14:36 - 00:14:46 - Dick Bennis
  00:14:46 - 00:15:00 - Jessica Visser
  00:15:00 - 00:15:21 - Dick Bennis
  00:15:21 - 00:15:30 - Marion van der Bijl
  00:15:30 - 00:15:50 - Kholoud al Mobayed
  00:15:50 - 00:16:17 - Dick Bennis
  00:16:17 - 00:16:45 - Charles Webster
  00:16:45 - 00:16:55 - Dick Bennis
  00:16:55 - 00:18:33 - Marion van der Bijl
 5. 5

  Toelichting:
  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 6. 5.1

  De afgelopen jaren is in Hoorn steeds meer sprake van overlast van graffiti. Gebouwen, straatmeubilair en elektriciteitskasten worden regelmatig met lelijke 'tags’ beklad. Het is ontsierend en verloederend en is slecht voor de beleving van buurten en het veiligheidsgevoel van bewoners. Zowel het college van B en W als de gemeenteraad vindt een verzorgde en prettige leefomgeving belangrijk en willen de overlast van graffiti beperken. 
  Het doel van dit voorstel is specifiek gericht op het ontwikkelen van beleid voor het verwijderen van graffiti op gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte. Het behandelt geen aspecten met betrekking tot vrijplaatsen of particuliere eigendommen. De gemeente heeft op dit moment geen graffitibeleid of beleid voor het verwijderen van graffiti. Op verzoek van de raad heeft het college scenario's uitgewerkt voor het verwijderen van graffiti op gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte. Het college vraagt de raad om een voorkeur uit te spreken. Het gewenste scenario voor het verwijderen van graffiti wordt opgenomen in een nieuwe beleidsnota, die in het tweede kwartaal van 2024 aan de raad kan worden voorgelegd. Elk scenario leidt tot financiële consequenties omdat er binnen de begroting geen rekening is gehouden met incidentele en structurele budgetten voor de verwijdering van graffiti. Als het niet lukt om dekking te vinden binnen de bredere beheerbudgetten leidt een scenario keuze, na integrale afweging bij de kadernota 2024, tot een hogere bezuinigingsopgave.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  00:17:09 - 00:18:33 - Marion van der Bijl
  00:18:33 - 00:20:33 - Jessica Visser
  00:20:33 - 00:20:44 - Marion van der Bijl
  00:20:44 - 00:21:10 - Kholoud al Mobayed
  00:21:10 - 00:21:35 - Jessica Visser
  00:21:35 - 00:22:40 - Marieke Rijk
  00:22:40 - 00:23:59 - Mitchel Sluis
  00:23:59 - 00:24:22 - Marieke Rijk
  00:24:22 - 00:25:09 - Mitchel Sluis
  00:25:09 - 00:25:15 - Marion van der Bijl
  00:25:15 - 00:26:23 - Kees Maas
  00:26:23 - 00:26:30 - Marion van der Bijl
  00:26:30 - 00:26:34 - Debbie Katers
  00:26:34 - 00:28:18 - Debbie Katers
  00:28:18 - 00:29:01 - Sabine Bruijne
  00:29:01 - 00:29:11 - Charles Webster
  00:29:11 - 00:29:30 - Debbie Katers
  00:29:30 - 00:30:09 - Kholoud al Mobayed
  00:30:09 - 00:30:44 - Debbie Katers
