Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 4 juli 2023

19:00 - 21:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Diana Dekker
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 29 juni voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).
Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:12:44 - 00:15:23 - Diana Dekker
 2. 2
  Publieksrondvraag - 19:00
 3. 3

  00:13:58 - 00:15:23 - Diana Dekker
  00:15:23 - 00:15:54 - Chris de Meij
  00:15:54 - 00:16:03 - Diana Dekker
  00:16:03 - 00:16:20 - Roger Tonnaer
  00:16:20 - 00:17:26 - Diana Dekker
  00:17:26 - 00:18:31 - Antoon van der Kooij
  00:18:31 - 00:18:51 - Roger Tonnaer
  00:18:51 - 00:19:17 - Antoon van der Kooij
  00:19:17 - 00:22:38 - INSPREKER
  00:22:38 - 00:22:43 - Diana Dekker
  00:22:43 - 00:23:13 - Arnica Gortzak
  00:23:13 - 00:23:22 - Diana Dekker
  00:23:22 - 00:23:58 - Chris de Meij
  00:23:58 - 00:24:01 - Diana Dekker
  00:24:01 - 00:24:39 - Roger Tonnaer
  00:24:39 - 00:24:42 - INSPREKER
  00:24:42 - 00:25:15 - Antoon van der Kooij
  00:25:15 - 00:25:34 - Roger Tonnaer
  00:25:34 - 00:26:06 - Diana Dekker
  00:26:06 - 00:27:20 - Marjon van der Ven
  00:27:20 - 00:27:50 - Roger Tonnaer
  00:27:50 - 00:28:15 - Marjon van der Ven
  00:28:15 - 00:28:30 - Roy Drommel
  00:28:30 - 00:28:45 - Marjon van der Ven
  00:28:45 - 00:28:53 - Diana Dekker
  00:28:53 - 00:29:07 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:29:07 - 00:29:14 - Marjon van der Ven
  00:29:14 - 00:29:23 - Diana Dekker
  00:29:23 - 00:29:44 - Arnica Gortzak
  00:29:44 - 00:29:47 - Marjon van der Ven
  00:29:47 - 00:30:18 - Diana Dekker
  00:30:18 - 00:34:15 - Ted van der Bruggen
  00:34:15 - 00:34:29 - Diana Dekker
  00:34:29 - 00:35:10 - Guido Breuker
  00:35:10 - 00:35:43 - Ted van der Bruggen
  00:35:43 - 00:36:13 - Diana Dekker
  00:36:13 - 00:39:50 - Frits Brouwer
  00:39:50 - 00:39:54 - Diana Dekker
  00:39:54 - 00:40:09 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:40:09 - 00:41:46 - Frits Brouwer
  00:41:46 - 00:42:34 - Guido Breuker
  00:42:34 - 00:43:04 - Frits Brouwer
  00:43:04 - 00:43:13 - Roy Drommel
  00:43:13 - 00:43:25 - Frits Brouwer
  00:43:25 - 00:43:39 - Diana Dekker
  00:43:39 - 00:46:06 - Vinod Autar
  00:46:06 - 00:46:24 - Diana Dekker
  00:46:24 - 00:46:37 - John Halsema
  00:46:37 - 00:46:59 - Vinod Autar
  00:46:59 - 00:47:10 - Diana Dekker
  00:47:10 - 00:47:32 - Rob Brandhoff
  00:47:32 - 00:48:04 - Vinod Autar
  00:48:04 - 00:48:26 - Diana Dekker
  00:48:26 - 00:52:40 - Dick Bennis
  00:52:40 - 00:53:23 - Diana Dekker
  00:53:23 - 00:53:33 - Roger Tonnaer
  00:53:33 - 00:54:49 - Diana Dekker
 4. 4

