Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

donderdag 12 oktober 2023

20:00 - 21:45
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Diana Dekker
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 5 oktober voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:11:50 - 00:14:44 - Diana Dekker
 2. 2

  00:12:46 - 00:14:44 - Diana Dekker
 3. 3

  00:12:52 - 00:14:44 - Diana Dekker
  00:14:44 - 00:15:05 - Menno Jas
  00:15:05 - 00:15:51 - Diana Dekker
  00:15:51 - 00:16:19 - Niek Heijne
  00:16:19 - 00:16:27 - Rob Brandhoff
  00:16:27 - 00:16:35 - Diana Dekker
  00:16:35 - 00:16:51 - Chris de Meij
  00:16:51 - 00:17:34 - Diana Dekker
  00:17:34 - 00:18:08 - Lisa Klinkenberg
  00:18:08 - 00:18:26 - Diana Dekker
  00:18:26 - 00:18:34 - Charles Webster
  00:18:34 - 00:18:46 - Diana Dekker
  00:18:46 - 00:18:58 - Marieke Rijk
  00:18:58 - 00:20:55 - Diana Dekker
 4. 4
  Rondvraag algemeen - 20:10
 5. 5

  Toelichting:
  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 6. 5.1

  De gemeenteraad heeft als ambitie om de woonwagenlocatie Bobeldijk - Zomervaart uit te breiden aan de kant van de Zomervaart. Sinds 2018 wordt gewerkt aan een uitbreiding van de woonwagenlocatie. Er zijn nu twee scenario’s uitgewerkt voor de uitbreiding van de woonwagenlocatie. Het belang van de uitbreiding voor de doelgroep, de woonwagenbewoners, is groot. Er staan zeventien woonwagenbewoners op de wachtlijst. Het wonen bij elkaar en wonen in een woonwagen is een essentieel onderdeel van de culturele identiteit van de woonwagenbewoners. Dit is een Europees en landelijk erkende bijzondere woonvorm. Financieel gezien is deze businesscase niet kostenneutraal. Voorgesteld wordt om verder te gaan met de uitwerking van scenario 1 en dit tekort te dekken uit de ABR grondzaken.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De geheimhouding volgens artikel 87 Gemeentewet op te leggen op de volgende stukken: bijlagen 3, 4 en 5 op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b van de Woo, waarbij de geheimhouding geldt tot 17 oktober 2033. 
  2. Af te zien van een kostenneutraal plan voor de uitbreiding Zomervaart. 
  3. Akkoord te gaan met een verdere uitwerking van scenario 1, een uitbreiding van de Zomervaart met 13 standplaatsen voor woonwagenbewoners. 
  4. Op voorhand een verlies te accepteren voor de uitbreiding Zomervaart, te dekken uit de ABR Grondzaken.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Groenvoorziening bij de uitbreiding van de woonwagenlocatie
  01:10:33 - 01:10:38 - SCHORSING
  01:10:38 - 01:11:37 - Diana Dekker
  01:11:37 - 01:11:56 - Chris de Meij
  01:11:56 - 01:12:04 - Diana Dekker
  01:12:04 - 01:12:27 - Niek Heijne
  01:12:27 - 01:12:57 - Marion van der Bijl
  01:12:57 - 01:13:13 - Jessica Visser
  01:13:13 - 01:13:30 - Charles Webster
  01:13:30 - 01:13:52 - Diana Dekker
  01:13:52 - 01:14:28 - Niek Heijne
  01:14:28 - 01:14:43 - Marjon van der Ven
  01:14:43 - 01:15:00 - Jessica Visser
  01:15:00 - 01:15:06 - Marjon van der Ven
  01:15:06 - 01:15:14 - Jessica Visser
  01:15:14 - 01:15:38 - Marjon van der Ven
  01:15:38 - 01:15:53 - Jessica Visser
  01:15:53 - 01:16:18 - Marjon van der Ven
  01:16:18 - 01:16:34 - Charles Webster
  01:16:34 - 01:17:09 - Marjon van der Ven
  01:17:09 - 01:17:29 - Marion van der Bijl
  01:17:29 - 01:17:47 - Marjon van der Ven
  01:17:47 - 01:18:35 - Marieke Rijk
  01:18:35 - 01:18:43 - Bart Faber
  01:18:43 - 01:19:23 - Diana Dekker
  01:19:23 - 01:25:29 - SCHORSING
 7. 5.2

  Elk jaar stelt de Raad de belastingverordeningen vast. Conform bestuurlijke wens worden de belastingenverordeningen 2024 gelijktijdig met de Begroting 2024 aangeboden met uitzondering van de Verordening Afvalstoffenheffing en de Verordening Reclamebelasting. Voor de bepaling van de tarieven 2024 is uitgegaan dat de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen met de trendmatige indexering van 3,2% stijgt en dat tarieven van leges en retributies kostendekkend zijn. De tarieven van leges en retributies zijn kostendekkend.