  00:30:44 - 00:33:02 - Marieke Rijk
  00:33:02 - 00:33:30 - Willem Kukler
  00:33:30 - 00:33:53 - Marieke Rijk
  00:33:53 - 00:33:58 - Marion van der Bijl
  00:33:58 - 00:34:24 - Jessica Visser
  00:34:24 - 00:34:38 - Marieke Rijk
  00:34:38 - 00:34:50 - Marion van der Bijl
  00:34:50 - 00:35:00 - Debbie Katers
  00:35:00 - 00:35:22 - Marieke Rijk
  00:35:22 - 00:37:05 - Patrick van der Laan
  00:37:05 - 00:37:28 - Marieke Rijk
  00:37:28 - 00:37:47 - Patrick van der Laan
  00:37:47 - 00:38:07 - Jessica Visser
  00:38:07 - 00:38:20 - Patrick van der Laan
  00:38:20 - 00:38:33 - Debbie Katers
  00:38:33 - 00:38:38 - Marion van der Bijl
  00:38:38 - 00:38:52 - Sabine Bruijne
  00:38:52 - 00:39:08 - Patrick van der Laan
  00:39:08 - 00:39:38 - Sabine Bruijne
  00:39:38 - 00:39:41 - Patrick van der Laan
  00:39:41 - 00:39:49 - Marion van der Bijl
  00:39:49 - 00:42:12 - Lisa Klinkenberg
  00:42:12 - 00:42:59 - Mitchel Sluis
  00:42:59 - 00:43:41 - Lisa Klinkenberg
  00:43:41 - 00:43:51 - Jessica Visser
  00:43:51 - 00:44:09 - Lisa Klinkenberg
  00:44:09 - 00:44:22 - Marion van der Bijl
  00:44:22 - 00:46:48 - Willem Kukler
  00:46:48 - 00:48:49 - Charles Webster
  00:48:49 - 00:48:56 - Marion van der Bijl
  00:48:56 - 00:49:01 - Sabine Bruijne
  00:49:01 - 00:50:52 - Sabine Bruijne
  00:50:52 - 00:51:00 - Marion van der Bijl
  00:51:00 - 00:54:03 - Kholoud al Mobayed
  00:54:03 - 00:54:06 - Marion van der Bijl
  00:54:06 - 00:54:35 - Debbie Katers
  00:54:35 - 00:54:55 - Marieke Rijk
  00:54:55 - 00:55:01 - Marion van der Bijl
  00:55:01 - 01:02:20 - Dick Bennis
  01:02:20 - 01:02:57 - Mitchel Sluis
  01:02:57 - 01:03:24 - Dick Bennis
  01:03:24 - 01:04:06 - Marieke Rijk
  01:04:06 - 01:04:35 - Dick Bennis
  01:04:35 - 01:04:53 - Charles Webster
  01:04:53 - 01:05:37 - Dick Bennis
  01:05:37 - 01:05:42 - Charles Webster
  01:05:42 - 01:05:58 - Dick Bennis
  01:05:58 - 01:06:39 - Marieke Rijk
  01:06:39 - 01:07:17 - Dick Bennis
  01:07:17 - 01:07:59 - Sabine Bruijne
  01:07:59 - 01:09:12 - Dick Bennis
  01:09:12 - 01:10:54 - Willem Kukler
  01:10:54 - 01:11:50 - Dick Bennis
  01:11:50 - 01:12:08 - Willem Kukler
  01:12:08 - 01:13:20 - Debbie Katers
  01:13:20 - 01:14:01 - Dick Bennis
  01:14:01 - 01:14:22 - Debbie Katers
  01:14:22 - 01:14:31 - Dick Bennis
  01:14:31 - 01:14:52 - Sabine Bruijne
  01:14:52 - 01:15:23 - Dick Bennis
  01:15:23 - 01:15:30 - Sabine Bruijne
  01:15:30 - 01:15:36 - Dick Bennis
  01:15:36 - 01:16:33 - Kholoud al Mobayed
  01:16:33 - 01:17:10 - Dick Bennis
  01:17:10 - 01:18:05 - Jessica Visser
  01:18:05 - 01:19:24 - Dick Bennis
  01:19:24 - 01:20:18 - Lisa Klinkenberg
  01:20:18 - 01:21:30 - Dick Bennis
  01:21:30 - 01:22:08 - Marion van der Bijl
  01:22:08 - 01:27:12 - SCHORSING
  01:27:12 - 01:28:29 - Marion van der Bijl
 7. 5.2

