Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 21 maart 2023

20:00 - 21:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Arnica Gortzak
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 16 maart voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl)
Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.
wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:34 - 00:04:35 - Arnica Gortzak
  00:04:35 - 00:04:39 - Arnica Gortzak
  00:04:39 - 00:04:47 - Arnica Gortzak
  00:04:47 - 00:04:53 - Arnica Gortzak
  00:04:53 - 00:04:55 - Wouter de Vries
  00:04:55 - 00:04:58 - Arnica Gortzak
  00:14:09 - 00:16:47 - Arnica Gortzak
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:00
 3. 3

  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

  00:15:07 - 00:16:47 - Arnica Gortzak
 4. 4
  Rondvraag algemeen - 20:10
 5. 5

  00:15:53 - 00:16:47 - Arnica Gortzak
 6. 5.1

  In Hoorn wordt veel gefietst. Op de drukste momenten is er niet voor alle fietsen in de binnenstad plek in een rek. Los geparkeerde fietsen kunnen dan voor een rommelige uitstraling zorgen. De raad heeft daarom in 2021 per amendement bij de begrotingsbehandeling geld vrijgemaakt voor een pilot met een inpandige bewaakte fietsenstalling. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat een inpandige fietsenstalling kostbaar is en dat bovendien het gebruik van een stalling niet kan worden gegarandeerd.


  Het college wil op een andere manier inzetten op het verbeteren van de kwaliteit en comfort van het fietsparkeren in de binnenstad. Op 31 januari 2023 heeft de commissie hierover meningsvormend gesproken. Er wordt een stapsgewijze aanpak voorgesteld met als kern:
  • Intensivering van handhaving op ongebruikte en defecte fietsen;
  • Uitbreiding van voorzieningen in de openbare ruimte op de plaatsen waar veel wordt geparkeerd, in het bijzonder rond Kerkplein en Roode Steen;
  • Promotie van het gebruik van rekken in het algemeen en de stalling op de Veemarkt in het bijzonder.


  Als de inzet rond Kerkplein de parkeerdruk op het piekmoment onvoldoende verminderd wordt hier een proef met een pop-up fietsenstalling uitgevoerd.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Het eerdere besluit van de raad d.d. 9 november 2021 over een pilot met een inpandige fietsenstalling in te trekken;
  2. “Plan van aanpak fietsparkeren binnenstad Hoorn”, vast te stellen. Het is een stapsgewijze aanpak:
  • Verwijderen van fietsen die langer dan drie maanden niet gebruikt zijn;
  • Toevoegen van in totaal 200 fietsnietjes en tien fietsvakken in de binnenstad als geheel met bijzondere aandacht voor uitbreiding van de capaciteit op het Kerkplein;
  • Onderzoek waarom stalling Veemarkt niet goed wordt gebruikt; stimulering van gebruik stalling, rek en vak;
  • Keuze voor fietsnietje bij nieuw plaatsen en bij vervanging;
  • Evaluatie van het doel: meer fietsen in voorzieningen en minder fietsen los geparkeerd dan in 2022.
  • Pilot met pop-up fietsenstalling op het Kerkplein als uit evaluatie blijkt dat andere maatregelen onvoldoende hebben gewerkt.
  3. Het bedrag van €150.000 dat werd gereserveerd voor een pilot met een stalling te benutten voor de uitvoering van het “Plan van aanpak fietsparkeren binnenstad.”

