Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 19 september 2023

20:00 - 22:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
Marieke Rijk
Toelichting

NB:
Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 14 september voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl).


Rondvragen algemeen graag uiterlijk 6 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie (griffie@hoorn.nl).


Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.
Wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.


Wilt u inspreken over zaken die niet op de agenda staan? Dan kunt u aan het begin van de vergadering de commissie toespreken in de publieksrondvraag. Neem dan uiterlijk 3 uur voor de vergadering contact op met de griffie.


U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:08:47 - 00:09:49 - Marieke Rijk
  00:09:49 - 00:10:02 - Niek Heijne
  00:10:02 - 00:10:31 - Roger Tonnaer
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:00
 3. 3

  00:10:09 - 00:10:31 - Roger Tonnaer
  00:10:31 - 00:11:14 - Jessica Visser
  00:11:14 - 00:11:40 - Guido Breuker
  00:11:40 - 00:11:45 - Diana Dekker
  00:11:45 - 00:12:01 - Bianca Bos
  00:12:01 - 00:12:44 - Youssef Nassiri
  00:12:44 - 00:13:03 - Menno Jas
  00:13:03 - 00:13:23 - Cedric Dors
  00:13:23 - 00:13:53 - Marieke Rijk
  00:13:53 - 00:14:32 - Menno Jas
  00:14:32 - 00:14:36 - Marieke Rijk
  00:14:36 - 00:15:38 - Chris de Meij
  00:15:38 - 00:16:50 - Marieke Rijk
 4. 4

  00:15:43 - 00:16:50 - Marieke Rijk
 5. 5

  Toelichting:
  NB: Indien uw fractie een B-agendapunt wenst te bespreken (of een A-agendapunt niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 6. 5.1

  Om verdere vertraging van het project Vitaal Sportpark Risdam-Noord te voorkomen wordt de gemeenteraad voorgesteld om de overeenkomsten tussen gemeente en RCWF op te zeggen. Op deze manier wordt RCWF gedwongen een keuze te maken. Dit schept ook naar HSV Sport duidelijkheid. Het project Vitaal Sportpark Risdam-Noord bestaat onder andere uit een verhuizing van Rugbyclub West-Friesland (RCWF) naar het sportpark. RCWF gaat daar samen met HSV Sport gebruik maken van de te verbouwen clubaccommodatie van HSV Sport. Op 6 februari 2023 hebben HSV Sport en RCWF aan de gemeente bevestigd dat ze samen gaan werken aan de renovatie en verbouwing van de clubaccommodatie, zodat ze daar samen gebruik van kunnen gaan maken. RCWF heeft echter op 2 mei 2023 aangegeven op basis van de huidige opzet toch niet te willen verhuizen naar sportpark RisdamNoord en kwam met aanvullende eisen. Het project is hierdoor in een impasse geraakt. Gezien de raadsbesluiten van 20 april 2021 en 8 februari 2022 is het van belang dat de ontwikkeling van het project Vitaal Sportpark Risdam-Noord' definitief in 2024 tot uitvoering gaat komen. Dat is noodzakelijk voor een vitaal sportpark, het behoud van georganiseerde sport in Risdam-Noord en het voortbestaan van HSV Sport en RCWF op de (midden)lange termijn.  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
  Aansluitend debat: (max.) 35 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 10 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De erfpachtovereenkomst met Rugbyclub West-Friesland uiterlijk 31 oktober 2023 op te zeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van één jaar; 
  2. De overeenkomst ‘tot het actief ter beschikking stellen van sportaccommodatie De Blauwe Berg aan hoofdgebruiker de Rugbyclub West-Friesland' uiterlijk 31 oktober 2023 op te zeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van één jaar; 
  3. De overeenkomst ‘tot het verrichten van facilitaire diensten door de Rugbyclub West-Friesland aan de gemeente Hoorn ten behoeve van het sportcomplex De Blauwe Berg’ uiterlijk 31 oktober 2023 op te zeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van één jaar

