Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 14 november 2023

20:00 - 22:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Arnica Gortzak
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 9 november voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:12:35 - 00:14:07 - Arnica Gortzak
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:00
 3. 3

  00:13:30 - 00:14:07 - Arnica Gortzak
  00:14:07 - 00:14:28 - Menno Jas
  00:14:28 - 00:14:30 - Mitchel Sluis
  00:14:30 - 00:14:48 - Mitchel Sluis
  00:14:48 - 00:15:04 - Roger Tonnaer
  00:15:04 - 00:15:24 - Arnica Gortzak
  00:15:24 - 00:16:50 - Robert Vinkenborg
 4. 4

  EénHoorn en Hoorn Lokaal hebben een rondvraag aangemeld over de werkzaamheden op de A7.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Werkzaamheden op de A7
  00:15:38 - 00:16:50 - Robert Vinkenborg
  00:16:50 - 00:20:28 - René Assendelft
  00:20:28 - 00:20:44 - Diana Dekker
  00:20:44 - 00:21:49 - René Assendelft
  00:21:49 - 00:22:35 - Roger Tonnaer
  00:22:35 - 00:23:34 - René Assendelft
  00:23:34 - 00:24:04 - Youssef Nassiri
  00:24:04 - 00:24:44 - Arnica Gortzak
  00:24:44 - 00:25:37 - John Halsema
  00:25:37 - 00:28:55 - Dick Bennis
  00:28:55 - 00:30:36 - John Halsema
  00:30:36 - 00:31:34 - Roger Tonnaer
  00:31:34 - 00:31:59 - Dick Bennis
  00:31:59 - 00:34:00 - Arnica Gortzak
 5. 5

  Toelichting:
  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 6. 5.1

  Voor de zomer verscheen een onderzoeksrapport naar het slavernijverleden van Hoorn. Het onderzoek geeft een indringend beeld van de aard en omvang van de wreedheden waar Hoorn bij betrokken was. Het stadsbestuur speelde daarbij de hoofdrol. Na de zomer zijn gesprekken gevoerd over het onderzoek en mogelijke vervolgstappen. Uit deze gesprekken met inwoners, belanghebbenden en de gemeenteraad bleek dat vervolgstappen nodig zijn. Er is veel draagvlak om in te zetten op educatie en bewustwording, maar in de raad wordt onvoldoende noodzaak gezien om als gemeente vervolgonderzoek te doen. De meningen over onderwerpen als het uitspreken van excuses en het standbeeld van J.P. Coen lopen sterk uiteen. Het college vindt het belangrijk om zo snel mogelijk samen met inwoners en raadsleden in gesprek te gaan over hoe Hoorn om moet gaan met haar verleden, om ideeën uit te werken en vervolgstappen te zetten. Voorstel is om dit in de vorm van een burgerberaad te doen


