Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 21 november 2023

20:00 - 22:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Marieke Rijk
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 16 november voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:11:28 - 00:13:40 - Marieke Rijk
 2. 2

  00:12:13 - 00:13:40 - Marieke Rijk
 3. 3

  00:12:14 - 00:13:40 - Marieke Rijk
  00:13:40 - 00:14:02 - Menno Jas
  00:14:02 - 00:14:45 - Marieke Rijk
  00:14:45 - 00:15:51 - Arnold Wegner
  00:15:51 - 00:15:57 - Marieke Rijk
  00:15:57 - 00:16:34 - Rob Droste
  00:16:34 - 00:16:58 - Rob Brandhoff
  00:16:58 - 00:17:22 - Menno Jas
  00:17:22 - 00:17:30 - Marieke Rijk
  00:17:30 - 00:17:36 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:17:36 - 00:17:43 - Marieke Rijk
  00:17:43 - 00:18:29 - Roger Tonnaer
  00:18:29 - 00:18:58 - John Halsema
  00:18:58 - 00:19:26 - Arnold Wegner
  00:19:26 - 00:20:02 - Marieke Rijk
  00:20:02 - 00:21:05 - Rob Droste
  00:21:05 - 00:21:12 - Marieke Rijk
  00:21:12 - 00:22:45 - Jan Nieuwenburg
  00:22:45 - 00:23:08 - Rob Droste
  00:23:08 - 00:23:39 - Jan Nieuwenburg
  00:23:39 - 00:24:15 - Rob Brandhoff
  00:24:15 - 00:24:22 - Jan Nieuwenburg
  00:24:22 - 00:26:27 - Marieke Rijk
 4. 4
  Rondvraag algemeen - 20:10
 5. 5

  Toelichting:
  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

  00:24:39 - 00:26:27 - Marieke Rijk
 6. 5.1

  Het ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied heeft van 18 februari 2022 tot en met 31 maart 2022 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon eenieder een zienswijze indienen. Over het ontwerpbestemmingsplan zijn 24 zienswijzen ingediend. Deze zijn beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen De reacties leiden tot aanpassingen in het plan. Er zijn ook enkele (ondergeschikte) ambtshalve aanpassingen van het bestemmingsplan. In de Nota van wijzigingen staan alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan opgesomd. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Stationsgebied gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. Omdat het kostenverhaal op een andere wijze is geregeld, wordt de raad voorgesteld om geen exploitatieplan vast te stellen. De besluitvorming over het stationsgebied bestaat uit drie raadsvoorstellen die samen de uitvoeringskaders voor de realisatie vormen. Dit zijn voorliggend raadsvoorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan, het raadsvoorstel voor het vaststellen van de businesscase en het raadsvoorstel voor het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 3 minuten
  Aansluitend debat: (max.) 60 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 10 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 10 minuten