  Gemeente Hoorn werkt samen met haar samenwerkingspartners aan een goede gezondheid van haar inwoners. Om dit ook de komende jaren te blijven doen en om te voldoen aan de wettelijke verplichting voor een lokale gezondheidsnota heeft het college een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid opgesteld. Hierbij is een nieuwe bestuurlijke route bewandeld, waarbij eerst de kaders en vervolgens de kaderinvulling ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Op 16 mei 2023 zijn de kaders door de raad vastgesteld en met deze uitvoeringsnota wordt de kaderinvulling ter vaststelling aangeboden. De opbrengsten van het invullingsproces met de stad (enquêteresultaten en gespreksopbrengsten) zijn in de uitvoeringsnota verwerkt.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. In te stemmen met de inhoud van de uitvoeringsnota lokaal gezondheidsbeleid die is opgesteld binnen de eerder door de raad vastgestelde kaders. 
  2. In te stemmen met een budget-neutrale uitwerking van het lokale gezondheidsbeleid.

  01:27:26 - 01:28:29 - Marion van der Bijl
  01:28:29 - 01:31:58 - Menno Jas
  01:31:58 - 01:32:16 - Kholoud al Mobayed
  01:32:16 - 01:32:54 - Menno Jas
  01:32:54 - 01:33:15 - Kholoud al Mobayed
  01:33:15 - 01:34:02 - Menno Jas
  01:34:02 - 01:34:16 - Nadine voor den Dag
  01:34:16 - 01:34:42 - Menno Jas
  01:34:42 - 01:35:03 - Marion van der Bijl
  01:35:03 - 01:35:16 - Charles Webster
  01:35:16 - 01:35:49 - Menno Jas
  01:35:49 - 01:35:56 - Marion van der Bijl
  01:35:56 - 01:38:22 - Matthijs Koster
  01:38:22 - 01:40:18 - Kees Maas
  01:40:18 - 01:42:34 - Lisa Klinkenberg
  01:42:34 - 01:44:09 - Willem Kukler
  01:44:09 - 01:44:41 - Menno Jas
  01:44:41 - 01:45:45 - Willem Kukler
  01:45:45 - 01:47:29 - Gezani Chauke
  01:47:29 - 01:49:20 - Renzo van Houten
  01:49:20 - 01:49:39 - Marion van der Bijl
  01:49:39 - 01:52:17 - John Halsema
  01:52:17 - 01:53:02 - Menno Jas
  01:53:02 - 01:53:36 - John Halsema
  01:53:36 - 01:55:30 - Charles Webster
  01:55:30 - 01:56:54 - Nadine voor den Dag
  01:56:54 - 01:58:52 - Kholoud al Mobayed
  01:58:52 - 01:58:58 - Marion van der Bijl
  01:58:58 - 01:59:59 - Menno Jas
  01:59:59 - 02:00:04 - Marion van der Bijl
  02:00:04 - 02:16:30 - Marjon van der Ven
  02:16:30 - 02:16:34 - Marion van der Bijl
  02:16:34 - 02:17:41 - Menno Jas
  02:17:41 - 02:18:47 - Marjon van der Ven
  02:18:47 - 02:19:30 - Matthijs Koster
  02:19:30 - 02:20:13 - Kees Maas
  02:20:13 - 02:21:01 - John Halsema
  02:21:01 - 02:21:32 - Renzo van Houten
  02:21:32 - 02:22:05 - Marion van der Bijl
  02:22:05 - 02:27:03 - SCHORSING
  02:27:03 - 02:28:41 - Marion van der Bijl
 8. 5.3

  Intermaris, Verenigde Huurdersorganisatie De Boog (voortaan VH De Boog) en de gemeente Hoorn hebben de jaarschijf 2024 binnen de kaderprestatieafspraken 2021-2025 opgesteld. Met deze jaarschijf 2024 werken Intermaris, VH De Boog en de gemeente Hoorn aan de uitvoering van de nieuwe “Woonvisie Hoorn 2020-2025 Een nieuwe koers” van de gemeente Hoorn. De thema’s van de jaarschijf 2024 zijn en blijven het meer stad worden met een groei van de betaalbare woningvoorraad, het samenwerken aan een energiezuinige woningvoorraad, de huisvesting van senioren en bijzondere doelgroepen en het samenwerken aan evenwichtig opgebouwde, veerkrachtige wijken. Daarbinnen zijn de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voldoende sociale huurwoningen, de energietransitie en klimaatadaptatie, het goed ouder worden, het rondkomen, een woonschool en de leefbaarheid in de wijken belangrijke ondenwerpen. Het college van de gemeente Hoorn, Intermaris en VH De Boog geven met deze prestatieafspraken invulling aan de ambities en opgaven in de gemeente Hoorn.  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:

  • De jaarschijf 2024 van de kaderprestatieafspraken 2021-2025 tussen Intermaris, Verenigde Huurdersorganisatie De Boog en gemeente Hoorn vast te stellen met als thema’s: 

