Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 7 september 2021

20:00 - 22:45

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Bert van Dijkhuizen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:39 - 00:04:09 - Bert van Dijkhuizen

Toezeggingen

Onderwerp
Terrassenbeleid: direct na 14-09 wordt de raad geinformeerd
00:04:09 - 00:05:06 - Roger Tonnaer
00:05:06 - 00:05:13 - Bert van Dijkhuizen
00:05:13 - 00:09:21 - Arthur Helling
00:09:21 - 00:09:51 - Roger Tonnaer
00:09:51 - 00:10:52 - Bert van Dijkhuizen
00:10:52 - 00:12:47 - Arthur Helling
00:12:47 - 00:15:23 - Bert van Dijkhuizen

HVV Hollandia en HCSV Zwaluwen’30 hebben in mei 2020 het initiatief genomen om te komen tot een fusie op Julianapark. De gemeente Hoorn streeft naar vitale sportverenigingen en de bundeling van sportaccommodaties. Het initiatief van de beide voetbalverenigingen past bij deze ambitie. Daarom is een jaar lang intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd op basis van heldere kaders en zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. Ook heeft de gemeenteraad in november jl. ingestemd met een tijdelijke verruiming van de Algemene Subsidie Verordening (ASV) bij fusies en samenwerking van sportverenigingen. De fusie ambities van HVV Hollandia en HCSV Zwaluwen’30 reikten echter verder dan de kaders en condities van de gemeente Hoorn. Hierop hebben de beide voetbalverenigingen de gesprekken met de gemeente gestaakt. Dit laat onverlet dat de gemeentelijke kaders toereikend zijn en dat het college van B&W die correct heeft gehanteerd.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
Aansluitend debat: (max.) 35 minuten
Reactie college op debat: (max.) 10 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

Voorgesteld besluit

Vragen van het college aan de raadscommissie voor de meningvormende bespreking zijn:

  1. Deelt de raadscommissie de mening van het college, dat het huidige beleid en de verruimde kaders, vastgesteld door uw raad, toereikend zijn voor het accommoderen van buitensportverenigingen?
  2. Deelt de raadscommissie de mening van het college, dat het huidige beleid en de verruimde kaders, vastgesteld door uw raad, toereikend zijn voor het accommoderen van buitensportverenigingen, ook bij samenwerkingen en fusies?
  3. Deelt de raadscommissie de mening van het college, dat de huidige conclusies op basis van de bestaande uitwerkingen ten aanzien van de fusie van HVV Hollandia en Zwaluwen ’30 zonder aanpassing van de gemeentelijke kaders in de toekomst niet tot een andere uitkomst kunnen leiden?

