Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 17 januari 2023

20:00 - 21:45
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Arnica Gortzak
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 12 januari voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl)
Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.
wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.
U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:15:52 - 00:19:12 - Arnica Gortzak
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:00
 3. 3

  Toelichting:
  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

  00:17:56 - 00:19:12 - Arnica Gortzak
 4. 4

  00:18:56 - 00:19:12 - Arnica Gortzak
  00:19:12 - 00:20:51 - Jeroen van der Veer
  00:20:51 - 00:21:06 - Jessica Visser
  00:21:06 - 00:24:50 - Dick Bennis
  00:24:50 - 00:26:41 - Jeroen van der Veer
  00:26:41 - 00:27:43 - Dick Bennis
  00:27:43 - 00:29:29 - Roger Tonnaer
  00:29:29 - 00:31:42 - Dick Bennis
  00:31:42 - 00:33:07 - Roy Drommel
  00:33:07 - 00:34:04 - Dick Bennis
  00:34:04 - 00:34:31 - Jeroen van der Veer
  00:34:31 - 00:34:54 - Jessica Visser
  00:34:54 - 00:36:06 - Dick Bennis
  00:36:06 - 00:36:29 - Jessica Visser
  00:36:29 - 00:36:59 - Jeroen van der Veer
  00:36:59 - 00:37:51 - Dick Bennis
  00:37:51 - 00:38:28 - Mitchel Sluis
  00:38:28 - 00:42:00 - Dick Bennis
  00:42:00 - 00:42:17 - Arnica Gortzak
  00:42:17 - 00:44:44 - Roger Tonnaer
  00:44:44 - 00:44:53 - Arnica Gortzak
  00:44:53 - 00:45:15 - Mitchel Sluis
  00:45:15 - 00:47:04 - Arnica Gortzak
 5. 5
  A-agenda - 20:15
 6. 5.1