  00:54:28 - 00:54:49 - Diana Dekker
 5. 5

  00:54:39 - 00:54:49 - Diana Dekker
 6. 5.1

  Op 8 februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied vrij te geven voor zienswijzen. Op 16 september 2022 is de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd dat door stijgende kosten en afnemende opbrengsten de onderliggende businesscase niet meer sluitend is. Zonder deze “economische uitvoerbaarheid” kan het bestemmingsplan Stationsgebied niet worden vastgesteld en kan geen verdere planuitwerking plaatsvinden Het is van belang dat het bestemmingsplan Stationsgebied binnen afzienbare tijd wordt vastgesteld om verdere vertraging van de woningbouw te voorkomen. Ook gezien de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 en de voorwaarden van de verkregen subsidies.
  Het college vraagt de algemene raadscommissie daarom om een uitspraak te doen over de combinatie van maatregelen, die nodig zijn om de businesscase sluitend te krijgen ter voorbereiding op de besluitvorming over het vaststellen van het bestemmingsplan Stationsgebied in het najaar 2023. Het college heeft daarvoor een voorzet gedaan.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max.) 45 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 10 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn: 
  De raadscommissie wordt gevraagd om zich uit te spreken over de combinatie van maatregelen, die nodig is om de businesscase van het stationsgebied in de Poort van Hoorn sluitend te maken. Bij ongewijzigde uitvoering van het stedenbouwkundig plan is er sprake van een ongedekt tekort van circa € 37 miljoen. Hoe kijkt de raadcommissie aan tegen de volgende combinatie van maatregelen: 
  1. Actualisatie uitgangspunten openbaar parkeren, waarbij wordt uitgegaan van een bovengrondse parkeergarage van circa 550 autoparkeerplaatsen (voordeel businesscase € 25 miljoen); 
  2. Gedeeltelijke omzetting (3.000m2) niet-woonprogramma naar wonen (voordeel € 1,1 miljoen); 
  3. Inrekenen van een minimale extra rijksbijdrage van € 5 miljoen voor het realiseren van een nieuwe traverse en overige spoorse maatregelen en overleg met de partners over een mogelijke aanvullende extra bijdrage; 
  4. Beschikbaar stellen van een extra bijdrage door de gemeente uit de reserve Poort van Hoorn, indien de inspanningen onder 3 niet tot voldoende dekking leiden. Deze bespreekpunten worden verderop in het voorstel nader toegelicht.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Besluitvorming binnenstadstoegang 2023
  Delen reactie college op Betrokken Poorter en HOF
  Mogelijkheid uitstel subsidies Poort van Hoorn
  Opschaalbaarheid parkeergarage Stationsgebied
  Prognose parkeeropbrengsten Poort van Hoorn
  Schriftelijke beantwoording afschrijvingstermijn parkeergarage Stationsgebied
  Schriftelijke reactie afspraken BPD, Intermaris en Gemeente Hoorn inzake binnenstadstoegang
  Schriftelijke reactie vraag projectontwikkelaars Stationsgebied
  00:54:43 - 00:54:49 - Diana Dekker
  00:58:39 - 00:59:37 - Diana Dekker
  00:59:37 - 01:04:33 - Fred Veerman
  01:04:33 - 01:04:36 - Diana Dekker
  01:04:36 - 01:04:58 - Roger Tonnaer
  01:04:58 - 01:05:54 - Fred Veerman
  01:05:54 - 01:06:29 - Arnold Wegner
  01:06:29 - 01:07:25 - Fred Veerman
  01:07:25 - 01:07:49 - Arnold Wegner
  01:07:49 - 01:08:34 - Fred Veerman
  01:08:34 - 01:09:24 - Rob Droste
  01:09:24 - 01:09:34 - Diana Dekker
  01:09:34 - 01:10:01 - Rob Brandhoff
  01:10:01 - 01:10:45 - Fred Veerman
  01:10:45 - 01:10:59 - Diana Dekker
  01:10:59 - 01:14:40 - Paul Stumpel
  01:14:40 - 01:14:58 - Roger Tonnaer
  01:14:58 - 01:15:45 - Paul Stumpel
  01:15:45 - 01:15:59 - Roger Tonnaer
  01:15:59 - 01:16:35 - Paul Stumpel
  01:16:35 - 01:16:49 - Roy Drommel
  01:16:49 - 01:17:36 - Paul Stumpel
  01:17:36 - 01:18:16 - Roy Drommel
  01:18:16 - 01:18:44 - Paul Stumpel
  01:18:44 - 01:19:01 - Diana Dekker
  01:19:01 - 01:19:32 - Arnold Wegner
  01:19:32 - 01:20:28 - Paul Stumpel
  01:20:28 - 01:20:36 - Diana Dekker
  01:20:36 - 01:24:59 - Wiljan Loomans
  01:24:59 - 01:25:05 - Diana Dekker
  01:25:05 - 01:25:09 - Rob Droste
  01:25:09 - 01:25:36 - Rob Droste
  01:25:36 - 01:27:07 - Wiljan Loomans
  01:27:07 - 01:27:25 - Rob Droste
  01:27:25 - 01:28:12 - Wiljan Loomans
  01:28:12 - 01:28:19 - Rob Brandhoff
  01:28:19 - 01:30:30 - Wiljan Loomans
  01:30:30 - 01:31:35 - Roy Drommel
  01:31:35 - 01:32:39 - Wiljan Loomans
  01:32:39 - 01:33:01 - Roy Drommel
  01:33:01 - 01:34:03 - Arnold Wegner
  01:34:03 - 01:34:44 - Diana Dekker
  01:34:44 - 01:38:13 - Rob Brandhoff
  01:38:13 - 01:38:23 - Arnold Wegner
  01:38:23 - 01:38:57 - Roger Tonnaer
  01:38:57 - 01:39:59 - Rob Brandhoff
  01:39:59 - 01:40:12 - Chris de Meij