  00:15:58 - 00:16:50 - Marieke Rijk
  00:16:50 - 00:19:27 - Dick Bennis
  00:19:27 - 00:19:35 - Marieke Rijk
  00:19:35 - 00:20:59 - Roger Tonnaer
  00:20:59 - 00:21:16 - Marieke Rijk
  00:21:16 - 00:21:44 - Dick Bennis
  00:21:44 - 00:21:48 - Marieke Rijk
  00:21:48 - 00:21:52 - Roger Tonnaer
  00:21:52 - 00:22:31 - Roger Tonnaer
  00:22:31 - 00:22:48 - Marieke Rijk
  00:22:48 - 00:23:34 - Jessica Visser
  00:23:34 - 00:23:49 - Marieke Rijk
  00:23:49 - 00:24:15 - Liz Delcour
  00:24:15 - 00:24:46 - Chris de Meij
  00:24:46 - 00:25:29 - Menno Jas
  00:25:29 - 00:25:35 - Marieke Rijk
  00:25:35 - 00:25:37 - Dick Bennis
  00:25:37 - 00:25:39 - Dick Bennis
  00:25:39 - 00:26:03 - Marieke Rijk
  00:26:03 - 00:26:28 - Roger Tonnaer
  00:26:28 - 00:26:57 - Marieke Rijk
  00:26:57 - 00:30:33 - Peter Vijselaar
  00:30:33 - 00:31:40 - Chris de Meij
  00:31:40 - 00:32:32 - Peter Vijselaar
  00:32:32 - 00:33:15 - Chris de Meij
  00:33:15 - 00:33:41 - Peter Vijselaar
  00:33:41 - 00:34:15 - Menno Jas
  00:34:15 - 00:34:20 - Peter Vijselaar
  00:34:20 - 00:34:58 - Menno Jas
  00:36:59 - 00:37:19 - Menno Jas
  00:37:37 - 00:38:21 - Jessica Visser
  00:38:21 - 00:39:16 - Peter Vijselaar
  00:39:16 - 00:40:00 - Roger Tonnaer
  00:40:00 - 00:41:11 - Peter Vijselaar
  00:41:51 - 00:42:23 - Diana Dekker
  00:42:23 - 00:42:36 - Peter Vijselaar
  00:42:36 - 00:43:37 - Bianca Bos
  00:43:37 - 00:44:30 - Peter Vijselaar
  00:44:30 - 00:45:51 - Niek Heijne
  00:46:46 - 00:47:29 - Youssef Nassiri
  00:47:29 - 00:49:15 - Peter Vijselaar
  00:50:19 - 00:51:10 - Chris de Meij
  00:51:28 - 00:51:52 - Menno Jas
  00:51:52 - 00:52:09 - Marieke Rijk
  00:52:09 - 00:56:03 - De heer de Vries
  00:56:03 - 00:56:31 - Roger Tonnaer
  00:56:31 - 00:58:19 - De heer de Vries
  00:58:19 - 00:58:39 - Jessica Visser
  00:58:39 - 01:00:19 - De heer de Vries
  01:00:19 - 01:02:16 - Menno Jas
  01:02:16 - 01:02:43 - De heer de Vries
  01:02:43 - 01:04:02 - Chris de Meij
  01:04:02 - 01:05:19 - De heer de Vries
  01:05:19 - 01:05:47 - Youssef Nassiri
  01:05:47 - 01:06:56 - De heer de Vries
  01:06:56 - 01:07:38 - Diana Dekker
  01:07:38 - 01:08:21 - De heer de Vries
  01:08:21 - 01:08:46 - Marieke Rijk
  01:08:46 - 01:09:23 - Niek Heijne
  01:09:23 - 01:16:12 - Diana Dekker
  01:16:12 - 01:16:44 - Marieke Rijk
  01:16:44 - 01:19:12 - Niek Heijne
  01:19:12 - 01:21:36 - Diana Dekker
  01:21:36 - 01:21:54 - Roger Tonnaer
  01:21:54 - 01:22:27 - Diana Dekker
  01:22:27 - 01:22:39 - Roger Tonnaer
  01:22:39 - 01:22:45 - Diana Dekker
  01:22:45 - 01:23:16 - Chris de Meij
  01:23:16 - 01:23:30 - Diana Dekker
  01:23:30 - 01:26:05 - Menno Jas
  01:26:05 - 01:28:30 - Roger Tonnaer
  01:28:30 - 01:28:39 - Liz Delcour
