Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 28 maart 2023

20:00 - 22:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Diana Dekker
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 23 maart voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl)
Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.
wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:12:08 - 00:14:27 - Diana Dekker
 2. 2

  00:13:22 - 00:14:27 - Diana Dekker
 3. 3

  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

  00:13:34 - 00:14:27 - Diana Dekker
  00:14:27 - 00:14:46 - Rob Brandhoff
  00:14:46 - 00:15:37 - Diana Dekker
 4. 4

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Handhaving registratieplicht kringloopwinkels
  00:15:05 - 00:15:37 - Diana Dekker
  00:15:37 - 00:17:05 - Jessica Visser
  00:17:05 - 00:18:25 - Dick Bennis
  00:18:25 - 00:18:43 - Jessica Visser
  00:18:43 - 00:18:55 - Dick Bennis
  00:18:55 - 00:19:23 - Diana Dekker
  00:19:23 - 00:20:02 - Arnica Gortzak
  00:20:02 - 00:20:06 - Diana Dekker
  00:20:06 - 00:22:07 - Dick Bennis
  00:22:07 - 00:22:45 - Arnica Gortzak
  00:22:45 - 00:23:22 - Dick Bennis
  00:23:22 - 00:24:11 - Marieke Rijk
  00:24:11 - 00:24:57 - Dick Bennis
  00:24:57 - 00:26:57 - Chris de Meij
  00:26:57 - 00:28:56 - Menno Jas
  00:28:56 - 00:29:43 - Dick Bennis
  00:29:43 - 00:30:04 - Menno Jas
  00:30:04 - 00:30:43 - Dick Bennis
  00:30:43 - 00:31:09 - Chris de Meij
  00:31:09 - 00:31:29 - Dick Bennis
  00:31:29 - 00:32:05 - Diana Dekker
  00:32:05 - 00:32:33 - Jeroen van der Veer
  00:32:33 - 00:32:45 - Diana Dekker
  00:32:45 - 00:34:39 - Menno Jas
  00:34:39 - 00:35:15 - Dick Bennis
  00:35:15 - 00:36:46 - Chris de Meij
  00:36:46 - 00:37:44 - Dick Bennis
  00:37:44 - 00:38:08 - Diana Dekker
  00:38:08 - 00:38:55 - Andre van Beusekom
  00:38:55 - 00:43:20 - René Assendelft
  00:43:20 - 00:43:24 - Diana Dekker
  00:43:24 - 00:43:31 - Andre van Beusekom
  00:43:31 - 00:43:53 - Diana Dekker
 5. 5