  01:40:12 - 01:40:49 - Rob Brandhoff
  01:40:49 - 01:41:51 - Arnold Wegner
  01:41:51 - 01:42:26 - Roy Drommel
  01:42:26 - 01:43:14 - Rob Brandhoff
  01:43:14 - 01:43:38 - Kholoud al Mobayed
  01:43:38 - 01:44:22 - Rob Brandhoff
  01:44:22 - 01:47:36 - Arnold Wegner
  01:47:36 - 01:48:45 - Sabine Bruijne
  01:48:45 - 01:48:56 - Sabine Bruijne
  01:48:56 - 01:49:17 - Roger Tonnaer
  01:49:17 - 01:49:59 - Arnold Wegner
  01:49:59 - 01:50:18 - Rob Droste
  01:50:18 - 01:51:38 - Arnold Wegner
  01:51:38 - 01:52:09 - Rob Droste
  01:52:09 - 01:52:36 - Arnold Wegner
  01:52:36 - 01:53:06 - Roy Drommel
  01:53:06 - 01:53:56 - Arnold Wegner
  01:53:56 - 01:54:42 - Roy Drommel
  01:54:42 - 01:55:49 - Arnold Wegner
  01:55:49 - 01:59:36 - John Halsema
  01:59:36 - 02:00:15 - Roger Tonnaer
  02:00:15 - 02:01:11 - John Halsema
  02:01:11 - 02:04:49 - Roger Tonnaer
  02:04:49 - 02:05:24 - Roy Drommel
  02:05:24 - 02:06:47 - Roger Tonnaer
  02:06:47 - 02:06:53 - Roy Drommel
  02:06:53 - 02:07:25 - Roger Tonnaer
  02:07:25 - 02:07:50 - Rob Droste
  02:07:50 - 02:08:28 - Roger Tonnaer
  02:08:28 - 02:08:52 - Rob Brandhoff
  02:08:52 - 02:09:33 - Roger Tonnaer
  02:09:33 - 02:10:29 - Arnold Wegner
  02:10:29 - 02:10:39 - Roger Tonnaer
  02:10:39 - 02:11:18 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:11:18 - 02:11:59 - Roger Tonnaer
  02:11:59 - 02:12:36 - Sabine Bruijne
  02:12:36 - 02:15:17 - Rob Droste
  02:15:17 - 02:15:36 - Roger Tonnaer
  02:15:36 - 02:17:08 - Rob Droste
  02:17:08 - 02:17:21 - Sabine Bruijne
  02:17:21 - 02:17:38 - Rob Droste
  02:17:38 - 02:17:57 - Kholoud al Mobayed
  02:17:57 - 02:18:43 - Rob Droste
  02:18:43 - 02:22:14 - Chris de Meij
  02:22:14 - 02:22:41 - Roger Tonnaer
  02:22:41 - 02:23:36 - Chris de Meij
  02:23:36 - 02:23:58 - John Halsema
  02:23:58 - 02:24:59 - Chris de Meij
  02:24:59 - 02:25:21 - John Halsema
  02:25:21 - 02:25:42 - Roy Drommel
  02:25:42 - 02:25:53 - Rob Brandhoff
  02:25:53 - 02:26:49 - Chris de Meij
  02:26:49 - 02:28:21 - Arnold Wegner
  02:28:21 - 02:28:44 - Chris de Meij
  02:28:44 - 02:31:18 - Roy Drommel
  02:31:18 - 02:31:54 - Kholoud al Mobayed
  02:31:54 - 02:33:20 - Roy Drommel
  02:33:20 - 02:33:40 - Kholoud al Mobayed
  02:33:40 - 02:35:37 - Roy Drommel
  02:35:37 - 02:36:34 - Rob Droste
  02:36:34 - 02:37:05 - Roger Tonnaer
  02:37:05 - 02:37:58 - Roy Drommel
  02:37:58 - 02:38:47 - Chris de Meij
  02:38:47 - 02:39:23 - Roy Drommel
  02:39:23 - 02:40:09 - Chris de Meij
  02:40:09 - 02:40:58 - Rob Brandhoff
  02:40:58 - 02:41:31 - Roy Drommel
  02:41:31 - 02:42:03 - Roger Tonnaer
  02:42:03 - 02:42:30 - Roy Drommel
  02:42:30 - 02:43:10 - Arnold Wegner
  02:43:10 - 02:43:22 - Roy Drommel
  02:43:22 - 02:47:32 - Guido Breuker
  02:47:32 - 02:48:08 - Roger Tonnaer
  02:48:08 - 02:48:42 - Chris de Meij
  02:48:42 - 02:48:50 - Guido Breuker
  02:48:50 - 02:49:06 - Chris de Meij
  02:49:06 - 02:49:27 - Guido Breuker
  02:49:27 - 02:51:58 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:51:58 - 02:52:52 - Roger Tonnaer
  02:52:52 - 02:53:20 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:53:20 - 02:53:32 - Roger Tonnaer
  02:53:32 - 02:53:55 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:53:55 - 02:54:20 - Guido Breuker
  02:54:20 - 02:54:51 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  02:54:51 - 02:54:59 - Diana Dekker
  02:54:59 - 02:57:27 - Sabine Bruijne
  02:57:27 - 02:57:52 - Rob Brandhoff
  02:57:52 - 02:58:46 - Roger Tonnaer
  02:58:46 - 02:59:35 - Sabine Bruijne
  02:59:35 - 02:59:42 - Roger Tonnaer
  02:59:42 - 03:00:07 - Sabine Bruijne
  03:00:07 - 03:00:48 - Chris de Meij
  03:00:48 - 03:04:48 - Kholoud al Mobayed
  03:04:48 - 03:05:24 - Roger Tonnaer
  03:05:24 - 03:05:44 - Kholoud al Mobayed
  03:05:44 - 03:05:56 - Diana Dekker
  03:05:56 - 03:18:36 - SCHORSING
  03:18:36 - 03:20:20 - Diana Dekker
  03:20:20 - 03:46:55 - Axel Boomgaars
  03:46:55 - 03:47:20 - Diana Dekker
  03:47:20 - 03:48:36 - Arnold Wegner
  03:48:36 - 03:48:58 - Axel Boomgaars
  03:48:58 - 03:49:35 - Kholoud al Mobayed
  03:49:35 - 03:49:41 - Axel Boomgaars
  03:49:41 - 03:49:49 - Chris de Meij
  03:49:49 - 03:50:07 - Chris de Meij
  03:50:07 - 03:50:14 - Axel Boomgaars
  03:50:14 - 03:50:50 - Sabine Bruijne
  03:50:50 - 03:51:49 - Axel Boomgaars
  03:51:49 - 03:52:36 - Rob Droste
  03:52:36 - 03:53:04 - Axel Boomgaars
  03:53:04 - 03:53:26 - Rob Brandhoff
  03:53:26 - 03:53:43 - Axel Boomgaars
  03:53:43 - 03:55:09 - Roger Tonnaer
  03:55:09 - 03:56:43 - Axel Boomgaars
  03:56:43 - 03:56:59 - Guido Breuker
  03:56:59 - 03:57:28 - Axel Boomgaars
  03:57:28 - 03:58:21 - Diana Dekker
  03:58:21 - 03:59:12 - Kholoud al Mobayed
 7. 5.2

