Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie

dinsdag 12 oktober 2021

20:00 - 22:00

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Niek Heijne
Toelichting

NB:

  • Eventuele verduidelijkende/technische vragen over de agendapunten graag uiterlijk donderdag 7 oktober voor 12.00 uur indienen bij de behandelend ambtenaar (steller) met een afschrift naar én de betreffende portefeuillehouder én de griffie (griffie@hoorn.nl)

Wilt u inspreken?
Inwoners en andere direct belanghebbenden kunnen inspreken bij de commissievergadering.

  • wilt u inspreken op een agendapunt? Neem dan uiterlijk 3 uur voor de start van de vergadering contact op met de griffie.

U kunt de griffie bereiken via griffie@hoorn.nl.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:04:43 - 00:08:29 - Niek Heijne

Gemeente Hoorn neemt de regie terug en organiseert de marketing van Hoorn intern. Hierbij heeft de gemeente een coördinerende rol en werkt zij samen met partners om Hoorn op de kaart te zetten als aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en te verblijven. Dit betekent dat naast recreatief/toeristisch bezoek (verblijven) ook wordt ingezet op inwoners (wonen) en bedrijvigheid (werken). Op deze manier draagt dit voorstel bij aan de ambitie van Hoorn, zoals geformuleerd in het raadsbesluit Meer stad worden.
Citymarketing is meer dan enkel promotie en daarom wordt voorgesteld om in te zetten op pijlers bestemmingsmanagement, bestemmingsontwikkeling en bestemmingspromotie. Binnen deze pijlers vallen diverse thema’s en projecten, waarmee wordt voldaan aan belangrijke uitgangspunten als het inzetten op data en meetbaarheid, samenwerking in de stad, gastvrijheid en beleving in de stad.
Succesvol functioneren van de marketing van Hoorn is alleen kansrijk wanneer het een langetermijnstrategie betreft. De focus zal in eerste instantie liggen op het op orde brengen van de basis, waarna dit geleidelijk kan worden uitgebouwd.

Op 19 januari 2021 is de Citymarketing van Hoorn meningvormend in de commissie besproken.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie (pitch): (max.) 2 minuten
Aansluitend debat: (max.) 35 minuten
Reactie college op debat: (max.) 10 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 7 minuten

Voorgesteld besluit

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
1. Het plan voor de marketing van Hoorn - Een kwestie van kiezen (bijlage 1) vast te stellen als uitgangspunt voor de volgende fase van de marketing van Hoorn, waarvan de kernpunten zijn:
- De marketing van Hoorn zet Hoorn op de kaart als aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en te verblijven.
- De gemeente neemt de regie op de marketing van Hoorn terug, organiseert de marketing van Hoorn binnen de gemeentelijke organisatie, coördineert de marketing van Hoorn en werkt samen met belanghebbenden in de stad.
- De pijlers voor de marketing van Hoorn zijn bestemmingsmanagement, bestemmingsontwikkeling en bestemmingspromotie.
2. Voor de marketing van Hoorn structureel € 200.000 beschikbaar te stellen en vrij te geven vanaf 1 januari 2022 en dit voor€ 100.000 te dekken uit reeds bestaande middelen en voor€ 100.000 te dekken uit gereserveerde middelen binnen de investeringsagenda (speerpunt Stadspromotie).
3. Te rapporteren over de marketing van Hoorn in de financiële cyclusdocumenten en (actief) via periodieke brieven aan de gemeenteraad.
4. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.

