Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

donderdag 30 september 2021

20:00 - 22:30

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
A. van der Kleij
Toelichting

- Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de concept Omgevingsvisie graag uiterlijk donderdag 23 september voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl)

- Wilt u inspreken op de concept Omgevingsvisie? Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering. Neem uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.

U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Uitzending

Agendapunten

00:04:33 - 00:04:39 - Alex van der Kleij

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de concept Omgevingsvisie. Dat is gebeurd op basis van de kaders die de raad aan het begin van het proces heeft gesteld, een analyse van bestaand beleid, ambtelijke gesprekken, het gesprek met de stad in april 2021 en de meningvormende bespreking in de raadscommissie van 10 juni 2021. In de concept Omgevingsvisie is gezocht naar een goede balans tussen enerzijds een visie op hoofdlijnen en anderzijds duidelijke uitspraken als basis voor verdere uitwerking. Ook is gezocht naar een manier om als stad verantwoord te groeien. Dat wil zeggen: wel ‘Meer stad worden (meer woningen, werkgelegenheid en voorzieningen), maar met behoud (en waar mogelijk versterking) van bestaande kwaliteiten. Dus: voldoende groen en water, ruimte om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering en duurzaamheid, een goede openbare ruimte die uitnodigt tot beweging en ontmoeting, etc.

Voor de zomervakantie is afgesproken dat de concept Omgevingsvisie in september nog een keer meningvormend wordt voorgelegd aan de raadscommissie. Dat gebeurt op 30 september 2021. Voorafgaand aan deze commissievergadering is er nog een informatieve sessie voor de gemeenteraad (23 september 2021). Dan wordt de inhoud van de concept Omgevingsvisie toegelicht. Zo spoedig mogelijk na de commissievergadering van 30 september wordt de concept Omgevingsvisie zes weken ter inzage
gelegd. In die periode kan iedereen een reactie (zienswijze) indienen. Deze reacties worden waar mogelijk en wenselijk verwerkt in de definitieve Omgevingsvisie. In de eerste raadsvergadering van 2022 kan de raad de Omgevingsvisie vervolgens vaststellen.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 4 minuten
Aansluitend debat: (max.) 60 minuten
Reactie college op debat: (max.) 15 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 10 minuten

Voorgesteld besluit

Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn:
1. Voldoet de concept Omgevingsvisie aan de kaders die de raad eerder heeft gesteld (raadsbesluit van 8 december 2020)?
2. Is de opbrengst van de meningvormende bespreking van 10 juni 2021 op een goede manier verwerkt in de concept Omgevingsvisie?
3. Onderschrijft de commissie de inhoud van de concept Omgevingsvisie en kan het college dit concept ter inzage leggen?
4. Zo niet: wat moet er naar de mening van de raadscommissie nog worden aangepast?
NB: indien sprake is van gewenste aanpassingen: het is wenselijk deze aanpassingen zo duidelijk mogelijk (en liefst met een zo groot mogelijk draagvlak binnen de commissie) te formuleren.

00:08:07 - 00:10:47 - INSPREKER
00:10:47 - 00:10:57 - Alex van der Kleij
00:10:57 - 00:11:49 - Thomas de Groot
00:11:49 - 00:13:06 - INSPREKER
00:13:06 - 00:13:11 - Alex van der Kleij
00:13:11 - 00:14:01 - Guido Breuker
00:14:01 - 00:15:28 - INSPREKER
00:15:28 - 00:16:03 - Alex van der Kleij
00:16:03 - 00:20:00 - Anna Smit
00:20:00 - 00:20:12 - Alex van der Kleij
00:22:26 - 00:26:21 - Yousuf Yousufi
00:26:21 - 00:26:29 - Alex van der Kleij
00:26:29 - 00:29:04 - Kees Maas
00:29:04 - 00:29:12 - Alex van der Kleij
00:29:12 - 00:32:28 - Stephan Lallhit
00:32:28 - 00:32:32 - Alex van der Kleij
00:32:32 - 00:36:30 - Marieke Rijk
00:36:30 - 00:36:38 - Alex van der Kleij
00:39:38 - 00:42:34 - Thomas de Groot
00:42:34 - 00:42:41 - Alex van der Kleij
00:42:41 - 00:45:49 - Alex Smit
00:45:49 - 00:45:56 - Alex van der Kleij
00:45:56 - 00:50:29 - Guido Breuker
00:50:29 - 00:50:37 - Alex van der Kleij
00:50:37 - 00:52:46 - John Halsema
00:52:46 - 00:53:20 - Alex van der Kleij
00:53:43 - 00:53:57 - Marieke Rijk
00:53:57 - 00:54:06 - Stephan Lallhit
00:54:06 - 00:54:20 - Kees Maas
00:54:20 - 00:54:28 - Guido Breuker
00:54:28 - 00:54:31 - Alex van der Kleij
00:54:31 - 00:54:45 - Stephan Lallhit
00:54:45 - 00:55:16 - Yousuf Yousufi
00:55:16 - 00:55:47 - Stephan Lallhit
00:55:47 - 00:56:13 - Thomas de Groot
00:56:13 - 00:56:48 - Guido Breuker
00:56:48 - 00:56:54 - Alex van der Kleij
00:56:54 - 00:57:57 - Yousuf Yousufi
00:57:57 - 00:59:25 - Marieke Rijk
00:59:25 - 01:00:22 - Kees Maas
01:00:22 - 01:00:27 - Alex van der Kleij
01:00:27 - 01:01:40 - Alex Smit
01:01:40 - 01:02:31 - Guido Breuker
01:02:31 - 01:02:34 - Alex van der Kleij
01:02:34 - 01:03:06 - John Halsema
01:03:06 - 01:03:56 - Kees Maas
01:03:56 - 01:04:33 - Thomas de Groot
01:04:33 - 01:05:18 - Marieke Rijk
01:05:36 - 01:06:12 - Stephan Lallhit
01:06:12 - 01:06:18 - Alex van der Kleij
01:06:56 - 01:32:06 - Arthur Helling
01:32:06 - 01:32:17 - Alex van der Kleij
01:32:17 - 01:32:46 - Marieke Rijk
01:32:46 - 01:34:11 - Arthur Helling
01:34:11 - 01:35:11 - Marieke Rijk
01:35:11 - 01:36:23 - Arthur Helling
01:36:23 - 01:36:39 - Marieke Rijk
01:36:39 - 01:37:17 - Arthur Helling
01:37:17 - 01:37:20 - Alex van der Kleij
01:37:20 - 01:38:05 - Thomas de Groot
01:38:05 - 01:38:44 - Arthur Helling
01:38:44 - 01:38:49 - Thomas de Groot
01:38:49 - 01:38:53 - Alex van der Kleij
01:38:53 - 01:39:23 - Yousuf Yousufi
01:40:55 - 01:42:02 - Arthur Helling
01:42:02 - 01:42:09 - Alex van der Kleij
01:42:09 - 01:43:06 - Guido Breuker
01:43:06 - 01:44:08 - Stephan Lallhit
01:44:08 - 01:45:36 - Arthur Helling
01:45:36 - 01:46:21 - Alex van der Kleij