  1. Meer stad worden: groei betaalbare woningvoorraad. 
  2. Samenwerken aan een energiezuinige woningvoorraad. 
  3. Huisvesting van senioren en kwetsbare huurders. 
  4. Samenwerken aan evenwichtig opgebouwde, veerkrachtige wijken.
  02:27:19 - 02:28:41 - Marion van der Bijl
  02:29:56 - 02:30:06 - Marieke Rijk
  02:30:25 - 02:30:26 - Marieke Rijk
  02:30:26 - 02:30:38 - Marieke Rijk
  02:30:54 - 02:31:30 - Gezani Chauke
  02:31:30 - 02:32:05 - Robert Vinkenborg
  02:32:05 - 02:32:43 - Gezani Chauke
  02:32:43 - 02:34:05 - Niek Heijne
  02:34:05 - 02:37:02 - Chris de Meij
  02:37:02 - 02:37:24 - Niek Heijne
  02:37:24 - 02:38:27 - Chris de Meij
  02:38:27 - 02:38:43 - Kholoud al Mobayed
  02:38:43 - 02:39:32 - Chris de Meij
  02:39:32 - 02:40:28 - Jessica Visser
  02:40:28 - 02:41:21 - Robert Vinkenborg
  02:41:21 - 02:41:48 - Kholoud al Mobayed
  02:41:48 - 02:42:40 - Jessica Visser
  02:42:40 - 02:43:08 - Chris de Meij
  02:43:08 - 02:43:45 - Jessica Visser
  02:43:45 - 02:44:58 - Kees Maas
  02:44:58 - 02:45:13 - Robert Vinkenborg
  02:45:13 - 02:45:38 - Kees Maas
  02:45:57 - 02:46:35 - Kees Maas
  02:46:35 - 02:48:21 - Marieke Rijk
  02:48:21 - 02:49:42 - Rob Brandhoff
  02:49:42 - 02:51:12 - Lisa Klinkenberg
  02:51:12 - 02:52:36 - Robert Vinkenborg
  02:52:36 - 02:53:16 - Kholoud al Mobayed
  02:53:16 - 02:53:47 - Robert Vinkenborg
  02:53:47 - 02:54:05 - Kholoud al Mobayed
  02:54:05 - 02:54:23 - Robert Vinkenborg
  02:54:23 - 02:54:59 - Marieke Rijk
  02:54:59 - 02:55:48 - Robert Vinkenborg
  02:55:48 - 02:57:24 - Kholoud al Mobayed
  02:57:24 - 02:57:37 - Marion van der Bijl
  02:57:37 - 02:59:15 - Chris de Meij
  02:59:15 - 02:59:24 - Kholoud al Mobayed
  02:59:24 - 02:59:29 - Chris de Meij
  02:59:29 - 02:59:39 - Marion van der Bijl
  02:59:39 - 03:00:16 - Chris de Meij
  03:00:16 - 03:01:22 - Marieke Rijk
  03:01:22 - 03:01:34 - Jessica Visser
  03:01:34 - 03:02:08 - Kholoud al Mobayed
  03:02:08 - 03:03:04 - Robert Vinkenborg
  03:03:04 - 03:08:33 - SCHORSING
  03:08:33 - 03:08:57 - Marion van der Bijl
  03:08:57 - 03:15:13 - Karin Hakhoff
  03:15:13 - 03:15:15 - Chris de Meij
  03:15:15 - 03:16:38 - Karin Hakhoff
  03:16:38 - 03:21:15 - Chris de Meij
  03:21:15 - 03:24:27 - Karin Hakhoff
  03:24:27 - 03:24:31 - Lisa Klinkenberg
  03:24:31 - 03:25:09 - Marieke Rijk
  03:25:09 - 03:25:26 - Karin Hakhoff
  03:25:26 - 03:25:46 - Marieke Rijk
  03:25:46 - 03:26:52 - Karin Hakhoff
  03:26:52 - 03:26:58 - Kees Maas
  03:26:58 - 03:27:30 - Karin Hakhoff
  03:27:30 - 03:28:34 - Robert Vinkenborg
  03:28:34 - 03:29:44 - Karin Hakhoff
  03:29:44 - 03:30:11 - Niek Heijne
  03:30:11 - 03:30:19 - Marion van der Bijl
  03:30:19 - 03:30:41 - Jessica Visser
  03:30:41 - 03:31:28 - Kholoud al Mobayed
  03:31:28 - 03:32:45 - Rob Brandhoff
  03:32:45 - 03:32:59 - Chris de Meij
 9. 6

  Toelichting:
  voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 12 december 2023.