  00:15:56 - 00:16:47 - Arnica Gortzak
  00:16:47 - 00:18:15 - Jessica Visser
  00:18:15 - 00:19:14 - Roy Drommel
  00:19:14 - 00:20:34 - Simon Broersma
  00:20:34 - 00:21:49 - Jeroen van der Veer
  00:21:49 - 00:22:47 - Menno Jas
  00:22:47 - 00:24:13 - Kees Maas
  00:24:13 - 00:25:41 - Bianca Bos
  00:25:41 - 00:26:58 - Sabine Bruijne
  00:26:58 - 00:27:37 - Debbie Katers
  00:27:37 - 00:28:46 - Rob Brandhoff
  00:28:46 - 00:29:53 - Bram Berendse
  00:29:53 - 00:30:53 - Andre van Beusekom
  00:30:53 - 00:30:57 - Arnica Gortzak
  00:30:57 - 00:32:47 - Jeroen van der Veer
  00:32:47 - 00:32:56 - Arnica Gortzak
  00:32:56 - 00:39:28 - René Assendelft
  00:39:28 - 00:39:33 - Arnica Gortzak
  00:39:33 - 00:40:05 - Sabine Bruijne
  00:40:05 - 00:41:17 - René Assendelft
  00:41:17 - 00:41:53 - Menno Jas
  00:41:53 - 00:43:08 - René Assendelft
  00:43:08 - 00:43:36 - Menno Jas
  00:43:36 - 00:44:23 - René Assendelft
  00:44:23 - 00:44:59 - Simon Broersma
  00:44:59 - 00:46:11 - René Assendelft
  00:46:11 - 00:47:05 - Bianca Bos
  00:47:05 - 00:51:56 - René Assendelft
  00:51:56 - 00:52:49 - Kees Maas
  00:52:49 - 00:54:44 - René Assendelft
  00:54:44 - 00:55:19 - Roy Drommel
  00:55:19 - 00:56:05 - René Assendelft
  00:56:05 - 00:56:31 - Sabine Bruijne
  00:56:31 - 00:59:44 - Arnica Gortzak
  00:59:44 - 01:00:24 - SCHORSING
  01:00:24 - 01:01:25 - van der Lee
  01:01:41 - 01:04:53 - SCHORSING
 7. 5.2

  Het kruispunt IJsselweg - Maasweg heeft de aandacht als het gaat om verkeersveiligheid. De op korte termijn uit te voeren maatregelen zijn al genomen, maar aan de weginrichting is nog geen aanpassing gedaan. Dit is wel gewenst om de verkeersveiligheid te vergroten. Na onderzoek waarbij verschillende varianten zijn beoordeeld op verkeerskundige criteria wordt geadviseerd een verkeerslichtregelinstallatie te plaatsen met een inrichting zonder voorsorteerstroken ter hoogte van oversteeklocaties. Het college vraagt de gemeenteraad  te kiezen voor een variant en de extra budgetvraag bij de Kadernota integraal af te wegen.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Te kiezen voor een kruispuntvariant IJsselweg - Maasweg met verkeerslichtregelinstallatie zonder voorsorteerstroken bij de oversteeklocaties.
  2. De benodigde extra investering (voorlopig geraamd op € 400.000 , -) voor de reconstructie integraal af te wegen bij de kadernota.