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max.) 35 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 10 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Burgerberaad
  00:32:07 - 00:34:00 - Arnica Gortzak
  00:34:00 - 00:37:14 - Marisella de Cuba
  00:37:14 - 00:37:43 - Robert Vinkenborg
  00:37:43 - 00:38:09 - Marisella de Cuba
  00:38:09 - 00:38:21 - Arnica Gortzak
  00:38:21 - 00:41:48 - Julian Wijnstijn
  00:41:48 - 00:42:01 - Arnica Gortzak
  00:42:01 - 00:44:24 - Sarieke de Jong
  00:44:24 - 00:45:00 - Arnica Gortzak
  00:45:00 - 00:46:52 - Wouter de Vries
  00:46:52 - 00:48:41 - Mitchel Sluis
  00:48:41 - 00:48:44 - Youssef Nassiri
  00:48:44 - 00:49:30 - Menno Jas
  00:49:30 - 00:50:09 - Mitchel Sluis
  00:50:09 - 00:50:58 - Stephan Lallhit
  00:50:58 - 00:51:37 - Mitchel Sluis
  00:51:37 - 00:52:12 - Stephan Lallhit
  00:52:12 - 00:52:20 - Arnica Gortzak
  00:52:20 - 00:52:39 - John Halsema
  00:52:39 - 00:53:38 - Mitchel Sluis
  00:53:38 - 00:55:53 - Youssef Nassiri
  00:55:53 - 00:56:22 - Robert Vinkenborg
  00:56:22 - 00:56:37 - Youssef Nassiri
  00:56:37 - 00:57:09 - Mitchel Sluis
  00:57:09 - 00:59:43 - Roger Tonnaer
  00:59:43 - 01:00:32 - Wouter de Vries
  01:00:32 - 01:01:27 - Roger Tonnaer
  01:01:27 - 01:01:48 - Mitchel Sluis
  01:01:48 - 01:02:21 - Roger Tonnaer
  01:02:21 - 01:03:07 - Stephan Lallhit
  01:03:07 - 01:03:17 - Roger Tonnaer
  01:03:17 - 01:03:39 - Robert Vinkenborg
  01:03:39 - 01:04:31 - Roger Tonnaer
  01:04:31 - 01:05:16 - John Halsema
  01:05:16 - 01:05:35 - Roger Tonnaer
  01:05:35 - 01:06:46 - Kees Maas
  01:06:46 - 01:09:03 - Jeroen van der Veer
  01:09:03 - 01:09:40 - Menno Jas
  01:09:40 - 01:10:53 - Jeroen van der Veer
  01:10:53 - 01:11:19 - Roger Tonnaer
  01:11:19 - 01:12:29 - Jeroen van der Veer
  01:12:29 - 01:14:49 - Kees Maas
  01:14:49 - 01:15:37 - Roger Tonnaer
  01:15:37 - 01:17:25 - Kees Maas
  01:17:25 - 01:17:37 - Roger Tonnaer
  01:17:37 - 01:17:43 - Kees Maas
  01:17:43 - 01:17:49 - Menno Jas
  01:17:49 - 01:20:03 - Menno Jas
  01:20:03 - 01:20:48 - Roger Tonnaer
  01:20:48 - 01:22:03 - Menno Jas
  01:22:03 - 01:22:37 - Mitchel Sluis
  01:22:37 - 01:23:39 - Menno Jas
  01:23:39 - 01:24:07 - Robert Vinkenborg
  01:24:07 - 01:24:47 - Menno Jas
  01:24:47 - 01:25:35 - Wouter de Vries
  01:25:35 - 01:25:40 - Menno Jas
  01:25:40 - 01:28:02 - Jeroen van der Veer
  01:28:02 - 01:28:32 - Roger Tonnaer
  01:28:32 - 01:29:19 - Menno Jas
  01:29:19 - 01:31:41 - Rob Brandhoff
  01:31:41 - 01:34:40 - Robert Vinkenborg
  01:34:40 - 01:34:52 - Arnica Gortzak
  01:34:52 - 01:35:40 - Jeroen van der Veer
  01:35:40 - 01:36:26 - Roger Tonnaer
  01:36:26 - 01:36:46 - Robert Vinkenborg
  01:36:46 - 01:36:55 - Arnica Gortzak
  01:36:55 - 01:39:19 - John Halsema
  01:39:19 - 01:39:26 - Arnica Gortzak
  01:39:26 - 01:39:44 - John Halsema
  01:39:44 - 01:40:32 - Robert Vinkenborg
  01:40:32 - 01:41:14 - Roger Tonnaer
  01:41:14 - 01:41:24 - John Halsema
  01:41:24 - 01:41:44 - Mitchel Sluis
  01:41:44 - 01:42:20 - Kees Maas
  01:42:20 - 01:42:50 - John Halsema
  01:42:50 - 01:42:55 - Wouter de Vries
  01:42:55 - 01:43:04 - John Halsema
  01:43:04 - 01:44:01 - Jeroen van der Veer
  01:44:01 - 01:44:31 - Robert Vinkenborg
  01:44:31 - 01:44:49 - Stephan Lallhit
  01:44:49 - 01:45:19 - John Halsema
  01:45:19 - 01:45:24 - Arnica Gortzak
  01:45:24 - 01:45:29 - Stephan Lallhit
  01:45:29 - 01:47:44 - Stephan Lallhit
  01:47:44 - 01:48:20 - Mitchel Sluis
  01:48:20 - 01:48:30 - Stephan Lallhit
  01:48:30 - 01:49:29 - Menno Jas
  01:49:29 - 01:50:22 - Stephan Lallhit
  01:50:22 - 01:50:57 - Roger Tonnaer
  01:50:57 - 01:51:35 - Stephan Lallhit
  01:51:35 - 01:51:48 - Arnica Gortzak
  01:51:48 - 01:57:33 - SCHORSING
  01:57:33 - 01:58:10 - Arnica Gortzak
  01:58:10 - 02:07:57 - Jan Nieuwenburg
  02:07:57 - 02:08:18 - Mitchel Sluis
  02:08:18 - 02:08:54 - Jan Nieuwenburg
  02:08:54 - 02:10:44 - Youssef Nassiri
  02:10:44 - 02:12:30 - Jan Nieuwenburg
  02:12:30 - 02:14:57 - Menno Jas
  02:14:57 - 02:15:18 - Jan Nieuwenburg
  02:15:18 - 02:15:51 - Rob Brandhoff
  02:15:51 - 02:16:58 - Jan Nieuwenburg
  02:16:58 - 02:18:56 - Rob Brandhoff
  02:18:56 - 02:19:05 - Wouter de Vries
  02:19:05 - 02:19:55 - Jan Nieuwenburg
  02:19:55 - 02:20:12 - Wouter de Vries
  02:20:12 - 02:20:29 - Jan Nieuwenburg
  02:20:29 - 02:22:56 - Jeroen van der Veer
  02:22:56 - 02:23:38 - Jan Nieuwenburg
  02:23:38 - 02:24:18 - Mitchel Sluis
  02:24:18 - 02:25:04 - Jan Nieuwenburg
  02:25:04 - 02:25:43 - Youssef Nassiri
  02:25:43 - 02:26:01 - Jan Nieuwenburg
  02:26:01 - 02:26:51 - Menno Jas
  02:26:51 - 02:28:05 - Roger Tonnaer
  02:28:05 - 02:28:34 - Kees Maas
  02:28:34 - 02:28:37 - Roger Tonnaer
  02:28:37 - 02:29:20 - Jan Nieuwenburg
  02:29:20 - 02:29:35 - Kees Maas
  02:29:35 - 02:29:58 - Jan Nieuwenburg
  02:29:58 - 02:31:12 - Stephan Lallhit
  02:31:12 - 02:31:40 - Jan Nieuwenburg
  02:31:40 - 02:32:00 - Youssef Nassiri
  02:32:00 - 02:32:57 - Robert Vinkenborg
  02:32:57 - 02:34:11 - Jan Nieuwenburg
  02:34:11 - 02:34:21 - Robert Vinkenborg
  02:34:21 - 02:34:51 - Jan Nieuwenburg
  02:34:51 - 02:35:39 - Robert Vinkenborg
  02:35:39 - 02:36:21 - Rob Brandhoff
  02:36:21 - 02:37:55 - Jan Nieuwenburg
  02:37:55 - 02:39:02 - Roger Tonnaer
  02:39:02 - 02:39:31 - Kees Maas
  02:39:31 - 02:39:55 - Jan Nieuwenburg
  02:39:55 - 02:41:09 - Roger Tonnaer
  02:41:09 - 02:41:14 - Jan Nieuwenburg
  02:41:14 - 02:42:37 - Arnica Gortzak
  02:42:37 - 02:43:35 - Menno Jas
  02:43:35 - 02:50:06 - SCHORSING
 7. 5.2