  In het raadsvoorstel worden alleen belastingen en leges toegelicht waar wordt afgeweken van deze uitgangspunten of een toelichting op de berekeningswijze noodzakelijk is.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  De raad besluit vast te stellen:
  - De Verordening Begraafrechten 2024;
  - De Verordening Havengeld 2024;


  - De Verordening Hondenbelasting 2024;


  - De Verordening Leges 2024;


  - De Verordening Leges Fysieke Leefomgeving en Omgevingsvergunningen 2024;


  - De Verordening Onroerendezaakbelasting 2024;


  - De Verordening Parkeerbelasting 2024;


  - De Verordening Precariobelasting 2024;


  - De Verordening Rioolheffing 2024;


  - De Verordening Toeristenbelasting 2024; 


  - De begrotingswijziging Algemene leges en begraafplaatsen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Begraafrechten
  01:24:42 - 01:25:29 - SCHORSING
  01:25:29 - 01:27:21 - Diana Dekker
  01:27:21 - 01:28:29 - Gezani Chauke
  01:28:29 - 01:30:51 - John Halsema
  01:30:51 - 01:33:14 - Rob Brandhoff
  01:33:14 - 01:35:10 - Kees Maas
  01:35:10 - 01:35:16 - Diana Dekker
  01:35:16 - 01:37:00 - Chris de Meij
  01:37:00 - 01:37:40 - Menno Jas
  01:37:40 - 01:39:53 - Norbert de Vries
  01:39:53 - 01:40:16 - Niek Heijne
  01:40:16 - 01:40:49 - Norbert de Vries
  01:40:49 - 01:41:12 - Niek Heijne
  01:41:12 - 01:41:43 - Norbert de Vries
  01:41:43 - 01:42:27 - Liz Delcour
  01:42:27 - 01:44:24 - Elise van Os
  01:44:24 - 01:46:44 - Andre van Beusekom
  01:46:44 - 01:47:22 - Chris de Meij
  01:47:22 - 01:47:52 - Andre van Beusekom
  01:47:52 - 01:48:19 - Chris de Meij
  01:48:19 - 01:48:35 - Andre van Beusekom
  01:48:35 - 01:48:45 - Diana Dekker
  01:48:45 - 01:50:03 - Youssef Nassiri
  01:50:03 - 01:50:59 - Niek Heijne
  01:50:59 - 01:51:52 - Menno Jas
  01:51:52 - 01:53:10 - Niek Heijne
  01:53:10 - 01:53:59 - Chris de Meij
  01:53:59 - 01:54:02 - Niek Heijne
  01:54:02 - 01:54:05 - Chris de Meij
  01:54:05 - 01:54:51 - Niek Heijne
  01:54:51 - 01:55:23 - Chris de Meij
  01:55:23 - 01:55:45 - Niek Heijne
  01:55:45 - 01:56:00 - Diana Dekker
  01:56:00 - 01:56:45 - Gezani Chauke
  01:56:45 - 01:56:57 - Diana Dekker
  01:56:57 - 01:57:59 - Andre van Beusekom
  01:57:59 - 01:58:02 - Diana Dekker
  01:58:02 - 01:59:04 - Niek Heijne
  01:59:04 - 02:00:00 - Menno Jas
  02:00:00 - 02:00:38 - Chris de Meij
  02:00:38 - 02:01:28 - Andre van Beusekom
  02:01:28 - 02:02:09 - Rob Brandhoff
  02:02:09 - 02:02:20 - Diana Dekker
  02:02:20 - 02:14:02 - SCHORSING
  02:14:02 - 02:25:40 - Axel Boomgaars
  02:25:40 - 02:26:23 - Niek Heijne
  02:26:23 - 02:27:05 - Axel Boomgaars
  02:27:05 - 02:27:29 - Rob Brandhoff
  02:27:29 - 02:27:36 - Axel Boomgaars
  02:27:36 - 02:28:03 - Gezani Chauke
  02:28:03 - 02:28:30 - Axel Boomgaars
  02:28:30 - 02:28:58 - Elise van Os
  02:28:58 - 02:29:54 - Axel Boomgaars
  02:29:54 - 02:30:16 - John Halsema
  02:30:16 - 02:30:48 - Axel Boomgaars
  02:30:48 - 02:31:47 - Andre van Beusekom
  02:31:47 - 02:32:47 - Axel Boomgaars
  02:32:47 - 02:34:27 - Chris de Meij
  02:34:27 - 02:35:37 - Norbert de Vries
  02:35:37 - 02:36:55 - Axel Boomgaars
  02:36:55 - 02:37:19 - Diana Dekker
  02:37:19 - 02:37:33 - Gezani Chauke
  02:37:33 - 02:38:22 - Diana Dekker
 8. 6

  Toelichting:
  voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 17 oktober 2023.