  01:28:39 - 01:29:04 - Niek Heijne
  01:29:04 - 01:29:21 - Roger Tonnaer
  01:29:21 - 01:31:05 - Liz Delcour
  01:31:05 - 01:31:38 - Diana Dekker
  01:31:38 - 01:31:41 - Liz Delcour
  01:31:41 - 01:32:22 - Roger Tonnaer
  01:32:22 - 01:32:32 - Liz Delcour
  01:32:32 - 01:34:53 - Bianca Bos
  01:34:53 - 01:37:06 - Chris de Meij
  01:37:06 - 01:37:57 - Roger Tonnaer
  01:37:57 - 01:39:05 - Chris de Meij
  01:39:05 - 01:40:42 - Jessica Visser
  01:40:42 - 01:41:22 - Chris de Meij
  01:41:22 - 01:41:52 - Jessica Visser
  01:41:52 - 01:42:44 - Chris de Meij
  01:42:44 - 01:43:13 - Roger Tonnaer
  01:43:13 - 01:43:45 - Jessica Visser
  01:43:45 - 01:46:39 - Youssef Nassiri
  01:46:39 - 01:47:40 - Marion van der Bijl
  01:47:40 - 01:48:00 - Roger Tonnaer
  01:48:00 - 01:48:34 - Marion van der Bijl
  01:48:34 - 01:50:41 - Cedric Dors
  01:50:41 - 01:51:18 - Niek Heijne
  01:51:18 - 01:51:37 - Cedric Dors
  01:51:37 - 01:52:06 - Chris de Meij
  01:52:06 - 01:52:17 - Marieke Rijk
  01:52:17 - 01:54:50 - Guido Breuker
  01:54:50 - 01:55:05 - Marieke Rijk
  01:55:05 - 02:08:50 - Dick Bennis
  02:08:50 - 02:09:57 - Menno Jas
  02:09:57 - 02:11:50 - Dick Bennis
  02:11:50 - 02:13:13 - Roger Tonnaer
  02:13:13 - 02:15:42 - Dick Bennis
  02:15:42 - 02:15:54 - Roger Tonnaer
  02:15:54 - 02:16:09 - Dick Bennis
  02:16:09 - 02:17:08 - Liz Delcour
  02:17:08 - 02:17:37 - Dick Bennis
  02:17:37 - 02:18:24 - Youssef Nassiri
  02:18:24 - 02:19:24 - Dick Bennis
  02:19:24 - 02:19:58 - Chris de Meij
  02:19:58 - 02:20:51 - Niek Heijne
  02:20:51 - 02:22:34 - Chris de Meij
  02:22:34 - 02:23:56 - Dick Bennis
  02:23:56 - 02:23:57 - Niek Heijne
  02:23:57 - 02:24:03 - Chris de Meij
  02:24:03 - 02:24:13 - Dick Bennis
  02:24:13 - 02:25:14 - Jessica Visser
  02:25:14 - 02:26:27 - Dick Bennis
  02:26:27 - 02:26:59 - Jessica Visser
  02:26:59 - 02:28:23 - Dick Bennis
  02:28:23 - 02:29:13 - Jessica Visser
  02:29:13 - 02:30:55 - Dick Bennis
  02:30:55 - 02:31:02 - Menno Jas
  02:31:02 - 02:31:21 - Dick Bennis
  02:31:21 - 02:31:24 - Marieke Rijk
  02:31:24 - 02:32:01 - Menno Jas
  02:32:01 - 02:32:47 - Roger Tonnaer
  02:32:47 - 02:33:03 - Guido Breuker
  02:33:03 - 02:33:20 - Marieke Rijk
  02:33:20 - 02:34:13 - Liz Delcour
  02:34:13 - 02:34:42 - Youssef Nassiri
  02:34:42 - 02:35:37 - Dick Bennis
  02:35:37 - 02:35:43 - Marieke Rijk
  02:35:43 - 02:37:04 - Diana Dekker
  02:37:04 - 02:38:25 - Marieke Rijk
  02:38:25 - 02:38:45 - Niek Heijne
  02:38:45 - 02:39:11 - Roger Tonnaer
  02:39:11 - 02:39:23 - Marieke Rijk
  02:39:23 - 02:39:55 - Chris de Meij
  02:39:55 - 02:40:38 - Liz Delcour
  02:40:38 - 02:40:48 - Roger Tonnaer
  02:40:48 - 02:41:39 - Marieke Rijk
 7. 5.2