  De financiële verordening is een belangrijk kaderstellend instrument op basis van artikel 212 van de Gemeentewet. De raad bepaalt hiermee op hoofdlijnen de regels voor het financieel beleid, de financiële organisatie en financieel beheer. De Hoornse verordening is voor het laatst in 2017 vastgesteld. Sindsdien zijn er ontwikkelingen geweest in wet- en regelgeving die vragen om aanpassing van de verordening. De raad wordt geadviseerd de financiële verordening vast te stellen. De verordening treedt, na vaststelling door de raad, met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2023. Hiermee is de verordening van toepassing op alle financiële documenten die na deze datum worden opgesteld.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Investeringsplan
  02:43:39 - 02:50:06 - SCHORSING
  02:50:06 - 02:51:16 - Arnica Gortzak
  02:51:16 - 02:52:06 - Rob Brandhoff
  02:52:06 - 02:52:55 - Mitchel Sluis
  02:52:55 - 02:53:50 - Menno Jas
  02:53:50 - 02:54:32 - Liz Delcour
  02:54:32 - 02:54:56 - Roger Tonnaer
  02:54:56 - 02:55:40 - Guido Breuker
  02:55:40 - 02:56:17 - Kees Maas
  02:56:17 - 02:56:32 - Youssef Nassiri
  02:56:32 - 02:56:46 - John Halsema
  02:56:46 - 02:56:55 - Stephan Lallhit
  02:56:55 - 03:00:04 - Axel Boomgaars
  03:00:04 - 03:00:45 - Rob Brandhoff
  03:00:45 - 03:00:58 - Guido Breuker
  03:00:58 - 03:01:22 - Axel Boomgaars
  03:01:22 - 03:02:19 - Mitchel Sluis
  03:02:19 - 03:03:21 - Arnica Gortzak
 8. 6