  00:43:39 - 00:43:53 - Diana Dekker
 6. 5.1

  Sinds 2019 werkt Hoorn met een Doelgroepenverordening. Hiermee borgt de gemeente dat er voldoende betaalbare sociale en middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen gebouwd worden, en ook als betaalbare woning beschikbaar blijven. De Doelgroepenverordening definieert de doelgroepen, huur- en koopprijsgrenzen en instandhoudingsduur voor de betreffende doelgroepen van deze woningen. Door recente (markt)ontwikkelingen is het nodig de Doelgroepenverordening aan te passen. Bij de actualisering is een balans gezocht tussen de betaalbaarheid voor woningzoekenden en de haalbaarheid voor bouwende partijen om de gewenste woningen te kunnen realiseren.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max.) 35 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 10 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. in te trekken de 'Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur Gemeente Hoorn' (2019);
  2. vast te stellen de 'Verordening doelgroepen sociale/middeldure huur en sociale koop Gemeente Hoorn 2023', waarin de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de huidige Doelgroepenverordening zijn:
  a) sociale huurwoningen moeten minimaal 25 jaar een sociale huurwoning blijven (was 10 jaar);
  b) bij de sociale koopwoningen is onderscheid gemaakt in 4 deelsegmenten (prijspeil 2023):
  bruto inkomen tot € 55.044: € 220.000 (sociale koop laag 1);
  bruto inkomen tot € 60.781: € 240.000 (sociale koop laag 2);
  bruto inkomen tot € 66.053: € 270.000 (sociale koop hoog 1);
  bruto inkomen tot € 72.938: € 310.000 (sociale koop hoog 2);
  c) toegevoegd is de mogelijkheid om de geactualiseerde prijsgrenzen van middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen te verhogen bij toepassing van extra duurzaamheidsmaatregelen en/of toepassing van een koopvariant;
  d) voor sociale koopwoningen 'laag' geldt een verkoopverbod van 1,5 jaar (anti-speculatie);
  e) de gelimiteerde verkoopprijs bij doorverkoop van een sociale koopwoning (oorspronkelijke koopprijs + € 10.000) is vervallen;
  f) er is een hardheidsclausule toegevoegd.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Overzicht woningbouwlocaties en -aantallen
  Schriftelijke beantwoording vragen CDAHoorn en Sociaal Hoorn
  00:43:48 - 00:43:53 - Diana Dekker
  00:43:53 - 00:45:30 - SCHORSING
  00:45:30 - 00:47:28 - Diana Dekker
  00:47:28 - 00:49:28 - Marion van der Bijl
  00:49:28 - 00:50:53 - Jessica Visser
  00:50:53 - 00:52:47 - Niels Bakker
  00:52:47 - 00:55:00 - Arnica Gortzak
  00:55:00 - 00:56:21 - Rob Droste
  00:56:21 - 00:58:59 - Rob Brandhoff
  00:58:59 - 01:00:44 - Menno Jas
  01:00:44 - 01:03:26 - Chris de Meij
  01:03:26 - 01:05:31 - Marieke Rijk
  01:05:31 - 01:08:31 - Cedric Dors
  01:08:31 - 01:11:21 - Jeroen van der Veer
  01:11:21 - 01:14:11 - Robert Vinkenborg
  01:14:11 - 01:14:16 - Diana Dekker
  01:14:16 - 01:14:45 - Menno Jas
  01:14:45 - 01:15:42 - Robert Vinkenborg
  01:15:42 - 01:15:44 - Diana Dekker
  01:15:44 - 01:16:10 - Menno Jas
  01:16:10 - 01:16:40 - Robert Vinkenborg
  01:16:40 - 01:17:26 - Arnica Gortzak
  01:17:26 - 01:18:10 - Menno Jas
  01:18:10 - 01:18:31 - Arnica Gortzak
  01:18:31 - 01:19:25 - Menno Jas
  01:19:25 - 01:20:02 - Arnica Gortzak
  01:20:02 - 01:20:42 - Menno Jas
  01:20:42 - 01:21:58 - Chris de Meij
  01:21:58 - 01:22:37 - Arnica Gortzak
  01:22:37 - 01:22:44 - Diana Dekker
  01:22:44 - 01:23:21 - Chris de Meij
  01:23:21 - 01:23:27 - Diana Dekker
  01:23:27 - 01:23:52 - Marieke Rijk
  01:23:52 - 01:24:09 - Diana Dekker
  01:24:09 - 01:41:58 - Marjon van der Ven
  01:41:58 - 01:42:15 - Diana Dekker
  01:42:15 - 01:43:19 - Marjon van der Ven
  01:43:19 - 01:43:56 - Cedric Dors
  01:43:56 - 01:46:44 - Marjon van der Ven
  01:46:44 - 01:47:02 - Rob Brandhoff
  01:47:02 - 01:48:17 - Marjon van der Ven
  01:48:17 - 01:48:55 - Marieke Rijk
  01:48:55 - 01:49:27 - Marjon van der Ven
  01:49:27 - 01:49:38 - Marieke Rijk
  01:49:38 - 01:50:24 - Jessica Visser
  01:50:24 - 01:51:14 - Marjon van der Ven
  01:51:14 - 01:51:53 - Jessica Visser
  01:51:53 - 01:53:40 - Marjon van der Ven
  01:53:40 - 01:55:01 - Marion van der Bijl
  01:55:01 - 01:57:34 - Marjon van der Ven
  01:57:34 - 01:58:41 - Robert Vinkenborg
  01:58:41 - 01:59:22 - Marjon van der Ven
  01:59:22 - 01:59:48 - Robert Vinkenborg
  01:59:48 - 02:00:57 - Marjon van der Ven
  02:00:57 - 02:02:18 - Rob Brandhoff
  02:02:18 - 02:03:01 - Diana Dekker
  02:03:01 - 02:03:35 - Niels Bakker
  02:03:35 - 02:04:14 - Jeroen van der Veer
  02:04:14 - 02:04:33 - Marjon van der Ven
  02:04:33 - 02:06:15 - Chris de Meij
  02:06:15 - 02:08:03 - Marjon van der Ven
  02:08:03 - 02:09:09 - Menno Jas
  02:09:09 - 02:10:03 - Cedric Dors
  02:10:03 - 02:11:26 - Diana Dekker
  02:11:26 - 02:19:09 - SCHORSING
  02:19:09 - 02:20:33 - Diana Dekker
  02:20:33 - 02:20:57 - Robert Vinkenborg
  02:20:57 - 02:21:58 - Rob Brandhoff
  02:21:58 - 02:23:15 - Renzo van Houten
  02:23:15 - 02:24:48 - Frank van Rooij
  02:24:48 - 02:25:32 - Kees Maas
  02:25:32 - 02:26:39 - Menno Jas
  02:26:39 - 02:28:00 - Chris de Meij
  02:28:00 - 02:29:09 - Liz Delcour
  02:29:09 - 02:30:26 - Arnica Gortzak
  02:30:26 - 02:31:56 - Niek Heijne
  02:31:56 - 02:32:44 - Rob Droste
  02:32:44 - 02:33:56 - Elise van Os
  02:33:56 - 02:34:39 - Rob Brandhoff
  02:34:39 - 02:35:13 - Arnica Gortzak
  02:35:13 - 02:35:29 - Niek Heijne
  02:35:29 - 02:35:59 - Elise van Os
  02:35:59 - 02:36:12 - Niek Heijne
  02:36:12 - 02:36:37 - Liz Delcour
  02:36:37 - 02:36:55 - Renzo van Houten
  02:36:55 - 02:37:31 - Liz Delcour
  02:37:31 - 02:37:54 - Niek Heijne
  02:37:54 - 02:38:06 - Renzo van Houten
  02:38:06 - 02:38:52 - Chris de Meij
  02:38:52 - 02:39:41 - Menno Jas
  02:39:41 - 02:39:48 - Diana Dekker
  02:39:48 - 02:45:21 - Marjon van der Ven
  02:45:21 - 02:45:25 - Diana Dekker
  02:45:25 - 02:46:43 - Niek Heijne
  02:46:43 - 02:47:40 - Elise van Os
  02:47:40 - 02:48:30 - Marjon van der Ven
  02:48:30 - 02:48:46 - Frank van Rooij
  02:48:46 - 02:49:30 - Marjon van der Ven
  02:49:30 - 02:50:23 - Chris de Meij
  02:50:23 - 02:51:37 - Marjon van der Ven
  02:51:37 - 02:52:00 - Renzo van Houten
  02:52:00 - 02:52:57 - Marjon van der Ven
  02:52:57 - 02:54:11 - Diana Dekker
 7. 5.2

