Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 14 februari 2023

19:00 - 22:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Marion van der Bijl
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag  9 februari voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl)


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.
U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.


Link naar de uitzending:
https://channel.royalcast.com/hoorn/#!/gemeentehoorn/20230214\_1

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:14:17 - 00:16:58 - Marion van der Bijl
 2. 2
  Publieksrondvraag - 19:00
 3. 3

  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

  00:15:17 - 00:16:58 - Marion van der Bijl
 4. 4
  Rondvraag algemeen - 19:10
 5. 5

  00:16:00 - 00:16:58 - Marion van der Bijl
 6. 5.1

  Het ontwerpbestemmingsplan oude hockeyvelden Nieuwe Steen is het planologische kader voor de herontwikkeling van de oude hockeyvelden. Op basis van dit bestemmingsplan is het mogelijk vergunning te verlenen voor de bouw van 4 appartementenblokken, de bouw van de halfverdiepte parkeergarage, de inrichting van het maaiveld en de gedeeltelijke herinrichting van de waterlopen in en rond het plangebied. In het bestemmingsplan is het bouwplan voor het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) ook opgenomen. Voor dit bouwplan is de omgevingsvergunningprocedure inmiddels opgestart.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. in afwijking van de bestaande procedure zoals vermeld in de Inspraakverordening gemeente Hoorn 2005 het voorontwerpbestemmingplan te vervangen door het ontwerpbestemmingsplan;
  2. dat er geen exploitatieplan wordt opgesteld;
  3. in te stemmen het ontwerp bestemmingsplan oude hockeyvelden Nieuwe Steen;
  4. in te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitplan;
  5. het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitplan in procedure te brengen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Delen actuele onderzoeken ontwerpbestemmingsplan oude hockeyvelden
  Masterplan parkeren en verkeer Nieuwe Steen
  00:16:02 - 00:16:58 - Marion van der Bijl
  00:16:58 - 00:20:40 - INSPREKER
  00:20:40 - 00:22:14 - Marion van der Bijl
  00:22:14 - 00:26:33 - INSPREKER
  00:26:33 - 00:26:44 - Aart Ruppert
  00:26:44 - 00:27:09 - Arnica Gortzak
  00:27:09 - 00:27:49 - Marion van der Bijl
  00:27:49 - 00:29:05 - Jessica Visser
  00:29:05 - 00:29:12 - Marion van der Bijl
  00:29:12 - 00:31:03 - Aart Ruppert
  00:31:03 - 00:32:24 - Rob Brandhoff
  00:32:24 - 00:33:49 - Menno Jas
  00:33:49 - 00:35:15 - Roger Tonnaer
  00:35:15 - 00:37:07 - Bianca Bos
  00:37:07 - 00:37:56 - Arnica Gortzak
  00:37:56 - 00:38:56 - Roy Drommel
  00:38:56 - 00:39:58 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:39:58 - 00:41:46 - Jeroen van der Veer
  00:41:46 - 00:42:36 - Niek Heijne
  00:42:36 - 00:43:31 - Chris de Meij
  00:43:31 - 00:44:07 - Aart Ruppert
  00:44:07 - 00:45:08 - Menno Jas
  00:45:08 - 00:46:34 - Roger Tonnaer
  00:46:34 - 00:46:56 - Niek Heijne
  00:46:56 - 00:47:16 - Roger Tonnaer
  00:47:16 - 00:47:27 - Niek Heijne
  00:47:27 - 00:48:00 - Aart Ruppert
  00:48:00 - 00:48:18 - Roger Tonnaer
  00:48:18 - 00:49:55 - Chris de Meij
  00:49:55 - 00:51:14 - Jeroen van der Veer
  00:51:14 - 00:51:49 - Roy Drommel
  00:51:49 - 00:54:00 - Jeroen van der Veer
  00:54:00 - 00:55:00 - Aart Ruppert
  00:55:00 - 00:56:02 - Roger Tonnaer
  00:56:02 - 00:56:40 - Bianca Bos
  00:56:40 - 00:57:24 - Roy Drommel
  00:57:24 - 00:58:05 - Jeroen van der Veer
  00:58:05 - 00:58:24 - Marion van der Bijl
  00:58:24 - 01:07:03 - Arthur Helling
  01:07:03 - 01:07:32 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:07:32 - 01:09:01 - Chris de Meij
  01:09:01 - 01:09:35 - Arnica Gortzak
  01:09:35 - 01:10:51 - Rob Brandhoff
  01:10:51 - 01:11:36 - Roger Tonnaer
  01:11:36 - 01:11:59 - Jessica Visser
  01:11:59 - 01:17:10 - Arthur Helling
  01:17:10 - 01:18:50 - Jeroen van der Veer
  01:18:50 - 01:19:38 - Marjon van der Ven
  01:19:38 - 01:20:36 - Rob Brandhoff
  01:20:36 - 01:20:57 - Marjon van der Ven
  01:20:57 - 01:22:03 - Chris de Meij
  01:22:03 - 01:22:15 - Roger Tonnaer
  01:22:15 - 01:22:33 - Marjon van der Ven
  01:22:33 - 01:24:02 - René Assendelft
  01:24:02 - 01:24:42 - Roger Tonnaer
  01:24:42 - 01:25:24 - René Assendelft
  01:25:24 - 01:26:43 - Jeroen van der Veer
  01:26:43 - 01:27:24 - René Assendelft
  01:27:24 - 01:27:45 - Jeroen van der Veer
  01:27:45 - 01:28:17 - René Assendelft
  01:28:17 - 01:28:53 - Rob Brandhoff
  01:28:53 - 01:29:24 - Marion van der Bijl
  01:29:24 - 01:37:42 - SCHORSING
  01:37:42 - 01:37:56 - Marion van der Bijl
  01:37:56 - 01:40:46 - INSPREKER
  01:40:46 - 01:41:08 - Marieke Rijk
  01:41:08 - 01:43:06 - INSPREKER
  01:43:06 - 01:43:36 - Niek Heijne
  01:43:36 - 01:44:04 - Rob Droste
  01:44:04 - 01:44:55 - INSPREKER
  01:44:55 - 01:48:12 - Marion van der Bijl
 7. 5.2