  Toelichting:
  voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 12 december 2023.


  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 9. 6.1

  Als op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt, is het voor gemeenten met rijksmonumenten verplicht een adviescommissie op de omgevingskwaliteit in te stellen. De taken en bevoegdheden van de huidige adviescommissie (commissie voor Monumenten en Welstand) vervallen automatisch op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Het is dus noodzakelijk dat er op 1 januari 2024 een nieuwe commissie is ingesteld. Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad hiervoor de verordening op de Ruimtelijke Adviescommissie (RAC) vastgesteld. Daarbij is ook toegezegd dat er op een later moment een voorstel voor het instellen en benoemen van de leden van deze commissie zou volgen. De voorgestelde leden voldoen met hun deskundigheid aan de gestelde eisen uit de verordening RAC. Voorgesteld wordt een RAC in te stellen en de deskundigen voor een periode van anderhalf jaar te benoemen als lid van de RAC. Er is gekozen voor een periode van anderhalf jaar omdat eind 2024/begin 2025 de verordening op de Ruimtelijke Adviescommissie Hoorn en het functioneren van de commissie worden geëvalueerd.

 10. 6.2

  Het plan Koopvaarder 1 gaat over de transformatie en uitbreiding van het bestaande gebouw naar 26 appartementen. Op 11 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de start van de ruimtelijke procedure door de afgifte van de ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’. Ook is besloten het beeldkwaliteitsplan in procedure te brengen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning is één zienswijze ingediend die door 27 bewoners van het aangrenzende wooncomplex is ondertekend. In deze zienswijze is aangegeven dat met het verhogen van het gebouw Koopvaarder 1 er sprake is van extra schaduwwerking naar een deel van het aangrenzende wooncomplex. Daarnaast hebben de bewoners van acht woningen, in de periode medio november tot eind januari, wanneer de zon schijnt, minder of zelfs geen direct zonlicht meer in hun huis.
  De zienswijze geeft geen aanleiding om het bouwplan aan te passen. De uitleg hierop is te vinden onder de argumenten en bij de beantwoording van de zienswijzen. De beantwoording van de zienswijze is opgenomen in de ‘Nota van zienswijzen Koopvaarder 1’. Geadviseerd wordt om een definitieve 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven, zodat het college de omgevingsvergunning kan verlenen.

 11. 7

  03:03:16 - 03:03:21 - Arnica Gortzak