  Het Commissariaat voor de Media neemt iedere vijf jaar een besluit over de aanwijzing van een lokale omroep. Dit proces van zendtijdtoewijzing speelt momenteel in zeven gemeenten in Westfriesland. Per gemeente wordt één omroep aangewezen. Voor de nieuwe periode (2023 – 2027) zijn er vier gegadigde partijen, waarvan één partij alleen de zendtijd in de gemeente Hoorn aanvraagt. Dit betreft Stichting van Hoorn zeggen. De andere drie partijen vragen de zendtijd aan in alle zeven Westfriese gemeenten. Dit betreft Stichting Streekomroep West-Friesland (WeeFF), vereniging Radio Bontekoe (HoornRadio) en stichting Lokale Media Westfriesland (OnsWestfriesland). De gemeenteraden moeten vóór 3 maart 2023 een wettelijk en voorkeursadvies via een raadsbesluit doorgeven aan het Commissariaat voor de Media.
  De gemeente draagt Stichting van Hoorn zeggen voor als wettelijk en voorkeursadvies richting het Commissariaat voor de Media. De beslispunten van het raadsbesluit zijn geformuleerd op de manier zoals het Commissariaat voor de Media dit voorschrijft.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max) 10 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Stichting van Hoorn zeggen de voorkeurspartij is van de gemeente Hoorn als het gaat om de zendtijdtoewijzing voor de komende vijf jaar;
  2. Stichting van Hoorn zeggen een rechtspersoon naar Nederlands recht is met volledige rechtsbevoegdheid;
  3. Stichting van Hoorn zeggen zich ten doel stelt op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven;
  4. Stichting van Hoorn zeggen volgens de statuten een orgaan heeft dat het beleid voor het media aanbod bepaalt;
  5. Dat het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) van Stichting van Hoorn zeggen representatief is samengesteld.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Lokaal mediabeleid in de cultuurnota
  Mail van gemeente Hoorn aan Hoorn Radio en van Hoorn Zeggen
  Samenwerkingsmogelijkheden aanvragers zendtijdtoewijzing
  00:46:26 - 00:47:04 - Arnica Gortzak
  00:47:04 - 00:47:15 - Arnica Gortzak
  00:47:15 - 00:50:33 - INSPREKER
  00:50:33 - 00:50:35 - Arnica Gortzak
  00:50:35 - 00:51:01 - Roger Tonnaer
  00:51:01 - 00:51:30 - INSPREKER
  00:51:30 - 00:52:17 - Kees Maas
  00:52:17 - 00:53:01 - INSPREKER
  00:53:01 - 00:53:24 - Diana Dekker
  00:53:24 - 00:54:22 - INSPREKER
  00:54:22 - 00:54:41 - Menno Jas
  00:54:41 - 00:55:17 - INSPREKER
  00:55:17 - 00:55:30 - Menno Jas
  00:55:30 - 00:55:44 - INSPREKER
  00:55:44 - 00:56:04 - Chris de Meij
  00:56:04 - 01:01:53 - INSPREKER
  01:01:53 - 01:02:26 - Roger Tonnaer
  01:02:26 - 01:03:36 - INSPREKER
  01:03:36 - 01:03:46 - Roger Tonnaer
  01:03:46 - 01:03:49 - Arnica Gortzak
  01:03:49 - 01:04:33 - Diana Dekker
  01:04:33 - 01:05:03 - INSPREKER
  01:05:03 - 01:05:37 - Chris de Meij
  01:05:37 - 01:10:51 - INSPREKER
  01:10:51 - 01:11:09 - Roy Drommel
  01:11:09 - 01:11:44 - INSPREKER
  01:11:44 - 01:12:32 - Roger Tonnaer
  01:12:32 - 01:13:47 - INSPREKER
  01:13:47 - 01:14:07 - Diana Dekker
  01:14:07 - 01:15:05 - INSPREKER
  01:15:05 - 01:15:37 - Chris de Meij
  01:15:37 - 01:21:12 - INSPREKER
  01:21:12 - 01:21:48 - Chris de Meij
  01:21:48 - 01:22:24 - INSPREKER
  01:22:24 - 01:23:06 - Kees Maas
  01:23:06 - 01:23:56 - INSPREKER
  01:23:56 - 01:24:27 - Diana Dekker
  01:24:27 - 01:25:22 - INSPREKER
  01:25:22 - 01:25:31 - Roger Tonnaer
  01:25:31 - 01:25:55 - INSPREKER
  01:25:55 - 01:26:45 - Roy Drommel
  01:26:45 - 01:31:19 - INSPREKER
  01:31:19 - 01:31:33 - Arnica Gortzak
  01:31:33 - 01:32:05 - Diana Dekker
  01:32:05 - 01:37:10 - INSPREKER
  01:37:10 - 01:37:20 - Chris de Meij
  01:37:20 - 01:38:11 - INSPREKER
  01:38:11 - 01:38:38 - Diana Dekker
  01:38:38 - 01:39:11 - INSPREKER
  01:39:11 - 01:40:06 - Roger Tonnaer
  01:40:06 - 01:40:53 - INSPREKER
  01:40:53 - 01:41:02 - Liz Delcour
  01:41:02 - 01:41:16 - INSPREKER
  01:41:16 - 01:41:44 - Kees Maas
  01:41:44 - 01:42:58 - INSPREKER
  01:42:58 - 01:50:50 - SCHORSING
  01:50:50 - 01:51:22 - Arnica Gortzak
  01:51:22 - 01:54:07 - Diana Dekker
  01:54:07 - 01:56:04 - Niek Heijne
  01:56:04 - 01:57:54 - Menno Jas
  01:57:54 - 02:00:19 - Roger Tonnaer
  02:00:19 - 02:01:22 - Liz Delcour
  02:01:22 - 02:05:13 - Chris de Meij
  02:05:13 - 02:06:38 - Kees Maas
  02:06:38 - 02:08:47 - Lisa Klinkenberg
  02:08:47 - 02:11:00 - Mitchel Sluis
  02:11:00 - 02:13:16 - Roy Drommel
  02:13:16 - 02:13:24 - Roy Drommel
  02:13:24 - 02:13:40 - INSPREKER
  02:13:40 - 02:15:43 - INSPREKER
  02:15:43 - 02:16:01 - Niek Heijne
  02:16:01 - 02:16:38 - Menno Jas
  02:16:38 - 02:16:56 - Arnica Gortzak
  02:16:56 - 02:17:32 - Niek Heijne
  02:17:32 - 02:18:12 - Menno Jas
  02:18:12 - 02:19:47 - Roger Tonnaer
  02:19:47 - 02:21:24 - Diana Dekker
  02:21:24 - 02:22:06 - Mitchel Sluis
  02:22:06 - 02:24:07 - Lisa Klinkenberg
  02:24:07 - 02:24:55 - Chris de Meij
  02:24:55 - 02:26:15 - Niek Heijne
  02:26:15 - 02:27:01 - Chris de Meij
  02:27:01 - 02:27:34 - Niek Heijne
  02:27:34 - 02:27:43 - Arnica Gortzak
  02:27:43 - 02:41:19 - Axel Boomgaars
  02:41:19 - 02:41:39 - Kees Maas
  02:41:39 - 02:42:10 - Menno Jas
  02:42:10 - 02:42:35 - Chris de Meij
  02:42:35 - 02:43:14 - Diana Dekker
  02:43:14 - 02:44:43 - Lisa Klinkenberg
  02:44:43 - 02:46:21 - Menno Jas
  02:46:21 - 02:46:44 - Axel Boomgaars
  02:46:44 - 02:47:23 - Chris de Meij
  02:47:23 - 02:47:52 - Axel Boomgaars
  02:47:52 - 02:48:51 - Lisa Klinkenberg
  02:48:51 - 02:50:30 - Axel Boomgaars
  02:50:30 - 02:51:03 - Niek Heijne
  02:51:03 - 02:51:34 - Axel Boomgaars
  02:51:34 - 02:52:03 - Diana Dekker
  02:52:03 - 02:53:42 - Axel Boomgaars
  02:53:42 - 02:54:35 - Roy Drommel
  02:54:35 - 02:58:33 - Roger Tonnaer
  02:58:33 - 02:58:46 - Axel Boomgaars
  02:58:46 - 02:59:20 - Kees Maas
  02:59:20 - 02:59:59 - Axel Boomgaars
  02:59:59 - 03:00:31 - Arnica Gortzak
  03:00:31 - 03:14:23 - SCHORSING
 7. 5.2