  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 10. 6.1

  Als gevolg van de wetswijziging Wet decentrale rekenkamers wordt vanaf boekjaar 2023 door het college verantwoording afgelegd over het rechtmatig tot stand komen van baten, lasten en balansmutaties. Dit doet zij door een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De accountant controleert deze verantwoording vervolgens op getrouwheid. Eén van de nieuwe rollen als gevolg van deze wetswijziging is dat de raad jaarlijks het normenkader vaststelt. Op 14 maart 2023 heeft de raad het normenkader 2023 vastgesteld Doordat het normenkader aan het begin van 2023 is vastgesteld, dient deze aan het eind van het jaar geactualiseerd te worden. Er zijn elf wijzigingen of toevoegingen op het normenkader 2023. Deze wijzigingen betreffen het formeel verwerken van reeds genomen raadsbesluiten in het afgelopen jaar. De wijzigingen zijn heel beperkt en leiden niet tot andere interne controle werkzaamheden. Daarom wordt voorgesteld om het geactualiseerde normenkader rechtmatigheid 2023 vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  De actualisatie van het normenkader 2023 vast te stellen;

 11. 6.2

  Door de nieuwe CAO 2023 verwacht de GGD Hollands Noorden (GGD HN) een hogere loonkostenstijging dan begroot. Het algemeen bestuur van de GGD HN heeft op 27 september 2023 besloten om het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD HN voor 2023 eenmalig te verhogen en voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. De CAO-verhogingen zijn autonome kosten die daarom ook uitgevoerd moeten worden. Het personeel van de GGD HN heeft recht op deze salarisverhoging. Voor Hoorn betekent het voorstel een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage van €224.234.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Een positieve zienswijze af te geven voor het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig te verhogen, met daarbij de voorwaarde dat de herrekening in de kadernota 2025 over het jaar 2023 voor de GGD Hollands Noorden niet wordt meegenomen. 
  2. Deze zienswijze via de bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

 12. 6.3

  De starterslening is een belangrijk instrument om mensen met een laag inkomen te helpen aan een koopwoning. Zeker in een tijd van stijgende hypotheekrente is de starterslening van grote betekenis. Het beschikbare geld voor startersleningen is op. Om te kunnen voorzien in de lopende aanvragen, de restant verwachte aanvragen voor 2023 en voor een deel van de aanvragen in 2024 wordt de raad voorgesteld om een aanvullend budget van €3 miljoen beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen minimaal 60 extra startersleningen verstrekt worden.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. een aanvullend budget beschikbaar te stellen zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van de verordening Starterslening 2023 van; a. €500.000 voor de lopende verplichtingen; b. €1.000.000 voor de nog te verwachte leningen in 2023; en c. €1.500.000 voor 2024; 
  2. de beheerskosten van maximaal €10.000 per jaar in 2023 te dekken uit de extra opbrengst van de rente van de te verstrekken startersleningen en dit mee te nemen in de reguliere bijstelling van de budgetten bij cyclusdocumenten; 
  3. het (tijdelijke) effect op de rentelasten mee te nemen in de reguliere bijstelling van de rente in de cyclusdocumenten.

 13. 6.4

  Elk jaar stelt de raad de verordening Reclamebelasting vast. Het is een belasting van en voor de ondernemers. De opbrengsten worden in het Lokale Ondernemers fonds gestort minus de heffingskosten. Via de stichting Lokaal Ondernemers Fonds (LOF) doen de ondernemers een voorstel voor de besteding 2024.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:

  • vast te stellen de verordening po de heffing en invordering van reclamebelasting 2024
 14. 6.5

  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een verordening voor de rekenkamer vast te stellen. De huidige verordening van de rekenkamercommissie moet worden aangepast om te voldoen aan nieuwe landelijke wetgeving. De grootste verandering is de onafhankelijke positie van de rekenkamer. Deelname van raadsleden aan de rekenkamer is niet langer mogelijk. De rekenkamer wordt uitsluitend gevuld met externe leden. In de nieuwe verordening vervult de raad wel een klankbordfunctie. Daarnaast is de functie van de rekenkamer versterkt door ruimere bevoegdheden in de gemeentewet. De raad wordt nu gevraagd de verordening rekenkamer gemeente Hoorn 2024 vast te stellen en de nodige personele besluiten hiervoor te nemen.

 15. 7

  03:32:51 - 03:32:59 - Chris de Meij