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen overeenkomstig de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied die onderdeel uitmaakt van dit besluit; 
  2. het bestemmingsplan Stationsgebied met plan-id NLIMRO.0405 BPStationsgebied-va01, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig de van dit besluit onderdeel uitmakende Nota van wijzigingen waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruikgemaakt is van een ondergrond (ontleend aan de BGT en BRK 2021-01-26); 
  3. geen exploitatieplan vast te stellen; 
  4. dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Meerkosten aanpassen zuidgebouw Stationsgebied geluidsnormen
  Realisatie 50 jongerenwoningen Stationsgebied
  Realisatie extra parkeerplaatsen Dijklander Ziekenhuis
  Ter inzagelegging anterieure overeenkomst Dijklander ziekenhuis
  00:24:40 - 00:26:27 - Marieke Rijk
  00:26:27 - 00:30:25 - INSPREKER
  00:30:25 - 00:30:31 - Marieke Rijk
  00:30:31 - 00:30:55 - Roger Tonnaer
  00:30:55 - 00:31:58 - INSPREKER
  00:31:58 - 00:32:06 - Marieke Rijk
  00:32:06 - 00:32:41 - Arnold Wegner
  00:32:41 - 00:33:24 - INSPREKER
  00:33:24 - 00:33:47 - Marieke Rijk
  00:33:47 - 00:36:01 - Paul Stumpel
  00:36:01 - 00:36:49 - Roger Tonnaer
  00:36:49 - 00:37:47 - Paul Stumpel
  00:37:47 - 00:38:40 - Arnold Wegner
  00:38:40 - 00:39:04 - Marieke Rijk
  00:39:04 - 00:41:40 - Fred Veerman
  00:41:40 - 00:42:14 - Roger Tonnaer
  00:42:14 - 00:42:29 - Fred Veerman
  00:42:29 - 00:42:48 - Arnold Wegner
  00:42:48 - 00:43:49 - Fred Veerman
  00:43:49 - 00:44:09 - Marieke Rijk
  00:44:09 - 00:44:35 - John Halsema
  00:44:35 - 00:45:08 - Marieke Rijk
  00:45:08 - 00:48:07 - Rob Brandhoff
  00:48:07 - 00:48:46 - Menno Jas
  00:48:46 - 00:49:11 - Rob Brandhoff
  00:49:11 - 00:49:37 - Roger Tonnaer
  00:49:37 - 00:50:06 - Menno Jas
  00:50:06 - 00:50:41 - Rob Brandhoff
  00:50:41 - 00:51:01 - Roger Tonnaer
  00:51:01 - 00:51:43 - Rob Brandhoff
  00:51:43 - 00:51:46 - Marieke Rijk
  00:51:46 - 00:51:48 - Roger Tonnaer
  00:51:48 - 00:52:11 - Roger Tonnaer
  00:52:11 - 00:52:13 - Rob Brandhoff
  00:52:13 - 00:52:22 - Marieke Rijk
  00:52:22 - 00:52:44 - Jeroen van der Veer
  00:52:44 - 00:52:49 - Rob Brandhoff
  00:52:49 - 00:52:54 - Jeroen van der Veer
  00:52:54 - 00:53:36 - Rob Brandhoff
  00:53:36 - 00:54:09 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:54:09 - 00:54:20 - Rob Brandhoff
  00:54:20 - 00:57:46 - Roger Tonnaer
  00:57:46 - 00:57:54 - Marieke Rijk
  00:57:54 - 00:58:17 - Sabine Bruijne
  00:58:17 - 00:59:32 - Roger Tonnaer
  00:59:32 - 01:00:03 - Roy Drommel
  01:00:03 - 01:01:20 - Roger Tonnaer
  01:01:20 - 01:01:58 - Jeroen van der Veer
  01:01:58 - 01:02:19 - Roger Tonnaer
  01:02:19 - 01:04:57 - Rob Droste
  01:04:57 - 01:06:00 - Jeroen van der Veer
  01:06:00 - 01:06:01 - Rob Droste
  01:06:01 - 01:06:29 - Roy Drommel
  01:06:29 - 01:06:48 - Marieke Rijk
  01:06:48 - 01:07:30 - Rob Droste
  01:07:30 - 01:08:16 - Roger Tonnaer
  01:08:16 - 01:09:04 - Rob Droste
  01:09:04 - 01:11:39 - Menno Jas
  01:11:39 - 01:12:17 - Rob Droste
  01:12:17 - 01:14:36 - Menno Jas
  01:14:36 - 01:14:41 - Marieke Rijk
  01:14:41 - 01:15:03 - Rob Droste
  01:15:03 - 01:15:20 - Menno Jas
