Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 10 oktober 2023

19:00 - 21:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Marion van der Bijl
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 5 oktober voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:10:19 - 00:13:19 - Marion van der Bijl
 2. 2

  00:11:33 - 00:13:19 - Marion van der Bijl
 3. 3

  00:11:36 - 00:13:19 - Marion van der Bijl
  00:13:19 - 00:13:34 - John Halsema
  00:13:34 - 00:13:51 - Marion van der Bijl
 4. 4

  00:13:42 - 00:13:51 - Marion van der Bijl
  00:13:51 - 00:15:31 - Mitchel Sluis
  00:15:31 - 00:17:54 - Jan Nieuwenburg
  00:17:54 - 00:18:12 - Diana Dekker
  00:18:12 - 00:18:25 - Jan Nieuwenburg
  00:18:25 - 00:18:40 - Menno Jas
  00:18:40 - 00:19:16 - Jan Nieuwenburg
  00:19:16 - 00:21:08 - Marion van der Bijl
 5. 5

  Toelichting:
  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

  00:19:33 - 00:21:08 - Marion van der Bijl
 6. 5.1

  Op 28 juni 2023 is de raad geïnformeerd over het ter visie leggen van de rapportage “De nieuwe toegangsweg centrum Hoorn” over de planstudie “Ontvlechting Binnenstadstoegang Keern”. De drie overgebleven varianten (H1, H2 en P) in de planstudie zijn verder uitgewerkt en onderzocht. Door het college zijn de bijgevoegde “Notitie Afweging tracékeuze ontvlechting binnenstadstoegang" en de “Reactienota Ontvlechting binnenstadstoegang Keern” opgesteld. In de notitie wordt de tracékeuze toegelicht en in de reactienota wordt gereageerd op binnengekomen reacties van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De gemeenteraad wordt gevraagd de varianten H1 en H2 (Carbasiustracé) uit te sluiten en variant P (Carbasius/Keern tracé) nader uit te werken tot op het niveau van Voorlopig Ontwerp (VO). Daarnaast wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet en over het gemeentelijk aandeel in de investering.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Variant P (Carbasius/Keern tracé) nader uit te werken tot op het niveau van Voorlopig Ontwerp (VO); 
  2. Variant H1 en H2 (Carbasiustracé) uit te sluiten; 
  3. De langzaam verkeerroute Het Keern met onderdoorgangen onder de Provincialeweg en het spoor nader uit te werken tot op het niveau van Voorlopig Ontwerp (VO) en de plangrens te verplaatsen naar het kruispunt Keern - Blauwe Berg - Geldelozeweg; 
  4. Bij de uitwerking van de ontwerpen zorg te dragen voor een integrale en zorgvuldige stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuur historische inpassing; 
  5. De benodigde ruimtelijke procedures met betrekking tot het nieuwe tracé en de andere infrastructurele aanpassingen voor te bereiden; 
  6. Het stedenbouwkundig plan Pelmolenpad aan te passen aan variant P; 
  7. Vrijgave van een voorbereidingskrediet van € 1.600.000,00 excl. BTW om de gekozen variant verder uit te werken tot VO-niveau en dit te dekken uit de Reserve Poort van Hoorn (toelichting Bijlage 4); 
  8. Het college opdracht te geven een dekkingsvoorstel uit te werken (zie paragraaf Financiële consequenties en Bijlage 4) voor het gemeentelijk aandeel in de investering en dit voorstel te betrekken bij de integrale financiële afweging van de kadernota 2024.