  Op basis van de Visie integrale Kind centra zijn vanaf 2018 voorbereidingen getroffen om voor het speciaal basisonderwijs passende nieuwbouw te realiseren. In juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat het nieuw te realiseren Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) op de locatie van de oude hockeyvelden komt. Het IKEC wordt een modern en toegankelijk gebouw voor leerlingen van 0-12 jaar, waarbij zij alle aandacht en begeleiding kunnen krijgen die voor hun specifieke zorg- en onderwijsvraag noodzakelijk is.
  Om de geplande oplevering van het IKEC eind 2024 te kunnen halen, is het belangrijk dat een aannemer wordt gecontracteerd. Hiervoor is het nodig dat er voldoende uitvoeringskrediet beschikbaar wordt gesteld door de raad. Door de verdere uitwerking van het project en de huidige markomstandigheden (sterk gestegen bouwkosten) blijkt dat de eerder in de begroting opgenomen kredietruimte (bestaande uit deels onderwijsreserve, ruimtevrager en stelpost stijging bouwkosten) niet voldoende is om het IKEC voor te bouwen. Met dit voorstel wordt de onderbouwing geleverd voor het actualiseren van het krediet.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Over te gaan tot realisatie van het IKEC op de locatie van de oude hockeyvelden; 
  2. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 31,3 miljoen zoals opgenomen in de geheime financiële bijlage; 
  3. In te stemmen met de vrijgave van de eerder in de begroting 2021 opgenomen ruimtevrager van € 454.000 aan structurele jaarlijkse kapitaallasten voor de realisatie van het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC); 
  4. In te stemmen met het onttrekken van € 379.875 structureel uit de stelpost bouwkosten om de gestegen prijzen van de bouwkosten op te vangen; 
  5. In te stemmen met de inzet van de reserve onderwijshuisvesting PO en (v)SO voor een structureel bedrag van € 239.000; 
  6. Een exploitatiebudget beschikbaar te stellen voor het beheer en onderhoud, zoals opgenomen in de geheime financiële bijlage; 
  7. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen; 
  8. De geheimhouding volgens artikel 25 Gemeentewet die het college heeft opgelegd op bijlage 1 Financieel overzicht op grond van artikel 5.1, lid 2 onder b Woo, waarbij de geheimhouding eindigt na de aanbesteding (gunning) van de bouw van het IKEC te bekrachtigen.