Toezeggingen

Onderwerp
Woningbouw mogelijk op locatie HCSV Zwaluwen’30
00:15:23 - 00:18:19 - INSPREKER
00:18:19 - 00:20:14 - Aart Ruppert
00:20:14 - 00:21:13 - Dick Bennis
00:21:13 - 00:22:08 - René Assendelft
00:22:08 - 00:23:21 - Bert van Dijkhuizen
00:23:21 - 00:23:51 - Aart Ruppert
00:23:51 - 00:26:04 - Bert van Dijkhuizen
00:26:04 - 00:28:48 - Aart Ruppert
00:28:48 - 00:28:52 - Bert van Dijkhuizen
00:28:52 - 00:31:00 - Roger Tonnaer
00:31:00 - 00:32:52 - Menno Jas
00:32:52 - 00:33:01 - Bert van Dijkhuizen
00:33:01 - 00:34:45 - Arnold Wegner
00:34:45 - 00:34:50 - Bert van Dijkhuizen
00:34:50 - 00:38:02 - Jeroen van der Veer
00:38:02 - 00:38:09 - Bert van Dijkhuizen
00:38:09 - 00:40:09 - Martijn Mengerink
00:40:09 - 00:40:16 - Bert van Dijkhuizen
00:40:16 - 00:43:08 - Kees Maas
00:43:08 - 00:46:35 - Dick Bennis
00:46:35 - 00:46:50 - Bert van Dijkhuizen
00:46:50 - 00:50:22 - René Assendelft
00:50:22 - 00:52:49 - Niek Heijne
00:52:49 - 00:52:58 - Bert van Dijkhuizen
00:52:58 - 00:55:01 - Jeroen van der Veer
00:55:01 - 00:55:05 - Bert van Dijkhuizen
00:55:05 - 00:56:33 - Aart Ruppert
00:56:33 - 00:57:44 - Jeroen van der Veer
00:57:44 - 00:58:44 - Aart Ruppert
00:58:44 - 00:58:48 - Bert van Dijkhuizen
00:58:48 - 00:59:57 - Roger Tonnaer
00:59:57 - 01:00:00 - Bert van Dijkhuizen
01:00:00 - 01:00:37 - Jeroen van der Veer
01:00:37 - 01:01:18 - Roger Tonnaer
01:01:18 - 01:01:31 - Niek Heijne
01:01:31 - 01:02:24 - Aart Ruppert
01:02:24 - 01:03:09 - Niek Heijne
01:03:09 - 01:04:18 - Dick Bennis
01:04:18 - 01:08:01 - Aart Ruppert
01:08:01 - 01:08:14 - Roger Tonnaer
01:08:14 - 01:09:03 - René Assendelft
01:09:03 - 01:10:05 - Martijn Mengerink
01:10:05 - 01:10:09 - Bert van Dijkhuizen
01:10:09 - 01:10:33 - Roger Tonnaer
01:10:33 - 01:11:14 - Martijn Mengerink
01:11:14 - 01:12:21 - Menno Jas
01:12:21 - 01:12:26 - Bert van Dijkhuizen
01:12:26 - 01:13:08 - Arnold Wegner
01:13:08 - 01:17:26 - Kholoud al Mobayed
01:17:27 - 01:17:28 - Aart Ruppert
01:17:29 - 01:18:06 - Dick Bennis
01:18:06 - 01:18:26 - Kholoud al Mobayed
01:18:26 - 01:19:22 - Aart Ruppert
01:19:22 - 01:19:47 - Kholoud al Mobayed
01:19:47 - 01:20:32 - Roger Tonnaer
01:20:32 - 01:21:52 - Kholoud al Mobayed
01:21:52 - 01:22:54 - Menno Jas
01:22:54 - 01:24:17 - René Assendelft
01:24:17 - 01:25:12 - Kees Maas
01:25:12 - 01:26:40 - Kholoud al Mobayed
01:26:40 - 01:37:08 - Bert van Dijkhuizen

De raad heeft op 15 juni 2021 besloten het voorstel van de agenda te halen en in de raad van 21 september te willen behandelen.

Aanleiding
In 2020 heeft de raad opdracht gegeven om te komen met een sober en doelmatig plan voor de vernieuwing van het Westfries Museum. Deze opdracht is opgepakt en uitgewerkt in verschillende onderdelen: funderingsherstel, verduurzaming, toegankelijk maken en het samenvoegen van het museum met het pand Roode Steen 15. In dit voorstel komt het totaalbeeld van de opdracht terug en is dit in vier verschillende varianten uitgewerkt. De aanpak van het museum is op korte termijn noodzakelijk om verzakking en vervolgschade te voorkomen. Voor de aanpak is er sprake van samenhang en onderlinge afhankelijkheid. Dit maakt dat keuzes voor fasering en prioritering lastig te maken zijn. De ambitie het museum toekomstgericht te maken en een vernieuwend concept in Hoorn te ontwikkelen is groot. Het draagt bij aan de gewenste ontwikkeling van de stad en vormt een belangrijk visitekaartje voor Hoorn. De structurele jaarlijkse lasten voor deze aanpak liggen tussen € 520.000 en € 540.000. Daarbij is al rekening gehouden met inkomsten en subsidies die zijn verstrekt door Rijk en Provincie voor funderingsherstel en verduurzaming. De begroting biedt op dit moment geen ruimte deze
opgave te vertalen naar middelen.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
Aansluitend debat: (max.) 35 minuten
Reactie college op debat: (max.) 10 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