  De starterslening is een belangrijk instrument om mensen met een laag inkomen te helpen aan een koopwoning. Zeker in een tijd van stijgende hypotheekrente is de starterslening van grote betekenis.


  Het college stelt voor om de Verordening Starterslening aan te passen. Voorgesteld wordt om de koopsom om in aanmerking te komen voor de Starterslening te maximeren op €355.000. Het aantal te koop staande woningen tot €355.000 biedt voldoende keuze mogelijkheid voor starters. Met deze grens helpt gemeente alleen starters die moeite hebben om de woningmarkt binnen te komen. Daarnaast ligt voor om de maximale lening voor alle aanvragers gelijk te trekken naar €50.000. Hiermee worden de mogelijkheden van de lening optimaal benut voor alle aanvragers.


  Ook zijn de beschikbare middelen voor startersleningen bijna op. Afgelopen twee jaar zijn per jaar bijna honderd leningen verstrekt. Hierdoor is onvoldoende afgelost om weer opnieuw uit te geven. Het college stelt voor om een aanvullend budget van €3 miljoen beschikbaar te stellen zodat minimaal 60 extra startersleningen verstrekt kunnen worden.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De verordening Starterslening 2023 vast te stellen.


  En:


  1. een aanvullend budget beschikbaar te stellen van maximaal € 3 miljoen zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van de verordening Starterslening 2023;
  2. de beheerskosten van maximaal € 10.000 per jaar in 2023 te dekken uit de extra opbrengst van de rente van de te verstrekken startersleningen en dit mee te nemen in de reguliere bijstelling van de budgetten bij cyclusdocumenten;
  3. het (tijdelijke) effect op de rentelasten mee te nemen in de reguliere bijstelling van de rente in de cyclusdocumenten.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Mogelijkheid erfpachtconstructie
 8. 6

  Voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van datum invullen.
  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 9. 6.1

  In september 2020 is een uitvoeringskrediet door uw raad vastgesteld voor de voorbereiding enuitvoering van het nieuwe schoolgebouw van VSO De Spinaker. Bij de uitwerking van het ontwerp en de huidige marktomstandigheden blijkt dat het uitvoeringskrediet te laag is om het schoolgebouw te kunnen bouwen. In dit voorstel wordt de onderbouwing aangeleverd voor een aanvullend uitvoeringskrediet ten laste te laten brengen van de reserve onderwijshuisvesting, zodat er een nieuw schoolgebouw voor VSO De Spinaker kan worden gerealiseerd. De kosten voor het bouw- en woonrijp maken worden meegenomen in de kadernota.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. In te stemmen met een aanvullend uitvoeringskrediet voor de nieuwbouw van de school VSO De Spinaker van € 2.460.570, en de bijbehorende kapitaallasten € 81.199 ten laste van de reserve onderwijshuisvesting te brengen.
  2. De kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de schoollocatie en de openbare ruimte mee te nemen in de kadernota.

 10. 6.2

  De eigenaren van het perceel naast Keern 192 hebben een bouwplan ontwikkeld voor één of tweewoningen in een stolp. Dit draagt bij aan de versterking van het cultuurhistorische karakter van het lint.Wel is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzagegelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan wordenvastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:

  1. Het bestemmingsplan ‘Keern naast nr. 192’ met plan id: NL.IMRO.0405.BPKeernnaast192-va01 vast te stellen, waarbij geldt dat:
  • het bestemmingsplan ongewijzigd is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen;
  • voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Kadaster (BRK) van 28 juni 2022;
  1. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 11. 7

  02:54:06 - 02:54:11 - Diana Dekker