  00:19:43 - 00:21:08 - Marion van der Bijl
  00:21:08 - 00:24:48 - De heer Besseling
  00:24:48 - 00:24:57 - Marion van der Bijl
  00:24:57 - 00:25:22 - Peter Peerdeman
  00:25:22 - 00:25:38 - Marion van der Bijl
  00:25:38 - 00:28:13 - De heer Veerman
  00:28:13 - 00:28:21 - Bram Berendse
  00:28:21 - 00:29:19 - De heer Veerman
  00:29:19 - 00:30:04 - Marion van der Bijl
  00:30:04 - 00:32:29 - Rob Brandhoff
  00:32:29 - 00:33:02 - Roger Tonnaer
  00:33:02 - 00:33:04 - Rob Brandhoff
  00:33:04 - 00:33:17 - Marion van der Bijl
  00:33:17 - 00:33:20 - Guido Breuker
  00:33:20 - 00:34:18 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:34:18 - 00:34:33 - John Halsema
  00:34:33 - 00:35:02 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:35:02 - 00:35:09 - Marion van der Bijl
  00:35:09 - 00:37:45 - Peter Peerdeman
  00:37:45 - 00:40:00 - Sabine Bruijne
  00:40:00 - 00:40:56 - Roy Drommel
  00:40:56 - 00:41:10 - Rob Brandhoff
  00:41:10 - 00:41:56 - Sabine Bruijne
  00:41:56 - 00:44:25 - Roger Tonnaer
  00:44:25 - 00:46:52 - Jeroen van der Veer
  00:46:52 - 00:47:48 - Roger Tonnaer
  00:47:48 - 00:48:07 - Jeroen van der Veer
  00:48:07 - 00:48:52 - Sabine Bruijne
  00:48:52 - 00:49:40 - Jeroen van der Veer
  00:49:40 - 00:50:02 - Rob Brandhoff
  00:50:02 - 00:50:44 - Jeroen van der Veer
  00:50:44 - 00:53:07 - Roy Drommel
  00:53:07 - 00:53:47 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:53:47 - 00:54:14 - Sabine Bruijne
  00:54:14 - 00:54:53 - Roy Drommel
  00:54:53 - 00:55:28 - Jeroen van der Veer
  00:55:28 - 00:56:08 - Roy Drommel
  00:56:08 - 00:56:48 - Roger Tonnaer
  00:56:48 - 00:56:58 - Roy Drommel
  00:56:58 - 00:57:46 - Bianca Bos
  00:57:46 - 00:58:16 - Roy Drommel
  00:58:16 - 00:58:50 - Bianca Bos
  00:58:50 - 00:58:52 - Marion van der Bijl
  00:58:52 - 01:01:17 - Bianca Bos
  01:01:17 - 01:02:51 - Menno Jas
  01:02:51 - 01:04:44 - Bram Berendse
  01:04:44 - 01:05:29 - Roger Tonnaer
  01:05:29 - 01:06:10 - Bram Berendse
  01:06:10 - 01:06:19 - Roger Tonnaer
  01:06:19 - 01:06:43 - Bram Berendse
  01:06:43 - 01:07:29 - Menno Jas
  01:07:29 - 01:07:41 - Bram Berendse
  01:07:41 - 01:08:36 - Roy Drommel