  Het ontwerpbestemmingsplan Pelmolenpad heeft ter inzage gelegen van 18 februari 2022 tot en met 31 maart 2022. Tijdens deze termijn kon eenieder een zienswijze indienen. Over het ontwerpbestemmingsplan zijn acht zienswijzen ingediend. Deze zijn beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen. De reacties leiden tot ondergeschikte aanpassingen in het plan. Er zijn ook enkele ondergeschikte ambtshalve aanpassingen van het bestemmingsplan. In de Nota van wijzigingen staan alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan opgesomd. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Pelmolenpad gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen en geen exploitatieplan vast te stellen. Ook wordt de raad voorgesteld kennis te nemen van de brief over de parkeerfasering van de Poort van Hoorn tijdens de bouwwerkzaamheden in het plangebied Pelmolenpad.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen overeenkomstig de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Pelmolenpad die onderdeel uitmaakt van dit besluit;
  2. het bestemmingsplan Pelmolenpad gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, overeenkomstig de van dit besluit onderdeel uitmakende Nota van wijzigingen waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruikgemaakt is van een ondergrond (ontleend aan de BGT en BRK 2021 01-26);
  3. geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is;
  5. de brief over de parkeerfasering voor kennisgeving aan te nemen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Onderzoek parkeerfaseringen Pelmolenpad
  Schriftelijke beantwoording vragen bestemmingsplan Pelmolenpad
  03:14:19 - 03:14:23 - SCHORSING
  03:14:23 - 03:15:26 - Arnica Gortzak
  03:15:26 - 03:19:35 - INSPREKER
  03:19:35 - 03:20:04 - Rob Brandhoff
  03:20:04 - 03:21:16 - INSPREKER
  03:21:16 - 03:22:21 - Roger Tonnaer
  03:22:21 - 03:22:22 - SCHORSING
  03:22:22 - 03:22:27 - Roger Tonnaer
  03:22:27 - 03:22:40 - Kees Maas
  03:22:40 - 03:27:59 - INSPREKER
  03:27:59 - 03:28:20 - Roger Tonnaer
  03:28:20 - 03:29:50 - INSPREKER
  03:29:50 - 03:30:50 - Jessica Visser
  03:30:50 - 03:30:59 - INSPREKER
  03:30:59 - 03:31:32 - Rob Brandhoff
  03:31:32 - 03:35:20 - INSPREKER
  03:35:20 - 03:36:02 - Roger Tonnaer
  03:36:02 - 03:36:40 - INSPREKER
  03:36:40 - 03:36:51 - Bram Berendse
  03:36:51 - 03:37:29 - INSPREKER
  03:37:29 - 03:37:51 - Arnica Gortzak
  03:37:51 - 03:39:41 - Jessica Visser
  03:39:41 - 03:42:33 - Roger Tonnaer
  03:42:33 - 03:45:01 - Rob Brandhoff
  03:45:01 - 03:47:24 - Aart Ruppert
  03:47:24 - 03:49:04 - Rob Droste
  03:49:04 - 03:51:16 - Debbie Katers
  03:51:16 - 03:52:48 - Roy Drommel
  03:52:48 - 03:54:14 - Niek Heijne
  03:54:14 - 03:56:10 - Kees Maas
  03:56:10 - 03:57:52 - Menno Jas
  03:57:52 - 04:00:41 - Jeroen van der Veer
  04:00:41 - 04:03:22 - Bram Berendse
  04:03:22 - 04:04:00 - Niek Heijne
  04:04:00 - 04:05:28 - Aart Ruppert
  04:05:28 - 04:06:04 - Bram Berendse
  04:06:04 - 04:07:02 - Roger Tonnaer
  04:07:02 - 04:07:08 - Roy Drommel
  04:07:08 - 04:07:45 - Roger Tonnaer
  04:07:45 - 04:21:15 - SCHORSING
  04:21:15 - 04:21:50 - Arnica Gortzak
  04:21:50 - 04:34:08 - Axel Boomgaars
  04:34:08 - 04:35:40 - Jessica Visser
  04:35:40 - 04:36:13 - Axel Boomgaars
  04:36:13 - 04:38:29 - Roger Tonnaer
  04:38:29 - 04:39:28 - Rob Brandhoff
  04:39:28 - 04:39:31 - Arnica Gortzak
  04:39:31 - 04:39:34 - Jessica Visser
  04:39:34 - 04:40:23 - Axel Boomgaars
  04:40:23 - 04:42:06 - Aart Ruppert
  04:42:06 - 04:42:59 - Axel Boomgaars
  04:42:59 - 04:43:08 - Debbie Katers
  04:43:08 - 04:44:01 - Axel Boomgaars
  04:44:01 - 04:44:21 - Debbie Katers
  04:44:21 - 04:46:08 - Jessica Visser
  04:46:08 - 04:46:53 - Axel Boomgaars
  04:46:53 - 04:48:02 - Debbie Katers
 8. 6