  Tijdens de coronapandemie heeft de gemeente Hoorn van 2020 tot en met 2022 op verschillende plekken in Hoorn tijdelijk grotere terrassen toegestaan. Het college overweegt deze grotere terrassen, soms iets gewijzigd, vanaf de zomerperiode 2023 permanent te maken. Dit op basis van de veelal positieve ervaringen van de afgelopen twee jaren. Het vergunnen van terrassen is een collegebevoegdheid. Het college wil het advies vanuit de raad echter graag betrekken bij haar besluitvorming over de voorwaarden en (on)mogelijkheden.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn:
  1. Is de raad het eens met het idee om voor de `verruimde coronaterrassen' een openstelling voor de zomerperiode van 1 mei tot en met 30 september in te voeren?
  2. Is de raad het eens met het idee om op het Kerkplein te gaan voor variant 1 (in lijn met de eerdere coronaterrassen)?
  3. Is de raad het eens met het idee om op de Roode Steen te gaan voor variant 1 (coronaterrassen met lichtmasten)?
  4. Welke specifieke punten wil de raad het college nog meer mee geven over het verruimen van terrassen?

  01:46:05 - 01:48:12 - Marion van der Bijl
  01:48:12 - 01:50:34 - Debbie Katers
  01:50:34 - 01:52:19 - Niek Heijne
  01:52:19 - 01:54:44 - Marieke Rijk
  01:54:44 - 01:56:12 - Menno Jas
  01:56:12 - 01:58:04 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:58:04 - 01:59:47 - Liz Delcour
  01:59:47 - 02:01:51 - John Halsema
  02:01:51 - 02:03:56 - Rob Droste
  02:03:56 - 02:07:39 - Arnold Wegner
  02:07:39 - 02:08:33 - Liz Delcour
  02:08:33 - 02:08:47 - Liz Delcour
  02:08:47 - 02:09:53 - Niek Heijne
  02:09:53 - 02:10:44 - Rob Droste
  02:10:44 - 02:11:11 - Niek Heijne
  02:11:11 - 02:12:33 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:12:33 - 02:13:12 - Marieke Rijk
  02:13:12 - 02:13:37 - Niek Heijne
  02:13:37 - 02:14:41 - Menno Jas
  02:14:41 - 02:15:18 - Niek Heijne
  02:15:18 - 02:16:45 - Debbie Katers
  02:16:45 - 02:17:26 - John Halsema
  02:17:26 - 02:31:03 - Arthur Helling
  02:31:03 - 02:31:58 - Marieke Rijk
  02:31:58 - 02:32:16 - Arthur Helling
  02:32:16 - 02:32:31 - Marieke Rijk
  02:32:31 - 02:33:33 - Arthur Helling
  02:33:33 - 02:35:10 - Rob Droste
  02:35:10 - 02:35:23 - Arthur Helling
  02:35:23 - 02:35:47 - Rob Droste
  02:35:47 - 02:36:44 - Arthur Helling
  02:36:44 - 02:37:50 - Menno Jas
  02:37:50 - 02:38:38 - Arthur Helling
  02:38:38 - 02:39:24 - Marieke Rijk
  02:39:24 - 02:41:31 - Arthur Helling
  02:41:31 - 02:42:45 - Arnold Wegner
  02:42:45 - 02:43:44 - Arthur Helling
  02:43:44 - 02:45:17 - Niek Heijne
  02:45:17 - 02:48:31 - René Assendelft
  02:48:31 - 02:49:08 - Debbie Katers
  02:49:08 - 02:49:38 - René Assendelft
  02:49:38 - 02:50:59 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:50:59 - 02:51:29 - René Assendelft
  02:51:29 - 02:52:34 - Rob Droste
  02:52:34 - 02:53:02 - Marieke Rijk
  02:53:02 - 03:00:52 - René Assendelft
 8. 5.3