00:08:29 - 00:10:58 - Menno Jas
00:10:58 - 00:14:03 - Dick Bennis
00:14:03 - 00:15:29 - Karin Hakhoff
00:15:29 - 00:16:20 - Arnica Gortzak
00:16:20 - 00:18:08 - Rob Droste
00:18:08 - 00:20:22 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
00:20:22 - 00:22:37 - Roger Tonnaer
00:22:37 - 00:24:42 - John Halsema
00:24:42 - 00:27:18 - Jeroen van der Veer
00:27:18 - 00:28:14 - Danny Verdonk
00:28:14 - 00:29:41 - Arwin Rood
00:29:41 - 00:31:06 - Marion van der Bijl
00:31:06 - 00:31:12 - Niek Heijne
00:31:12 - 00:32:36 - Arwin Rood
00:32:36 - 00:33:37 - Arnica Gortzak
00:33:37 - 00:34:41 - Arwin Rood
00:34:41 - 00:35:33 - Arnica Gortzak
00:35:33 - 00:36:51 - Karin Hakhoff
00:36:51 - 00:37:11 - Niek Heijne
00:37:11 - 00:38:58 - Roger Tonnaer
00:38:58 - 00:39:16 - Niek Heijne
00:39:16 - 00:40:57 - Menno Jas
00:40:57 - 00:41:03 - Niek Heijne
00:41:03 - 00:41:46 - Rob Droste
00:41:46 - 00:42:31 - Karin Hakhoff
00:42:31 - 00:44:00 - Dick Bennis
00:44:00 - 00:44:01 - Arwin Rood
00:44:23 - 00:45:05 - Menno Jas
00:45:05 - 00:46:08 - Danny Verdonk
00:46:08 - 00:46:43 - Marion van der Bijl
00:46:43 - 00:47:41 - Dick Bennis
00:47:41 - 00:49:12 - Jeroen van der Veer
00:49:12 - 00:51:08 - Roger Tonnaer
00:51:08 - 00:51:10 - Arwin Rood
00:51:10 - 00:51:13 - Menno Jas
00:51:13 - 00:51:18 - Arwin Rood
00:51:55 - 00:52:04 - Danny Verdonk
00:52:04 - 00:52:51 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
00:52:51 - 00:53:06 - Dick Bennis
00:53:06 - 00:53:36 - Karin Hakhoff
00:53:36 - 00:54:17 - Roger Tonnaer
00:54:17 - 00:55:01 - Menno Jas
00:55:01 - 00:55:10 - Niek Heijne
00:55:10 - 01:16:23 - Arthur Helling
01:16:23 - 01:16:34 - Niek Heijne
01:16:34 - 01:19:52 - Menno Jas
01:19:52 - 01:21:12 - Dick Bennis
01:21:12 - 01:22:05 - Arthur Helling
01:22:05 - 01:23:14 - Rob Droste
01:23:14 - 01:24:13 - Arthur Helling
01:24:13 - 01:25:00 - Arnica Gortzak
01:25:00 - 01:25:47 - Arthur Helling
01:25:47 - 01:26:11 - Arnica Gortzak
01:26:11 - 01:26:40 - Arthur Helling
01:26:40 - 01:27:23 - Karin Hakhoff
01:27:23 - 01:28:25 - Rob Droste
01:28:25 - 01:29:51 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
01:29:51 - 01:30:39 - Arthur Helling
01:30:39 - 01:31:15 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
01:31:15 - 01:33:40 - Roger Tonnaer
01:33:40 - 01:34:29 - Niek Heijne
01:34:29 - 01:35:19 - Danny Verdonk
01:35:19 - 01:36:44 - Niek Heijne
01:36:44 - 01:42:13 - SCHORSING

Naar aanleiding van een brandbrief aan de gemeentebesturen van Noord Holland Noord en het krantenartikel in het Noord Hollands Dagblad (d.d. 9 juni) hebben fracties Tonnaer en DRP op 11 juni overige vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen (d.d. 14 juli) zijn de aanleiding geweest een verzoek te doen dit onderwerp te agenderen.

Indeling spreektijden:
Per fractie een eerste reactie: (max.) 1 minuut
Aansluitend debat: (max) 10 minuten
Reactie college op debat: (max.) 5 minuten
Afronding debat en conclusie advies commissie: (max.) 5 minuten

01:42:13 - 01:43:55 - Niek Heijne
01:43:55 - 01:45:25 - Roger Tonnaer
01:45:25 - 01:45:42 - Niek Heijne
01:45:42 - 01:46:15 - Marion van der Bijl
01:46:15 - 01:48:05 - Menno Jas
01:48:05 - 01:49:03 - Karin Hakhoff
01:49:03 - 01:49:36 - Arnica Gortzak
01:49:36 - 01:51:11 - Arwin Rood
01:51:11 - 01:52:34 - Jeroen van der Veer
01:52:34 - 01:53:56 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
01:53:56 - 01:54:27 - Danny Verdonk
01:54:27 - 01:55:50 - Dick Bennis
01:55:50 - 01:56:47 - John Halsema
01:56:47 - 01:57:52 - Rob Droste
01:57:52 - 01:58:36 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
01:58:36 - 01:59:16 - Arwin Rood
01:59:16 - 01:59:40 - Jacob Jan Kooyman van Guldener
01:59:40 - 01:59:55 - Danny Verdonk
01:59:55 - 02:01:19 - Roger Tonnaer
02:01:19 - 02:01:56 - Marion van der Bijl
02:01:56 - 02:12:58 - Arthur Helling
02:12:58 - 02:14:31 - Roger Tonnaer
02:14:31 - 02:15:20 - Karin Hakhoff
02:15:20 - 02:16:02 - Menno Jas
02:16:02 - 02:17:47 - Arthur Helling
02:17:47 - 02:18:09 - Roger Tonnaer
02:18:09 - 02:19:20 - Arthur Helling
02:19:20 - 02:20:08 - Niek Heijne
02:20:08 - 02:20:44 - Roger Tonnaer
02:20:44 - 02:21:59 - Niek Heijne