  Toelichting:
  voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van7 februari 2023.
  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 9. 6.1

  De komende jaren ontwikkelt de gemeente Hoorn het gebied rondom station Hoorn. Naast een nieuwe indeling van de vervoersfuncties komen hier ruim 1.000 woningen en een aanvullend programma met maatschappelijke functies. Onder andere in het Pelmolenpad. Een van de belangrijkste ambities voor deze ontwikkelingen is dat dit een aantrekkelijk gebied wordt, waarin de identiteit van Hoorn duidelijk terug te vinden is.
  Om te zorgen dat die ruimtelijke kwaliteit en identiteit geborgd worden, is er voor het Pelmolenpad een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het bevat criteria waar de bebouwing en de inrichting van de buitenruimte aan moeten voldoen. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan heeft ter inzage gelegen. Op het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. Er zijn enkele wijzigingen door een nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan.
  Geadviseerd wordt het ontwerp beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad gewijzigd vast te stellen en het beeldkwaliteitsplan onderdeel uit te laten maken van de Welstandsnota Gemeente Hoorn 2020. Het beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad wordt daarmee een formeel toetsingskader voor de Commissie voor Monumenten en Welstand en geeft criteria voor de bebouwing, de inrichting van het openbaar gebied en de samenhang daartussen.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Het beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad gewijzigd vast te stellen conform bijlage 1: Nota van wijzigingen Beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad.
  2. Het beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad onderdeel uit te laten maken van de Welstandsnota Gemeente Hoorn 2020 als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet.

 10. 6.2
  Openen en vaststellen grondexploitatie herontwikkeling Pelmolenpad (portefeuillehouder Hakhoff) (Niet openbaar))
 11. 7
  Sluiting - 21:45