  Een adequate luchtbehandelingsinstallatie is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en het voortbestaan van Theater Het Pakhuis. Bij de kadernota 2017 is er daarom door de gemeenteraad een bedrag van € 40.000,- beschikbaar gesteld. Op 6 juli 2021 heeft de raad besloten om een aanvullend investeringskrediet van € 114.000,- inclusief BTW ter beschikking te stellen, omdat het beschikbaar gestelde bedrag niet voldoende bleek voor het plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie. Opnieuw is gebleken dat het beschikbare bedrag ontoereikend is. Dit onder meer vanwege prijsstijgingen en diverse onvoorziene extra kosten. Voorgesteld wordt om de extra benodigde kosten van € 89.500,- te dekken uit het investeringsbudget van Vastgoed en de installatie zo snel mogelijk te plaatsen. De bij het in totaal benodigde bedrag behorende kapitaallasten komen uit op € 15.296,- (afschrijvingslasten en rentelasten) per jaar gedurende twintig jaar.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:
  De benodigde extra kosten van € 89.500,- inclusief BTW voor de luchtbehandelingsinstallatie in Theater Het Pakhuis te dekken uit het investeringsbudget van Vastgoed.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Schriftelijke beantwoording vraag Bouwbesluit theater het Pakhuis
  03:00:42 - 03:00:52 - René Assendelft
  03:00:52 - 03:02:24 - Piet Schaap
  03:02:24 - 03:03:14 - Arnold Wegner
  03:03:14 - 03:04:14 - Wouter de Vries
  03:04:14 - 03:05:26 - Diana Dekker
  03:05:26 - 03:06:49 - Marieke Rijk
  03:06:49 - 03:07:52 - Roy Drommel
  03:07:52 - 03:09:18 - Mitchel Sluis
  03:09:18 - 03:10:33 - Debbie Katers
  03:10:33 - 03:11:42 - Menno Jas
  03:11:42 - 03:12:32 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  03:12:32 - 03:13:51 - Jeroen van der Veer
  03:13:51 - 03:15:02 - Aart Ruppert
  03:15:02 - 03:15:35 - Marieke Rijk
  03:15:35 - 03:15:46 - Mitchel Sluis
  03:15:46 - 03:16:46 - Wouter de Vries
  03:16:46 - 03:17:45 - Diana Dekker
  03:17:45 - 03:19:18 - Jeroen van der Veer
  03:19:18 - 03:20:42 - Piet Schaap
  03:20:42 - 03:32:39 - Arthur Helling
  03:32:39 - 03:33:19 - Piet Schaap
  03:33:19 - 03:34:18 - Marieke Rijk
  03:34:18 - 03:34:53 - Arthur Helling
  03:34:53 - 03:35:40 - Mitchel Sluis
  03:35:40 - 03:37:04 - Arthur Helling
  03:37:04 - 03:37:21 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  03:37:21 - 03:38:16 - Arthur Helling
  03:38:16 - 03:40:11 - Axel Boomgaars
  03:40:11 - 03:41:00 - Diana Dekker
  03:41:00 - 03:43:03 - Axel Boomgaars
  03:43:03 - 03:44:36 - Marieke Rijk
 9. 5.4