  01:08:36 - 01:09:05 - Bram Berendse
  01:09:05 - 01:09:40 - Sabine Bruijne
  01:09:40 - 01:10:27 - Bram Berendse
  01:10:27 - 01:10:50 - Rob Brandhoff
  01:10:50 - 01:11:04 - Bram Berendse
  01:11:04 - 01:13:32 - Ellen van der Knaap
  01:13:32 - 01:14:01 - Rob Brandhoff
  01:14:01 - 01:14:37 - Ellen van der Knaap
  01:14:37 - 01:15:09 - Roy Drommel
  01:15:09 - 01:15:47 - Ellen van der Knaap
  01:15:47 - 01:16:12 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:16:12 - 01:16:40 - Ellen van der Knaap
  01:16:40 - 01:17:27 - Sabine Bruijne
  01:17:27 - 01:19:48 - John Halsema
  01:19:48 - 01:20:24 - Sabine Bruijne
  01:20:24 - 01:20:52 - John Halsema
  01:20:52 - 01:21:17 - Jeroen van der Veer
  01:21:17 - 01:21:40 - John Halsema
  01:21:40 - 01:22:03 - Bram Berendse
  01:22:03 - 01:22:16 - John Halsema
  01:22:16 - 01:22:27 - Bram Berendse
  01:22:27 - 01:22:39 - John Halsema
  01:22:39 - 01:23:06 - Roger Tonnaer
  01:23:06 - 01:23:33 - John Halsema
  01:23:33 - 01:24:02 - Roy Drommel
  01:24:02 - 01:24:23 - John Halsema
  01:24:23 - 01:26:43 - Jeroen van der Veer
  01:26:43 - 01:26:48 - Marion van der Bijl
  01:26:48 - 01:27:19 - Rob Brandhoff
  01:27:19 - 01:27:46 - Sabine Bruijne
  01:27:46 - 01:28:37 - Ellen van der Knaap
  01:28:37 - 01:28:54 - Marion van der Bijl
  01:28:54 - 01:29:13 - Roy Drommel
  01:29:13 - 01:29:43 - Roger Tonnaer
  01:29:43 - 01:31:23 - Jeroen van der Veer
  01:31:23 - 01:40:38 - René Assendelft
  01:40:38 - 01:41:27 - Sabine Bruijne
  01:41:27 - 01:42:28 - René Assendelft
  01:42:28 - 01:43:45 - Roger Tonnaer
  01:43:45 - 01:45:09 - René Assendelft
  01:45:09 - 01:45:39 - Peter Peerdeman
  01:45:39 - 01:46:14 - René Assendelft
  01:46:14 - 01:46:53 - Rob Brandhoff
  01:46:53 - 01:47:41 - René Assendelft
  01:47:41 - 01:54:09 - Axel Boomgaars
  01:54:09 - 01:54:43 - Roy Drommel
  01:54:43 - 01:55:35 - Axel Boomgaars
  01:55:35 - 01:56:52 - Roger Tonnaer
  01:56:52 - 01:57:31 - Jeroen van der Veer
  01:57:31 - 01:57:55 - Axel Boomgaars
  01:57:55 - 01:58:12 - John Halsema
  01:58:12 - 01:58:43 - Axel Boomgaars
  01:58:43 - 01:59:24 - Rob Brandhoff
  01:59:24 - 02:00:28 - Marion van der Bijl
  02:00:28 - 02:11:01 - SCHORSING
 7. 5.2