  01:04:20 - 01:04:53 - SCHORSING
  01:04:53 - 01:06:11 - Arnica Gortzak
  01:06:11 - 01:10:53 - van der Lee
  01:10:53 - 01:11:16 - Ellen van der Knaap
  01:11:16 - 01:11:48 - van der Lee
  01:11:48 - 01:12:34 - Roy Drommel
  01:12:34 - 01:12:59 - van der Lee
  01:12:59 - 01:13:35 - John Halsema
  01:13:35 - 01:13:54 - van der Lee
  01:13:54 - 01:14:33 - Andre van Beusekom
  01:14:33 - 01:15:38 - van der Lee
  01:15:38 - 01:16:02 - Bram Berendse
  01:16:02 - 01:16:41 - van der Lee
  01:16:41 - 01:17:02 - Arnica Gortzak
  01:17:02 - 01:18:22 - Ellen van der Knaap
  01:18:22 - 01:19:53 - John Halsema
  01:19:53 - 01:20:52 - Debbie Katers
  01:20:52 - 01:22:15 - Menno Jas
  01:22:15 - 01:23:19 - Rob Brandhoff
  01:23:19 - 01:24:20 - Liz Delcour
  01:24:20 - 01:25:20 - Bram Berendse
  01:25:20 - 01:26:13 - Bianca Bos
  01:26:13 - 01:27:27 - Roy Drommel
  01:27:27 - 01:28:34 - Sabine Bruijne
  01:28:34 - 01:30:05 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:30:05 - 01:31:34 - Andre van Beusekom
  01:31:34 - 01:32:31 - John Halsema
  01:32:31 - 01:34:12 - Ellen van der Knaap
  01:34:12 - 01:34:45 - Rob Brandhoff
  01:34:45 - 01:35:24 - Debbie Katers
  01:35:24 - 01:36:12 - Menno Jas
  01:36:12 - 01:36:40 - Ellen van der Knaap
  01:36:40 - 01:37:18 - Rob Brandhoff
  01:37:18 - 01:38:00 - Andre van Beusekom
  01:38:00 - 01:49:32 - René Assendelft
  01:49:32 - 01:52:56 - Roy Drommel
  01:52:56 - 01:53:03 - Sabine Bruijne
  01:53:03 - 01:53:33 - René Assendelft
  01:53:33 - 01:54:27 - Menno Jas
  01:54:27 - 01:55:37 - René Assendelft
  01:55:37 - 01:56:14 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:56:14 - 01:56:59 - René Assendelft
  01:56:59 - 01:57:06 - Debbie Katers
  01:57:06 - 01:57:55 - René Assendelft
  01:57:55 - 01:58:36 - Arnica Gortzak
 8. 6

  Voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van datum invullen.
  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 9. 6.1

  Regionaal en in Hoorn is behoefte aan bedrijventerreinen. De beschikbaarheid van bedrijventerreinen is van belang voor het (door)groeien van bedrijvigheid in de regio. Het college heeft besloten de percelen gelegen ten westen van bedrijventerrein Zevenhuis met de bestemming 'Agrarische doeleinden en wonen c.a.' voorlopig aan te wijzen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De beoogde bestemming op deze gronden is bedrijventerrein en bijbehorende voorzieningen. Dit besluit is drie maanden geldig. Wanneer de raad binnen drie maanden het voorkeursrecht vestigt op deze gronden geldt het voorkeursrecht drie jaar. Door het aanwijzen van percelen in het kader van de Wvg krijgt de gemeente een eerste recht van koop op de aangewezen percelen. Dit speelt alleen op het moment dat de eigenaar (of beperkt gerechtigde) haar eigendom zelf wil verkopen. Hiermee voorkomt de gemeente grondspeculatie, prijsopdrijving en versnipperd eigendom. Hierdoor kan de gemeente beter de regie voeren op het realiseren van voldoende bedrijventerrein in Hoorn

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Op grond van de artikelen 2 en 4 lid 1 sub a van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het betreft gronden gelegen ten westen van bedrijventerrein Zevenhuis met de bestemming ‘Agrarische doeleinden en wonen c a.’, zoals aangegeven op het bij dit besluit behorende kadastraal overzicht (bijlage 1) en de daarbij behorende perceellijst (bijlage 2). De perceellijst bevat de kadastrale aanduiding, de grootte van de percelen en de namen van de eigenaren en rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander volgens de registers van het kadaster op 21 februari 2023.
  2. Dat aan onderhavige gronden een niet-agrarische bestemming wordt toegedacht, te weten "bedrijventerrein en bijbehorende voorzieningen”, waarvan het huidige gebruik afwijkt en waarvoor binnen driejaar een nieuw bestemmingsplan (of omgevingsplan) wordt op- en vastgesteld. Als dit niet voor 13 april 2026 gebeurt, komt het voorkeursrecht van rechtswege te vervallen.
  3. In verband met wettelijke voorschriften bij voorliggend besluit te vermelden dat betrokken percelen eerder zijn aangewezen in het kader van de Wvg. Laatste aanwijzing betrof die van 30 januari 2007 op grond van artikel 8 Wvg (toen geldende). De eerdere aanwijzing op deze gronden is per 29 juni 2012 van rechtswege komen te vervallen door het niet tijdig vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.

 10. 7
  Sluiting - 21:15