  Het Kerkplein is in de Binnenstadsvisie ‘Binnenstad in beweging, Integrale visie voor de binnenstad van Hoorn' benoemd als een lokale huiskamer en visitekaartje van de binnenstad. In september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van het Kerkplein. Zodoende hebben het Kerkplein, de Breestraat, de Kerkstraat en de Nieuwstraat een gelijkvloerse inrichting gekregen. Het Kerkplein is omgevormd tot een verblijfsgebied, waar de voetganger de ruimte krijgt en fietsen, scooters en auto’s ‘te gast’ zijn.
  De herinrichting is in februari 2020 gestart. In de zomer van 2020 is het plein volledig opengesteld voor gebruik. In 2021 zijn de restantpunten en opleverpunten uitgevoerd. Op enkele onderdelen na zijn de werkzaamheden afgerond, die onder meer te maken hebben met de verbouwing van de Grote Kerk.
  De afgelopen tijd is ervaring opgedaan met het dagelijks gebruik, tijdens evenementen en met de terrassen. Ook zijn in 2021 bewoners, ondernemers en bezoekers van het plein bevraagd naar hun beleving en heeft Bureau Ongehinderd de toegankelijkheid van het Kerkplein en de Nieuwstraat beoordeeld. Uit deze evaluaties zijn verbeter- en aandachtspunten naar voren gekomen. Dit voorstel beschrijft deze punten en de hieruit voortkomende oplossingen met financiële toelichting. Na uitvoering van de verbeterpunten wordt het project Herinrichting Kerkplein afgesloten.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. kennis te nemen van de in 2021 en 2022 uitgevoerde evaluatie van het project Herinrichting Kerkplein.
  2. voor de uitvoering van de verbeterpunten een aanvullend krediet van € 88.000,- bij het project Herinrichting Kerkplein beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt de kapitaallast van €4.664 (20 jaar, 0,3%) te dekken uit de investeringsagenda/leefbare wijken.
  3. de bij dit besluit horende begrotingswijzing vast te stellen.
  4. na uitvoering van de verbeterpunten het project Herinrichting Kerkplein is afgerond en het project af te sluiten.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Schriftelijke beantwoording vragen openbaar toilet Kerkplein
  03:44:31 - 03:44:36 - Marieke Rijk
  03:44:36 - 03:46:46 - Marion van der Bijl
  03:46:46 - 03:48:14 - Wouter de Vries
  03:48:14 - 03:49:32 - Rob Brandhoff
  03:49:32 - 03:50:13 - Debbie Katers
  03:50:13 - 03:51:21 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  03:51:21 - 03:54:00 - Lisa Klinkenberg
  03:54:00 - 03:55:08 - Ellen van der Knaap
  03:55:08 - 03:56:38 - Jeroen van der Veer
  03:56:38 - 03:58:00 - Menno Jas
  03:58:00 - 03:59:15 - Mitchel Sluis
  03:59:15 - 04:00:48 - Aart Ruppert
  04:00:48 - 04:01:25 - Mitchel Sluis
  04:01:25 - 04:02:52 - Jeroen van der Veer
  04:02:52 - 04:03:08 - Ellen van der Knaap
  04:03:08 - 04:14:17 - René Assendelft
  04:14:17 - 04:15:06 - Menno Jas
  04:15:06 - 04:16:41 - Rob Brandhoff
  04:16:41 - 04:17:04 - Mitchel Sluis
  04:17:04 - 04:19:18 - René Assendelft
  04:19:18 - 04:19:32 - Debbie Katers
  04:19:32 - 04:20:25 - René Assendelft
  04:20:25 - 04:21:18 - Jeroen van der Veer
  04:21:18 - 04:21:54 - René Assendelft
  04:21:54 - 04:22:26 - Aart Ruppert
  04:22:26 - 04:23:04 - Mitchel Sluis
  04:23:04 - 04:23:55 - Wouter de Vries
  04:23:55 - 04:24:42 - Marion van der Bijl
 10. 6

  Voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van datum invullen.
  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 11. 6.1

  De raad heeft bij de Vaststelling van de Begroting voor 2023 besloten om voor de jaren 2023 t/m 2025
  een bedrag van € 50.000 per jaar toe te voegen aan het huidige budget van de Stimuleringsregeling Restauraties Monumenten. Hiervoor is gekozen omdat het budget altijd aan het begin van het nieuwe jaar meteen op is en de vraag veel hoger is dan het aanbod. Daarnaast zijn de huidige subsidiebedragen niet meer passend bij de huidige kosten die een monumenteneigenaar heeft bij restauratiewerkzaamheden. De kosten van materialen en daarmee restauratie zijn de laatste jaren enorm gestegen.
  Het voorstel is om de bedragen uit de subsidieregeling aan te passen.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt:
  De Stimuleringsregeling Restauraties Monumenten op de volgende punten te wijzigen:
  - In artikel 3, onder d en e, wordt “€3.500” vervangen door €5.000;
  - In artikel 3, onder g, wordt “€5.000” vervangen door €10.000.

 12. 7
  Sluiting - 22:15