  03:59:00 - 03:59:12 - Kholoud al Mobayed
 8. 6
  B-agenda - 21:30
 9. 6.1

  De raad wordt gevraagd het uitvoeringskrediet voor aanleg van een brug op de woonwagenlocatie Bobeldijkerweg beschikbaar te stellen. Deze brug moet aangelegd worden om de woonwagenlocatie toegankelijker te maken voor de nood- en hulpdiensten, zodat incidenten snel en adequaat kunnen worden bestreden. Daarnaast wordt de veiligheid en de bereikbaarheid van de bewoners verbeterd. Een moderne woonwijk met een prettig woon- en leefklimaat vraagt om een goede en veilige verkeersdoorstroming en bereikbaarheid. De raad heeft eerder al besloten tot de aanleg van een brug voor gemotoriseerd verkeer. De brug had al aangelegd moeten worden voor de voorlaatste uitbreiding aan de Zomervaart. Er kan pas sprake zijn van een toekomstige uitbreiding van het aantal standplaatsen als deze brug is aangelegd. Daarnaast wordt de raad gevraagd budget vrij te geven voor de stijging van de kosten van de brugontsluiting en voorbereidingskosten voor de uitbreiding van de standplaatsen op de woonwagenlocatie. Dit budget is al beschikbaar gesteld via de begroting 2023.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van een brug op de woonwagenlocatie en de jaarlijkse lasten van € 4.737 vanaf 2024 ten laste te brengen van de reserve kapitaallasten investeringen.
  2. De gereserveerde middelen voor het aanleggen van de brug binnen de algemene bedrijfsreserve grondzaken van € 200.000 te storten in de reserve kapitaallasten investeringen en deze aan te wenden ter dekking van de investering.
  3. De gereserveerde middelen voor de stijging van de kosten brugontsluiting en de uitbreiding van de standplaatsen op de woonwagenlocatie ad € 50.000 vrij te geven. De middelen ad € 50.000 zijn bij de begroting 2023 hiervoor gereserveerd. Van dit bedrag wordt aanvullend € 38.910 gestort in de reserve kapitaallasten ter dekking.
  4. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Schriftelijke terugkoppeling gesprek insprekers over aanleg brug woonwagencentrum
 10. 6.2

  Bewoners van woonwagencentrum Bobeldijkerweg moeten voor het gebruik van een woonwagenstandplaats een vergoeding betalen. De gemeente is eigenaar van dit centrum. Het college heeft met een groot aantal bewoners voor het gebruik van de woonwagenstandplaats een huurovereenkomst afgesloten. Van de bewoners met wie geen huurovereenkomst is afgesloten, kan op basis van de verordening woonwagenrechten 2023 woonwagenrecht worden geheven. Het tarief van deze woonwagenrechten is afgestemd op de hoogte van de huurgelden voor standplaatsen waarvoor een huurovereenkomst is afgesloten. Per 1 juli 2023 worden de huren voor het woonwagencentrum verhoogd met 2,6%. Het college stelt voor de woonwagenrechten met ditzelfde percentage te verhogen. Deze verordening is een jaarlijks terugkerend besluit. Behalve verhoging van de tarieven worden geen veranderingen voorgesteld.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. de verordening woonwagenrechten 2020 in te trekken: 
  2. de verordening woonwagenrechten 2023 vast te stellen.