  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 9. 6.1

  De huidige parkeerverordening 2022 is aangepast aan de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Er is geen nieuw beleid verwerkt in deze verordening. Wel zijn er tal van zaken in de parkeerverordening die ook in het uitvoeringsbesluit stonden. Het uitvoeringsbesluit is de juiste plek voor deze zaken. In de parkeerverordening gemeente Hoorn 2024 komen deze zaken dan ook niet terug.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:
  de Parkeerverordening gemeente Hoorn 2024 vast te stellen.

 10. 6.2

  De financiële verordening is een belangrijk kaderstellend instrument op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. De raad bepaalt hiermee op hoofdlijnen de regels voor het financieel beleid, de financiële organisatie en financieel beheer. De Hoornse verordening is voor het laatst in 2017 vastgesteld. Sindsdien zijn er ontwikkelingen geweest in wet- en regelgeving die vragen om aanpassing van de verordening. De raad wordt geadviseerd de financiële verordening vast te stellen. De verordening treedt, na vaststelling door de raad, met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2023. Hiermee is de verordening van toepassing op alle financiële documenten die na deze datum worden opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:
  De Financiële verordening gemeente Hoorn 2023 vast te stellen.

 11. 6.3

  Artikel 213a van de Gemeentewet verplicht het college periodiek onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het college gevoerde bestuur. De huidige verordening uit 2004 is verouderd en vraagt om vernieuwing. De raad wordt geadviseerd de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2024 vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. de ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Hoorn 2024’ vast te stellen; 
  2. de ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2004’ in te trekken.

 12. 6.4

  Dit agendapunt is in de gemeenteraad van december van de agenda gehaald. Na een inflrmatieve sessie op 28 september jl. wordt dit voorstel opnieuw aangeboden.


  Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Op dat moment heeft Hoorn van rechtswege een omgevingsplan. In artikel 2.8 van de Omgevingswet is geregeld dat de gemeenteraad (hierna: de raad) de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan, kan delegeren aan het college. Van deze mogelijkheid wordt met dit delegatiebesluit gebruik gemaakt. Hiermee worden bevoegdheden van de raad gedelegeerd naar het college die nu op basis van de huidige regelingen ook al bij het college liggen. Daarmee is dit een technisch besluit om de bevoegdheden juridisch goed te regelen.