  De locatie De Compagnie 1 (hierna: plangebied) was tot 2019 in gebruik als penitentiaire inrichting. Na de beëindiging van het gebruik van Het plangebied als penitentiaire inrichting is het gevangenisgebouw in 2021 door het Rijksvastgoedbedrijf (hierna: RVB) gesloopt. De gemeente heeft samen met het RVB in de afgelopen maanden onderzocht of en onder welke voorwaarden de locatie geschikt is voor woningbouw. Daarnaast is onderzocht of de te realiseren sociale huurwoningen versneld kunnen worden gebouwd. Dit plan gaat uit van 39% sociale huurwoningen, onder meer ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld Oekraïense vluchtelingen of andere (bijzondere) doelgroepen.  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De nota van uitgangspunten ‘De Compagnie T vast te stellen en te hanteren als ruimtelijk kader. 
  2. Kennis te nemen van het memo 'Versnellen Woningbouw De Compagnie T.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Opknippen besluitvorming Compagnie 1
  Realiseren meer middeldure woningen Compagnie 1
  Segmentverdeling Compagnie 1
  02:08:36 - 02:11:01 - SCHORSING
  02:11:01 - 02:12:59 - Marion van der Bijl
  02:12:59 - 02:14:26 - Lisa Klinkenberg
  02:14:26 - 02:16:02 - Menno Jas
  02:16:02 - 02:16:13 - Niek Heijne
  02:16:13 - 02:16:34 - Menno Jas
  02:16:34 - 02:17:15 - Niek Heijne
  02:17:15 - 02:17:36 - Marion van der Bijl
  02:17:36 - 02:18:34 - Gezani Chauke
  02:18:34 - 02:18:53 - Jessica Visser
  02:18:53 - 02:18:59 - Gezani Chauke
  02:18:59 - 02:19:09 - Robert Vinkenborg
  02:19:09 - 02:19:45 - Gezani Chauke
  02:19:45 - 02:20:54 - Jessica Visser
  02:20:54 - 02:21:24 - Jeroen van der Veer
  02:21:24 - 02:21:57 - Jessica Visser
  02:21:57 - 02:23:37 - Roger Tonnaer
  02:23:37 - 02:24:05 - Niek Heijne
  02:24:05 - 02:24:51 - Roger Tonnaer
  02:24:51 - 02:25:26 - Marion van der Bijl
  02:25:26 - 02:25:45 - Jessica Visser
  02:25:45 - 02:25:46 - Marion van der Bijl
  02:25:46 - 02:26:29 - Roger Tonnaer
  02:26:29 - 02:27:52 - Kees Maas
  02:27:52 - 02:28:18 - Roger Tonnaer
  02:28:18 - 02:28:45 - Kees Maas
  02:28:45 - 02:30:30 - Jeroen van der Veer
  02:30:30 - 02:30:39 - Niek Heijne
  02:30:39 - 02:31:38 - Jeroen van der Veer
  02:31:38 - 02:33:27 - Patrick van der Laan
  02:33:27 - 02:34:12 - Jessica Visser
  02:34:12 - 02:35:32 - Robert Vinkenborg
  02:35:32 - 02:36:56 - Menno Jas
  02:36:56 - 02:37:11 - Robert Vinkenborg
  02:37:11 - 02:37:38 - Kees Maas
  02:37:38 - 02:38:14 - Robert Vinkenborg
  02:38:14 - 02:38:40 - Roger Tonnaer
  02:38:40 - 02:40:05 - Ellen van der Knaap
  02:40:05 - 02:41:38 - Niek Heijne
  02:41:38 - 02:41:40 - Robert Vinkenborg
  02:41:40 - 02:41:45 - Niek Heijne
  02:41:45 - 02:41:57 - Niek Heijne
  02:41:57 - 02:42:46 - Roger Tonnaer
  02:42:46 - 02:43:13 - Marion van der Bijl
  02:43:13 - 02:43:39 - Jessica Visser
  02:43:39 - 02:44:31 - Menno Jas
  02:44:31 - 02:44:45 - Patrick van der Laan
  02:44:45 - 02:58:28 - Arthur Helling
  02:58:28 - 02:58:51 - Gezani Chauke
  02:58:51 - 02:59:51 - Arthur Helling
  02:59:51 - 03:00:22 - Niek Heijne
  03:00:22 - 03:00:58 - Arthur Helling
  03:00:58 - 03:02:11 - Roger Tonnaer
  03:02:11 - 03:04:48 - Arthur Helling
  03:04:48 - 03:05:11 - Jeroen van der Veer
  03:05:11 - 03:06:29 - Robert Vinkenborg
  03:06:29 - 03:08:08 - Arthur Helling
  03:08:08 - 03:08:56 - Kees Maas
  03:08:56 - 03:10:21 - Arthur Helling
  03:10:21 - 03:11:15 - Lisa Klinkenberg
  03:11:15 - 03:11:31 - Arthur Helling
  03:11:31 - 03:11:47 - Patrick van der Laan
  03:11:47 - 03:12:22 - Arthur Helling
  03:12:22 - 03:13:04 - Menno Jas
  03:13:04 - 03:14:32 - Jessica Visser
  03:14:32 - 03:15:13 - Arthur Helling
  03:15:13 - 03:16:15 - Niek Heijne
  03:16:15 - 03:17:14 - Roger Tonnaer
  03:17:14 - 03:18:27 - Arthur Helling
  03:18:27 - 03:19:12 - Marion van der Bijl
  03:19:12 - 03:19:32 - Jeroen van der Veer
  03:19:32 - 03:19:46 - Marion van der Bijl
 8. 5.3