  01:15:20 - 01:15:27 - Marieke Rijk
  01:15:27 - 01:19:06 - Jeroen van der Veer
  01:19:06 - 01:19:42 - Roger Tonnaer
  01:19:42 - 01:19:53 - Jeroen van der Veer
  01:19:53 - 01:20:15 - Rob Droste
  01:20:15 - 01:21:20 - Jeroen van der Veer
  01:21:20 - 01:21:24 - Marieke Rijk
  01:21:24 - 01:21:37 - Rob Droste
  01:21:37 - 01:21:55 - Jeroen van der Veer
  01:21:55 - 01:25:30 - Marieke Rijk
  01:25:30 - 01:26:22 - Roger Tonnaer
  01:27:15 - 01:27:29 - Roger Tonnaer
  01:27:59 - 01:28:05 - Marieke Rijk
  01:28:05 - 01:28:06 - Roger Tonnaer
  01:28:06 - 01:28:24 - Roger Tonnaer
  01:28:45 - 01:28:55 - Marieke Rijk
  01:28:55 - 01:29:29 - Arnold Wegner
  01:30:00 - 01:30:11 - Arnold Wegner
  01:30:16 - 01:30:29 - Marieke Rijk
  01:30:29 - 01:33:28 - John Halsema
  01:33:28 - 01:34:02 - Roger Tonnaer
  01:34:02 - 01:34:24 - John Halsema
  01:34:24 - 01:34:43 - Jeroen van der Veer
  01:34:43 - 01:35:01 - John Halsema
  01:35:01 - 01:35:07 - Marieke Rijk
  01:35:07 - 01:35:12 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:35:12 - 01:38:18 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:38:18 - 01:38:54 - Roger Tonnaer
  01:38:54 - 01:39:18 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  01:39:18 - 01:41:48 - Arnold Wegner
  01:41:48 - 01:42:01 - Sabine Bruijne
  01:42:01 - 01:43:14 - Arnold Wegner
  01:43:14 - 01:43:53 - Rob Droste
  01:43:53 - 01:44:16 - Arnold Wegner
  01:44:16 - 01:44:21 - Marieke Rijk
  01:44:21 - 01:44:29 - Rob Brandhoff
  01:44:29 - 01:45:04 - Arnold Wegner
  01:45:04 - 01:45:17 - Marieke Rijk
  01:45:17 - 01:47:06 - Roy Drommel
  01:47:06 - 01:47:11 - Marieke Rijk
  01:47:11 - 01:48:15 - Menno Jas
  01:48:15 - 01:49:27 - Roy Drommel
  01:49:27 - 01:50:35 - Jeroen van der Veer
  01:50:35 - 01:51:33 - Roy Drommel
  01:51:33 - 01:52:25 - Roger Tonnaer
  01:52:25 - 01:53:25 - Roy Drommel
  01:53:25 - 01:54:25 - Arnold Wegner
  01:54:25 - 01:55:36 - Roy Drommel
  01:56:01 - 01:56:51 - Roy Drommel
  01:57:13 - 01:57:44 - Roger Tonnaer
  01:57:44 - 01:57:53 - Marieke Rijk
  01:57:53 - 02:00:20 - Sabine Bruijne
  02:00:20 - 02:00:46 - Rob Brandhoff
  02:00:46 - 02:01:05 - Sabine Bruijne
  02:01:05 - 02:01:07 - Marieke Rijk
  02:01:07 - 02:01:34 - Jeroen van der Veer
  02:01:34 - 02:01:49 - Sabine Bruijne
  02:01:49 - 02:02:46 - Rob Brandhoff
  02:02:46 - 02:03:23 - Rob Droste
  02:03:23 - 02:04:23 - Sabine Bruijne
  02:04:23 - 02:14:32 - SCHORSING
  02:14:32 - 02:32:56 - Axel Boomgaars
  02:32:56 - 02:35:10 - Roger Tonnaer
  02:35:10 - 02:37:29 - Axel Boomgaars
  02:37:29 - 02:38:07 - Roy Drommel
  02:38:07 - 02:39:58 - Jeroen van der Veer
  02:39:58 - 02:40:27 - Axel Boomgaars
  02:40:27 - 02:41:26 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:41:26 - 02:42:21 - Axel Boomgaars
  02:42:21 - 02:44:05 - Rob Brandhoff
  02:44:05 - 02:45:40 - Axel Boomgaars
  02:45:40 - 02:46:13 - Rob Brandhoff
  02:46:13 - 02:47:28 - Menno Jas
  02:47:28 - 02:48:33 - Arnold Wegner
  02:48:33 - 02:48:54 - Axel Boomgaars
  02:48:54 - 02:50:48 - Jeroen van der Veer
  02:50:48 - 02:51:30 - Axel Boomgaars
  02:51:30 - 02:52:17 - Marieke Rijk
  02:52:17 - 02:52:54 - Roger Tonnaer
  02:52:54 - 02:53:36 - Marieke Rijk
  02:53:36 - 02:54:44 - Rob Droste
 7. 6