 11. 6.3

  Bij het opwaarderen van het wijkpark Risdam-Noord wordt in de planvorming onderscheid gemaakt in deelgebied A en deelgebied B. Deelgebied A wordt doorontwikkeld tot een vitaal sportpark uitgaande van renovatie van de clubaccommodatie van HSV Sport voor een gezamenlijk gebruik met Rugbyclub West-Friesland (RCWF). Het college wil graag starten met de planvorming voor het parkgedeelte (deelgebied B) van het wijkpark. De raad wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen zodat met de planvorming kan worden gestart. Tijdens de planvorming wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het park te vergroenen, wandelroutes te verbeteren en sporttoestellen toe te voegen. Bewoners en andere belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om hierin te participeren. Het ontwerp voor de opwaardering inclusief investeringskosten wordt begin 2024 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. de planvorming op te starten voor de opwaardering van het parkgedeelte (deelgebied B) van het wijkpark Risdam-Noord 
  2. een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten te dekken bij het beschikbaar komen van het uitvoeringskrediet 
  3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen

  00:30:02 - 00:30:18 - Diana Dekker
  00:30:18 - 00:34:15 - Ted van der Bruggen
  00:34:15 - 00:34:29 - Diana Dekker
  00:34:29 - 00:35:10 - Guido Breuker
  00:35:10 - 00:35:43 - Ted van der Bruggen
  00:35:43 - 00:36:13 - Diana Dekker
  00:36:13 - 00:39:50 - Frits Brouwer
  00:39:50 - 00:39:54 - Diana Dekker
  00:39:54 - 00:40:09 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
  00:40:09 - 00:41:46 - Frits Brouwer
  00:41:46 - 00:42:34 - Guido Breuker
  00:42:34 - 00:43:04 - Frits Brouwer
  00:43:04 - 00:43:13 - Roy Drommel
  00:43:13 - 00:43:25 - Frits Brouwer
  00:43:25 - 00:43:39 - Diana Dekker
  00:43:39 - 00:46:06 - Vinod Autar
  00:46:06 - 00:46:24 - Diana Dekker
  00:46:24 - 00:46:37 - John Halsema
  00:46:37 - 00:46:59 - Vinod Autar
  00:46:59 - 00:47:10 - Diana Dekker
  00:47:10 - 00:47:32 - Rob Brandhoff
  00:47:32 - 00:48:04 - Vinod Autar
  00:48:04 - 00:48:26 - Diana Dekker
  00:48:26 - 00:52:40 - Dick Bennis
  00:52:40 - 00:53:23 - Diana Dekker
 12. 6.4

  Met de eigenaar en tevens ontwikkelaar van de ontwikkeling locatie BuitenStad is overeenstemming bereikt over de aankoop van een strook grond van 16 meter breed voor de aanleg van een nieuwe gebiedsontsluitingsweg. Deze weg wordt het zuidtracé genoemd. De weg is op termijn nodig om toekomstige woningbouwontwikkelingen en de mogelijke aanleg van een nieuwe binnenstadstoegang mogelijk te maken. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de aankoop van deze grond.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. tot de aankoop van gronden, conform bijlage nr. 3, betreffende een strook van 16 meter breed over de kavels (kadastraal bekend gemeente Hoorn sectie C, nummers 1288, 1475, 2910, 2911, 3193, 3194, 3191, 3192 en 1264), ten behoeve van de aanleg van een nieuwe gebiedsontsluitingsweg.
  2. een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de gronden en de rentelasten en afwaardering van de gronden te dekken uit de reserve Poort van Hoorn.
  3. de bijgevoegde geheime begrotingswijziging vast te stellen.
  4. de geheimhouding volgens artikel 87 Gemeentewet op te leggen op de volgende stukken (bijlage 2: Berekeningsgrondslag aan te kopen gronden en bijlage 4: Begrotingswijziging reserve poort van Hoorn) op grond van artikel 5.1 lid 2 van WOO, waarbij de geheimhouding geldt tot 31 december 2031.

 13. 7

  03:59:03 - 03:59:12 - Kholoud al Mobayed