  Het ontwerp bestemmingsplan oude hockeyvelden Nieuwe Steen heeft ter visie gelegen. Er zijn in totaal negen zienswijzen ingediend. Die geven geen aanleiding om het plan aan te passen. Er zijn wel enkele technische wijzigingen. Het bestemmingsplan moet daarom gewijzigd worden vastgesteld door de raad. Daarna is het mogelijk vergunning te verlenen voor de bouw van vier appartementenblokken.


  Indeling spreektijden:
  Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 1 minuut
  Aansluitend debat: (max.) 20 minuten
  Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
  Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:


  1. dat er voor de herontwikkeling van de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen geen exploitatieplan wordt opgesteld; 
  2. kennis te nemen van, en in te stemmen met, de Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan oude hockeyvelden Nieuwe Steen; 
  3. het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen; 
  4. het beeldkwaliteitsplan onderdeel uit te laten maken van de Welstandsnota Gemeente Hoorn 2020 als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet; 
  5. het bestemmingsplan oude hockeyvelden Nieuwe Steen met plan-id NLIMROPMPM-VA01 als volgt gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen: 
  6. in artikel 7.2.1 wordt, onder vernummering van de overige leden, een nieuw lid b toegevoegd, luidend: "b. maximaal 85% van het bouwvlak mag worden benut ten behoeve van de bouw van het hoofdgebouw.
  7. in artikel 7.2.1. wordt in lid d (na vernummering lid e) de maximale diepte van balkons gesteld op 2,25 m; 
  8. de verbeelding van het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen in de Nota van zienswijzen en wijzigingen; 
  9. in de toelichting van het bestemmingsplan en in de bijlagen bij de toelichting de geactualiseerde akoestische onderzoeken en het geactualiseerde onderzoek luchtkwaliteit op te nemen; 
  10. dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruikgemaakt is van een ondergrond ontleend aan de BGT en BRK 2022-10-04.

 8. 6

  Toelichting:
  voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 26 september 2023.


  Indien uw fractie een B-agendapunt wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 9. 6.1

  Door Intermaris en HVC wordt dit najaar gestart met de aanleg van het warmtenet en het verduurzamen van de huurwoningen. Hierna gaat de gemeente de openbare ruimte opknappen. Om direct aan te sluiten op de werkzaamheden van de programmapartners, is het belangrijk dat een aannemer wordt gecontracteerd. Hiervoor is het nodig dat er voldoende uitvoeringskrediet beschikbaar wordt gesteld door de raad. Hiervoor heeft de raad in september 2022 het besluit genomen tot een aanpak van de openbare ruimte en de daarvoor benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding. Met een uitgebreid participatieproces met de bewoners en programmapartners is gestart in de eerste buurt Patio, Pergola en Prieel Hier is een breed gedragen ontwerp uitgekomen om de openbare ruimte op te knappen. Met dit voorstel wordt uitvoeringskrediet gevraagd voor de uitvoering van de kwaliteitsimpuls openbare ruimte van Buurt 1 (Patio, Pergola en Prieel) en Buurt 2 (Groef, Messing en Stijl).

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 9.073.600,-- voor de uitvoering kwaliteitsimpuls openbare ruimte in het centrumgebied van de Kersenboogerd Buurt 1 en Buurt 2 en dit te dekken uit het bij de kadernota 2023 opgenomen budget “Programma Kersenboogerd; stelpost kapitaallasten” en uit de reeds in de begroting opgenomen structurele dekking; 
  2. een reserve “Uitvoering Kansen voor de Kersenboogerd” in te stellen en het aan het uitvoeringskrediet gekoppelde geld via deze reserve te laten lopen; 
  3. de financiële consequenties horend bij het uitvoeringskrediet te verwerken conform de geheime financiële bijlage; 
  4. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

 10. 6.2

  Huishoudens die leven van een minimuminkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het komt voor dat een bescheiden som wordt gespaard om onvoorziene uitgaven te dekken. Als het gespaarde bedrag te hoog is dan komt het huishouden niet meer in aanmerking voor kwijtschelding. Het Rijk heeft besloten dat de gemeente de vermogensnorm voor de kwijtschelding mag verruimen. Gezien de armoedeval en de huidige economische omstandigheden is het passend de kwijtschelding zo toegankelijk mogelijk te maken voor huishoudens die leven van een minimuminkomen. Daarom wordt voorgesteld de vermogensnorm voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen conform de nieuwe regeling van het Rijk met maximaal € 2000,00 per leefsituatie te verruimen en vanaf 2023 met terugwerkende kracht toe te passen. De verruiming houdt in dat een huishouden dat voor kwijtschelding in aanmerking komt, vanaf 1 januari 2023 per jaar meer spaargeld mag hebben.

  Voorgesteld besluit

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. de Verordening Kwijtschelding 2017 in te trekken: 
  2. de Verordening Kwijtschelding 2023 vast te stellen.

 11. 7
  Sluiting - 22:15