  Toelichting:
  voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 12 december 2023. 


  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 8. 6.1

  De gemeente is verplicht om alle vastgestelde verordeningen, beleidsregels, aanwijzingsbesluiten en nadere regels (hierna: regelingen) bekend te maken en te publiceren op overheid.nl. Zo zijn alle geldende regelingen online te vinden op één plek, namelijk overheid.nl. 
  Er is nog een aantal oude en/of ongebruikte regelingen gepubliceerd. Deze zijn onbedoeld niet ingetrokken en dat moet nu alsnog gebeuren. Zo houden we een actueel overzicht. Het gaat om twaalf regelingen die de gemeenteraad nog moet intrekken.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW), zaaknummer 1210786; 
  2. Verordening Gemeenteblad 2016, zaaknummer 1328710; 
  3. Gemeenschappelijke regeling inzake de uitvoering van de wet Sociale Werkvoorziening, corsa nummer 11.19076; 
  4. Verordening ruimte- en inrichtingseisen Peuterspeelzalen Hoorn 2012, corsa nummer 12.02611; 
  5. Verordening tegemoetkoming kinderopvang, corsa nummer 05.03720; 
  6. Verordening kinderopvang Hoorn 1997, corsa nummer 96.00919; 
  7. Verordening inspraakorgaan sociale zaken Hoorn, corsa nummer 03.16945; 
  8. Rampenplan gemeente Hoorn 2002, corsa nummer 02.40884; 
  9. Welstandsvrij bouwen fase 2 Bangert en Oosterpolder, corsa nummer 08.35046; 
  10. Subsidieverordening kopersbegeleiding particulier opdrachtgeverschap Hoorn, corsa nummer 09.05743; 
  11. Raadsbesluit puntensysteem, registratienummer onbekend, in werking getreden 1 juli 1997; 
  12. Verordening stimuleringsfonds volkshuisvesting 2001, corsa nummer 01.80685.

 9. 6.2

  Om te zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit en identiteit geborgd worden, is er voor Poort van Hoorn een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het bevat criteria waar de bebouwing en de inrichting van de buitenruimte aan moeten voldoen. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan heeft ter inzage gelegen. Op het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. Het beeldkwaliteitsplan Poort van Hoorn was in de conceptversie zo opgebouwd dat het gesplitst kon worden in twee afzonderlijke beeldkwaliteitsplannen, Stationsgebied en Pelmolenpad. Het beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad is reeds vastgesteld. Nu wordt het Beeldkwaliteitsplan Stationsgebied ter vaststelling aangeboden. Er zijn enkele ondergeschikte wijzigingen doorgevoerd als gevolg van een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan en de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan. In de 'Nota van wijzigingen Beeldkwaliteitsplan Stationsgebied’ staan de wijzigingen ten opzichte van het concept beeldkwaliteitsplan benoemd. Geadviseerd wordt het concept beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen en het Beeldkwaliteitsplan Stationsgebied onderdeel uit te laten maken van de Welstandsnota Gemeente Hoorn 2020. Het Beeldkwaliteitsplan Stationsgebied wordt daarmee een formeel toetsingskader voor de Commissie voor Monumenten en Welstand en geeft criteria voor de bebouwing, de inrichting van het openbaar gebied en de samenhang daartussen.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Het Beeldkwaliteitsplan Stationsgebied gewijzigd vast te stellen conform bijlage 1: Nota van wijzigingen op concept Beeldkwaliteitsplan Poort van Hoorn, deel Stationsgebied 
  2. Het beeldkwaliteitsplan Stationsgebied onderdeel uit te laten maken van de Welstandsnota Gemeente Hoorn 2020 als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet.

 10. 6.3.1
  (Geheim) Openen en vaststellen grondexploitatie herontwikkeling Stationsgebied en voorbereidingskosten parkeergarages en traverse (Portefeuillehouder Boomgaars) - 22:15
 11. 7
  Sluiting - 22:15