  De oude gedragscode voor alle politieke ambtsdragers, dus zowel college- als raads- en commissieleden, stamde nog uit 2014. Deze code was lang een goede richtlijn, maar mistte bepaalde belangrijke aandachtspunten zoals een stappenplan bij schendingen, aandacht voor ondermijning, aandacht voor des- of misinformatie. De code moest bovendien korter, duidelijker en meer gericht op de kern van correct, integer gedrag.
  De code is samen met en door raadsleden zelf vormgegeven en besproken. De code gaat niet om handelingen van inwoners of burgers (daar is een agressiecode voor). Ook gaat het niet om handelingen van collegeleden of ambtenaren, daar zijn aparte gedragscodes voor gemaakt. De regeling gaat bewust ook over ‘vermoedens’ van schendingen. Nader onderzoek moet dan uitwijzen of er inderdaad sprake is van laakbaar, norm-overschrijdend gedrag. Verder is vastgelegd, dat over de afwegingen die leden maken bij hun handelen, men met elkaar in gesprek blijft. Dit kan helpen inzicht te krijgen in de afwegingen van een individueel raads- of commissielid. De gedragscode biedt leden de handvatten om de juiste afwegingen te maken.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

 9. 6

  Toelichting:
  voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 17 oktober 2023.


  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 10. 6.1

  Het Commissariaat voor de Media neemt iedere vijf jaar een besluit over de aanwijzing van een lokale omroep. Dit proces van zendtijdtoewijzing speelt al een aantal maanden in zeven gemeenten in Westfriesland. Op 7 februari 2023 heeft de gemeenteraad het voorstel op verzoek van het college van de agenda gehaald. Waar er in eerste instantie vier aanvragende partijen waren is er inmiddels één aanvragende partij over. Alle vier omroepen werken inmiddels samen onder de vlag van Stichting Streekomroep West-Friesland en zijn gedeeltelijk gefuseerd. Dit betekent dat de gemeenteraad geen voorkeurspartij aan hoeft te wijzen, maar wel moet vaststellen of de huidige aanvragende partij aan de wettelijke vereisten voldoet. Dit is het geval bij Stichting Streekomroep West-Friesland. De gemeenteraden moeten dit voor 1 november 2023 via een raadsbesluit doorgeven aan het Commissariaat voor de Media.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. vast te stellen dat Stichting Streekomroep West-Friesland een rechtspersoon naar Nederlands recht is met volledige rechtsbevoegdheid; 
  2. vast te stellen dat Stichting Streekomroep West-Friesland zich ten doel stelt op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven; 
  3. vast te stellen dat Stichting Streekomroep West-Friesland volgens de statuten een orgaan heeft dat het beleid voor het media aanbod bepaalt; 
  4. vast te stellen dat het pbo van Stichting Streekomroep West-Friesland representatief is samengesteld

 11. 6.2

  Gemeente Hoorn bereidt de ontwikkeling van de woonwijk Bangert en Oosterpolder rondom het gebied Westerblokker voor. Voor de ontwikkeling van fase 5B Zuid en fase A Zuid worden nieuwe bestemmingsplannen gemaakt. Dit voorstel gaat over het (opnieuw) nemen van een voorbereidingsbesluit voor de omgeving Westerblokker ter hoogte van Bangert en Oosterpolder. Het voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat er geen ongewenste activiteiten of ontwikkelingen (bouw en gebruik) kunnen plaatsvinden in of nabij dit gebied. Het is nodig nu een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen, omdat het op 28 oktober 2022 in werking getreden voorbereidingsbesluit na een jaar vervalt.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. een voorbereidingsbesluit te nemen ter voorbereiding van nieuwe bestemmingsplannen voor het gebied Westerblokker, ter hoogte van Bangert en Oosterpolder, nader aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening (NL.IMR0.0405.VBBangertO-va02); 
  2. dat op grond van artikel 3.3 lid 1 onder a. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunningaanvragen voor de activiteit bouwen in dit gebied moeten worden aangehouden; 
  3. dat het in dit gebied verboden is het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van gebruik dan aanwezig is op de dag van inwerkingtreding van dit besluit; 
  4. dat het college van burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kan afwijken van het hiervoor genoemde verbod indien en voor zover: - geen onevenredig nadelige effecten voor de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen ontstaan; - geen verslechtering van het woon- en leefklimaat ontstaat, en - redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het beoogde gebruik positief bestemd wordt in een van de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen; 
  5. het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op 28 oktober 2023.