Bijlagen

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. Variant 3 of 4 als voorkeursvariant aan te wijzen. Met daarin het herstellen van de fundering, het verduurzamen, het toegankelijk maken en het samenvoegen van Roode Steen 15 inclusief het realiseren van een kelder voor wisselexposities;
2. bij de Kadernota 2021 een integrale afweging te maken over het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen. Voor variant 3 is dit een jaarlijkse kapitaallast van € 520.000 en voor variant 4 € 540.000. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met eenmalige kosten van € 1.280.000;
3. na het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen starten met de ontwerpfase, voorbereiding ontwerp en aanbesteding.

01:37:08 - 01:39:53 - Martijn Mengerink
01:39:53 - 01:43:26 - Dick Bennis
01:43:26 - 01:43:33 - Bert van Dijkhuizen
01:43:33 - 01:43:35 - Arnold Wegner
01:47:15 - 01:47:22 - Bert van Dijkhuizen
01:47:22 - 01:49:58 - Aart Ruppert
01:49:58 - 01:52:10 - Roger Tonnaer
01:52:10 - 01:54:13 - Roy Drommel
01:54:13 - 01:55:30 - Menno Jas
01:55:30 - 01:56:54 - Kees Maas
01:56:54 - 01:59:18 - John Halsema
01:59:18 - 02:02:36 - Jeroen van der Veer
02:02:36 - 02:02:37 - Arwin Rood
02:04:24 - 02:06:31 - Dick Bennis
02:06:31 - 02:06:40 - John Halsema
02:06:40 - 02:07:04 - Bert van Dijkhuizen
02:07:04 - 02:07:45 - Roger Tonnaer
02:07:45 - 02:09:55 - Aart Ruppert
02:09:55 - 02:10:00 - Bert van Dijkhuizen
02:10:00 - 02:11:25 - Dick Bennis
02:11:25 - 02:13:00 - Jeroen van der Veer
02:13:00 - 02:15:28 - Arwin Rood
02:15:28 - 02:15:31 - Bert van Dijkhuizen
02:15:31 - 02:16:13 - Roy Drommel
02:16:13 - 02:16:16 - Bert van Dijkhuizen
02:16:16 - 02:17:26 - Aart Ruppert
02:17:26 - 02:17:59 - Dick Bennis
02:17:59 - 02:18:03 - Bert van Dijkhuizen
02:18:03 - 02:18:54 - Roy Drommel
02:18:54 - 02:19:43 - Roger Tonnaer
02:19:43 - 02:26:42 - Samir Bashara
02:26:42 - 02:26:45 - Bert van Dijkhuizen
02:26:45 - 02:30:15 - Jeroen van der Veer
02:30:15 - 02:30:29 - Samir Bashara
02:30:29 - 02:31:02 - Roger Tonnaer
02:31:02 - 02:31:34 - Bert van Dijkhuizen

De aanleiding voor het wijzigen van de verordening is dat de marktregelgeving toe is aan een herziening. De huidige marktverordening 2011 en de nadere regels in het Marktreglement 2011 zijn op onderdelen verouderd of onvoldoende duidelijk. In de afgelopen periode is er een nieuwe marktverordening opgesteld. Deze verordening vervangt in zijn geheel het Marktreglement Hoorn 2011 en de Marktverordening Hoorn 2011. Het ontwerp marktverordening heeft ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen reacties ontvangen. Voorgesteld wordt de marktverordening definitief vast te stellen.

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het volgende besluitpunt: De Marktverordening Hoorn 2021 vast te stellen, waarvan de belangrijkste punten zijn:
a. invoering van inrichtingsplannen per markt;
b. invoering van selectiestelsel voor vergunningverlening;
c. duur standplaatsvergunning voor tien jaar in verband met schaarse vergunningen en recente jurisprudentie.