 13. 6.5

  De raad wordt gevraagd het uitvoeringskrediet voor aanleg van een brug op de woonwagenlocatie Bobeldijkerweg-Zomervaart beschikbaar te stellen. De brug wordt aangelegd op de locatie die in het bestemminsplan hiervoor is aangewezen ter hoogte van nummer 64 en 66 Bobeldijkerweg. De brug moet aangelegd worden om de woonwagenlocatie toegankelijker te maken voor de nood- en hulpdiensten, zodat incidenten snel en adequaat kunnen worden bestreden. Daarnaast wordt hiermee de veiligheid en de bereikbaarheid van en voor de bewoners verbeterd. Een moderne woonwijk met een prettig woon- en leefklimaat vraagt om een goede en veilige verkeersdoorstroming en bereikbaarheid. De raad heeft eerder al besloten tot het realiseren van een verbinding voor gemotoriseerd verkeer (dam met duiker / brug). Deze had al aangelegd moeten worden voor de laatste uitbreiding aan de Zomervaart. Er kan pas sprake zijn van een toekomstige uitbreiding van het aantal standplaatsen als deze brug is aangelegd. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de politie zijn in de zomervakantie 2023 om advies gevraagd over de ontsluitingsstructuur rekening houdende met een toekomstige uitbreiding. Beide adviseren tot het aanleggen van 1 brug. De raad wordt ook gevraagd budget vrij te geven voor de stijging van de kosten van de brugontsluiting en voorbereidingskosten voor de uitbreiding van de standplaatsen op de woonwagenlocatie. Dit budget is al beschikbaar gesteld bij de begroting 2023.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1 Een brug voor gemotoriseerd verkeer aan te leggen ter hoogte van nummers 64 en 66 Bobeldijkerweg overeenkomstig het huidig bestemmingsplan Uitbreiding woonwagencentrum Bobeldijkerweg d.d. 15 maart 2011. 
  2. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van een brug voor gemotoriseerd verkeer op de woonwagenlocatie Bobeldijk - Zomervaart en de jaarlijkse lasten van € 4.737 vanaf 2024 ten laste te brengen van de reserve kapitaallasten investeringen. 
  3. De gereserveerde middelen voor het aanleggen van de brug binnen de algemene bedrijfsreserve grondzaken van € 200.000 te storten in de reserve kapitaallasten investeringen en deze aan te wenden als dekking van de investering. 
  4. De gereserveerde middelen voor de stijging van de kosten brugontsluiting en de uitbreiding van de standplaatsen op de woonwagenlocatie ad € 50.000 vrij te geven. De middelen ad € 50.000 zijn bij de begroting 2023 hiervoor gereserveerd. Van dit bedrag wordt aanvullend € 38.910 gestort in de reserve kapitaallasten ter dekking van de brug. 
  5. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Paal plaatsen op de brug
  00:19:36 - 00:20:55 - Diana Dekker
  00:20:55 - 00:23:24 - De heer van der Kooij
  00:23:24 - 00:23:34 - Diana Dekker
  00:23:34 - 00:24:58 - Chris de Meij
  00:24:58 - 00:25:37 - De heer van der Kooij
  00:25:37 - 00:25:51 - Charles Webster
  00:25:51 - 00:26:25 - De heer van der Kooij
  00:26:25 - 00:26:36 - Charles Webster
  00:26:36 - 00:27:11 - De heer van der Kooij
  00:27:11 - 00:27:34 - Marieke Rijk
  00:27:34 - 00:29:47 - De heer van der Kooij
  00:29:47 - 00:30:11 - Bart Faber
  00:30:11 - 00:30:37 - De heer van der Kooij
  00:30:37 - 00:31:08 - Diana Dekker
  00:31:08 - 00:32:49 - INSPREKER
  00:32:49 - 00:34:06 - Diana Dekker
  00:34:06 - 00:34:56 - Lisa Klinkenberg
  00:34:56 - 00:36:15 - Marieke Rijk
  00:36:15 - 00:36:58 - Charles Webster
  00:36:58 - 00:38:09 - Chris de Meij
  00:38:09 - 00:39:03 - Kees Maas
  00:39:03 - 00:39:19 - Niek Heijne
  00:39:19 - 00:40:03 - Kees Maas
  00:40:03 - 00:40:29 - Niek Heijne
  00:40:29 - 00:40:44 - Charles Webster
  00:40:44 - 00:41:11 - Kees Maas
  00:41:11 - 00:41:16 - Charles Webster
  00:41:16 - 00:41:23 - Diana Dekker
  00:41:23 - 00:42:23 - Rob Brandhoff
  00:42:23 - 00:42:51 - Kees Maas
  00:42:51 - 00:43:16 - Rob Brandhoff
  00:43:16 - 00:44:33 - Marion van der Bijl
  00:44:33 - 00:44:37 - Diana Dekker
  00:44:37 - 00:45:40 - Charles Webster
  00:45:40 - 00:45:53 - Diana Dekker
  00:45:53 - 00:56:09 - Marjon van der Ven
  00:56:09 - 00:56:20 - Diana Dekker
  00:56:20 - 00:56:55 - Marjon van der Ven
  00:56:55 - 00:57:31 - Niek Heijne
  00:57:31 - 00:58:23 - Marjon van der Ven
  00:58:23 - 00:58:56 - Rob Brandhoff
  00:58:56 - 00:59:28 - Marjon van der Ven
  00:59:28 - 00:59:56 - Marieke Rijk
  00:59:56 - 01:00:30 - Marjon van der Ven
  01:00:30 - 01:01:13 - Kees Maas
  01:01:13 - 01:01:43 - Marjon van der Ven
  01:01:43 - 01:02:35 - Chris de Meij
  01:02:35 - 01:03:35 - Marjon van der Ven
  01:03:35 - 01:04:12 - Lisa Klinkenberg
  01:04:12 - 01:05:18 - Marjon van der Ven
  01:05:18 - 01:05:54 - Marieke Rijk
  01:05:54 - 01:05:57 - Diana Dekker
  01:05:57 - 01:06:21 - Charles Webster
  01:06:21 - 01:06:22 - Marjon van der Ven
  01:06:22 - 01:07:09 - Diana Dekker
  01:07:09 - 01:07:28 - Niek Heijne
  01:07:28 - 01:07:56 - Diana Dekker
  01:07:56 - 01:10:38 - SCHORSING
 14. 7
  Sluiting - 21:45