 12. 6.3

  De Omgevingswet treedt, volgens de huidige planning, op 1 januari 2024 in werking. In de huidige situatie staan plaatselijke regels die invloed hebben op de fysieke leefomgeving verdeeld over meerderde verordeningen en regels. Een groot deel van deze regels gaat uiteindelijk over naar het Omgevingsplan. Omdat een volledig Omgevingsplan voor gemeente Hoorn na de inwerkingtreding van de wet wordt uitgewerkt en door de gemeenteraad wordt vastgesteld is het noodzakelijk de betreffende regels die invloed hebben op de fysieke leefomgeving te borgen in een nieuwe verordening namelijk de Verordening fysieke leefomgeving (hierna: VFL). Met het vaststellen van de VFL bereiden we ons als gemeente Hoorn voor op het opstellen van omgevingsplannen. De VFL is een samenvoeging van de regels uit bestaande lokale verordeningen over de fysieke leefomgeving. Een aantal verordeningen wordt volledig opgenomen in de VFL, om deze reden worden deze verordeningen ingetrokken. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet verwijst de lokale regelgeving niet meer naar de juiste wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat de verwijzingen kloppen, zijn de bestaande lokale regels aangepast. Daarnaast is met het inventariseren van het bestaande beleid en regelgeving gebleken dat tweetal verouderde verordeningen ingetrokken kunnen worden. Dit heeft geen relatie tot de Omgevingswet maar is een mooie bijvangst.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Vastte stellen: 
  a. Verordening fysieke leefomgeving Hoorn 
  b. Algemene plaatselijke verordening Hoorn 
  c. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Hoorn 
  d. Havenverordening Hoorn 
  e. Verordening Stimuleringsregeling Restauraties Monumenten Hoorn 
  f. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Hoorn 


  2. In te trekken: 
  a. Erfgoedverordening gemeente Hoorn 2018, d.d. 29 december 2018 
  b. Bouwverordening Hoorn, d.d. 10 juli 2018 
  c. Exploitatieverordening gemeente Hoorn 1996, d.d. 19 maart 1996 
  d. Verordening op het gebruik van standplaatsen voor woonwagens 1997, d.d. 1 november 1997 
  e. Marktverordening Hoorn 2021, d.d. 21 september 2021 
  f. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Hoorn 2022, d.d. 31 mei 2022
  g. Havenverordening 2018, d.d. 16 februari 2018 
  h. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Hoorn, d.d. 6 oktober 2017 
  i. Verordening Stimuleringsregeling Restauraties Monumenten 2010-II

 13. 6.4

  Op 1 juli 2022 heeft de Rijksoverheid de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Uiterlijk 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen hierop aangepast zijn. De gemeenten in NoordHolland Noord hebben dit traject samen opgepakt, via de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. Op basis van een uitvoerig participatieproces met directies van gemeenschappelijke regelingen, colleges, griffiers en gemeenteraden heeft de regietafel een concept Kaderstellend besluit uitgewerkt dat nu voor goedkeuring aan alle gemeenteraden wordt voorgelegd.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:
  In te stemmen met het concept Kaderstellend besluit gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen

 14. 7
  Sluiting - 21:15